Brain

484 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brain

 1. 1. Brain
 2. 2. คุณสมอง• เขาเป็นคนยังไง?• หน้าทีของสมองแท้จริงแล้วคืออะไร? ่• เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวไหม?
 3. 3. คุณสมอง• Amygdala? • รักมาก โกรธมาก?• ทำาอย่างไรไม่ให้ Amygdala ยึดครองสมอง?
 4. 4. คุณสมอง• จริงไหม สมองยิ่งแก่ยิ่งแย่?• แล้วทำาไมรู้สึกยิ่งแก่ยิ่งเบลอ?
 5. 5. คุณสมอง• จริงไหมที่รอยหยักเยอะกว่าจะฉลาดกว่า?• อะไรที่ทำาให้คนบางคนฉลาดกว่าอีกคน?• การอ่านมีผลกับสมองไหม?
 6. 6. คุณสมอง• สมองบงการตัวเราขนาดไหน?• สมองทำายังไงให้เราติดได้?• พ่อค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือใคร?• ระหว่าง “ความทุกข์”กับ “ความสุข”สมองเลือก อะไร?
 7. 7. คุณสมอง• เราจะติดต่อหรือควบคุมสมองได้อย่างไร? • จิตใต้สำานึก • จิตสำานึก • แล้วจะใช้ประโยชน์อย่างไร?• การนอนหลับทีดี? ่ • นอนให้ครบ 8 ชัวโมง ่ • Melatonin
 8. 8. Thank you
 9. 9. คุณสมอง• เขาเป็นคนยังไง • ขยัน VS ขีเกียจ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติกับเขายังไง ้• หน้าทีของสมองแท้จริงแล้วคืออะไร ่ • ภาระกิจทีสำาคัญที่สุดก็คือให้เรามีชีวิตอยูรอดให้นานที่สุด ่ ่• เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวไหม • มากทีสุด เรามีสองชีวิตอยู่ในร่างเดียว สมองบางครั้งแทบไม่แคร์เราด้วยซำ้า ถ้าแคร์เรา จะไม่ปล่อย ่ ให้เราทุกข์ >> ไม่อยากจำา ทำาไมจำาได้ ไม่อยากทุกข์ ทำาไมเค้าไม่ช่วยเรา• อวัยวะลึกๆในสมอง ชื่อว่า Amydala เล็กมากรากศัพท์มาจากเมล็ดแอลมอล ไม่เคยหยุดทำางานเลยตลอด ชีวิตเรา มีคำาถามเดียวว่าเจ้าของร่างกายนี้มชีวิตอยูรอดได้ในสถานการณ์นี้หรือไม่ ถ้าประเมินแล้ว ี ่ ปลอดภัย จะปล่อยพลังงานให้สมองส่วนคิดไปใช้คิดซับซ้อนได้มาก แต่ถ้าไม่ปลอดภัยเค้าจะไฮแจคสมอง ทังก้อนเลย เพื่อเอาพลังงานมาใช้ในการสู้หรือว่าหนีเพือเอาชีวิตรอด เค้าจะทำางานกับอารมณ์กลัว โกรธ ้ ่ รุนแรง ใกล้ความเป็นความตาย ถ้าเกิดแฟนทะเลาะกันสมองจะตัดไปเลยว่านี่คือแฟน แต่จะคิดว่าเนี่ยคือ สิ่งทีเป็นอันตราย พอถูกกระตุ้นสมองส่วนทีพยายามจะติดต่อเข้าไปเค้าไม่รับแล้ว ถ้าเราโกรธขึนมา สอง ่ ่ ้ นาทีเท่านั้นก็โกรธสุดขีดได้แล้ว ฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดหลังออกมาเต็ม ใช้เวลา 6 ชั่วโมงกว่า ่ ฮอร์โมนจะหายไปจากระบบ >> เป็นไปได้ไหมทีรักมาก โกรธมาก เพราะทำางานกับอารมณ์ทรุนแรง ่ ี่
 10. 10. • แล้วทำาไงให้ไม่ยึดครองสมอง >> ในสมองเหมือนคนสองกลุ่มกำาลังเล่นชักคะเย่อกัน ระหว่างสัญชาติ ญาณดิบ ที่สั่งสมมาเป็นสัญชาติของเราเนี่ยมันแรงมาก และสมองที่พัฒนามาให้คิดซับซ้อนคิดวางแผนมัน สู้กันตลอดเวลา แค่ 1 ส่วน 1000 วินาทีเท่านั้นเองแค่เราสูดลมให้ใจเข้าเพียงครั้งเดียวก็เกิน 1 วินาทีแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกสมาธิ ฝึกลมหายใจช่วยเราได้ หยุดคิดนิดนึง ถอยไป แนะนำาว่าให้เดินออกไป เลย• มีสมองเท่ากัน ทำาไมบางคนเป็นอัจฉริยะ บางคนไม่เป็นอะไรเลย >> จริงไหมที่รอยยักเยอะกว่าอีกคน รอยยักไม่มีผลกับความฉลาด มันขึนอยูกับการวางแผนของเส้นใยสมอง ้ ่• จริงไหมทีสมองยิ่งแก่ยงแย่ ... ไม่จริงเลย แต่ทำาไมถึงรู้สึกว่ามันโง่ จริงๆแล้วสมองของมนุษย์ถูกสร้างมา ่ ิ่ ให้อยูอย่างสดใสได้เป็นร้อยๆปีๆและสมองก็ยังเฟรชได้ด้วย ที่พดว่ายิงแก่ยงเลอะเลือนเพราะมีการทำาวิจย ่ ู ่ ิ่ ั สมองกับคนที่เป็นอัลไซเมอร์เยอะๆ โดยไม่ได้แยกเค้าออกจากประชาชนทั่วไป• แล้วทำาไมบางคนที่รู้สึกว่ายิ่งแก่ยิ่งเบลอ ... ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต นอนน้อย เครียด จริงๆความเครียดไม่ได้แย่ ทุกแบบ ถ้าเครียดระยะสั้นจะดี กระตุ้นให้เราตื่นตัว ผลออกมาดี แต่ถาเครียดเรื้อรัง เช่นอยู่ในงานที่เรา ้ ไม่รัก แต่งงานกับคนทีเรารับนิสัยไม่ได้แล้ว ความเครียดเหล่านี้จะหลั่งสารอะดีนารีน ครอดีซอล ไป ่ ทำาลายสมอง ในระยะยาวได้• อะไรทำาให้คนบางคนฉลาดกว่าคนบางคน ... สมองเสพติดกิจวัติประจำาวัน เราอยากเก่งเรื่องไหน เราต้อง ทำาสิ่งนั้นทุกๆวันจนเป็นอัติโนมัติแล้วจึงจะกลายเป็นนิสัย เช่นบางคนบอกว่าเราไม่ชอบนอนไม่พอ แต่เราก็ นอนไม่พอทุกวัน เหมือนคุณกำาลังหลอกสมอง เป็นเพื่อนทีไม่ซอสัตย์ เหมือนคุณบอกเค้าอย่างนึงแต่ปฏิบัติ ่ ื่ กับเค้าอย่างนึงคุณจะให้เค้าปฏิบัติกับคุณยังไง เค้าก็ปฏิบัติไม่ถูก
 11. 11. • การอ่านมีผลมากกับสมอง เช่นเดียวกับการดูโทรทัศน์ ยังไง? เอาสมองเด็กละกัน ผู้ใหญ่ไม่พูดถึงคุณมี ทางเลือกในชีวิต งานวิจัยของกุมารแพทย์ในอเมริกา ดูทวี 1 ชั่วโมงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้น ี เพิมขึน 10% ่ ้• สมองบงการตัวเราขนาดไหน .... มาก เราจะชอบคิดว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายนี้เราเป็นเจ้าของสมองเรา ใช้งานเค้าเราบางการเค้า แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเค้าบงการเราอย่างลึกลับซับซ้อน ยังไง? ด้วยวิธีการที่เรา ไม่รู้ตัว เช่นเค้าอยากจะเลิกทำาอะไรสักอย่างแล้วเลิกไม่ได้เช่น เสพติดอะไรสักอย่าง เช่น มือถือ ภายในไม่ ถึงสามสิบวิต้องเช็คละ เวลานั่งกินข้าวกดโทรศัพท์• สมองทำายังไงถึงให้เราติดได้ ..... เวลาทีเราเห็นภาพที่เราชอบเช่นกุ้งจะหลั่งสารโดฟพามีนออกมาคือสาร ่ แห่งความสุขเหมือนคนทีสูบบุหรี่ในสองสามลมหายใจแรกเนี่ยคือโดฟพามีนหลั่งออกมาเต็มเลย การติด ่ บุหรี่เป็นการติดที่เป็นกายภาพ เลิกยาก เช่นยาเสพติดให้โทษ• พ่อค้ายาเสพติดทีใหญ่ทสุดในโลกคือใคร? สมองของเรา รายใหญ่ที่สุดในโลกเพราะสมองของเรา ่ ี่ สามารถสร้างสารเคมีออกมาเหมือนกับโครงสร้างโมเลกุลของสารเสพติดทุกประเภทที่มอยู่ เพราะฉะนั้น ี เวลาทีเราจะเสพทำาไมเราต้องไปซื้อมาเสพ เราไม่ให้สมองสร้างมันขึ้นมาเอง แล้วเราก็เสพในสมอง แต่เรา ่ ไม่ได้สร้างมันขึนมาทุกวัน สารเคมีทหลั่งออกมาสร้างสมองของเราเองเราเสพเรามีความสุขมันก็หมดไป ้ ี่ แต่สารทีเราไปรับเข้ามาเนี่ยมันทำาลายสมอง ่• อีกอย่างทีเราเสพติดมากคือความทุกข์ความรู้สึกแย่ๆ ให้สมองเลือกระหว่างสุขกับทุกข์สมองเลือกอะไร ่
 12. 12. • แต่มันเลือกทุกข์ เพราะความทุกข์คือของจำาเป็น ความสุขคือของฟุ่มเฟือย เรามีสองชีวิตอยู่ในร่างเดียว คือชีวิตของสมอง(คิดและตัดสินใจในแบบของเค้า) กับชีวิตทีเราอยากจะคิดและอยากจะตัดสินในในแบบ ่ ของเรา เรามักจะคิดอย่างและสมองจะคิดอย่างแล้วส่วนใหญ่สมองจะชนะ• เราจะติดต่อหรือควบคุมสมองได้อย่างไร? สองวิธีคือจิตใต้สำานึกกับจิตสำานึก อันแรกคือจิตใต้สนึก คนไม่ ค่อยใช้กันทั้งๆทีความจุเยอะกว่าจิตสำานึก เช่นงานวิจัยกับนักเทนนิส ทุกครั้งทีสมองเราคิดอะไรสักอย่าง ่ ่ นึง เค้าจะใช้เส้นทางเชื่อมต่อ ทังคิดทังทำาจริงมันใช้เส้นทางเดียวกัน ไม่ว่าคิดหรือเกิดขึนจริงสมองถือว่า ้ ้ ้ เท่ากัน แล้วจะใช้ประโยชน์ยงไง พรุ่งนี้ต้องทำาอะไรสักอย่างทีสำาคัญ ให้ก่อนนอนคิด เพราะจิตใต้สำานึก ั ่ มีพลังกว่าจิตสำานึก ให้เห็นภาพที่ชัดเจน ต้องมีรายละเอียด ถ้าลงรายละเอียดสมองจะคิดว่าอะไรทีมนเกิด ่ ั ขึนแล้วมันจะเกิดขึ้นอีก ถ้าเราคิดว่าเราแย่เราล้มเหลว เค้าจะคิดว่า อ่าวในเมื่อคุณคิดก็แปลว่ามันจะเป็น ้ จริง ก็จะทำาให้ชีวิตจริงเกิดขึน ถ้าคุณคิดในเรื่องทีเป็นบวก ในรายละเอียดเค้าก็จะคิดว่าก็มันเกิดขึ้นไป ้ ่ แล้วเมือคืนมันก็จะต้องเกิดขึนอีก ่ ้• การนอนที่ดีต้องหลับสนิท การเช็คคือ RAM ตาจะขยับเร็วมาก ใช้พลังงานมากกว่าตื่น activeมากเพราะ เค้ากำาลังบันทึกข้อมูลให้เราอยู่ เรียบเรียงข้อมูลเข้าสู่ความจำาระยะยาว นอนไม่พอสูญเสียความจำาแน่นอน• นอน 8 ชั่วโมงแล้วนอนตีสองทดแทนได้ไหม ... ไม่ได้ เพราะมนุษย์ถูกกำาหนดด้วยวงจรของพระอาทิตย์ ในสมองมีเซลล์ทำาหน้าที่รับแสง ถ้าตื่นยากมากให้ลุกขึนแล้วจ้องแสงอาทิตย์จะไปกระตุ้นเซลล์สมอง ้ ทำาให้เราสดชื่น แต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของดวงอาทิตย์คนละหนึ่งดวง สมองทำางานตามดวงอาทิตย์• ตอนเย็นสมองจะหลังเมลาโทนิน สารช่วยในการนอนหลับ สารแห่งความอ่อนเยาว์ตลอดกาล จะหลั่งออก มาเรื่อยๆจนถึงจุด peek ประมาณเที่ยงคืนถ้าเราหลับก่อนพีคจะสามารถใช้ประโยชน์จากการเยียวยา จากการซ่อมแซม หน้าก็จะเด็ก ถ้าผิวดีสมองก็ดี ควรนอนก่อน 4 ทุม ่
 13. 13. • หลับหลังเที่ยงคืนหลับยากกว่า เพราะฮอร์โมนตกพีคแล้ว• แก่แล้วเป็นอัจฉริยะได้ไหม? ได้ เพราะเซลล์สมองสร้างใหม่ได้ตลอดเวลา อีกวิธีทเจ๋งทีสุดคือการออก ี่ ่ กำาลังกาย เพราะ oxygen เพิมขึนช่วยฟื้นฟูเซลล์สมอง ่ ้

×