Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baliospena 3

3. gaia (klasean ikusi ez duguna)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Baliospena 3

 1. 1. 3. Publizitatearen efektu komertzialak 3.1. Eskariaren dinamikaren gaineko efektuak 3.2. Irabazien gaineko efektuak 3.3. Eboluzio komertziala eta elementu publizitarioak
 2. 2. 3.1. Eskariaren dinamikaren gaineko efektuak <ul><li>*Eskariaren dinamika: marka baten salmentan eroslearen jokaera. </li></ul><ul><li>Nola neurtzen dira salmentak? </li></ul><ul><li>Unitate salduak </li></ul><ul><li>Diru-sarrerak </li></ul><ul><li>Merkatu kuota </li></ul><ul><li>Balore kuota </li></ul>
 3. 3. Kuota kontzeptua… <ul><li>… izango zaigu erabilgarria, zifra absolutuak ez baitira adierazgarriak. </li></ul><ul><li>Portzentajeetan ematen da. </li></ul><ul><li>Testuingurua eskaintzen digu. </li></ul><ul><li>Publizitateak merkatu zein balore kuotan eragina izan dezake. </li></ul><ul><li>Kuota igoz </li></ul><ul><li>Kuota estabilizatuz </li></ul><ul><li>Kuota erorketa desazeleratuz </li></ul>
 4. 4. a) Penetrazio aldaketak <ul><li>Penetrazio orokorrean igoera lortuz: segmentu guztietan igoera proportzionala lortuz. </li></ul><ul><li>Segmentu-penetrazioan igoera lortuz: segmentu batean igoera, besteak ukitu gabe. </li></ul>
 5. 5. b) Marka-fidelitatean aldaketak <ul><li>Marka-fidelitatea: marka ugariren artean erabaki behar dugunean gehienetan marka berdinaren alde egitea. </li></ul><ul><li>Publizitateak gure marka aukeratu izatearen probabilitatea igo dezake. </li></ul><ul><ul><ul><li>Mezu berri bat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presio-publizitatearen areagotzea. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. c) Kontsumo-tasa igotzea <ul><li>Kontsumitzaileak denbora-tarte berean kontsumoa igotzea lortzea. </li></ul><ul><ul><ul><li>Mezu berriak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erabilera berriak. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. d)Produktuaren banaketan aldaketak <ul><li>Kontsumitzailea ez ezik, bitartekaria ere kontuan hartuko dugu. </li></ul><ul><li>Saltzailearen atentzio deitu, zuzenean jo: </li></ul><ul><li>Stock-a handitu dezan </li></ul><ul><li>Produktuaren posizioa dendan. </li></ul><ul><li>Merchandasing-aren erabilpena. </li></ul>
 8. 8. e) Salmenta osagarrien gaineko efektua <ul><li>Epe-laburrean : Promozioa salmenta osagarriak igotzeko tresna izan daiteke. </li></ul><ul><li>Epe-luzean : promozioak publizitatearekin lan egin dezake marka-irudiaren eraketan. </li></ul>
 9. 9. f) Salmenta osagarriak marka-hedaduraren bidez <ul><li>Marka-hedadura: produktu-berri bat, marka ezagun baten bermearekin. </li></ul><ul><li>Produktu berria publizitateak sortutako marka irudiaz baliatuko da. Ez da hasiberria, badu publizitate-lana bere aurretik. </li></ul>
 10. 10. 3.2. Irabazien gaineko efektuak <ul><li>Azken finean, neurtu behar duguna. Dirua irabazi dugu, bai ala ez? </li></ul><ul><li>Irabaziak-publizitatea harremana lortzeko, konparaketa lanari ekin: </li></ul><ul><li>Publizitate eza </li></ul><ul><li>Publizitate eskasa </li></ul><ul><li>Publizitate eraginkorra </li></ul>
 11. 11. Ez bakarrik oinarrizko mozkinen gaineko igoerak, baizik eta ere… <ul><li>… publizitatea egin ezean galduko genukeena zenbat murriztu den kontuan hartu </li></ul><ul><li>Diru-sarrerak – Kostuak = Mozkina </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Galeretan izan dugun murrizketa </li></ul><ul><li>galeren dezeleratzea </li></ul><ul><li>Epe luzerako aurreikuspenak ere egin behar dira eta publizitateari egotzi –marka-fideltasuna, bazkideak lortzea… </li></ul>
 12. 12. Publizitateak lor ditzakeen diru-sarrera osagarriak <ul><li>a) Prezioaren sentsibilitatearekiko murrizketa. </li></ul><ul><li>b) Publizitate inbertsioaren murrizketa. </li></ul><ul><li>c) Merkatu finantzieroen gaineko eragina. </li></ul>
 13. 13. a) Prezioarekiko sentsibilitatearen murrizpena <ul><li>Gure produktuaren prezioa igotzean ze aldaketa eman daitezke eskarian? </li></ul><ul><li>Publizitatearen lana : eskaria mantentzea edo igotzea prezioa gorantz doan bitartean. </li></ul><ul><li>Publizitateak produktua erakargarriago egiten du, eta erakargarritasun plus hori ordaintzen da. </li></ul><ul><ul><ul><li>Prestigioa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konfiantza </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hurbiltasuna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unitate gehiago + sarrera gehiago unitate bakoitzean </li></ul></ul></ul>
 14. 14. b) Publizitate inbertsioaren murrizketa <ul><li>Bi eratan murriztuko du publizitate-inbertsioa </li></ul><ul><li>Publizitate eraginkorra = gutxiengo inbertsioarekin eraginkortasun handiena. </li></ul><ul><li>Publizitate eraginkorra = epe luzerako efektuak dituena da. Bigarren kanpaina atzeratuz. Irudi-stock-a. </li></ul>
 15. 15. c) Merkatu finantzieroen gaineko eragina <ul><li>Unitateen prezioaz aparte badago enpresaren prezioa, merkatu-balorean. </li></ul><ul><li>Salmenta kopurua </li></ul><ul><li>Errentagarritasuna </li></ul><ul><li>Marka-irudia </li></ul><ul><li>Markaren salmenta balorea. </li></ul>
 16. 16. 3.3. Eboluzio komertziala eta elementu publizitarioak <ul><li>Hiru elementu publizitario funtsezkoak: </li></ul><ul><li>Mezua </li></ul><ul><li>Presioa </li></ul><ul><li>Media-plangintza </li></ul>
 17. 17. a) Mezua eta presioa <ul><li>Presioa areagotu mezua aldatu gabe. </li></ul><ul><li>Salmenten hazkunderik ez da ematen. Salbuespena: Hazkundean dagoen merkatuan bakarrik. </li></ul><ul><li>Presioa bere horretan utzi mezua aldatuta. </li></ul><ul><li>Salmenten hazkunde oso apala (presioa areagotuz lortuko genukeenarekin konparatuta) </li></ul>
 18. 18. Mezua eta presioa (II) <ul><li>Presioa areagotu mezua aldatuta. </li></ul><ul><li>Salmenten hazkunde adierazgarria hurrengo kasuetan: </li></ul><ul><li>Mezu-estrategia berria. Ardatz motibazioanalaren aldaketa. </li></ul><ul><li>Kontsumitzailearen jarrera aldatzeko nahia. Produktuaren berdefinizioa edo abantailen azalpen argiagoa. </li></ul><ul><li>Target berri batentzako mezua eraiki denean. </li></ul>
 19. 19. Mezua eta presioa (III) <ul><li>Presio areagotzeak) biderketa lana egin dezake, baina aurretik mezuaren lan eraginkorra behar. </li></ul><ul><li>Presioa noraino: wear-in / wear-out </li></ul>
 20. 20. b) Inbertsioa eta merkatu-kuota <ul><li>Zein da inbertsio publizitarioa eta merkatu kuotaren arteko harremana? </li></ul><ul><li>Beharrezkoa da inbertsio handia merkatuan presentzia handia izateko? </li></ul><ul><li>Inbertsio txiki batek lor dezake merkatu kuota adierazgarria? </li></ul>
 21. 21. Inbertsioa&Merkatu-kuota (II) <ul><li>Merkatu egonkorretan harreman zuzena ikusten da: </li></ul><ul><li>inbertsio publizitario gehiago </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>merkatu kuota handiago </li></ul>
 22. 22. Inbertsioa&Merkatu-kuota (III) <ul><li>Inbertsio publizitarioa portzentajeetan ulertuta. </li></ul><ul><li>Gehiago saldu = gehiago inbertitu </li></ul><ul><li>Enpresa liderrak nagusitasuna erakutsiko: </li></ul><ul><li> publizista hoberenak kontratatu </li></ul><ul><li> difusio hoberena eskaini </li></ul><ul><li>Mezua oinarria izanda inbertsio egoki eta jarrai batek bakarrik lortuko du egonkortasuna. Epe luzean ezinbestekoa da inbertsioa. </li></ul>
 23. 23. c) Kontaktu maiztasuna eta salmentak <ul><li>Merkatu-kuota igotzeak inbertsio publizitarioaren igoera dakar: noiz arte? </li></ul><ul><li>Kontaktuen areagotzea ez-eraginkorra suertatzen da maila batera ailegatzerakoan. </li></ul>Kontaktu kopuru minimoa behar eraginkorra kontsideratzeko Lehenengo kontaktua da eraginkorrena eta gero dezelerazioa. Kontsumo berezia Ohiko kontsumoa
 24. 24. d) Difusioaren kalitatea <ul><li>Medioen aukeraketa. </li></ul><ul><li>Ordutegiaren aukeraketa. </li></ul><ul><ul><li>Kontsumitzailearen ezagutza. </li></ul></ul><ul><ul><li>Audientziaren profilaren ezagutza. </li></ul></ul><ul><li>*Kontsumo orokorreko produktuek zailtasun handiagoak aukeraketa egokia egiteko. </li></ul>
 25. 25. e) Publizitatea&Promozioa= Sinergia <ul><li>Publizitate eta promozio ekintzak bateratzen direnean bakoitzaren eraginkortasuna anplifikatzen da. </li></ul><ul><li>Publizitatearen eragina </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Promozioaren eragina </li></ul><ul><li>bien eraginaren batura </li></ul><ul><li>= bien eragin anplifikatua </li></ul>

×