Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvaliteta i rizici prezentacija

1,085 views

Published on

Prezentacija minivodiča "Upravljanje sustavom kvalitete i rizicima", održana 23.06.2014.g.

 • Be the first to comment

Kvaliteta i rizici prezentacija

 1. 1. UPRAVLJANJE SUSTAVOM KVALITETE I RIZICIMA Osnove najbolje poslovne prakse za mala i srednja poduzeća
 2. 2. Autorica: KATARINA GAŽI – PAVELIĆ Certificirani EOQ Quality Systems Manager i Auditor Certificirani AZVO Auditor Certificirani WiFi trener za upravljanje kvalitetom i marketingom k.gazipavelic@gmail.com
 3. 3. Sadržaj minivodiča UVOD OPĆENITO O SUSTAVIMA UPRAVLJANJA • Što su sustavi upravljanja i zašto nam trebaju? • Zašto je PDCA početna točka svakog sustava upravljanja? • Što je kvaliteta i kakvo je njezino značenje? • Što je sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001?
 4. 4. Sadržaj minivodiča PRIMJENA NORME HRN EN ISO 9001:2009 U MALIM I SREDNJIMTVRTKAMA • Zašto primijeniti normu HRN EN ISO 9001:2009? • Koja su osnovna načela upravljanja kvalitetom? • Koje su prednosti i zapreke implementaciji sustava upravljanja kvalitetom u srednja poduzeća? • Koje su prednosti i zapreke implementaciji sustava kvalitete u mala poduzeća?
 5. 5. Sadržaj minivodiča IMPLEMENTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM • Koji su koraci projekta implementacije? • Kako odabrati konzultanta? AUDIT – PROVJERA SUSTAVA • Što je audit? • Što je interni audit i kako se provodi? • Što je vanjski audit i kako se provodi?
 6. 6. Sadržaj minivodiča CERTIFIKACIJA SUSTAVA • Kako se odvija proces certifikacije sustava? • Kako odabrati certifikacijsku kuću? • Koliko košta uvođenje, certifikacija i održavanje sustava? OPĆENITO O RIZICIMA • Što je rizik? • Koji su osnovni tipovi rizika? • Koje su vrste poslovnih rizika?
 7. 7. Sadržaj minivodiča UPRAVLJANJE RIZICIMA • Što je upravljanje rizicima? • Koje su koristi od sustava upravljanja rizicima? • Koje se norme i okviri koriste za upravljanje rizicima? • Što je proces upravljanja rizicima? • Koji su rizici specifični za mala i srednja poduzeća? IMPLEMENTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA • Koji su koraci implementacije upravljanja rizicima u tvrtku?
 8. 8. Sadržaj minivodiča KORISNE POVEZNICE I INFORMACIJE LITERATURA
 9. 9. SUSTAVI UPRAVLJANJA
 10. 10. ŠTO su sustavi upravljanja? Važan su alat za uspostavu efikasne i konkurentski sposobne tvrtke.
 11. 11. Norma HRN EN ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi.
 12. 12. Norma HRN EN ISO 22000 Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi.
 13. 13. Norma HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za primjenu.
 14. 14. Norma HRN EN ISO 50001 Sustavi upravljanja energijom– Zahtjevi s uputama za primjenu.
 15. 15. Norma HRN EN ISO 26000 Upute o društvenoj odgovornosti.
 16. 16. DA Norma HRN EN ISO 31000 Upravljanje rizikom – načela i upute.
 17. 17. PDCA ciklus Princip na kojem počivaju svi sustavi upravljanja.
 18. 18. PLANIRANJE Identifikacija potencijalnih poboljšanja a p c d PROVEDBA testiranje potencijalnog rješenja PROVJERA mjerenje učinkovitosti POBOLJŠANJE Potpuna provedba poboljšanog rješenja PDCA
 19. 19. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM
 20. 20. Što je KVALITETA? Percepcija stupnja do kojeg proizvod ili usluga ispunjava očekivanja kupaca.
 21. 21. Kvaliteta je BESPLATNA Ono što košta su nekvalitetni proizvodi i postupci koji su ih proizveli.
 22. 22. HRN EN ISO 9001 Sustav kojim se tvrtka služi kako bi upravljala kvalitetom svojih proizvoda ili usluga.
 23. 23. Koristi od certifikacije
 24. 24. 100 % Certificirane tvrtke nadmašile su svoje konkurente.
 25. 25. 55 % Tvrtke su poboljšale financijsko poslovanje.
 26. 26. 75 % Poduzeća su povećala operativnu efikasnost.
 27. 27. 71 % Tvrtka je stekla nove kupce i zadržala stare.
 28. 28. Implementacija i certifikacija
 29. 29. Brojni su izazovi s kojima se susreću mala i srednja poduzeća pri implementaciji SUK – a. PREDNOSTI I ZAPREKE pri implementaciji
 30. 30. Uspostava, održavanje i poboljšavanje sustava isključiva su odgovornost vodstva tvrtke. USPOSTAVA SUK - a
 31. 31. Što je CERTIFIKACIJA? Utvrđivanje, na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti, ispunjava li SUK zahtjeve norme.
 32. 32. OPĆENITO O RIZICIMA
 33. 33. Što je RIZIK? Rizik je utjecaj nesigurnosti na ciljeve i može imati pozitivan ili negativan predznak.
 34. 34. Koje su KATEGORIJE RIZIKA? Postoje različite kategorije rizika - financijski, operativni, hazardni, poslovni.
 35. 35. 5 GRUPA specifičnih rizika Trgovanje i ugovaranje, zakonski zahtjevi, tok novca, ljudski resursi i zaštita okoliša.
 36. 36. Upravljanje rizicima
 37. 37. Što je UPRAVLJANJE RIZICIMA? Središnji je dio strateškog upravljanja svakog poduzeća.
 38. 38. Utvrđivanje, procjena i praćenje rizika, te aktivnosti u svrhu smanjenja rizika. PROCES upravljanja rizicima
 39. 39. KORISTI upravljanja rizicima Veća je vjerojatnost ispunjenja poslovnih ciljeva i izbjegavanje ili smanjenje šteta.
 40. 40. Implementacija sustava upravljanja rizicima
 41. 41. SMJERNICE za implementaciju Najbolji je projektni pristup koji uključuje sve dijelove tvrtke.
 42. 42. Zaključak
 43. 43. • Uspješne tvrtke upravljaju sustavom kvalitete i rizicima; • Kupci zahtijevaju da tvrtka upravlja kvalitetom svojih proizvoda i usluga, te potencijalnim rizicima; • Koristi su uvijek veće od troškova;
 44. 44. • Važna je stručna pomoć kompetentnih osoba; • Certifikat je kupcu garancija kvalitete koju ne treba stalno propitivati; • Norme, kroz zahtjeve ili smjernice, omogućavaju lakšu implementaciju ovih sustava.
 45. 45. HVALA NA PAŽNJI!

×