Successfully reported this slideshow.

Presentatie LDP

434 views

Published on

Korte presentatie Leadership Development Program Nyenrode Business Universiteit

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie LDP

  1. 1. Nyenrode’s Leadership Development Program <ul><li>Voor managers en professionals die door willen groeien naar een General Management positie </li></ul><ul><li>Voor ontwikkeling van kennis, het leervermogen en zelfbewustzijn </li></ul><ul><li>Voor het tillen van werken, denken en doen naar strategisch niveau </li></ul><ul><li>Twee start- </li></ul><ul><li>momenten per jaar: </li></ul><ul><li>4 oktober 2011 </li></ul><ul><li>6 maart 2010 </li></ul><ul><li>www.nyenrode.nlldp </li></ul>
  2. 2. Nyenrode’s Leadership Development Program (LDP) biedt krachtige ondersteuning bij het groeien in de richting van General Manager <ul><li>Het LDP biedt: </li></ul><ul><ul><li>ontwikkeling van een persoonlijke en effectieve leiderschapstijl. </li></ul></ul><ul><ul><li>ontwikkeling van een hoge graad van zelfbewustwording. </li></ul></ul><ul><ul><li>verbinding tussen de persoonlijke missie en de organisatiedoelstellingen. </li></ul></ul><ul><ul><li>benadering van management-vraagstukken vanuit multidisciplinair perspectief. </li></ul></ul><ul><ul><li>verbreding van inzicht in strategische beleidsvorming en de doorvertaling daarvan. </li></ul></ul><ul><ul><li>verbinding tussen de persoonlijke missie en de organisatiedoelstellingen. </li></ul></ul>
  3. 3. De onderwijsfilosofie Het opdoen van bedrijfskundige kennis (hoofd), de vertaling naar de praktijk (handen) en persoonlijke ontwikkeling (hart). Leren van en met elkaar in actie, conversatie en reflectie.   <ul><li>LDP deelnemers leren m.b.v. vakexperts van en met elkaar over vakgebieden als strategie en marketing, finance, organisatiedynamiek, accounting, social media, ethiek en duurzaamheid. Deelnemers gaan in dialoog en werken samen aan vraagstukken en leren daar reflectie op te hebben (collectief leren). </li></ul><ul><li>LDP deelnemers leren in simulaties en in intervisiegroepen, hoe ze anderen (leidinggevenden, collega’s, medewerkers, klanten, stakeholders) mee kunnen krijgen in de koers die ze hebben uitgezet en de doelen die ze zouden willen bereiken (teamleren). </li></ul><ul><li>LDP deelnemers reflecteren op zichzelf: waarden, normen, drijfveren, overtuigingen, valkuilen en hoe ze overkomen op anderen (individueel leren). </li></ul>
  4. 4. De LDP deelnemersgroep Een hechte leergroep van ambitieuze en leergierige deelnemers met verschillende achtergronden, functies en organisaties, waar leren van en met elkaar centraal staat.   <ul><ul><li>LDP deelnemers zitten in een vergelijkbare fase in hun carrière. De groep vormt een leercollectief, waarin de diversiteit aan achtergronden, functies en branches in grote mate bijdraagt aan het leren. Men ervaart de kracht van het gebruiken van de ‘collectieve wijsheid’ en leert deze toe te passen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedere LDP groep fungeert als afspiegeling van de ‘echte’ wereld, waarin processen tussen mensen en groepen van mensen moeten kunnen worden bijgestuurd: daartoe moet er inzicht zijn in organisatiegedrag. </li></ul></ul><ul><ul><li>De LDP leeromgeving dient om elkaar te ondersteunen, te adviseren en persoonlijke feedback te geven. Een veilige omgeving waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuw verworven inzichten en geoefend met nieuw gedrag. </li></ul></ul>
  5. 5. Het LDP deelnemersprofiel: deelnemers zitten in een vergelijkbare fase van hun carri ère: zij willen doorgroeien naar een general managementfunctie of hebben die stap net gemaakt. PROFIEL POSITIES (o.a.) <ul><li>HBO of academische opleiding </li></ul><ul><li>28-45 jaar </li></ul><ul><li>Minimaal 5 jaar management-ervaring </li></ul><ul><li>Ambitie hebben om te groeien </li></ul><ul><li>Commercieel Manager </li></ul><ul><li>Manager Business Development </li></ul><ul><li>Directiesecretaris </li></ul><ul><li>Global Project Manager </li></ul><ul><li>HR Consultant </li></ul><ul><li>IT Consultant </li></ul><ul><li>Bedrijfsjurist </li></ul><ul><li>Ondernemer/ DGA </li></ul><ul><li>Teamleider </li></ul>Deelnemers uit meer dan 200 bedrijven en instellingen in de profit en not-for-profit sector
  6. 6. Het LDP is een uitgebalanceerd programma waarin je ontwikkeling als persoon , als manager , als ondernemer en als leider binnen de context van je organisatie en de wereld waarin deze organisatie opereert centraalstaat. <ul><li>Module 1: </li></ul><ul><li>4 dagen </li></ul>Module 2: 3 dagen Module 3: 3 dagen <ul><li>Persoonlijke bewustwording </li></ul><ul><li>Organisatie-dynamiek </li></ul><ul><li>Start intervisie </li></ul><ul><li>Introductie Corporate en Marketing Strategie </li></ul><ul><li>Corporate en Marketing Strategie </li></ul><ul><li>Leiderschap en Social Media </li></ul><ul><li>Intervisie </li></ul><ul><li>Finance and Accounting </li></ul><ul><li>Verander-management/ </li></ul><ul><li>waarderend onderzoek </li></ul><ul><li>Intervisie </li></ul>Module 4: 3 dagen Module 5: 2 dagen <ul><li>Persoonlijk </li></ul><ul><li>leiderschap </li></ul><ul><li>en effectiviteit </li></ul><ul><li>Onderhan-delen </li></ul><ul><li>Vechtkunst van Management </li></ul><ul><li>Intervisie </li></ul><ul><li>Ethiek en dilemma’s </li></ul><ul><li>Leiderschap en duurzaam- </li></ul><ul><li>heid </li></ul><ul><li>Make it Happen </li></ul><ul><li>Authentiek Leiderschap </li></ul><ul><li>Slotdiner </li></ul>
  7. 7. Waarom Nyenrode Business Universiteit? Het historische landgoed dient als unieke en inspirerende leeromgeving <ul><li>Het inspirerende landgoed met hotel en restaurant maken het mogelijk voor de deelnemers om uit de dagelijkse hectiek te stappen en leren en ontwikkelen centraal te stellen. Het gezamenlijk dineren en het drankje aan de bar in de avond, maken dat het leren ook informeel en de gehele dag kan plaatsvinden. </li></ul><ul><li>De diverse docenten en hoogleraren van het LDP zijn een bron van kennis en vervullen vaak de rol van facilitator. Zij maken gebruik van de collectieve intelligentie van de groep en ondersteunen de deelnemers daarbij vanuit hun expertisegebied, die zowel vanuit onderzoek (academisch)als praktijkervaring ontwikkeld is. </li></ul><ul><li>De programmamanager en –coördinator van het LDP dragen zorg voor de inhoud, het groepsproces en de organisatie van het programma. De gecertificeerde coaches zijn al jaren bij het LDP betrokken, hebben in het verleden zelf het programma gevolgd en hebben zowel jarenlange management- als trainings-en coachingservaring. </li></ul><ul><li>Na afronding van het programma ontvangen deelnemers een Nyenrode certificaat en kunnen zich aansluiten bij de Nyenrode alumni-vereniging, waardoor het uitbreiden van het netwerk en kennis opdoen naar eigen hartelust kan plaatsvinden. </li></ul>
  8. 8. LDP: aanmelding en contactgegevens Wil je verder onderzoeken of dit programma bij jou leerbehoefte past? Wil je je aanmelden voor deelname? Neem contact op met Kathelijn Geerts of Tamara ter Steege voor meer informatie of het plannen van een intakegesprek. PROGRAMMADATA Voorjaar 2011 1 en 2 april 15 en 16 april 13 en 14 mei 27 en 28 mei 17 en 18 juni Najaar 2011 9 en 10 september 23 en 24 september 7 en 8 oktober 4 en 5 november 18 en 19 november Winter 12 14 en 15 januari 28 en 29 januari 11 en 12 februari 4 en 5 maart: 18 en 19 maart Program Manager LDP: Kathelijn Geerts T: 06 - 41894405 E: [email_address] Program Co o rdinator LDP: Tamara ter Steege T: 0346 – 291 467 E: [email_address] PROGRAMMADATA 2011 LDP 30 Module 1: 4 – 7 oktober 2011 Module 2: 9 – 11 november 2011 Module 3: 14 – 16 december 2011 Module 4: 18 – 20 januari 2012 Module 5: 16 en 17 februari 2012 LDP 31 Module 1:  6 t/m 9 maart 2012 Module 2:  3 t/m 5 april 2012 Module 3:  9 t/m 11 mei 2012 Module 4:  6 t/m 8 juni 2012 Module 5:  3 en 4 juli  2012

×