Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avion

1,066 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avion

 1. 1. AVION
 2. 2. Istorijat• Želja čoveka da uzleti kao ptica seže u daleku istoriju. Svima je poznata grčka legenda o Ikaru i Dedalu, koji su uz pomoć voska slepili ptičja pera na grane i pobegli s ostrva na kojem su bili zatočeni.• Leonardo da Vinči izradio je nacrte za avion u 15. veku.
 3. 3. Prvi let• Prvu uspešnu konstrukciju, s realizacijom, su izveli braća Vilbur i Orvil Rajt . Na toj svojoj konstrukciji su uspeli da polete 1903. godine. To je zabeleženo kao istorijski početak leta čoveka s napravom koja se naziva avion.
 4. 4. Upotreba• Masovno korišćenje aviona je započeto iz vojnih razloga, krajem prvog svetskog rata. Masovnost upotrebe aviona se pogotovo odrazila na ishod drugog svetskog rata, jer onaj ko kontroliše nebo taj kontroliše i bitku.• Avioni se koriste za civilne i vojne svrhe. U civilnoj svrsi oni služe za prevoz robe i putnika, dok za vojne svrhe služe za odbranu teritorije i za napad i bombardovanje.
 5. 5. Delovi aviona• Avioni obično imaju kostur načinjen od lagane legure kao što je duraluminijum. Dvadesetih godina prošlog veka, avioni su imali drvene ili metalne kosture prekrivene platnom i učvršćene žicom.• Osnovni delovi aviona:• Trup• Krila• Rep i repne površine• Motor• Stajni trap• Kabina
 6. 6. Princip rada aviona• Razlog što avioni lete je rezultat interakcije četri fizičke sile. Gravitacija je problem koji treba savladati. Čak i kada se pokrenu nailaze na otpor vazduha prilikom kretanja, što dodatno otežava stvari. Da bi se ti osnovni problemi savladali koriste se razni tipovi motora koji svojim radom proizvode silu potiska koja pokreće letelicu. Italijanski fizičar, Bernuli je otkio principe, koji su doveli do četvrte sile - sile uzgona. Da bi se let mogao kontrolisati, avioni imaju repne stabilizatore (rep) na čijim se izlaznim ivicama (pozadi) nalaze pokretne površine, zakrilca koja se pomeraju gore-dole, odnosno levo-desno na vertikalnom stabilizatoru. Slični zakrilci se nalaze na glavnim krilima, obično pri vrhu krila. Manipulacijom zakrilaca pilot kontroliše putanju aviona.
 7. 7. Pokretanje• Većina modernih aviona koristi mlazne motore raznih tipova. Čak i kad se koristi elisa, pogon može da dolazi iz turboelisnog motora. Sve do pedesetih godina većina aviona imala je elise, pokretane klasičnim motorima. Neki mali avioni to imaju i danas. Ovi motori rade po istom principu kao i motori automobila.
 8. 8. Vazdušni saobraćaj• Nakon rakete avion je najbrže sredstvo za prevoz. Veliki putnički avioni lete brzinom i do 900 km/h dok manji, jednomotorni mogu dostići brzine oko 175 km/h. Dva najpoznatija nadzvučna putnička aviona su Konkord i Tupoljev .Osnovna podela vazdušnog saobraćaja je ona na civilni i vojni. Vojni isključivo služi u vojne svrhe. Civilni vazdušni saobraćaj služi za prevoz putnika i stvari.
 9. 9. Tipovi aviona• Jedrilice • Mlazni avioni •Avioni sa raketnim pogonom• Propelerni avioni
 10. 10. Aerodrom• Aerodrom, je određena površina sa poletno- sletnim stazama i objektima namenjenim za smeštaj, voženje, poletanje i sletanje aviona.• Aerodromi prema nameni mogu biti vojni, vojno- civilni i civilni.
 11. 11. Za Igora  (zato što voli Buđanovce)• Obaranje F-117 kod Buđanovaca je događaj tokom NATO bombardovanja koji predstavlja prvi i jedini potvrđeni gubitak aviona NATO alijanse izrađenog u stelt tehnologiji. Avion američkog ratnog vazduhoplovstva F-117, Noćni jastreb je oboren 27. marta 1999. godine. Avion se srušio u ataru sremskog sela Buđanovci kod Rume.

×