Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PDCA: ISO 9001:2008 principi i zahtjevi u praksi - prezentacija

1,790 views

Published on

Provedba strategije vrlo je važna za svaku tvrtku i preporuča se staviti je u PDCA ciklus. Demingov ili Shewartov PDCA ciklus pokretač je svih procesa. Snaga ovog koncepta leži u njegovoj jednostavnosti i primjenjivosti. Naravno, velike tvrtke ne mogu brzo mijenjati strategiju, ali pojedine cjeline unutar organizacije, koje su manje i stoga fleksibilnije, mogu vrlo efikasno mijenjati svoje poslovne procese koji i dalje mogu ostati u okviru generalne strategije, ali su poboljšani.

 • Be the first to comment

PDCA: ISO 9001:2008 principi i zahtjevi u praksi - prezentacija

 1. 1. PDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI UPRAKSITema prezentacije:Autorica: K. Gaži - Pavelić, mag.oec.,Senior Project Manager, PODRAVKA d.d., KoprivnicaEOQ Quality Systems Manager and Auditor13. svibanj 2013.g.13. konferencija i 4. znanstveni skup HDK, Brioni, 9.5. – 11.5.2013• PDCA strategija poboljšanja procesa• PDCA u sustavu upravljanja kvalitetom
 2. 2. Dobra provedba aktivnostiDobarprocesLošprocesOdnos aktivnosti i procesaKvalitetaZnačajanmanjakkvalitetePotpunimanjakkvaliteteManjakkvaliteteLoša provedba aktivnosti
 3. 3. PDCA strategija poboljšanjaapc dOdabir procesa koji treba poboljšatiOrganizacija tima koji poznaje procesAnaliza procesaAnaliza uzroka varijacijaOdabir rješenja
 4. 4. Mogućnosti za poboljšanjeMogućnosti zapoboljšanje• Izbjećiodabirprocesakoji nikogne zanima• Odabratiproces, a neželjeni ishodOdabir procesa• Odabratiproces, a nesustav
 5. 5. 13. svibanj 2013.g.5Tim za poboljšanje• Voditelj tima ujedno je i vlasnik procesa koji trebapoboljšati (najbolja varijanta)• Moderator: olakšava donošenje odluka, organiziraprezentacije pred Upravom, upućuje na korištenjealata za poboljšanje procesa itd.• Zapisničar: svaki puta drugi član tima• Osoba za upravljanje vremenom (kako svakogsastanka, tako i cjeline procesa poboljšanja)• Procesni stručnjaci – eksperti za pojedine dijeloveprocesaPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSI
 6. 6. Prvorazredni voditelji birajuprvorazredne suradnike.Drugorazredni birajutrećerazredne.
 7. 7. PDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSIAnaliza procesa• Svi moraju razumjeti sve korake procesa i kako seodvijaju• Nikako se ne smije početi s nagađanjem mogućegrješenja za poboljšanje• „Odstraniti strah kako bi svi mogli bolje obavljatiposao.” (Demingovih 14 točaka)
 8. 8. PDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSIAnaliza uzroka varijacija• Utvrditi zašto pojedini dijelovi ili cijeli proces nefunkcioniraju kako treba• Potpuno razumijevanje zahtjeva kupaca je neophodno• Potrebno je vrlo detaljno mjerenje procesa• Neophodno koristiti alate kao što su dijagram uzroka iposljedica, brainstorming, multi odabir, Paretodijagram
 9. 9. PDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSIOdabir rješenjaNeophodno je da rješenje zapoboljšanje bude:• jasno određeno i svimarazumljivo• temeljeno na relevantnimpodacima• stvarno rješenje problema• manje složeno od originalnogrješenja
 10. 10. Plan – Do – Check - ActPLANIRANJE -ciljeva,procesa iliaktivnostiostvarenjaa pc dPROVEDBA -svakodnevnihzadatakaPROVJERA -uspješnostiimplementacijeplaniranog rješenjaDJELOVANJE -poboljšanjeplaniranogrješenja
 11. 11. 13. svibanj 2013.g.11PlaniranjeDefiniranje ciljeva koji se želepostići, procesa ili aktivnostipotrebnih za ostvarenjeočekivanih rezultata uključuje:• Kupce i njihove zahtjeve• Odgovornost: tko je odgovoran zašto• Ulaze, izlaze, potrebne resurse• Način dokumentiranja• Ocjenu efikasnosti procesa ilisustavaPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSI
 12. 12. 13. svibanj 2013.g.12ISO 9001Planiranje – ISO 9001:2008 principi i zahtjeviPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSI• Vođenje134• Usmjerenost na kupca• Uključivanje ljudi• Procesni pristup27.2 Procesi usmjereni na kupca5.4 Planiranje; 4.2 Dokumentacija6 Upravljanje resursima7.1 Planiranje realizacije proizvoda
 13. 13. 13. svibanj 2013.g.13Provedbaa pc dImplementacija planiranogpristupa pomoću:• Potrebnih resursa• Procesa realizacije• Mjerenja• Komunikacije s relevantnimčimbenicima realizacijePDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSI
 14. 14. 13. svibanj 2013.g.14Provedba – ISO 9001:2008 zahtjeviPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSIISO 90015.5.3 Unutarnjakomunikacija7 Realizacija proizvoda
 15. 15. 13. svibanj 2013.g.15Provjera rezultataa pc d• Prikupljanjeinformacija putemaktivnosti mjerenja inadzora• Analiza prikupljenihpodataka• Procjena efikasnostiprovedenogPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSI
 16. 16. 13. svibanj 2013.g.16Provjera – ISO 9001:2008 principi i zahtjeviPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSIISO 900187 • Činjenični pristup donošenju odluka• Obostrano koristan odnos sadobavljačima8.4 Analiza podataka8.2 Nadzor i mjerenje8.3 Kontrola nesukladnog proizvoda
 17. 17. 13. svibanj 2013.g.17Poboljšanjea pc d• Provođenje korektivnih ipreventivnih radnji• Ocjena Uprave• Stalno poboljšanje sustavaPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSI
 18. 18. 13. svibanj 2013.g.18Poboljšanje – ISO 9001:2008 principi i zahtjeviPDCA: ISO 9001:2008 PRINCIPI I ZAHTJEVI U PRAKSIISO 9001 6 • Neprekidno poboljšanje5.6 Ocjena Uprave8.5 Stalno poboljšanje
 19. 19. 13. svibanj 2013.g.19Umjesto zaključka• Demingovom krugu (PDCA) može se primijeniti nasve procese, te na sustav u cjelini.• Poglavlja norme korespondiraju sa pojedinim fazamakruga i vrlo određeno smještaju grupe ili pojedineprocese u te faze.• PDCA metodologija potiče razvoj inovativnih iprobojnih promjena u svrhu poboljšanja kvalitete irada, te pomaže i da se promjenama efikasnoupravlja.
 20. 20. Kompanija sa srcem: www.podravka.hrHVALA!

×