Meediasuhted: vöimalused ja riskid Kaja Tampere, PhD [email_address] http://kriisikommunikatsioon.blogspot.com/ http://suh...
Nõuded lõpetamiseks: <ul><li>osalemine auditoorses töös,  ainepunktide saamiseks  essee: juhtumi analüüs, max 5 lk. </l...
Sisu: <ul><li>Meedia olemus. </li></ul><ul><li>Meedia roll demokraatlikus ühiskonnas. </li></ul><ul><li>Eesti meediamaast...
Meedia olemus <ul><li>Meedia loob oma kangelased, meedia hävitab oma kangelased </li></ul><ul><li>Tegelikkuse konstrueerim...
Meedia roll demokraatlikus ühiskonnas. <ul><li>Sönavabadus on demokraatia möödupuu. </li></ul><ul><li>Aga kui meedia on ko...
Eesti meediamaastik 1 <ul><li>Eesti keelne ja vene keelne </li></ul><ul><li>Suht korporatiivne </li></ul><ul><li>Meedia si...
Eesti meediamaastik 2 <ul><li>Meediamaastiku mitmekesistumine </li></ul><ul><li>Sotsiaalse meedia vöidukäik </li></ul><ul>...
Meediasuhtluse praktikate analüüs <ul><li>Kursusel osalejate kogemusi, arvamusi, küsimusi </li></ul><ul><li>Eksistentsiaal...
Meediasuhete olemus <ul><li>Miks meediasuhteid praktiseerida? </li></ul><ul><li>Meedia auditooriumi anonüümsus ja abstrakt...
Meediasuhete olemus erinevas olukorras 1 <ul><li>Kriisid </li></ul><ul><li>Tahtmine eputada </li></ul><ul><li>Möte müüa om...
Meediasuhete olemus erinevas olukorras 2 <ul><li>Stakeholder (siht ja sidusrühmade) suhted </li></ul><ul><li>Sotsiaalne me...
Meediasuhtluse riskid <ul><li>Sönumid, mis ei ole hästi formuleeritud </li></ul><ul><li>Sönumid, mis on rumalad ja möttetu...
Asjatundlikkus meediaga suhtlemisel <ul><li>Sönumi formuleerimise oskus tulenevalt kanali eripärast </li></ul><ul><li>Uudi...
Praktilisi näpunäiteid meediaga suhtlemisel <ul><li>Hoia eemale massimeediast ja mötle oma siht ning sidusrühmade keskselt...
Aeg diskussiooniks <ul><li>TÄNUD! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meediasuhted 2010

3,719 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meediasuhted 2010

 1. 1. Meediasuhted: vöimalused ja riskid Kaja Tampere, PhD [email_address] http://kriisikommunikatsioon.blogspot.com/ http://suhtekorraldusest.blogspot.com/ Tartus 18.-19. 08.2010
 2. 2. Nõuded lõpetamiseks: <ul><li>osalemine auditoorses töös, ainepunktide saamiseks essee: juhtumi analüüs, max 5 lk. </li></ul>
 3. 3. Sisu: <ul><li>Meedia olemus. </li></ul><ul><li>Meedia roll demokraatlikus ühiskonnas. </li></ul><ul><li>Eesti meediamaastik. </li></ul><ul><li>Meediasuhtluse praktikate analüüs. </li></ul><ul><li>Meediasuhete olemus. </li></ul><ul><li>Meedisuhete olemus erinevates olukordades. </li></ul><ul><li>Meediasuhtluse riskid. </li></ul><ul><li>Asjatundlikkus meediaga suhtlemisel. </li></ul><ul><li>Praktilisi näpunäiteid meediaga suhtlemiseks. </li></ul>
 4. 4. Meedia olemus <ul><li>Meedia loob oma kangelased, meedia hävitab oma kangelased </li></ul><ul><li>Tegelikkuse konstrueerimine </li></ul><ul><li>Toimetajad – piirivalvurid </li></ul><ul><li>Iseloomustame meediat – kiire, üksköikne, auahne, pealiskaudne, skandaalne </li></ul><ul><li>Miks teda armastatakse? Aga kas armastatakse? </li></ul><ul><li>Miks temaga flirditakse? Uudishimust, edevusest? </li></ul>
 5. 5. Meedia roll demokraatlikus ühiskonnas. <ul><li>Sönavabadus on demokraatia möödupuu. </li></ul><ul><li>Aga kui meedia on kontrollitud ja piiritletud ajakirjaniku/toimetaja poolt tehtud valikutega, siis kelle sönavabadusest on jutt </li></ul><ul><li>Totalitaarse ühiskonna meedia fenomen – meedia roll totalitaarses ühiskonnas oli teostada suhtekorralduslikku praktikat </li></ul><ul><li>Meediamaastiku muutused tulenevalt ühiskonna muutustest </li></ul>
 6. 6. Eesti meediamaastik 1 <ul><li>Eesti keelne ja vene keelne </li></ul><ul><li>Suht korporatiivne </li></ul><ul><li>Meedia sisustamise probleem – kust läheb piir meelelahutuse ja ajakirjanduse vahel? </li></ul><ul><li>Prostituudi maailmavaade meedias – peaasi on müüa ja teenida, seega vöib pakkuda köike, mida klient ihaldab. </li></ul><ul><li>Ühiskonna harituse ja intelligentsuse küsimus </li></ul><ul><li>Ajakirjanduse professionaalsuse küsimus </li></ul>
 7. 7. Eesti meediamaastik 2 <ul><li>Meediamaastiku mitmekesistumine </li></ul><ul><li>Sotsiaalse meedia vöidukäik </li></ul><ul><li>Kodanikuaktiivsuse kasv ja kompleksidest lahtisaamine: nn peldikuseina fenomen – nöukogude aegne allasurutus avaldub nüüdses totaalses verbaalses köhulahtisuses ja negativismis. Tösised psühholoogilised probleemid ühiskonnas, mis tulenevad inimeste madalast enesehinnangust. </li></ul><ul><li>Lahendus? </li></ul>
 8. 8. Meediasuhtluse praktikate analüüs <ul><li>Kursusel osalejate kogemusi, arvamusi, küsimusi </li></ul><ul><li>Eksistentsiaalsed küsimused suhtekorraldajatele ja meediasuhtluse praktikutele: </li></ul><ul><ul><li>Kui palju minna kaasa, kui palju flirtida </li></ul></ul><ul><ul><li>Mis on tegelik eesmärk meediasse kippumisel </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas meediasuhete professionaali roll on minna kaasa juhi sooviga meediaga flirtida vöi hoopiski kasvatada ja koolitada oma organisatsiooni </li></ul></ul><ul><ul><li>Suhtekorralduse rollid: reflektiivne, juhtiv, operatiivne, hariv ja öpetav </li></ul></ul><ul><ul><li>Esimese päeva löpp </li></ul></ul>
 9. 9. Meediasuhete olemus <ul><li>Miks meediasuhteid praktiseerida? </li></ul><ul><li>Meedia auditooriumi anonüümsus ja abstraktsus </li></ul><ul><li>Sönumite töötlemine ja mitmekordne tölgendamine </li></ul><ul><li>Tegelikkuse reflektsioon vöi konstrueerimine (pakasuhha?) </li></ul>
 10. 10. Meediasuhete olemus erinevas olukorras 1 <ul><li>Kriisid </li></ul><ul><li>Tahtmine eputada </li></ul><ul><li>Möte müüa oma tooteid teenuseid ja teha reklaami ilma meediapinna eest maksmata </li></ul><ul><li>Uudisega manipuleerimine </li></ul><ul><li>Poliitilised ambitsioonid </li></ul><ul><li>Kuivörd asjatundlikult me suudame oma vajadusi sönastada ja pöhjendada? </li></ul><ul><li>Mida organisatsioonil tegelikult vaja on? </li></ul>
 11. 11. Meediasuhete olemus erinevas olukorras 2 <ul><li>Stakeholder (siht ja sidusrühmade) suhted </li></ul><ul><li>Sotsiaalne meedia kanalina </li></ul><ul><li>Sotsiaalne närv sönumipoliitikaks </li></ul><ul><li>Sotsiaalne närv dialoogiks </li></ul><ul><li>Peamine – otsustusvöime starteegilisteks valikuteks </li></ul><ul><ul><li>Milline on tegelik vajadus meediasuhete järele, mida soovitakse saavutada? </li></ul></ul>
 12. 12. Meediasuhtluse riskid <ul><li>Sönumid, mis ei ole hästi formuleeritud </li></ul><ul><li>Sönumid, mis on rumalad ja möttetud </li></ul><ul><li>Organisatsiooni sisemised probleemid (töökorraldus, maandamata ja läbimötlemata riskid, ebakorrektne tegutsemine) </li></ul><ul><li>Otsused, mis on egoistlikud ja ei arvesta stakeholderite (ka avalikkuse) huve </li></ul><ul><li>Otsused, mis on paratamatud, kuid ebameeldivad </li></ul><ul><li>Ebapädevad meediasuhtlejad </li></ul><ul><li>Mida veel? </li></ul>
 13. 13. Asjatundlikkus meediaga suhtlemisel <ul><li>Sönumi formuleerimise oskus tulenevalt kanali eripärast </li></ul><ul><li>Uudise tunnetamine </li></ul><ul><li>Esinemisnärv – suutlikkus arendada avalikku dialoogi, suutlikkus argumenteerida ja pöhjendada, julgus välja öelda ka negatiivseid asju </li></ul><ul><li>Oskus kirjutada, köneleda, kuulata </li></ul>
 14. 14. Praktilisi näpunäiteid meediaga suhtlemisel <ul><li>Hoia eemale massimeediast ja mötle oma siht ning sidusrühmade keskselt </li></ul><ul><li>Loobu edevusest ja eputamisest – pildil olemine ei ole ilmtingimata vajalik </li></ul><ul><li>Öpi tundma meedia töörutiine ja pöhimötteid – kui lähed meediaga suhtlema, siis käib mäng meedia reeglite järgi – vöimu paradoks </li></ul><ul><li>Uudis on kuningas, aga milline uudis? </li></ul><ul><li>Öpi väljendama oma mötteid ja formuleerima oma sönumeid </li></ul><ul><li>Öpi oma sönumeid kanaliseerima, ajastama ja suunama </li></ul><ul><li>Loobu möttest manipuleerida massimeediaga ja loobu tahtest meediat kontrollida, juhtida </li></ul>
 15. 15. Aeg diskussiooniks <ul><li>TÄNUD! </li></ul>

×