Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja.

8,137 views

Published on

  • Be the first to comment

Prezentacja.

  1. 1. Oznakowanieniebezpiecznych substancji toksycznych i biologicznych.
  2. 2. klęski żywiołowe oznakowanie elektryczne substancji niebezpiecznych morskie oznakowanie substancji Znaki chemicznych bezpieczeństwaewakuacyjne techniczne środki Ochrony ppoż. przeciwpożarowe BHP
  3. 3. Niebezpieczne substancje chemiczne. łatwopalneżrące promieniotwórcze wybuchowe Stwarzające zagrożenie biologiczne
  4. 4. Materiał niebezpieczny to taki, który ze względu na swoje właściwościfizyczne, chemiczne lub biologiczne może zagrażać życiu i zdrowi lub powodować straty materialne.
  5. 5. Klasy materiałów niebezpiecznych:• Materiały i przedmioty wybuchowe• Gazy sprężone• Ciecze• Materiały stałe, łatwopalne• Materiały ujędrniające• Materiały toksyczne i zakaźne• Materiały promieniotwórcze• Materiały żrące• Różne materiały niebezpieczne
  6. 6. Oznakowanie pojazdów przewożącychmateriały szczególnie niebezpieczne numer zagrożenia Numer rozpoznawczy materiału
  7. 7. Piktogramy…• Zostały opracowane jako zrozumienie przekazu w procesie komunikacji społecznej• Wykorzystywane są m.in.. Do informowania o zagrożeniach
  8. 8. Zapamiętaj !• Gdy w pobliżu miejsca, gdzie przebywasz, doszło do wycieku TŚP lub NSCh szybko opuść zagrożony rejon, kierując się zawsze pod wiatr.• Kiedy nie zagraża to bezpośrednio twojemu bezpieczeństwu, udziel pomocy poszkodowanym i ewakuuj ich w bezpieczne miejsce.• W miarę możliwości wezwij wyspecjalizowane służby ratownicze-najlepiej straż pożarną, która podejmie akcję ratowniczą.
  9. 9. Pojazdy z materiałami szczególnie niebezpiecznymi są oznaczoneodblaskowymi tablicami ostrzegawczymi z numerami rozpoznawczymi oraz nalepkami ostrzegawczymi. W wypadku katastrofy komunikacyjnej dobrze widoczna klasa zagrożenia jest podstawową informacją dla ratowników. Umożliwia ona podjęcie decyzji o sposobie reagowania.

×