Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O esplendor mediaval, a decadencia dos seculos escuros

1,054 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O esplendor mediaval, a decadencia dos seculos escuros

 1. 1. Do esplendor medieval á decadencia  dos Séculos Escuros. Catherin Martínez Martín 3ºB   
 2. 2. Índice ● O esplendor Medieval. ● A literatura Medieval. ● A situación da lingua durante a Idade Media. ● A decadencia: Causas. ● Os séculos Escuros. ● Conclusión. ● Fontes.   
 3. 3. Introducción ● Neste traballo  vou  falar sobre o  esplendor medieval e  a decadencia dos  Séculos Escuros que  abranguen un  período dende o  século IX ata o  século  XVIII    
 4. 4. O esplendor medieval ● Dase cando no século XIII  empeza a haber una  cooficialidade entre o galego e   o latín. ● Aparece o galego en diversos  usos como poden ser: ● A Documentación privada ● Redactar as actas en galego ● A igrexa usa o galego cada  vez máis ● A xustiza tamén usa galego   
 5. 5. A literatura Medieval● O galego é a lingua por  excelencia na Lírica e a Prosa.● Os textos máis importantes  podelos atopar no: ● Cancioneiro da Ajuda ( é o  Cancioneiro da Biblioteca  Nacional de Lisboa) ● Cancioneiro da Vaticana  ( esta no Vaticano) ● Pergamiño Vindel ( conten  as 7 cantigas de Martín  Codax)   
 6. 6. A situación da Lingua durante a idade media ● Atopase nunha situación  moi boa xa que e  a lingua  por excelencia  en toda a  península excepto en  Cataluña.Chega a   alcanzar un rango  Internacional, xa que e  utilizada por autores de  diversos países europeos e  está presente en moitas  cortes reales e señorales.   
 7. 7. A decadencia . Causas● Primeira sustitución nobiliar. ● Na loita entre Henrique e Pedro  I pola coroa  gaña Henrique que premia os que o  apoiaron ,  e causa que o castelán entre por  primeira vez en Galicia.● A rebolta dos Irmandiños ● Revelaronse contra os señores feudais. A máis  importante e no S.XV os nobres galegos  pedironlle axuda a Isabel a Catolica para  derrotar os irmandiños.acambio de terras  para os seus nobres casteláns, o que provoca  que o castelán entre por  segunda vez en  galicia.● Segunda sustitución nobiliar ● Volve ser a consecuencia da  pola loita da  coroa, esta vez entre Isabel a Catolica e  Xoana a Beltranexa. Gaña Isabel, e para  vinganrse de quen non a apoiou comenzou a ”  Doma y castra de Galicia”, pola  cal esta     queda  sometida a Castela.
 8. 8. Os séculos oscuros.● Refírese a unha etapa  da nosa literatura na  que durante varios  séculos o galego deixa  de ter usos escritos ou  literarios. Nos ámbitos  máis prestixiosos  sustituese polo castelán  e é cando xorde a idea  de que o galego e una  lingua oral e familiar.   
 9. 9. Conclusión ● Tras as sustitución nobiliarias e as revoltas dos  irmandiños o castelán consege penetrar en Galicia,  e o quedar esta sometida a coroa de castela e  comezar os séculos escuros tamén enpezara un  prexuizo como é o de que o galego é una lingua oral  e so para uso familiar.   
 10. 10. Fontes ● Galipedia/Historia_da_lingua_galega ● Galipedia/Historia_da_limgua_galega/ Seculos  escuros ● Galicia espallada.com ● Libro de texto de 3ºda eso ● Apuntes da Clase ● Google imaxes   

×