Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Historia2-09

2009/2010 kurtsoa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Historia2-09

 1. 1. Publizitatearen sorrera Inprentatik XIX. mender a
 2. 2. 2.1. Iraultza teknologikoa: inprentaren sorrera <ul><li>Txina, 105. Urtea: Tsai Lun-ek papera asmatu. </li></ul><ul><li>Txina, 593. Urtea: xilografiaren sorrera. </li></ul><ul><li>Europa (circa 1450): tipografiaren sorrera. </li></ul><ul><li>J. Gutenberg: tipo mugikor eta prentsaren asmakuntza. </li></ul>
 3. 3. Inprentaren ondorioak <ul><li>Kulturalak : jakintzaren zabalkundea, hizkuntza arrunten finkapena </li></ul><ul><li>Ekonomikoak : serie-produkzioari sorrera </li></ul><ul><li>Sozialak : harremanak, komunikazioa </li></ul><ul><li>Politikoak : jakintzarem demokratizazioa, botere forma berriak </li></ul>
 4. 4. Inprentaren ibilbidea <ul><li>XV-XVI: Errenazimentuaren motorra </li></ul><ul><li>XVII: dekadentzia </li></ul><ul><li>Kontraerreformaren debekuak </li></ul><ul><li>Inkisizioaren kontrola </li></ul><ul><li>XVIII-XIX: bere potentzialaren garapena </li></ul>
 5. 5. Inprenta eta publizitatea <ul><li>Inprentak ez du publizitate boom ik suposatzen hasieran </li></ul><ul><li>Hedabideen garapen ahula </li></ul><ul><li>Gremioen jarrera anti-konpetentzia </li></ul><ul><li>Analfabetismoa </li></ul><ul><li>Eros ahalmen txikia </li></ul>
 6. 6. Zer iragartzen da hasieran? (XVI-XVII) <ul><li>Ameriketatik datozen produktu berriak </li></ul><ul><li>Asmakuntza berriak argitara ematea </li></ul><ul><li>Folleta “turistikoak” </li></ul>
 7. 7. Zein mediotan iragartzen da? <ul><li>Folleto edo orri solteak </li></ul><ul><li>Liburuak </li></ul><ul><li>Entsenak: burgesia eta komertzioa </li></ul><ul><li>Hormetako kartelak </li></ul><ul><li>Egunkariak (XVII. mendetik aurrera) </li></ul>
 8. 8. Medio nagusia: kartela <ul><li>Eliza: erreforma/kontraerreforma </li></ul><ul><li>Agintarien iragarki ofizialak </li></ul><ul><li>Antzerki eta ikuskizunak </li></ul><ul><li>Paris, 1653: heriotz zigorra baimenik gabe kartelak inprimatu eta zintzilikatzen dituenari </li></ul><ul><li>1747: kartel guztien kopia Erret Liburutegian gorde behar </li></ul>
 9. 9. Kartel antzindari batzuk <ul><li>Historiako lehenengo kartel komertziala (1477) </li></ul><ul><li>Historiako lehenengo kartel ilustratua (1482) </li></ul>
 10. 10. 2.2. Hedabide berri bat: egunkaria <ul><li>Burgesiaren informazio beharra </li></ul><ul><li>1609: Frantzia, Alemania, Suedia, Ingalaterra. </li></ul><ul><li>Agintarien kontrola </li></ul><ul><li>1631, Renaudot: La Gazette de France </li></ul><ul><li>1633: Feuille d’intelligence Iragarki egunkaria </li></ul><ul><li>1653: The Public Adviser , iragarki astekaria. </li></ul>
 11. 11. Iragarki-egunkarien berezitasunak <ul><li>Informazio egunkarietatik berezita </li></ul><ul><li>Zerbitzu ematea </li></ul><ul><li>Estilo periodistikoa </li></ul><ul><li>Partikularrak: etxe-salmentak, galdutako objektuak, enkanteak, medizinak, prostitutak, produktu amerikarrak…) </li></ul><ul><li>1go egunkari modernoa (publizitatea + informazioa): The Times (1785) </li></ul>
 12. 12. 2.3. Iraultza politiko-ekonomikoak <ul><li>Estatu Batuak --> independentzia </li></ul><ul><li>Frantzia --> Iraultza politikoa </li></ul><ul><li>Britainia Handia --> Iraultza ekonomikoa </li></ul>
 13. 13. XVIII mendeko iraultzen ondorio orokorrak <ul><li>Sistema feudalaren disoluzio </li></ul><ul><li>Burgesiaren loratzea </li></ul><ul><li>Nekazal populazioaren proletarizazioa </li></ul><ul><li>Tradizioaren gainbehera </li></ul>
 14. 14. Ondorioak produkzioan <ul><li>Fabrika eta makina </li></ul><ul><li>Lanaren espezializazioa </li></ul><ul><li>Sinkronizazioa </li></ul><ul><li>Serie produkzioa </li></ul>
 15. 15. Publizitatea bultzatzen du… <ul><li>Prentsaren garapenak eta askatasunak </li></ul><ul><li>Gremioen desagerpenak </li></ul><ul><li>Enpresa askatasunak </li></ul>
 16. 16. Publizitatearen beharra areagotzen da <ul><li>Soberakinak </li></ul><ul><li>Urrunera ailegatu beharra </li></ul><ul><li>Prezioen beherakada </li></ul><ul><li>Bigarren mailako beharren orokortzea </li></ul>
 17. 17. AEB: independentzia gerra <ul><li>XVII: Erresuma Batuak 13 kolonia </li></ul><ul><li>XVIII: Kolonoei zerga-presio handia </li></ul><ul><li>1773: Tearen matxinada </li></ul><ul><li>1775: Gerraren hasiera </li></ul><ul><li>1776: Filadelfia, Independentzia deklarazioa </li></ul><ul><li>1783: Erresuma Batuak onartu </li></ul><ul><li>1787: Konstituzioa. Errepublika federala, botere banaketa, demokrazioa parte-hartzailea </li></ul>
 18. 18. AEBtako iraultzaren oinarriak <ul><li>Ilustrazioaren printzipioak (Rousseau) </li></ul><ul><li>Liberalismoa (Locke eta Adam Smith) </li></ul><ul><li>Gizonaren Eskubideen Aitorpena </li></ul>
 19. 19. Frantzia: iraultza <ul><li>Bi zirkunstantzia: </li></ul><ul><li>Burgesia eta ilustrazioaren indarra. </li></ul><ul><li>Monarkia absolutistaren krisi ekonomikoa. </li></ul><ul><li>1789: Estatu Orokorrak. Asanblada Nazionala. Bastilla bortxaz hartzea. </li></ul>
 20. 20. Iraultzaren lehenengo lorpenak <ul><li>Feudalismoaren abolizioa. </li></ul><ul><li>Elizaren boterearen murrizketa. </li></ul><ul><li>Konstituzio baterako konpromisoa. </li></ul>
 21. 21. Kronologia labur bat <ul><li>1791: Konstituzioa. Monarkia konstituzionala. </li></ul><ul><li>1792: Errepublika. </li></ul><ul><li>1793: Louis XVIaren exekuzioa. Terrorea. </li></ul><ul><li>1794: Direktorioa. Moderatuak. </li></ul><ul><li>1799: Kontsulatua. Napoleonen estatu kolpea. </li></ul><ul><li>1803: Napoleon enperadore (1814). </li></ul><ul><li>1814: Vienako kongresua: erregimen zaharraren berrinposaketa </li></ul><ul><li>1848: Frantziar errepublika </li></ul>
 22. 22. Balore sistema berria: propagandaren beharra <ul><li>Erlijioa, monarkia, tradizioa, esku-lana, familia… </li></ul><ul><li>Aberria, estatua, askatasuna, berdintasuna, anaitasuna… </li></ul>
 23. 23. Propaganda politikoaren garapen masiboa <ul><li>Koloreak, sinboloak, himnoak, sloganak… </li></ul><ul><li>Mitoen ekoizpena: errepublikaren mitoa, aberria, humanismoa… </li></ul><ul><li>Mitina: masa sutzea. </li></ul>
 24. 25. Propagandatik publizitatera <ul><li>Elizak bezala, propagandak ere publizitateari bidea irekitzen dio. </li></ul><ul><li>Masarengan eraginkortasun pertsuasiboa </li></ul><ul><li>Komunikazio sozialean beharrezkoa den pentsamendu sinpletasuna (ideia sakonen gainetik) </li></ul>
 25. 26. Publizitateak propagandatik kopiatzen du… <ul><li>Organizazioa, sistematizazioa, arrazionaltasuna </li></ul><ul><li>Sloganen erabilera </li></ul><ul><li>Mito eta sinboloen erabilera </li></ul><ul><li>Prentsaren erabilera </li></ul><ul><li>Masa kontzeptuaren garrantzia </li></ul>
 26. 27. 2.4. Industri iraultza eta kontsumoan duen eragina <ul><li>Erresuma Batua, XVIII-XIX </li></ul><ul><li>Liberalismo politiko eta ekonomikoa </li></ul><ul><li>Kontsumoa areagotu: Aberastasuna + serie produkzioa + prezioen beherapena + kredituak </li></ul><ul><li>Klase ertainaren sorrera </li></ul><ul><li>Emigrazioa eta hirien handitzea </li></ul><ul><li>Masen alfabetizazioa </li></ul><ul><li>Mugimendu artistiko biziak </li></ul>
 27. 28. Kontsumo talde berria: burgesia <ul><li>XVIII-XIX, klase sozial hegemonikoa: burgesia </li></ul><ul><li>Teknologia + eros-ahalmena handitzea = kontsumoa handitu </li></ul><ul><li>Jabetza pribatua  askatasun sinboloa </li></ul><ul><li>Herri xehetik desberdintzeko kontsumitu </li></ul><ul><li>Produktu propioak </li></ul><ul><li>Dibertimendu propioak </li></ul><ul><li>Kontsumoak balio propioa. </li></ul>
 28. 29. Publizitatea eta burgesia <ul><li>Produzitzen duena promozionatzeko </li></ul><ul><li>Burgesia publizitatearen target a </li></ul>
 29. 30. Asmakizunen garaia <ul><li>Bapore makina (1780) </li></ul><ul><li>Argazkigintza </li></ul><ul><li>Komunikabideen eztanda: telegrafoa, trena, telefonoa… </li></ul><ul><li>Errotatiba </li></ul><ul><li>Energia berriak: lurrina eta elektrizitatea </li></ul><ul><li>Aisialdia </li></ul>
 30. 31. Beste aldaketa batzuk <ul><li>Salerosketa pertsonalaren bukaera </li></ul><ul><li>Bigarren mailako beharrak. </li></ul><ul><li>Aisialdia merkantzia gisa: </li></ul><ul><li>Ikuskizunak: </li></ul><ul><li>Burgesiarentzat: antzerkia, opera, balleta… </li></ul><ul><li>Langileentzat: zirkua (gero zinema) </li></ul><ul><li>Kirolak </li></ul><ul><li>Turismoa </li></ul>

×