Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Leadership Development Program

618 views

Published on

Een korte omschrijving van het Leadership Development Program van Nyenrode Business Universiteit; vergroot de impact van de middle manager.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Leadership Development Program

  1. 1. Nyenrode’s Leadership Development ProgramVoor managers enprofessionals diedoor willen groeiennaar een GeneralManagement positieVoor ontwikkelingvan kennis, hetleervermogen enzelfbewustzijnVoor het tillen vanwerken, denken endoen naarstrategisch niveauTwee start-momenten per jaar:• 4 oktober 2011• 6 maart 2010www.nyenrode.nlldp
  2. 2. Nyenrode’s Leadership Development Program (LDP)biedt krachtige ondersteuning bij het groeien in de richting van General ManagerHet LDP biedt:  ontwikkeling van een persoonlijke en effectieve leiderschapstijl.  ontwikkeling van een hoge graad van zelfbewustwording.  verbinding tussen de persoonlijke missie en de organisatiedoelstellingen.  benadering van management-vraagstukken vanuit multidisciplinair perspectief.  verbreding van inzicht in strategische beleidsvorming en de doorvertaling daarvan.  verbinding tussen de persoonlijke missie en de organisatiedoelstellingen.
  3. 3. De onderwijsfilosofieHet opdoen van bedrijfskundige kennis (hoofd), de vertaling naar de praktijk (handen) enpersoonlijke ontwikkeling (hart). Leren van en met elkaar in actie, conversatie en reflectie.• LDP deelnemers leren m.b.v. vakexperts van en met elkaar over vakgebieden alsstrategie en marketing, finance, organisatiedynamiek, accounting, social media,ethiek en duurzaamheid. Deelnemers gaan in dialoog en werken samen aanvraagstukken en leren daar reflectie op te hebben (collectief leren).• LDP deelnemers leren in simulaties en in intervisiegroepen, hoe ze anderen(leidinggevenden, collega’s, medewerkers, klanten, stakeholders) mee kunnenkrijgen in de koers die ze hebben uitgezet en de doelen die ze zouden willenbereiken (teamleren).• LDP deelnemers reflecteren op zichzelf: waarden, normen, drijfveren,overtuigingen, valkuilen en hoe ze overkomen op anderen (individueel leren).
  4. 4. De LDP deelnemersgroepEen hechte leergroep van ambitieuze en leergierige deelnemers met verschillendeachtergronden, functies en organisaties, waar leren van en met elkaar centraal staat. • LDP deelnemers zitten in een vergelijkbare fase in hun carrière. De groep vormt een leercollectief, waarin de diversiteit aan achtergronden, functies en branches in grote mate bijdraagt aan het leren. Men ervaart de kracht van het gebruiken van de ‘collectieve wijsheid’ en leert deze toe te passen. • Iedere LDP groep fungeert als afspiegeling van de ‘echte’ wereld, waarin processen tussen mensen en groepen van mensen moeten kunnen worden bijgestuurd: daartoe moet er inzicht zijn in organisatiegedrag. • De LDP leeromgeving dient om elkaar te ondersteunen, te adviseren en persoonlijke feedback te geven. Een veilige omgeving waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuw verworven inzichten en geoefend met nieuw gedrag.
  5. 5. Het LDP deelnemersprofiel: deelnemers zitten in een vergelijkbare fase van hun carrière: zij willen doorgroeien naar een general managementfunctie of hebben die stap net gemaakt. PROFIEL POSITIES (o.a.)•  HBO of academische •  Commercieel Manager opleiding •  Manager Business Development•  28-45 jaar •  Directiesecretaris •  Global Project Manager•  Minimaal 5 jaar management- •  HR Consultant ervaring •  IT Consultant•  Ambitie hebben om te •  Bedrijfsjurist groeien •  Ondernemer/ DGA •  Teamleider Deelnemers uit meer dan 200 bedrijven en instellingen in de profit en not-for-profit sector
  6. 6. Het LDP is een uitgebalanceerd programma waarin je ontwikkeling als persoon,als manager, als ondernemer en als leider binnen de context van je organisatie en dewereld waarin deze organisatie opereert centraalstaat.Module 1: Module 2: Module 3: Module 4: Module 5:4 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen 2 dagen•  Persoonlijke •  Corporate en •  Finance and •  Persoonlijk •  Ethiek en bewustwording Marketing Accounting leiderschap dilemma’s Strategie en effectiviteit•  Organisatie- •  Verander- •  Leiderschap en dynamiek management/ •  Onderhan- duurzaam- •  Leiderschap waarderend delen heid•  Start intervisie en Social onderzoek Media •  Vechtkunst van •  Make it Happen•  Introductie •  Intervisie Management Corporate en •  Intervisie •  Authentiek Marketing •  Intervisie Leiderschap Strategie •  Slotdiner
  7. 7. Waarom Nyenrode Business Universiteit?Het historische landgoed dient als unieke en inspirerende leeromgeving• Het inspirerende landgoed met hotel en restaurant maken het mogelijk voor de deelnemersom uit de dagelijkse hectiek te stappen en leren en ontwikkelen centraal te stellen. Hetgezamenlijk dineren en het drankje aan de bar in de avond, maken dat het leren ookinformeel en de gehele dag kan plaatsvinden.• De diverse docenten en hoogleraren van het LDP zijn een bron van kennis en vervullenvaak de rol van facilitator. Zij maken gebruik van de collectieve intelligentie van de groep enondersteunen de deelnemers daarbij vanuit hun expertisegebied, die zowel vanuit onderzoek(academisch)als praktijkervaring ontwikkeld is.• De programmamanager en –coördinator van het LDP dragen zorg voor de inhoud, hetgroepsproces en de organisatie van het programma. De gecertificeerde coaches zijn al jarenbij het LDP betrokken, hebben in het verleden zelf het programma gevolgd en hebbenzowel jarenlange management- als trainings-en coachingservaring.• Na afronding van het programma ontvangen deelnemers een Nyenrode certificaat enkunnen zich aansluiten bij de Nyenrode alumni-vereniging, waardoor het uitbreiden van hetnetwerk en kennis opdoen naar eigen hartelust kan plaatsvinden.
  8. 8. LDP: aanmelding en contactgegevensWil je verder onderzoeken of dit programma bij jou leerbehoefte past? Wil je je aanmelden voordeelname? Neem contact op met Kathelijn Geerts of Tamara ter Steege voor meer informatie of hetplannen van een intakegesprek.PROGRAMMADATAPROGRAMMADATA 2011 Program Manager LDP: Kathelijn GeertsVoorjaar 2011 T: 06 - 41894405LDP 301 en 2 april E: k.geerts@nyenrode.nlModule april – 7 oktober 201115 en 16 1: 4Module mei9 – 11 november 201113 en 14 2:Module mei14 – 16 december 201127 en 28 3:17 en 18 juniModule 4: 18 – 20 januari 2012Najaar 2011 Program Coordinator LDP:Module 5: 16 en 17 februari 2012 Tamara ter Steege9 en 10 september T: 0346 – 291 46723 en 24 september E: ldp@nyenrode.nlLDP 317 en 8 oktober4 en 5 novemberModule 1:  6 t/m 9 maart 2012Module november18 en 19 2:  3 t/m 5 april 2012Winter 12Module 3:  9 t/m 11 mei 201214 en 15 januariModule januari28 en 29 4:  6 t/m 8 juni 2012Module februari juli  201211 en 12 5:  3 en 44 en 5 maart:18 en 19 maart

×