Rolf barlindhaug

456 views

Published on

PRISDANNELSE OG FLYTTEMØNSTRE I OSLO-REGIONEN

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rolf barlindhaug

 1. 1. Prisdannelse og flyttemønstre iOslo-regionenRolf Barlindhaug, NIBR14. juni 2011
 2. 2. Priser, boligstruktur og flytting• Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst?• Flyttemønstre: Resultat av preferanser eller boligtilbud?• Vil økt boligbygging redusere boligprisene?• Priseffekter av fortetting, økte byggekostnader og bedre transportløsninger
 3. 3. Disposisjon• Boligprisstatistikk• Flytting og flyttemønstre i Osloregionen• Prisdannelse - teorier• Drøfting og konsekvenser
 4. 4. Overordnede drivkrefter bakstorbyveksten• Storbyene tiltrekker seg nye innbyggere – Høy innvandring fra ut utlandet – Flere unge oppholder seg i storbyene for en periode, og periodene blir lengre• Befolkningsvekst medfører vekst i arbeidsplasser (eller er det omvendt?)
 5. 5. Realboligpriser i Norge. 1945=10040035030025020015010050 0 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
 6. 6. Boligpriser 1992 - 2008600500400 Oslo og Bærum300 Stavanger, Bergen og Trondheim Resten av Akershus200 Resten av landet100 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
 7. 7. Oslo 2008: Boligpriser pr. kvm - 1000 kroner 44 30 46 40 33
 8. 8. Osloregionen Boligpris pr. kvadratmeter 2008. 1000 kr 22 22 36 28 2223 31 2322 22
 9. 9. Flytteutveksling mellom Oslo – omlandet, resten avlandet og utlandet 2008 Oslo Omland 3584 10605 3282 Rest Norge Utland
 10. 10. Flyttemønster i Oslo-regionen 2008Prosentvis fordeling av flyttere til 3 delområder i Oslo Indre by Ytre vest Ytre øst/sydIndre by 36 37Ytre vest 12 8Ytre øst/syd 16 10Omland 17 12 15Landet ellers 28 17 17Utlandet 27 26 24Sum 100 100 100Antall 31684 12761 19546
 11. 11. Flyttemønster i Oslo-regionen 2008Prosentvis fordeling av flyttere fra 3 delområder i Oslo Landet  Indre by Ytre vest Ytre øst/syd Omland ellers Utlandet Sum AntallIndre by 17 27 22 22 12 100 26123Ytre vest 35 14 21 18 12 100 10525Ytre øst/syd 30 7 33 20 9 100 17040
 12. 12. Flyttemønster i Oslo-regionen 2008Prosentvis fordeling av flyttere til 3 delområder i Oslo Indre by Ytre vest Ytre øst/sydIndre by 36 37Ytre vest 12 8Ytre øst/syd 16 10Omland 17 12 15Landet ellers 28 17 17Utlandet 27 26 24Sum 100 100 100Antall 31684 12761 19546Prosentvis fordeling av flyttere fra 3 delområder i Oslo Landet  Indre by Ytre vest Ytre øst/syd Omland ellers Utlandet Sum AntallIndre by 17 27 22 22 12 100 26123Ytre vest 35 14 21 18 12 100 10525Ytre øst/syd 30 7 33 20 9 100 17040Netto innflyttingIndre by 5561Ytre vest 2236Ytre øst/syd 2506Sum 10303
 13. 13. Boligpriser, boligstruktur ogflytting• Mange små, leide blokkboliger i indre by• Unge ønsker å bo sentralt og finner et passende boligtilbud her. Men det koster• Antall barn i alderen 0-5 år øker i indre by fordi så mange unge etablerer seg her.• Indre by har imidlertid en betydelig netto utflytting av barn i alderen 0-5 år
 14. 14. Barnefamilier i indre by?• Flytter barnefamiliene fordi boligtilbudet ikke er tilpasset dem, eller fordi de har preferanser om en annen lokalisering?• Slik boligprisstrukturen er, koster det svært mye å kjøpe sentrale romslige boliger• Vil gode uteområder og store boliger rekruttere barnefamililer eller vil andre flytte inn?
 15. 15. Sterk forventetbefolkningsvekst – behov for80-90000 nye boliger før 2030?• Fører befolkningsvekst til økte boligpriser?• Kan boligprisene i storbyene reduseres ved å bygge mer?• Er det andre måter å redusere boligprisene på i storbyer?
 16. 16. Urbane boligmarkeder - egenskaper • Boligprisene i storbyens randsone er lik byggekostnader pluss tomtekostnader (alternativ avkastning av landbruksareal) • Pris i randsone + Reisekostnader = Pris sentralt • Boligprisnivået i storbyen er en funksjon av byspredning og reisekostnader per km • Boligbyggingen i randsonen har lav tomteutnyttelse fordi tomtene der er relativt rimelige • Når byen vokser og prisene stiger, øker interessen for fortetting og byomforming
 17. 17. Pris Byggekostnad Tomtekostnad randsone randsone sentrum
 18. 18. Bygging i randsonenPris Byggekostnad + Tomtekostnad randsone randsone sentrum
 19. 19. Reduksjon i byggekostnaderPris Byggekostnad + Tomtekostnad randsone randsone sentrum
 20. 20. Reduksjon i byggekostnaderPris og bygging i randsonen Byggekostnad + Tomtekostnad randsone randsone sentrum
 21. 21. Feltutbygging Fortetting i småhusområderInnfyll Transformasjon
 22. 22. Boligbygging gjennomPris fortetting og transformasjon endrer ikke prisstrukturen Byggekostnad + Tomtekostnad randsone randsone sentrum
 23. 23. Reduserte reisekostnader senker prisenePris Byggekostnad + Tomtekostnad randsone randsone sentrum
 24. 24. Redusert pris på månedskort
 25. 25. Oslo someksempel
 26. 26. Oslo 2001-09: 25371 nye boligerAntall og prosentfordeling etter område 2356 5451 21 % 3558 10501 9 % 14 % 41 % 3505 14 %
 27. 27. Boligbygging i storbyen• Ikke nødvendigvis bygging der prisene er høye – det kan være lite areal igjen• Mye bygging i indre by - store transformasjonsprosjekter• Lite bygging i etablerte bydeler med borettslag• Mye fortetting i småhusområder• Er fortettingspotensialet brukt opp?• Vil en lykkes med fortetting i knutepunkter?
 28. 28. Oppsummering• Reisekostnader forklarer prisstigningen fra randsonen mot sentrum• Boligbygging som utvider randsonen øker boligprisene sentralt• Marka og sjøen gir konsentrert byspredning i 3 korridorer• Økte byggekostnader øker boligprisene overalt• Fortetting og transformasjon utsetter byspredning og prisvekst• Raskere og billigere transport mest effektivt for å redusere boligprisene sentralt?

×