Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Publizitate eta HHPP sarrera: 4. gaia

1,107 views

Published on

Publizitatea eta hedabideak

 • Obamaren kanpainan ere marketing birala erabili zuten: http://www.cnnbcvideo.com/?combined=Sergio%20Monge&first=Sergio&name_id=1556510&last=Monge&id=&nid=FL2z4ZoVuhSqWq4zeaynDjE1NTY1MTA-
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Kanpo-publizitatean ere kreatibitatea erabil daiteke:

  http://inventorspot.com/articles/taking_transportation_next_level_6455
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Publizitate eta HHPP sarrera: 4. gaia

 1. 1. Hedabideak eta Publizitatea 4. gaia
 2. 2. 4.1. Hedabideak eta publizitatea: maitasun-gorroto harremana <ul><li>Publizitatearen ingurugiroa. </li></ul><ul><li>Elkardependentzia </li></ul><ul><li>Hedabideak Publizitatea </li></ul><ul><li>Publizitaterik gabeko hedabiderik? </li></ul><ul><li>Hedabiderik at publizitatea? </li></ul>
 3. 3. Hedabideak klasifikatuz <ul><li>Funtzioa kontuan hartuta: </li></ul><ul><li>Giza komunikaziorako hedabideak </li></ul><ul><li>Hedabide publizitarioak </li></ul><ul><li>Euskarria kontuan hartuta: </li></ul><ul><li>Hedabide inprimatuak: prentsa, kanpo-publizitatea. </li></ul><ul><li>Ikus-entzunezko hedabideak </li></ul><ul><li>Hedabide multimediak </li></ul>
 4. 4. Iragar formak hedabidearen arabera Neurria Iragar-forma Euskarria Hedabidea Segundua Kuinak, mikroprogramak aurkezlearen aipuak Emisorak, irrati-kateak Irratia Hitzak, moduluak… Iragarki sailkatua, publierreportaia, iragarkiak, enkarteak.. Egunkariaaldizkaria, gehigarriae.a. Prentsa idatzia
 5. 5. Tamaina eta agerraldiak. Banner, intersticial, pop-up, pop-under, spam, web korporatiboa Web-orriak, web-logak, posta elektroniko Internet Azalera (metro karratuetan) Kartela, margoak, argiak… Estatikoa Ibiltaria Kanpo publizitatea Segundua Spotak, publierrepor patrozinioa, aurkezle- aipua, product placement Kateak, telebista lokalak… Telebista
 6. 6. Publizitateak Hedabideak finantzatzen <ul><li>Prentsa idatzia: %57 </li></ul><ul><li>Irratia: %96 </li></ul><ul><li>Telebista: %98 </li></ul>
 7. 7. 2008ko publizitate-inbertsioa Espainian <ul><li>Telebista: 2.988,1 m </li></ul><ul><li>Egunkariak 1.507 m </li></ul><ul><li>Irratia: 641,9 m </li></ul><ul><li>Aldizkariak: 617,3 m </li></ul><ul><li>Internet (Ord+Mobil): 610 m </li></ul><ul><li>Kanpo publizitatea: 518,3 m </li></ul><ul><li>Igandeko gehigarriak: 103,9 m </li></ul><ul><li>Kanal tematikoak: 56,1 m </li></ul><ul><li>Telebista lokalak: 37,9 </li></ul><ul><li>Zinea: 21 m </li></ul>
 8. 9. 4.2. Idatzizko hedabideak <ul><li>Egunkaria: </li></ul><ul><li>Hedabiderik errespetatuena. </li></ul><ul><li>Informazioa, gaurkotasuna eta hausnarketa. </li></ul>
 9. 10. Egunkariak sailkatzen <ul><li>Irismenaren arabera: </li></ul><ul><li>nazionala, erregionala, lokala. </li></ul><ul><li>Informazio motaren arabera: </li></ul><ul><li>orokorra, espezializatua. </li></ul><ul><li>Irakurleari kostatzen zaionaren arabera : </li></ul><ul><li>doakoa, ordainpekoa . </li></ul>
 10. 11. Zeren bila dabil egunkari batean iragartzen duen iragarlea? <ul><li>Sinesgarritasuna : irakurleak egunkaria aukeratu du konfiantza ematen diolako. </li></ul><ul><li>Mezuaren iraunkortasuna : gorde, berrirakurri, besteei erakutsi. </li></ul><ul><li>Informazio pisua : detaileak, zehaztasunak. </li></ul>
 11. 12. Egunkarian iragartzearen abantailak eta desabantailak <ul><li>Malgutasun geografikoa </li></ul><ul><li>Saturazio eza (%37) </li></ul><ul><li>Hedabidearen kreditua </li></ul><ul><li>Berrirakurtzeko aukera </li></ul><ul><li>Errezepzio denboraren aukera. </li></ul><ul><li>Inpresio kalitate eskasa. </li></ul><ul><li>Publikoaren segmentazio erlatiboa (ideo/geografikoa) </li></ul>
 12. 13. Aldizkariak <ul><li>Inpresio kalitate handiena eskaintzen duen hedabidea. </li></ul><ul><li>Medio estimatua. </li></ul><ul><li>Erregulartasun desberdinak. </li></ul><ul><li>Espezializazio handia. </li></ul>
 13. 14. Aldizkari batean iragartzearen abantailak eta desabantailak <ul><li>Berrirakurtzeko aukera </li></ul><ul><li>Errezepzio denboraren aukera. </li></ul><ul><li>Inpresio kalitate handia. </li></ul><ul><li>Formato desberdinak. </li></ul><ul><li>Publikoaren segmentazioa. </li></ul><ul><li>Errefusapen eza. </li></ul><ul><li>Publiko urria </li></ul><ul><li>Segmentazio geografiko eza. </li></ul><ul><li>Saturazioa. Mantxa publizitario handia. </li></ul>
 14. 15. Beste medio inpreso batzuk <ul><li>Gehigarriak : Egunkariekin asteburuetan. </li></ul><ul><li>Egunkariaren balore positiboa hartzen dute. </li></ul><ul><li>Sakontasun handia --> target zehatza </li></ul><ul><li>Mantxa publizitarioa </li></ul><ul><li>Patxadaz irakurtzekoa. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Doako egunkaria: Publizitateak erabat finantzatzen du --> mantxa publizitario handia. Publizitate lokala. Prestigio gutxiago. Atentzio gutxiago. </li></ul>
 16. 17. Kanpo publizitatea <ul><li>Hedabide publizitario hutsa. </li></ul><ul><li>Tradizionala. </li></ul><ul><li>Hesiak, markesinak, telefono-kabinak, posteak, garraiobideak, hiri-mobiliarioa, andamioak… </li></ul><ul><li>Beste hedabideetan ager daitezke. </li></ul><ul><li>Mezu labur, sinple, sintetiko, inpaktanteak. </li></ul>
 17. 18. Kanpo publizitatea erabiltzearen abantailak eta desabantailak <ul><li>Beste medioen osagarria, oroigarria. </li></ul><ul><li>7/24 </li></ul><ul><li>Toki estrategikoetan inpaktoak biderkatu. </li></ul><ul><li>Publiko “zaila” atzeman dezake. </li></ul><ul><li>Merkea. </li></ul><ul><li>Argumentaziorik ez. </li></ul><ul><li>Arreta eskasa. </li></ul><ul><li>Publiko orokorra, ez zehatza. </li></ul><ul><li>Lekurik aproposenak hartzeko zaila. </li></ul><ul><li>Inpaktoa neurtzeko zailtasunak. </li></ul>
 18. 19. 4.3. Ikus-entzunezko komunikabideak <ul><li>Irratia : hedabide maitatuta, gertua. </li></ul><ul><li>Berehalakotasuna eta gertutasuna. </li></ul><ul><li>Ezaugarriak: </li></ul><ul><li>Geografi eta ordutegi malgutasuna. </li></ul><ul><li>Erosotasuna, erraztasuna. </li></ul><ul><li>Konplizitatea, intimitatea. </li></ul>
 19. 20. Irratian iragartzearen abantailak eta desabantailak <ul><li>Ubikuitatea. Audientzia jarraitu. </li></ul><ul><li>Segmentazio geografikoa (FM) </li></ul><ul><li>Segmentazio demografiko eta soziala. </li></ul><ul><li>Audientziaren irudimena. </li></ul><ul><li>Merkea. (Produkzioa+tarifa) </li></ul><ul><li>Arreta erlatiboa. </li></ul><ul><li>Kontaktu labur, ez inpaktantea. </li></ul><ul><li>Efimeroa. </li></ul><ul><li>Irudi eta mugimenduaren falta. </li></ul>
 20. 21. Irratian erabiltzen den iragar formarik zabalduena kuina da. http://www.anuncios.com/VerPiezas/radio/nuevos-anuncios/1036837012401/areasur.1.html
 21. 22. Telebista <ul><li>Hedabide nagusia. </li></ul><ul><li>Entretenimendu formarik zabalduena. </li></ul><ul><li>Lengoai konplexua, osoa: ikus-entzunezkoa. </li></ul><ul><li>Medio “bakarra”. </li></ul><ul><li>Mugimendu eta soinuen erakarpena. (Pultsio eskopikoa) </li></ul><ul><li>Audientzia masiboak. </li></ul>
 22. 23. Telebista sailkatzen <ul><li>Irismena: internazionala, nazionala, autonomikoa, tokian tokikoa. </li></ul><ul><li>Teknologia: analogikoa, kablea, digitala. </li></ul><ul><li>Edukia: generalista, espezializatua. </li></ul>
 23. 24. Telebista Espainian <ul><li>1982 arte: 2 kate estatu osoan. </li></ul><ul><li>1983: TV3 eta ETB. </li></ul><ul><li>1986: TVG. </li></ul><ul><li>1989: Canal Sur, Telemadrid, Canal 9, Canal 33. </li></ul><ul><li>1990: Kate pribatuak. Canal +, T5, A3. </li></ul><ul><li>2005/6: Lizentzia berriak. Cuatro, La Sexta. </li></ul><ul><li>2010: itzalaldi analogikoa. </li></ul>
 24. 25. Telebistan iragartzearen abantailak eta desabantailak <ul><li>Inpakto azkarra. </li></ul><ul><li>Denbora/geografi malgutasuna. </li></ul><ul><li>Medioaren ubikuitatea. </li></ul><ul><li>Mezuaren kalitatea. </li></ul><ul><li>Espezializazio falta. </li></ul><ul><li>Asetzea, saturazioa. </li></ul><ul><li>Eraginkortasunaren mugak: zappingaren mehatxua. </li></ul><ul><li>Kostu handiak: produkzioa/tarifak. </li></ul>
 25. 26. Zappinga eta enparauak <ul><li>Zapping : iragarkiak ekiditea. </li></ul><ul><li>Flipping : bilaketa. </li></ul><ul><li>Grazzing : bi programa aldi berean. </li></ul><ul><li>Zipping : grabatutakoan, iragarkiak ekidin. </li></ul><ul><li>Publizitate eraginkortasunerako mehatxua </li></ul>
 26. 27. Iragar formak telebistan: espazioaren bila <ul><li>Spot -a. </li></ul><ul><li>Autopromozioa . </li></ul><ul><li>Publierreportaia. </li></ul><ul><li>Patrozinioa </li></ul><ul><li>Sobreinpresioak. </li></ul><ul><li>Aurkezlearen aipuak </li></ul><ul><li>Product placement </li></ul>
 27. 28. Zinea <ul><li>Hedabide maitatua: ametsen fabrika. </li></ul><ul><li>Artea/entretenimendua. </li></ul><ul><li>Kontsumo desiratua, errutinatik kanpo. </li></ul><ul><li>Inbertsioa: azken postua </li></ul><ul><li>Iragarleek bilatzen dituzten ezaugarriak: </li></ul><ul><li>Errezepzio egoera ezin hobea. </li></ul><ul><li>Espresibitate aukerak (7. artea). </li></ul>
 28. 29. Zinea sailkatzen (ikuspuntu publizitariotik) <ul><li>Zine-publizitatearen euskarria ZINE ARETOA da, eta horrela sailka daiteke: </li></ul><ul><li>Aretoaren kapazidadea: txiki / handi. </li></ul><ul><li>Areto mota: multi /areto bakarra. </li></ul><ul><li>Proiekzioa: bertsio originala / bikoiztua. </li></ul>
 29. 30. Zineman iragartzearen abantailak eta desabantailak <ul><li>Inpaktoaren kalitatea. </li></ul><ul><li>Asetze eza. </li></ul><ul><li>Kalitate tekniko handia (marka handiak). </li></ul><ul><li>Ikuslearen jarrera positiboa. </li></ul><ul><li>Malgutasun geografikoa . </li></ul><ul><li>Penetrazio eskasa. </li></ul><ul><li>Denbora malgutasun eskasa. </li></ul><ul><li>Errepikapen efektu eza. </li></ul><ul><li>Kostu handia: produkzioa eta kopiak. </li></ul>
 30. 31. Iragar-formak zinean. <ul><li>Produkzioa finantzatzeko : </li></ul><ul><li>Product placement . </li></ul><ul><li>Erakusleak finantzatzeko : </li></ul><ul><li>Pelikula publizitarioa. </li></ul><ul><li>Kanpo publizitatea. </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 31. 32. 4.4. Medio berriak: Internet <ul><li>Ordenagailu sarea, protokolo bera erabiliz milioika ordenagailuen arteko konexioa ahalbidetzen duena. </li></ul><ul><li>1960: AEBetako Defentsa Departamentuak sortua (ARPANET- Advanced Research Projects Agency Network ) </li></ul><ul><li>1970: AEBetako hainbat unibertsitate eta instituzio sartzen dira sarean. </li></ul><ul><li>1990: Gobernuaren baimena ez-beharrezkoa egiten da, eta hainbat enpresa eta partikular sarera batzen dira. </li></ul>
 32. 33. Internetek eskaintzen dituen zerbitzuak <ul><li>WWW (World wide web) </li></ul><ul><li>Posta elektronikoa </li></ul><ul><li>Telnet </li></ul><ul><li>FTP (Files Transfer protocol) </li></ul><ul><li>Chat, IRC </li></ul><ul><li>Telefonia </li></ul><ul><li>Foroa </li></ul><ul><li>Bat-bateko mezularitza. </li></ul><ul><li>On-line jokoak. </li></ul><ul><li>Bideo eta soinu erretransmisioa (streaming) </li></ul><ul><li>Weblogak edo bitakorak </li></ul>
 33. 34. Iragar formak interneten <ul><li>Agertze eraren arabera: </li></ul><ul><li>--> push </li></ul><ul><li>--> pull </li></ul><ul><li>Formaren arabera: </li></ul><ul><li>--> web-site korporatiboa </li></ul><ul><li>--> e-mail eta spam </li></ul>
 34. 35. Formaren arabera (eta II) <ul><li>Banner. </li></ul><ul><li>Botoia (button) </li></ul><ul><li>Skycraper </li></ul><ul><li>Pop-up edo microsite / pop-under. </li></ul><ul><li>Layer : pop-up mugikorra, edukiaren gainean. </li></ul><ul><li>Intersticial : orria kargatu bitartean agertzen den orri osoko iragarkia. </li></ul><ul><li>Patrozinioa. </li></ul>
 35. 36. Interneten iragartzearen abantailak eta desabantailak <ul><li>Target zehatzera ailegatzeko aukera </li></ul><ul><li>Salmenta zuzenean gauzatzeko aukera </li></ul><ul><li>Kontaktu pertsonala eta indibiduala </li></ul><ul><li>Espazio bakarra (edukia/publizitatea) </li></ul><ul><li>Inpaktuaren kalitatea </li></ul><ul><li>Populazioaren zati handi bat kanpoan. </li></ul><ul><li>Sinesgarritasun arazoak, faltsifikazioa </li></ul><ul><li>Erabiltzailearen errefusapena (spam) </li></ul><ul><li>Audientzia mugatua. </li></ul>
 36. 37. Banner-aren inguruko xehetasun batzuk <ul><li>Tarifatzeko modua: tamaina+agerpenak </li></ul>Bere eraginkortasuna click-through ratio delakoarekin neurtzen da Gaur eguneko gutxiengoa: %0,5
 37. 38. Interneteko publizitatea ez omen da eraginkorra… <ul><li>“ Mundu errealean” publizitate nahikoa pairatzen dugu. </li></ul><ul><li>Internet ez da medio komertzial hutsa. </li></ul><ul><li>Bannerren aurrean “itsu” bilakatu gara. </li></ul><ul><li>Publizitatea unidirekzionala da, erabat interaktiboa den medioan. </li></ul><ul><li>Iruzurreko publizitatea nagusi da. </li></ul><ul><li>Spamaren negozio errentagarri baina gogaikarria. </li></ul>
 38. 39. Publizitatea egiteko modu berri bat: marketing birala <ul><li>Dagoeneko existitzen diren sare sozialak aprobetxatuz publizitatea egitea. </li></ul><ul><li>Atsegintasuna, borondatez. </li></ul><ul><li>Internet + publicity </li></ul><ul><li>Nazioarteko kasu famatu bat: VW Polo. </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=PG8FieUkJJw </li></ul><ul><li>Espainiako bi kasu: </li></ul><ul><li>Amo a Laura (MTV Spain, 2006ko apirila) </li></ul><ul><li>Levántate ZP (Campaña del Milenio, 2006ko urria) </li></ul><ul><li>Biek Tiempo BBDO agentziak garatuta </li></ul>
 39. 40. Eta beste bat: marketing mobila <ul><li>Sakelako telefonoa erabiltzea mezuak zabaldu eta feed-backa jasotzeko </li></ul><ul><li>Marketing zuzenaren barruan </li></ul><ul><li>Komunikazio pertsonala </li></ul><ul><li>Irudi modernoa </li></ul><ul><li>SMS, bluetooth, telefonorako web-orriak eta aplikazioak </li></ul>
 40. 41. Abantailak <ul><li>Penetrazioa altua (%110 Espainian) </li></ul><ul><li>Adikzioa </li></ul><ul><li>Pertsonala, identitatearen parte </li></ul><ul><li>Azkarra, inpultsiboa, birala </li></ul><ul><li>Ordainketak erraz </li></ul><ul><li>Multifuntzioa: sms, internet… </li></ul><ul><li>Interaktiboa </li></ul><ul><li>Neurgarria </li></ul>
 41. 42. Desabantailak <ul><li>Internet tarifa </li></ul><ul><li>Abilidade teknologikoak </li></ul><ul><li>Dispositibo eta formatu ugari </li></ul><ul><li>Saturazioa, iruzurra </li></ul><ul><li>Intrusiboa </li></ul><ul><li>Bitartekariak </li></ul>
 42. 43. Medio berriek ze abantaila eskaintzen dituzte? <ul><li>Hartzailea ezaguna zaigu. </li></ul><ul><li>Hartzaileari erantzuteko tresnak eskaini </li></ul><ul><li>Eraginkortasuna neurterraza. </li></ul>
 43. 44. 4.5. Mezu publizitarioa eraikiz 4.5.1. Idatzizko medioak 4.5.2. Ikus-entzunezko medioak
 44. 45. 4.5.1. Idatzizko medioak <ul><li>Hartzailearen jarrera aktiboa. </li></ul><ul><li>Zentzu bakarra: ikusmena. </li></ul><ul><li>Testua + irudia + tipografia + maketazioa. </li></ul><ul><li>Aldizkarien abantaila: kolorea. </li></ul><ul><li>Telebistaren osagarri gisa erabiltzen da. </li></ul>
 45. 46. Idatzizko iragarkien elementuak <ul><li>Titulua. Iragarkiaren ideia nagusia, irakurtzen den lehenengo gauza. </li></ul><ul><li>Informatiboak: “Orain” “Doakoa” “Berria” </li></ul><ul><li>Intrigazkoak </li></ul><ul><li>Inperatiboak: “Just do it” </li></ul><ul><li>Slogana: edukia gogoraraziko duen forma motza. </li></ul><ul><li>Azpititularrak: titulua osatzen dute. </li></ul><ul><li>Gorputza. </li></ul>
 46. 47. Idatzizko iragarkien elementuak (II) <ul><li>Irudia: ilustrazioa, argazkia, irudi digitala. </li></ul><ul><li>Sinadura: logotipoa. </li></ul><ul><li>Testu osagarria: helbideak, testu legalak. </li></ul><ul><li>Maketazioa: osaketa. Testu eta irudi arteko uztarketa. </li></ul>
 47. 49. Kontuan hartu beharrekoa <ul><li>Orriaren erdigune optikoa. </li></ul><ul><li>Tipografia. </li></ul><ul><li>Argazkien tamaina eta kokapena. </li></ul><ul><li>Tamaina (moduloak/orriak/bannerrak). </li></ul><ul><li>Kolorea. </li></ul><ul><li>Kuadernaketak. </li></ul>
 48. 50. 4.5.2. Ikus-entzunezko medioak <ul><li>Lengoairik konplexuena: ikus-entzunezkoa. </li></ul><ul><li>Azkartasuna: 20/30” </li></ul><ul><li>Sintetikoa, indartsua, atentzio deitzea. </li></ul><ul><li>Ikuslearen jarrera pasiboa. </li></ul><ul><li>Produktuaren erabilera erakuts daiteke. </li></ul><ul><li>Teknika ugari: umorea, emozioa, bizitza errealeko eszenak, erakusketak, arazo-konpobide, testimonioak, ospetsuak, animazioa. </li></ul>
 49. 51. Spot baten errealizazioa <ul><li>Gidoia idatzi. </li></ul><ul><li>Story-Board-a marraztu. </li></ul><ul><li>Produktora aukeratu. </li></ul><ul><li>Aurrekontua eta Timing-a zehaztu. </li></ul><ul><li>Aurreprodukzioa: lokalizazioak, castinga, atrezzo, logistika… </li></ul><ul><li>Produkzioa. </li></ul><ul><li>Post-produkzioa. </li></ul><ul><li>Froga: pre-test. </li></ul>

×