Επιτέλους Άνοιξη!!!

238 views

Published on

Η εποχή της Άνοιξης , έτσι όπως την ένιωσαν οι μαθητές μου!

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Επιτέλους Άνοιξη!!!

 1. 1. Επιτζλουσ Άνοιξη!!!
 2. 2. Η πιο όμορφθ κόρθ του Χρόνου ζχει 3 παιδιά : • τον άτακτο Μάρτθ • τον χαμογελαςτό Απρίλθ • τον όμορφο Μάθ
 3. 3. Μάρτθσ… γδάρτθσ Καλό μασ μινα !
 4. 4. Άνοιξθ του Θ. Τροφπθ Τα φφλλα εργαςίασ τα βρικα ςτθ ςελίδα kindykids.gr • χρωματίηω τισ εικόνεσ που ακοφω ςτο ποίθμα. • αναπαράςταςθ του κειμζνου
 5. 5. • Από πάνω ςαν τθγάνι , από κάτω ςαν μπαμπάκι κι από πίςω ςαν ψαλίδι… Πετάνε ςτθν τάξθ μασ !!!!
 6. 6. τΤο χελιδόνι μζςα από το ποίημα του Θ.Τροφπη Το διαβάςαμε , το ςυηθτιςαμε και φυςικά το ηωγραφίςαμε
 7. 7. Ώρα να δοκιμάςουμε τθ μνιμθ μασ… Με ποια ςειρά ςυναντάμε τισ λζξεισ ςτο κείμενο;
 8. 8. Χελιδονο-ςυνθζςεισ… Βρικαμε λεξοφλεσ που τελειϊνουν ςε –ονι και φτιάξαμε αςτεία ποιθματάκια και ιςτοριοφλεσ
 9. 9. Φυτεφουμε;;;
 10. 10. Μάιοσ… • ο μινασ που • γιορτάηουν τα φυτά. • Ασ τα γνωρίςουμε!!
 11. 11. Η αφίςα τθσ Άνοιξθσ

×