Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Výstava eBooks on Demand v NTK

378 views

Published on

Plakáty výstavy eBooks on Demand v NTK konané u příležitosti mezinárodní konference Digitální knihovny a repozitáře v Národní technické knihovně v Praze ve dnech 17. - 18. října 2013.
Autorem grafického návrhu je Mario Chromý.

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/Okjax ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Výstava eBooks on Demand v NTK

 1. 1. Výstava Exhibition eBooks on Demand v NTK eBooks on Demand at NTK pořádaná u příležitosti mezinárodní konference organized on the occassion of the International Conference Digitální knihovny a repozitáře Digital Libraries and Repositories 17. – 18. října 2013 October 17 – 18, 2013 Ballingův sál, Národní technická knihovna Balling Hall, National Library ofTechnology eBooks on Demand
 2. 2. Služba eBooks on Demand (EOD) Národní technická knihovna nabízí zajímavou službu digitalizace historických knih na objednávku, kterou v současné době poskytuje dalších 40 knihoven ve 12 zemích Evropy. Služba není vázána na registraci v knihovně a vše, od objednávky po stažení elektronické kopie knihy v PDF, lze vyřídit online. Objednávat digitalizaci lze snadno v katalogu knihovny nebo na portálu EOD search (search.books2ebooks.eu). V České republice kromě Národní technické knihovny poskytují službu EOD také Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, Knihovna Akademie věd ČR a nově i Národní knihovna ČR. Digitalizaci lze objednat též v Knihovně Divadelního ústavu, Národní lékařské knihovně, Knihovně vojenského historického ústavu a Krajské vědecké knihovně Liberec. Knihy digitalizované prostřednictvím služby EOD jsou uloženy v Digitální knihovně NTK (k4.techlib.cz), kde je můžete prohlížet nebo stáhnout z pohodlí domova. Služba a projekt eBooks on Demand jsou představeny na stránkách NTK: eod.techlib.cz, o dalších knihovnách poskytujících službu EOD se dočtete na adrese: books2ebooks.eu. eBooks on Demand Service (EOD) The National Library ofTechnology (NTK) offers an interesting example of and on-demand collection of rare books available for digitization via the eBooks on Demand (EOD) service. The EOD service is available also in 40 libraries in 12 European countries via the EOD network. NTK‘s EOD service is not contingent on a patron being registered at the library. Everything, from the initial order to the final PDF eBook download is conducted by the user online via the library catalogue or through the EOD search portal (search.books2ebooks.eu). In the Czech Republic, EOD services are also provided by the Moravian Library in Brno, the Olomouc Research Library, the Czech Academy of Sciences Library and most recently by the National Library of the Czech Republic in addition to NTK.You can also order digitization from the Arts andTheatre Institute, the National Medical Library, the Military History Institute and the Regional Research Library in Liberec. Books digitized through the EOD service are stored in the NTK Digital Library (k4.techlib.cz), where you can view them or download from home. Information about NTK‘s eBooks on Demand service and project are available at: eod.techlib.cz, you can find information about other libraries that offer the EOD service at: books2ebooks.eu.
 3. 3. EOD a výstavy historického fondu V rámci projektu eBooks on Demand jsou ve spolupráci s Referátem historického fondu NTK příležitostně organizovány výstavy, na nichž je prezentován historický fond NTK spolu se službou EOD. Výstava Roztočte pípy! byla věnována pivovarnické literatuře, kterou knihovna vlastní ve svém historickém fondu. Výstava s názvem Střeva měst se pak věnovala historii kanalizace nejen v českých zemích. Obě výstavy chtěly ukázat, že svět technické literatury není uzavřený, proto nevšedním způsobem propojovaly techniku se současným uměním, filozofií i s každodenním životem. Díky finanční podpoře společností vztahujících svou činnost k vystavovaným oborům bylo digitalizováno více než 40 knih, které jsou nyní volně dostupné v Digitální knihovně NTK (k4.techlib.cz). V pořadí druhá výstava Střeva měst se stala putovní a navštívila města napříč celou Českou republikou: České Budějovice, Hradec Králové a Brno a poté se vrátila zpět do Českých Budějovic, kde byla přeložena do němčiny. K výstavě byl vydán katalog v nakladatelství Ecce Liber. EOD and Exhibitions of Rare Books NTK‘s eBooks on Demand project involves co-operation with its Rare Books and Special Collections Department, occassionally organizing exhibitions in which the rare books and special collection is introduced together with the EOD service. For example, an Exhibition entitled Tap the Beer! was devoted to brewery literature from NTK‘s monograph collection. The exhibition Guts of Cities was devoted to the history of sewers in the Czech lands and beyond. Both exhibitions wanted to show that the universe of literature about technology is not limited and that it has connect to contemporary art, philosophy, and everyday life. Thanks to the financial support of sponsors, more than 40 books were digitized and are now available to the public in the NTK Digital Library. Guts of Cities has been presented at cities throughout the Czech Republic: in České Budějovice, Hradec Králové, and Brno, then back to České Budějovice, where it was translated into German.The exhibition catalog was published at Ecce Liber Publisher.
 4. 4. Atlas coelestis seu Harmonia macrocosmica / Christoph Christoph Amstelaedami: apud Gerardum Valk et Petrum Schenk, 1709[?] Nuovi scavi di Pompei. Casa dei Vettii : Appendice ai dipinti murali / Proprieta artistica-letteraria Com. re Pasquale D‘Amelio Napoli: Richter & Co., 1890[?] Via Veritatis Fratris Basilii Valentini Ordinis Sancti Benedicti, Von der Quinta Essentia et Oleo Metalorum So bereitet wird auss der Tinctur wurtzl und geistern der Metallen so wohl alss der Mineralien, und wie man darauss den Steinder Uralten Meister elaborieret / Auss dem Closter Sancti Petri Anno Domini 1480 [řím.] ; Descripsi ego Joannes Adalbertus Prinz ... [S. l. : s. n.], 1750[?]
 5. 5. Zweiundachtzig Lebensjahre / von Emanuel Max R. v. Wachstein Prag: K.u.k. Hofbuchdruckerei A. Haase, 1893 Die Gasmaschine : Ihre Entwickelung, ihre heutige Bauart und ihr Kreisprocess / von R. Schöttler Braunschweig : Verlag von Benno Goeritz, 1902 Illustrierter Catalog über Säge-Maschinen, Holzbearbeitungs-Maschinen und Transmissionen : Alleinige Specialität der Deutsch- -amerikanischen Maschinen-Fabrik Ernst Kirchner & Co. in Leipzig-Sellerhausen. [Leipzig : s. n.], 1890[?]

×