Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actualitzar el perfil d'estudiant a edmodo

262 views

Published on

Presentació fàcil per ensenyar a l'alumnat a completar el perfil per accedir a la plataforma 'edmodo'.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Actualitzar el perfil d'estudiant a edmodo

  1. 1. Actualitzar el perfil d’estudiant a Edmodo Fes un clic a la fletxa i selecciona ‘perfil’
  2. 2. Actualitzar el perfil d’estudiant a Edmodo 1. Canvia la teva fotografia del perfil 2. Escull com t’agradaria aprendre 3. Què voldràs ser de gran?
  3. 3. Actualitzar el perfil d’estudiant a Edmodo 1. Canviar la teva fotografia de perfil Selecciona una fotografia que tinguis guardada al teu PC. O personalitza el teu Avatar.
  4. 4. Actualitzar el perfil d’estudiant a Edmodo Personalitza el teu Avatar
  5. 5. Actualitzar el perfil d’estudiant a Edmodo 2. Com t’agrada aprendre Hands-on. Aprendre d’una manera pràctica per exemple amb puzles o laberints.
  6. 6. Actualitzar el perfil d’estudiant a Edmodo 2. Com t’agrada aprendre Listening. Aprenc millor escoltant abans que llegint.
  7. 7. Actualitzar el perfil d’estudiant a Edmodo 2. Com t’agrada aprendre Visually. Aprenc millor llegint i mirant imatges.
  8. 8. Contribucions Àlbum Edmodo. mariamsprofe mariamsprofe Enokson

×