Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les drogues

278 views

Published on

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Les drogues

  1. 1. Les drogues Una droga és una substància que s'introdueix a l'organisme humà per diferents procediments, que pot modificar temporalment la percepció o el sistema nerviós d'una persona i que pot crear addició.
  2. 2. Geoeconomia La producció, tràfic, comerç i consum de drogues massius van entrar a la seva forma moderna al segle XX, i des d'aleshores han servit entre d'altres coses per reenfortir la polaritat entre els molt rics i els molt pobres a escala mundial. Un canvi important és que, si bé els països en vies de desenvolupament són els que cultiven plantes que serveixen per produir drogues, ara a més són els majors consumidors. Els països rics es dediquen al negoci i exportació; les classes baixes, al consum.
  3. 3.      Símptomes de les drogues Com actuen les drogues? A mesura que es consumeixen, es produeixen els tres fenòmens  que adverteixen de l'addicció:   -La dependència: definida com la necessitat de consumir la  substància, que és valorada com el més importat per a la vida  de la persona afectada. -La tolerància: definida com la necessitat de ingerir cada  vegada major dosi de la droga, perquè aquesta produeixi els  efectes desitjats. -L'addicció: És la necessitat de consumir droga perquè la  persona pugui trobar-se física i psicològicament bé. La intensitat  de l'addicció depèn del tipus de droga.    katarina nikolic
  4. 4. Causes -La recerca del plaer: alcohol, tabac, al·lucinògens, drogues  psicodèliques, etc. -La recerca de major creativitat: Al segle XIX alguns escriptors  eren consumidors d'opi (Edgar Allan Poe, Baudelaire, Samuel  Taylor Coleridge, etc.) o d'altres drogues. -Fugida de problemes personals: Les persones dels països  més industrialitzats tenen una major tendència a no superar  situacions com la tristesa o la falta de felicitat, i busquen  el·liminar-les per mitjà de pastilles, narcòtics, alcohol o altres  substàncies. -Ús contra el dolor físic: En malalties o no, de manera de  vegades abusiva, per causa d'un pànic desmesurat al dolor  típic dels països més medicalitzats i desenvolupats, altres per  a millorar la qualitat de vida de malalts crònics o sedar en  operacions quirúrgiques.
  5. 5. -Connectar amb els altres: Les drogues al llarg de la història compleixen la funció social d'ajudar que les persones perdin la seva inseguretat personal i es confiin amb el seu interlocutor. Així, un motiu important per a introduir-se al món de les drogues és el no voler sentir-se diferent dels altres i sentir que el grup al qual s'acosta accepta el nou individu. -Actitud de rebel·lió: Sigui real o com a imatge que es vulgui transmetre per semblar més interessant. És més típica als adolescents, que pretenen reafirmar-se transgredint i per oposició a les regles dels més grans. -Actitud d'experimentació personal: Algunes persones tenen curiositat personal per a conéixer quins efectes fan les drogues al propi cos i a la ment.
  6. 6. Deixar les drogues Malauradament sovint és un procés dur i difícil, no és només el cos, que demana la substància per a sentir-se bé, sinó el fet d'haver de canviar de comportaments, de gestos que el malalt troba a faltar, de les ganes psicològiques. En els casos en que la persona havia començat a drogar-se per a fugir de problemes personals, de pors (perdre els amics, engreixar, etc.), d'una baixa autoestima o d'una cerca de creativitat, per exemple, en deixar-les haurà d'aprendre a enfrontar-les, i potser hi haurà altres problemes que s'hi hagin afegit.
  7. 7. Diversos tipus de drogues Cannabis: Una persona que ingereix o fuma cannabis experimenta una clara seqüència de canvis físics i psíquics que duren unes hores i desapereixen gradualment. Cocaïna: una de les drogues addictives més potents. una vegada que una persona l'ha provat, no pot preveure ni controlar fins a quin punt seguirà utilitzant-la. Heroïna: es processa a partir de la morfina. Apareix generalment en forma de pols blanc o marró. Tabac: droga addictiva que la nicotina és la droga del tabac causant d'addicció. Alcohol: El alcohol és una substància depresora del sistema nerviós central, ademés de tenir afecte al cervell i variar alguna de les seves funcions (concentració, memoria...) també afecta a altres òrgans.
  8. 8. Bolets al·lucinògens: són fongs que contenen substàncies psicodèliques, com ara la psilocibina, la psilocina o el muscimol. Crack: rep el seu nom pel soroll que produeix en escalfar-se es fa a partir de la cocaïna. Llueix com a boletes blanques o color havà. Alcohol: El alcohol és una substància depresora del sistema nerviós central, ademés de tenir afecte al cervell i variar alguna de les seves funcions (concentració, memoria...) també afecta a altres òrgans.

×