Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

نمایش جعبه جستجو در نتایج گوگل

333 views

Published on

ممکن است هنگام جستجو در گوگل با وب سایت‌هایی روبرو شده باشید که در زیر نام و توضیحات آن سایت، یک جعبه جستجو دیده می‎شود. در حقیقت این جعبه جستجو به کاربران کمک می‌کند تا بلافاصله پس از یافتن سایت مورد نظر در گوگل، مطلب مورد نیاز خود را در محتوای آن سایت جستجو نمایند و با سرعت بیشتری به آنچه می‌خواهند برسند.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

نمایش جعبه جستجو در نتایج گوگل

  1. 1. ‫جستجو‬ ‫جعبه‬ ‫نمایش‬ ‫نتایج‬ ‫در‬‫گوگل‬
  2. 2. 1 ▸‫ممکن‬‫است‬‫هنگام‬‫جستجو‬‫در‬‫گوگل‬‫با‬‫وب‬‫هایی‬‫سایت‬‫روبرو‬‫شده‬‫باشید‬‫که‬‫در‬‫زیر‬‫نام‬‫و‬ ‫توضیحات‬‫آن‬،‫سایت‬‫یک‬‫جعبه‬‫جستجو‬‫دیده‬‫می‬‫شود‬.‫در‬‫حقیقت‬‫این‬‫جعبه‬‫جستجو‬‫به‬‫کاربران‬ ‫کمک‬‫کند‬‫می‬‫تا‬‫بالفاصله‬‫پس‬‫از‬‫یافتن‬‫سایت‬‫مورد‬‫نظر‬‫در‬،‫گوگل‬‫مطلب‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خود‬‫ر‬‫ا‬‫در‬ ‫محتوای‬‫آن‬‫سایت‬‫جستجو‬‫نمایند‬‫و‬‫با‬‫سرعت‬‫بیشتری‬‫به‬‫آنچه‬‫خواهند‬‫می‬‫برسند‬. ▸‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫تصویر‬‫زیر‬‫نتیجه‬‫جستجو‬‫برای‬‫سایت‬‫آپارات‬‫و‬‫جعبه‬‫جستجوی‬‫آن‬‫را‬‫نش‬‫ان‬ ‫دهد‬‫می‬.‫کاربران‬‫توانند‬‫می‬‫بدون‬‫ورود‬‫به‬‫سایت‬‫و‬‫جستجوی‬‫کلیدواژه‬‫مورد‬‫نظر‬‫خود‬‫همین‬‫جع‬‫به‬ ،‫جستجو‬‫نتایج‬‫آن‬‫را‬ً‫ا‬‫مستقیم‬‫در‬‫سایت‬‫ببینند‬.
  3. 3. 2
  4. 4. 3 ‫چگونه‬‫جعبه‬‫جستجوی‬‫گوگل‬‫را‬‫برای‬‫سایت‬‫خود‬‫فعال‬‫کنید؟‬ ‫مرحله‬۱:‫یک‬‫موتور‬‫جستجو‬‫به‬‫سایت‬‫خود‬‫اضافه‬‫کنید‬. ‫اگر‬‫سایت‬‫شما‬‫فاقد‬‫یک‬‫جستجو‬‫گر‬،‫است‬‫توانید‬‫می‬‫از‬Google Custom Search Engine ‫استفاده‬‫نمایید‬. ‫مرحله‬۲:‫های‬‫کدگذاری‬Schema.org‫را‬‫به‬‫صفحه‬‫اصلی‬‫سایت‬‫اضافه‬‫کنید‬. ‫صفحه‬‫اصلی‬‫سایت‬‫شما‬‫تنها‬‫صفحه‬‫ای‬‫است‬‫که‬‫الزم‬‫است‬‫این‬‫نشانه‬‫ها‬‫گذاری‬‫را‬‫به‬‫آن‬‫ا‬‫ضافه‬ ‫نمایید‬.‫مثال‬JSON-LD‫زیر‬‫تمامی‬‫عناصری‬‫که‬‫برای‬‫قرار‬‫دادن‬‫جعبه‬‫جستجو‬‫نیاز‬‫دارید‬‫را‬ ‫نشان‬‫دهد‬‫می‬:
  5. 5. 4 ‫البته‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫از‬microdata‫نیز‬‫استفاده‬‫کنید‬‫اما‬‫گوگل‬‫استفاده‬‫از‬JSON-LD‫را‬‫پیشنهاد‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.
  6. 6. 5 ‫توجه‬‫داشته‬‫باشیدکه‬‫در‬‫قسمت‬URL‫باید‬‫دقیقا‬‫نشانی‬‫وب‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫وارد‬‫نمایید‬. ‫مرحله‬۳:‫صبر‬‫کنید‬. ‫منتظر‬‫بمانید‬‫تا‬‫گوگل‬‫متوجه‬‫عملیات‬‫فعال‬‫سازی‬‫جعبه‬‫جستجوی‬‫شما‬‫شود‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫فعا‬‫ل‬‫نماید‬. ‫باید‬‫توجه‬‫داشته‬‫باشید‬‫که‬‫این‬‫زمان‬‫ممکن‬‫است‬‫تا‬‫چند‬‫هفته‬‫به‬‫طول‬‫بیانجامد‬. ‫این‬‫موارد‬‫را‬‫در‬‫نظر‬‫داشته‬‫باشید‬: ‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫تگ‬rel=”canonical”‫در‬‫صفحه‬‫اصلی‬‫وب‬‫سایتتان‬‫ارجحیت‬‫این‬‫صفحه‬‫را‬‫به‬ ‫گوگل‬‫نشان‬‫دهید‬‫تا‬‫بهترین‬‫عملکرد‬‫را‬‫داشته‬‫باشد‬. ‫از‬‫ایندکس‬‫شدن‬‫سایت‬‫خود‬‫در‬‫گوگل‬‫مطمئن‬‫شوید‬‫و‬‫در‬‫فایل‬Robots.txt‫تغییری‬‫ایجاد‬ ‫نکنید‬ ‫سرور‬‫شما‬‫باید‬۸-UTF‫را‬‫پشتیبانی‬‫کند‬.
  7. 7. 6 ‫غیر‬‫فعال‬‫کردن‬‫جعبه‬‫جستجو‬‫لینک‬‫سایت‬ ‫اگر‬‫خواهید‬‫می‬‫جعبه‬‫جستجو‬‫در‬‫نتایج‬‫گوگل‬‫نشان‬‫داده‬،‫نشود‬‫تگ‬‫زیر‬‫را‬‫به‬‫صفحه‬‫اصلی‬‫سایت‬ ‫خود‬‫اضافه‬‫کنید‬: ‫مقاله‬ ‫صفحه‬
  8. 8. Telegram : @Hostiran ‫ایران‬ ‫هاست‬

×