Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KATARINA GAŽI - PAVELIĆPodravka d.d., Koprivnicakatarina.gazi@podravka.hrPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSIS...
Zanemarivanje PDCA pristupa zna biti vidljivo već na početku projekta implementacijesustava upravljanja kvalitetom u poslo...
2.2 PDCA u upravljanju projektomPDCA model omogućava voditelju projekta veću kontrolu nad projektom na neke odslijedećih n...
za proces poboljšanja, kako procesa, tako i sustava u cjelini jer pomaže pri planiranju vrstepodataka koje treba prikupiti...
kvalitetom mjerenje, analiza ipoboljšanje svihprocese, osiguranjepodrške upravljanjakvalitetom.sustava upravljanjakvalitet...
• Neophodne resurse• Operativne procese• Mjere• Komunikaciju prema relevantnim dionicima promjene ili poboljšanjaProvedba,...
Princip upravljanja kvalitetom Zahtjev ISO 9001Neprekidno poboljšanje 8.5 Neprekidno poboljšanje4. SLABE STRANE PRIMJENE P...
pojedinim fazama kruga i vrlo određeno smještaju grupe ili pojedine procese u te faze.Organizacije koje sve svoje procese ...
Key words: PDCA, continuous improvement, ISO 9001, process
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PDCA: ISO 9001:2008 principi i zahtjevi u praksi

3,516 views

Published on

Provedba strategije vrlo je važna za svaku tvrtku i preporuča se staviti je u PDCA ciklus. Demingov ili Shewartov PDCA ciklus pokretač je svih procesa. Snaga ovog koncepta leži u njegovoj jednostavnosti i primjenjivosti. Naravno, velike tvrtke ne mogu brzo mijenjati strategiju, ali pojedine cjeline unutar organizacije, koje su manje i stoga fleksibilnije, mogu vrlo efikasno mijenjati svoje poslovne procese koji i dalje mogu ostati u okviru generalne strategije, ali su poboljšani.

 • Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

PDCA: ISO 9001:2008 principi i zahtjevi u praksi

 1. 1. KATARINA GAŽI - PAVELIĆPodravka d.d., Koprivnicakatarina.gazi@podravka.hrPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSISažetakProvedba strategije vrlo je važna za svaku tvrtku i preporuča se staviti je u PDCA ciklus.Demingov ili Shewartov PDCA ciklus pokretač je svih procesa. Snaga ovog koncepta leži unjegovoj jednostavnosti i primjenjivosti. Naravno, velike tvrtke ne mogu brzo mijenjatistrategiju, ali pojedine cjeline unutar organizacije, koje su manje i stoga fleksibilnije, moguvrlo efikasno mijenjati svoje poslovne procese koji i dalje mogu ostati u okviru generalnestrategije, ali su poboljšani.Ključne riječi: PDCA, stalno poboljšavanje, ISO 9001:2008, proces1. UVODOrganizacijama koje su svoje poslovanje prilagodile zahtjevima norme ISO 9001 stoji naraspolaganju odličan princip na osnovu kojeg mogu efikasno provesti poslovnu strategiju ipoboljšati procese, ali i sustav upravljanja kvalitetom u cjelini: PDCA ciklus ili Demingov(Shewrtov) ciklus. Bilo da ga zovu PDCA ciklus, Demingov ili Shewhartov krug, jedno jesigurno: Plan-Do-Check-Act pomaže u provedbi stalnog poboljšanja u organizaciji. PDCAima mnogo imena zato što je utvrđeno da je nevjerojatno koristan alat za upravljanjeprojektima, kvalitetom, za Six Sigmu i poboljšanje procesa. PDCA sastoji se od četiri koraka:planiranje, provedba, provjera i poboljšanje. Najčešće se koristi kada je potrebno poboljšatipostojeći ili razviti novi proces, implementirati promjene u postojeći proces ili projekt,definirati proces rada i definirati novi proizvod ili uslugu.Norma ISO 9001 počiva na PDCA principu i zaista je neobjašnjivo da u velikom brojuhrvatskih organizacija koje imaju uveden sustav upravljanja kvalitetom, ostaje nepoznat ilisasvim po strani. Jednostavno se ne primjenjuje! S druge strane, organizacije koje sve svojeprocese i rješavanje problema unutar njih sagledavaju kroz PDCA, imaju jako velikumogućnost da ih stalno poboljšavaju i na taj čine efikasnijim svoje ukupno poslovanje. Kakose PDCA ciklus može primijeniti doslovno na sve procese, jasno je da svakoj organizaciji,bilo proizvodnoj ili uslužnoj, omogućava da na najbolji način koristi svoje potencijale iresurse.Tradicionalno, tj. uobičajeno rješavanje problema najčešće riješi samo jedan problem, a vrločesto stvori neki drugi. To je stoga što se, zbog nepoznavanja procesa, dio nečega sagledavakao cjelina, dok se istovremeno ignoriraju ostali dijelovi koji možda isto zahtijevajupoboljšanje. Kako sve počinje od dobrog planiranja, ako se ono preskoči ili provede bez reda,nedostajati će jasno i jednoznačno postavljeni ciljevi, a samim time i utvrđeni načini kako dase oni postignu. Naime, još uvijek se kola stavljaju pred konja: strategija se definira prije nošto se utvrde (mjerljivi) ciljevi. Ako je cilj neodređen, svaki put (strategija) do njega je dobar.Kao i razne stranputice i lutanja, a to sve dovodi do gubitka vremena i motivacije da sepostigne poboljšanje, te na kraju i do urušavanja cijelog sustava.
 2. 2. Zanemarivanje PDCA pristupa zna biti vidljivo već na početku projekta implementacijesustava upravljanja kvalitetom u poslovanje. Naime, kad kada je teško prepoznati, odrediti iprimijeniti elemente svakog PDCA dijela na zahtjeve norme i sam sustav. Za lakšu ijednostavniju implementaciju zahtjeva važno ih je povezati s 8 principa upravljanja, nakojima sustav počiva, i relevantnim dijelom PDCA.Jedna od prednosti korištenja PDCA metodologije u organizaciji je što se mogućnostpogreške implementiranog rješenja smanjuje na minimum. To je stoga što se planiranorješenje najprije provodi u manjem opsegu, te se provjerava i mjeri njegova efikasnost prijesveobuhvatne implementacije. Izbjegava se najskuplja, ali kod nas česta praksa „pokušaja ipromašaja“.Druga prednost je prilika za korekciju ako je nešto ispalo drukčije od planiranog. Tako jemoguće izbjeći najgoru moguću situaciju, a to je da proizvod ili usluga s „greškom“ dođu dokupca ili klijenta prije nego je to uočeno unutar organizacije.Zatim, štedi se vrijeme jer su sve faze vrlo jasno naznačene i nikoga se ne dovodi u zabludu ukojoj je fazi promjena ili poboljšanje i što je potrebno činiti. Ulazi i izlazi svake faze supoznati, što ubrzava i olakšava rad. To ujedno dovodi do povećanja efikasnosti, jer se resursi,vrijeme i energija koriste optimalno.Dakle, prednosti metodologije očituju se, kako na makro razini (organizacija, procesi), tako ina mikro, tj. sasvim osobnoj razini svakog zaposlenog (minimalna mogućnost potpunepogreške, ušteda vremena i dr.).2. POBOLJŠANJE, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE POMOĆU PDCADemingov ili PDCA krug motor je ili pokretačka poluga svih grupa procesa unutar nekeorganizacije Može se primijeniti na svaki proces pojedinačno kao i na sustav u cjelini. Jedinoće se primjenom PDCA metodologije, na svim organizacijskim razinama, poslovanjeorganizacije poboljšati.PDCA metodologija kontinuirana je petlja planiranja, provedbe, provjere ili proučavanja ipoboljšanja. Time PDCA model postaje idealan za:• Stalno poboljšanje: PDCA ciklus stalno tjera na poboljšanje procesa neovisno ociljevima i ne dozvoljava samozadovoljni status quo;• Implementaciju novih projekata i procesa: ugrađeni mehanizam planiranja,provjere i povratne informacije omogućuje otklanjanje nedostataka i poboljšanjejoš u fazi implementacije, bez da se nepotrebno troše svi resursi ili kalja ugled;• Definiranje odvijanja procesa: PDCA ciklus podrazumijeva provjeru dosljednostiprovedenih promjena prije no što dođe do sveobuhvatnog usvajanja.• Upravljanje projektom: PDCA omogućuje razbijanje projekta na manje i stoga zaupravljanje i provedbu daleko lakše korake (faze), te postepeno poboljšanje.2.1 PDCA u procesu upravljanja promjenamaPDCA, osim što potiče razvoj inovativnih i probojnih promjena u svrhu poboljšanja kvalitete irada, pomaže i da se promjenama efikasno upravlja.PDCA model uspješno objedinjuje ono što treba promijeniti s metodologijom stalnogpoboljšanja. Proces promjena unutar PDCA uključuje parametre koji zahtijevaju promjenu ufazu planiranja (Plan), implementaciju prototipa (Do), provjeru je li prototip prikladan iučinkovit (Check) i sveobuhvatnu ili uspješnu implementaciju (Act). To doprinosi integriranjuprocesa upravljanja promjenama u svakodnevne organizacijske aktivnosti, čineći procespromjena gotovo neprimjetnim.
 3. 3. 2.2 PDCA u upravljanju projektomPDCA model omogućava voditelju projekta veću kontrolu nad projektom na neke odslijedećih načina:• Jasno određuje tko, što, kada, gdje i zašto u projektu. Tako je lakše istražiti različitealternative i odabrati odgovarajuću metodu implementacije projekta.• Osigurava da sve nepoznanice na početku projekta budu razriješene ili da ih seodbaci.• Pruža točne i pravodobne podatke na osnovu kojih se može poboljšati odlučivanje uprojektu.• Olakšava razumijevanje odnosa troškova i koristi.2.3 PDCA u upravljanju radnim učinkomOd nedavno se PDCA koristi pri upravljanju uspješnošću pojedinih radnika i projektnihtimova i to na dnevnoj, rutinskoj osnovi. Faza planiranja uključuje ciljeve ili ono štozaposlenik ili tim trebaju ostvariti (isporučiti). Faza provedbe odnosi se na stvarnu uspješnost,dok je faza provjere provjerava način rada. Faza poboljšanja služi za potvrdu provedenog(rada).U većini organizacija upravljanje učinkom rada – ranije poznato kao ocjena rada –prvenstveno je "kadrovska" funkcija. Međutim, PDCA pristup upravljanju učinkom integriraupravljanje učinkom sa dnevnim operativnim aktivnostima i uvelike pridonosi poboljšanjuproduktivnosti u organizaciji.2.4 PDCA u poboljšanju organizacijske konkurentnostiPrimjena PDCA ciklusa pomaže organizacija da postane agilnija ili da nove načineupravljanja implementira velikom brzinom.U ovom slučaju primjena PDCA podrazumijeva:• Utvrđivanje izvora varijabilnosti i njihovih negativnih utjecaja. Eliminacija ilismanjenje tih varijabilnosti moguće je malim i brzim promjenama na primjer Lancadobave, poslovnih politika ili pravila. Ujedno se rade rezervni planovi za postupanjes rizicima koje nije moguće sasvim ukloniti.• Integraciju različitih važnih funkcija i procesa unutar organizacije kao što suupravljanje potražnjom i upravljanje nabavom, brz poslovni preustroj i informacijskisustava.• Ubrzanje poslovnog ciklus i povećanje konkurentske prednosti organizacijerezultat je ovakvog pristupa koji otklanja varijabilnosti i poboljšava koordinacijuizmeđu različitih procesa.3. PDCA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOMProcesni pristup norme ISO 9001:2008 temelji se na Demingovom krugu (PDCA). Poglavljanorme korespondiraju sa pojedinim fazama kruga i vrlo određeno smještaju grupe ili pojedineprocese u te faze. PDCA je i popularan alat za provedbu TQM-a, te je i temelj Six SigmaDMAIC. Provedba ovih sustava ovisi o statističkoj kontroli i analizi, a PDCA to olakšava.Stalna, povratna petlja u PDCA omogućava analizu, mjerenje i utvrđivanje izvora varijacijasve od ulaznih zahtjeva kupaca do poduzimanja korektivnih radnji. PDCA je stoga neophodan
 4. 4. za proces poboljšanja, kako procesa, tako i sustava u cjelini jer pomaže pri planiranju vrstepodataka koje treba prikupiti, načinu njihovog prikupljanja i statističkoj analizi koja ćepotvrditi da se proces odvija optimalno ili da postoje određeni problemi ili uzroci grešaka.PDCA ukazuje na sredstva kojima se smanjuje jaz između postojećeg i željenog stanja.3.1 Najvažniji procesi sustava upravljanja kvalitetomMoramo znati da, kada opisujemo sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO9001:2008, ustvari opisujemo procese u organizaciji i njihovo međusobno djelovanje. Upraksi, međutim, često dolazi do slabog prepoznavanja i razvrstavanja procesa, te se najčešćevodi računa samo o procesu realizacije usluge ili proizvoda, dok se drugi procesi djelomičnoili u potpunosti zapostavljaju. Jedan od začuđujućih, ali prisutnih, razloga je i to što sezahtjevi norme jednostavno ne znaju smisleno povezati s procesima.Procese u svakoj organizaciji možemo podijeliti kako slijedi:1. Procesi usmjereni na kupca - COP (customer oriented proceses): procesirealizacije usluge ili proizvoda, procesi interakcije s vanjskim kupcima.2. Procesi potpore - SOP (Support oriented processes): procesi koji daju neophodneresurse COP. Interakciju s COP i ostalim procesima sustava upravljanjakvalitetom (unutarnjim kupcima) imaju na operativnoj razini.3. Upravljački usmjereni procesi - MOP (management oriented processes): procesiposlovnog planiranja, ocjene od strane uprave, planiranja kvalitete, resursa ikomunikacije.4. Procesi upravljanja kvalitetom - QMP (quality management processes): procesikoji obuhvaćaju kontrolu dokumenata i zapisa, praćenje i mjerenje procesa iproizvoda ili usluga, interne audite, kontrolu nesukladih proizvoda ili usluga,korektivne i preventivne radnje i stalno poboljšanje.5. Izmješteni procesi - OP (outsourced processes): mogu biti dio COP, MOP iliSOP, te imaju jaki utjecaj na sustav kvalitete i poslovanje općenito. Moguobuhvaćati strateško planiranje u sjedištu organizacije, nabavu ili razvoj iz sjedištaili podružnice organizacije.Tabela 1: Grupe procesa i zahtjevi ISO 9001:2008Grupa procesa Opis InterakcijaISO9001:2008Procesi usmjereni nakupcaProcesi realizacijeproizvoda ili usluge;S vanjskim kupcima ilikorisnicimaPoglavlje 7Procesi potporeOsiguravaju resursepotrebne za proceseusmjerene na kupca;Sa procesimausmjerenima na kupca iostalim internim SUKprocesima (internimkupcima) na operativnojrazini.Poglavlja 6 i 7Upravljački usmjereniprocesiOsiguravajuusmjerenost,vodstvo, resurse,odlučivanje odstrane topmenadžmentaSa svim procesimasustava upravljanjakvalitetom na raziniplaniranja i revizijeSUK-aPoglavlje 5Procesi upravljanja Dokumentiranje, Sa svim procesima Poglavlja 4 i 8
 5. 5. kvalitetom mjerenje, analiza ipoboljšanje svihprocese, osiguranjepodrške upravljanjakvalitetom.sustava upravljanjakvalitetomIzmješteni procesiProcesi važni zafunkcioniranjeSUK-a, a koji seodvijaju izvanorganizacije injezine upravljačkekontrole.Sa svim procesimasustava upravljanjakvalitetom na operativnojrazini. Poglavlje 4.13. 2 Povezanost faza PDCA sa zahtjevima ISO 9001:20083.2.1 Planiranje – P (plan)Najvažnije je utvrditi ciljeve koji se žele postići, te procese ili aktivnosti potrebne zaostvarenje očekivanih rezultata, a to uključuje:• Kupce i njihove zahtjeve• Odgovornost: tko je odgovoran za što• Ulaze, izlaze, potrebne resurse• Način dokumentiranja• Ocjenu efikasnosti procesa ili sustavaPlaniranje u dijelu PDCA kruga počiva na slijedećim ISO 9001 principima upravljanja iopisano je zahtjevima norme kako slijedi:Tabela 2: Planiranje – P: principi upravljanja i zahtjevi ISO 9001:2008Princip upravljanja kvalitetom Zahtjev ISO 9001Usmjerenost na kupca 7.2 Procesi usmjereni na kupcaVođenje5.4 Planiranje4.2 DokumentiranjeUključenost ljudi 6 Upravljanje resursimaProcesni pristup 7.1 Planiranje realizacije proizvoda/ uslugePlaniranje podrazumijeva utvrđivanje i analizu problema ili mjesta mogućeg poboljšanjaunutar nekog od procesa. Alati koji se najčešće koriste u ovoj fazi ciklusa su mapiranjekupaca, dijagram toka, Pareto dijagram, brainstorming, matrica procjene, te dijagram uzroka iposljedica. Važno je da se u ovoj fazi izbjegne nasumično dijagnosticiranje problema ilimjesta poboljšanja. Plan mora biti svima dostupan, jasan i vrlo detaljan kako bi se adekvatnomogao realizirati. Glavne ciljeve potrebno je podijeliti na manje, dosežne ciljeve i aktivnostikojima se oni mogu ostvariti.3.2.2 Provedba – D (Do)Provedbena faza znači realizaciju planiranog – pretakanje riječi u djela. Putem svakodnevnihzadataka i aktivnosti provodi se planirano: promjene se događaju u jednom manjem, alirelevantnom dijelu organizacije ili procesa. Radi se o probnoj implementaciji planiranogpristupa, promjene ili poboljšanja. To uključuje:
 6. 6. • Neophodne resurse• Operativne procese• Mjere• Komunikaciju prema relevantnim dionicima promjene ili poboljšanjaProvedba, tj. implementacija planiranog u dijelu PDCA kruga počiva na slijedećim ISO 9001principima upravljanja i opisano je zahtjevima norme kako slijedi:Tabela 2: Provedba – D: principi upravljanja i zahtjevi ISO 9001:2008Princip upravljanja kvalitetom Zahtjev ISO 9001Vođenje 5.5.3 Unutarnja komunikacijaProcesni pristup 7 Realizacija proizvoda/ uslugeProvedba također podrazumijeva pronalaženje i razvoj rješenja (poboljšanja ili promjene) injegovu implementaciju. Znanja, vještine i alati neophodni za ovu fazu PDCA ciklusaobuhvaćaju, između ostalog, metode rješavanja konflikata, upravljanje manjim timovima,projektiranje i obuku na radnom mjestu.3.2.3 Provjera – C (Check)U ovoj fazi PDCA pristupa prati se i mjeri procese i proizvode u skladu s planom, politikama,ciljevima i zahtjevima. Potrebno je prikupiti sve relevantne podatke i njihovom analizomutvrditi je li se postiglo ono što se planiralo i u kojem obimu. Za ovaj korak vrlo je važnoizvijestiti o rezultatima jer je tek na osnovu tog izvještaja moguće krenuti u slijedeću fazu.Provjera uspješnosti implementacije planiranog rješenja u ovom dijelu PDCA kruga počiva naslijedećim ISO 9001 principima upravljanja i opisano je zahtjevima norme kako slijedi:Tabela 3: Provjera – C: principi upravljanja i zahtjevi ISO 9001:2008Princip upravljanja kvalitetom Zahtjev ISO 9001Činjenični pristup donošenju odluka8.2 Praćenje i mjerenje8.4 Analiza podatakaObostrano koristan odnos sa dobavljačima 8.3 Kontrola nesukladnog proizvodaOvdje su od velike pomoći kontrolne liste za prikupljanje podataka, grafičke analize,kontrolne karte, te ključni pokazatelji učinka (KPI). Provode se interni auditi čiji su izvještajiod ključne važnosti za provođenje korektivnih i preventivnih mjera.3.2.4 Djelovanje (poboljšanje) – A (Act)Na osnovu prikupljenih podataka iz prethodne faze, te internih audita, implementira sepoboljšano rješenje na određenu cjelinu organizacije ili procesa. To se radi nakon provedenihpreventivnih i korektivnih radnji poduzetih nakon audit izvještaja. Sada je Uprava spremna zaocjenu sustava, tj. pregled uzroka neefikasnosti i prijedlog nekih drugih načina poboljšanja.Nabrojene aktivnosti omogućuju neprekidno poboljšanje svih procesa, dijelova procesa,dijelova sustava i sustava u cjelini.Poboljšanje planiranog rješenja u ovom dijelu PDCA kruga počiva na slijedećim ISO 9001principima upravljanja i opisano je zahtjevima norme kako slijedi:Tabela 3: Djelovanje (poboljšanje) – A: principi upravljanja i zahtjevi ISO 9001:2008
 7. 7. Princip upravljanja kvalitetom Zahtjev ISO 9001Neprekidno poboljšanje 8.5 Neprekidno poboljšanje4. SLABE STRANE PRIMJENE PDCA U PRAKSIGlavni nedostaci PDCA metodologije su pojednostavljivanje, zbunjujući akronimi,inherentno reaktivna priroda, te neprepoznavanje elementa Ljudi.PDCA vrlo često pojednostavljuje cijeli proces poboljšanja. Naime, iako je Edwards Deming50- ih godina prošlog stoljeća poboljšao PDCA koncept Waltera Shewharta, temeljen najapanskom modelu poboljšanja, ipak su ostale nedorečenosti. PDCA ne odražava aktivnostikao što su sponzorstvo, vodstva, koordinacija, komunikacija, obrazovanje, benchmarking, tenačin uspostave modificiranog procesa u cilju realizacije poboljšanja. To je najvećim dijelomstoga što su Japanci ovaj model koristili za manja poboljšanja unutar nekog procesa, dok sedanas PDCA koristi za složena poboljšanja cijelog sustava.Iako je PDCA vrlo popularan, njegovi akronimi stvaraju priličnu zbrku, kako kod izvornihgovornika engleskog jezika, tako i kod svih koji ih moraju prevesti. Naime, “Do” i “Act”imaju isto značenje u engleskom jeziku. Sadržajna razlika u opsegu značenja "Raditi - Do" i "Raditi - Act " često zbunjuje. Točna riječ za "Act" zapravo je "Improve - Poboljšti." Ovo jevrlo važno imati na umu pri praktičnoj primjeni jer razjašnjava pojedine korake ili aktivnostikoje se u tim fazama PDCA poduzimaju.Slično tome, "Plan" ima ograničen jezični spektar značenja. Shewhartov i Demingov PDCA ufazi "Plan - Planirati" uključuje aspekte poput kreativnog ili inovativnog razmišljanja, dakle,nešto što se obično ne povezuje s planiranjem.Glavni nedostatak PDCA metodologije je njezina inherentno reaktivna priroda. Iako PDCAima kružnu paradigmu, pretpostavka je da sve počinje s planiranjem. U stvarnim životnimsituacijama to ne mora uvijek biti slučaj i kad kada bi promjena krute kružne putanje mogladonijeti bolje rezultate. Osnovna filozofija PDCA je da se najprije planira i poduzimaodređene aktivnosti, a reagira se na nedostatke tek nakon implementacije. PDCA većimdijelom nastoji ispraviti, a ne preduhitriti pogreške. Nakon početne faze planiranja više nepotiče inovacije ili "out of the box“ razmišljanja. To je ono što PDCA pomalo činineprikladnim za jako konkurentsko okruženje u kojem danas djeluje svaka organizacija, akoje zahtijeva izrazito i trenutno pro aktivno razmišljanje i djelovanje.Još jedan veliki nedostatak PDCA je što cijela paradigma kad – tad uzrokuje zamor. Naime,Demingov krug zanemaruje iznimno važan faktor svakog poboljšanja – ljude. PrimjenaPDCA znači da se nešto stalno poboljšava. Dok ovo, s jedne strane, pomaže u otklanjanjugrešaka, povećanju produktivnosti i izbjegavanju samozadovoljstva, s druge straneorganizacija i ljudi u njoj nalaze se u konstantnom previranju. Ljudi koji se stalno morajuprilagođavati promjenama i koji rade u nesigurnom okruženju postaju umorni od promjena irazočarani. Postaju zbunjeni i ne snalaze se uvijek unutar procesa i aktivnosti. Neki spremnoprihvaćaju promjene i prilagode se, dok drugi zaostaju u prilagodbi i nastavljaju raditi postarome. Upravo ova neusklađenost dovodi do značajne organizacijske neučinkovitosti.PDCA se prvenstveno bavi procesom, proizvodom ili sustavom, a samo pretpostavlja da ljudijednakom brzinom i na jednaki način provode aktivnosti unutar pojedinih faza.5. ZAKLJUČAKProcesni pristup norme ISO 9001:2008 temelji se na Demingovom krugu (PDCA) koji semože primijeniti na sve procese, te na sustav u cjelini. Poglavlja norme korespondiraju sa
 8. 8. pojedinim fazama kruga i vrlo određeno smještaju grupe ili pojedine procese u te faze.Organizacije koje sve svoje procese i rješavanje problema unutar njih sagledavaju krozPDCA, imaju veliku mogućnost da ih stalno poboljšavaju i na taj način poboljšavaju i čineefikasnijim svoje ukupno poslovanje. PDCA metodologija kontinuirana je petlja planiranja,provedbe, provjere ili proučavanja i poboljšanja. Osim što potiče razvoj inovativnih iprobojnih promjena u svrhu poboljšanja kvalitete i rada, pomaže i da se promjenama efikasnoupravlja. Također, PDCA model uspješno objedinjuje ono što treba promijeniti smetodologijom stalnog poboljšanja.Kada u bilo kojoj organizaciji opisujemo sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevimanorme ISO 9001:2008, ustvari opisujemo procese u organizaciji i njihovo međusobnodjelovanje. U praksi, međutim, često dolazi do slabog prepoznavanja i razvrstavanja procesa,te se najčešće vodi računa samo o procesu realizacije usluge ili proizvoda, dok se drugiprocesi djelomično ili u potpunosti zapostavljaju. Jedan od razloga za to je što se zahtjevinorme jednostavno ne znaju smisleno povezati s procesima. Stoga je, prije primijene ovemetodologije neophodno detaljno i jasno opisati svaki pojedini proces unutar organizacije, atakođer i glavne grupe procesa. Zatim je važno, za lakšu i jednostavniju implementaciju,zahtjeve povezati s 8 principa upravljanja i relevantnim dijelom PDCA.Kako se PDCA ciklus može primijeniti doslovno na sve procese, jasno je da svakojorganizaciji, bilo proizvodnoj ili uslužnoj, omogućava da na najbolji način koristi svojepotencijale i resurse. Dakle, prednosti metodologije očituju se, kako na makro razini(organizacija, procesi), tako i na mikro, tj. sasvim osobnoj razini svakog zaposlenog(minimalna mogućnost potpune pogreške, ušteda vremena i dr.).Iako je PDCA zaista odličan alat upravljanja i poboljšanja, važno je poznavati i njegove slabestrane kako bi se mogle izbjeći ili svesti na najmanju mjeru. To se može postići korištenjemkomplementarnih alata i metoda primjerenih za svaku fazu ciklusa, ali i određenom, za svakuorganizaciju relevantnom, prilagodbom pojedinih faza.LITERATURA[1] A. M Blankstein, Lessons from enlightened corporations, Educational leadership, 1992, 71-75.[2] W. E. Deming, Elementary Principles of the Statistical Control of Quality, Japanese Union of Scientists andEngineers, 1950[3] W. E. Deming, The New Economics, Massachusetts Institute of Technology Press, 1993, 35.[4] M. Drljača, Principi upravljanja kvalitetom u primjeni, Kvaliteta, Vol. 4, Broj 5-6, Infomart, Zagreb, 2005,20-22.[5] G. Duffy, J. Moran, and W. Riley, www.wordnet.princeton.edu/perl/webwn, 2009.[6] HRN EN ISO 9001:2008HRN EN ISO 9004:2010[7] M. I. Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success, Random House, 1986, 60[8] G. Langley, K. Nolan and T. R. Nolan, “The Foundation of Improvement,” Quality Progress, June 1994, 81.[9] M. Sokovic, D Pavletic, Quality improvement - PDCA cycle vs. DMAIC and DFSS, Journal of MechanicalEngineering 53/6 (2007), 369-378.PDCA: ISO PRINCIPLES AND REQUIREMENTS IN PRACTICESummaryBusiness strategy implementation is very important for any company and the best way to implement it is throughthe PDCA cycle. Demings or Shewart’s PDCA cycle is the initiator of all processes. The strength of this conceptlies in its simplicity and applicability. Of course, big companies can’t change their strategy quickly, but unitswithin the organization, which are smaller and therefore more flexible, can very effectively change and improvetheir business processes and still remain within the general strategy.
 9. 9. Key words: PDCA, continuous improvement, ISO 9001, process

×