Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. ASTEA (2016/02/24): IP. Oinarriak

623 views

Published on

IP protokoloa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5. ASTEA (2016/02/24): IP. Oinarriak

 1. 1. Sare Maila: IP Internet Protocol Konputagailu Sareen Oinarriak 5. ASTEA (2016/02/24) Konputagailu Sareen Oinarriak by Oskar Casquero is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License. Oinarriak
 2. 2. Demagun portatil bat eta Raspberry Pi bat elkarrekin konektatu nahi direla 8 portu dituen hub* baten bitartez. Demagun baita piztu eta gero makina hauek ez dutela IP helbiderik ezta banabide taularik konfiguratuta. * hub batek portu batetik heltzen zaizkion paketeak beste portu guztietatik berbidaltzen ditu, beraz xtatil-a eta pi-a zuzenean konektatuta daudela esan dezakegu. xtatil hub pi eth0 eth0 cvzcaoio@xtatil:~$ ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b4:99:ba:ef:08:71 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 KB) TX bytes:0 (0.0 KB) cvzcaoio@xtatil:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface pi@raspberry:~$ ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:08:f3:63 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 KB) TX bytes:0 (0.0 KB) pi@raspberry:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface
 3. 3. Demagun bi makina hauek 192.168.2.0 sarean sartu nahi ditugula ondorengo IP helbideak erabilita: • xtatil: 192.168.2.1 • pi: 192.168.2.4 xtatil hub pi eth0 eth0 Adibidea 1
 4. 4. xtatil hub pi eth0 eth0 cvzcaoio@xtatil:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 cvzcaoio@xtatil:~$ ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b4:99:ba:ef:08:71 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 KB) TX bytes:0 (0.0 KB) cvzcaoio@xtatil:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 pi@raspberry:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.2.4 netmask 255.255.255.0 pi@raspberry:~$ ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:08:f3:63 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 inet addr:192.168.2.4 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 KB) TX bytes:0 (0.0 KB) pi@raspberry:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0
 5. 5. Demagun xtatil-ak pi-ari ping egiten diola: cvzcaoio@xtatil:~$ ping 192.168.2.4 PING 192.168.2.4 (192.168.2.4) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.25 ms 64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.47 ms 64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.38 ms Makina batek beste makina bati ping egiten dionean, ICMP mezu bat bidaltzen dio “8” kodearekin (echo request); ICMP mezu hau jaso eta prozesatu ostean, beste makinak “0” kodea (echo reply) duen ICMP mezu batekin erantzuten dio. xtatil pi eth0 eth0 Type: 8 Seq_Num: 1 IPJ: 192.168.2.1 IPH: 192.168.2.4 MACJ: b4:99:ba:ef:08:71 MACH: b8:27:eb:08:f3:63 abcde… (64 byte) ICMP edukia IP edukia Eth edukia MACJ: b8:27:eb:08:f3:63 MACH: b4:99:ba:ef:08:71 IPJ: 192.168.2.4 IPH: 192.168.2.1 Type: 0 Seq_Num: 1 abcde… (64 byte)
 6. 6. Xtatil-aren sistema eragileak zelan daki ping eskaera nondik bidali behar duen? Banabide taularen lerro bakoitzean azaltzen den bide bakoitzarentzako, IP helbidea eta maskara-ren arteko AND logikoa egiten da; emaitza lerro horretako “Destination” eremuan azaltzen den sarearekin bat badator, paketea lerro horretan adierazten den interfazetik (dev) bidaltzen da. Kasu honetan: ping 192.168.2.4; beraz, IPH 192.168.2.4 da. Banabide taula: cvzcaoio@xtatil:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 AND logikoa 192.168.2.4 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 0 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 192.168.2.0 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Emaitza “Destination” eremuan azaltzen den sarearekin bat datorrenez, paketea eth0 interfazetik bidaliko da. “Gateway” eremuak xtatil-a 192.168.2.0 sarera zuzenean konektatuta dagoela adierazten dau (0.0.0.0); beraz, MACH eremuan IPH-ren MAC helbidea adieraziko da. xtatil eth0 Type: 8 Seq_Num: 1 IPJ: 192.168.2.1 IPH: 192.168.2.4 MACJ: b4:99:ba:ef:08:71 MACH: b8:27:eb:08:f3:63 abcde… (64 byte)
 7. 7. Type: 8 Seq_Num: 1 IPJ: 192.168.2.1 IPH: 192.168.2.4 MACJ: b4:99:ba:ef:08:71 MACH: b8:27:eb:08:f3:63 abcde… (64 byte) pi eth0 Paketea Raspberri Pi-ari heltzen zaio. Honen eth0 txartelak paketearen Eth goiburuko MACH eremuan bere MAC helbidea ikusten duenez, paketea hartu egiten dau, Eth goiburua kendu eta IP mailari pasatzen dio. IP mailak paketearen IP goiburua aztertu eta IPH eremuan bere IP helbidea ikustean, paketea berarentzako dela ohartzen da. Horrela, IPJ eremuko helbidea gorde, goiburua kendu eta ICMP mailari pasatzen dio. ICMP mailak goiburua aztertu eta “echo request” mezu bat dela ikusten dau. Hortaz, sekuentzia zenbakia gorde, ICMP goiburua kendu, edukia hartu eta azken honi goiburu berri bat eransten dio, non sekuentzia zenbakia eta “echo reply” bati dagokion kodea sartu egiten ditu. Type: 8 Seq_Num: 1 IPJ: 192.168.2.1 IPH: 192.168.2.4 abcde… (64 byte) Type: 8 Seq_Num: 1 abcde… (64 byte) Type: 0 Seq_Num: 1 abcde… (64 byte)
 8. 8. ICMP mailak bere paketea IP mailari pasatzen dio eta honek IP goiburua eransten dio. Raspberry Pi-aren sistema eragileak zelan daki ping-aren erantzuna nondik bidali behar duen? Kasu honetan IPH 192.168.2.1 da. Banabide taula: pi@raspberry:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 AND logikoa 192.168.2.1 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 192.168.2.0 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Emaitza “Destination” eremuan azaltzen den sarearekin bat datorrenez, paketea eth0 interfazetik bidaliko da. “Gateway” eremuak Raspberry Pi-a 192.168.2.0 sarera zuzenean konektatuta dagoela adierazten dau (0.0.0.0); beraz, MACH eremuan IPH-ren MAC helbidea adieraziko da. pi eth0 MACJ: b8:27:eb:08:f3:63 MACH: b4:99:ba:ef:08:71 IPJ: 192.168.2.4 IPH: 192.168.2.1 Type: 0 Seq_Num: 1 abcde… (64 byte) IPJ: 192.168.2.4 IPH: 192.168.2.1 Type: 0 Seq_Num: 1 abcde… (64 byte)
 9. 9. Demagun xtatil-a 192.168.2.0 sarean kokatu nahi dugula; aldiz, raspberry pi-a 192.168.3.0 sarean kokatu nahi dugu. Bakoitzarentzako IP helbideak ondorengoak dira: • xtatil: 192.168.2.1 • pi: 192.168.3.4 xtatil hub pi eth0 eth0 Adibidea 2
 10. 10. xtatil hub pi eth0 eth0 cvzcaoio@xtatil:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 cvzcaoio@xtatil:~$ ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b4:99:ba:ef:08:71 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 KB) TX bytes:0 (0.0 KB) cvzcaoio@xtatil:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 pi@raspberry:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.3.4 netmask 255.255.255.0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:08:f3:63 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 inet addr:192.168.3.4 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 KB) TX bytes:0 (0.0 KB) pi@raspberry:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0
 11. 11. Demagun xtatil-ak pi-ari ping egiten diola: cvzcaoio@xtatil:~$ ping 192.168.3.4 Connect: Network is unreachable Zergaitik ezin du xtatil-aren sistema eragileak ping eskaera bidali? Kasu honetan IPH 192.168.3.4 da. Banabide taula: cvzcaoio@xtatil:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 AND logikoa 192.168.3.4 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 1 0 0 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 192.168.3.0 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Emaitza “Destination” eremuan azaltzen den sarearekin bat EZ datorrenez, eta beste biderik definiturik ez dagoenez (banabide taulan ez dago lerro gehiagorik), paketea ezin da bidali. Konponbidea: 192.168.3.0 sarera heltzeko bidea definitu. cvzcaoio@xtatil:~$ sudo route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0 cvzcaoio@xtatil:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 Hub bitartez zuzenean konektatuta bait daude
 12. 12. c c Demagun xtatil-ak pi-ari berriro ping egiten diola: cvzcaoio@xtatil:~$ ping 192.168.3.4 PING 192.168.3.4 (192.168.3.4) 56(84) bytes of data. Zergaitik ez du ping eskaerak erantzunik jasotzen? Xtatil-ean zer gertatzen den aztertu dezagun. cvzcaoio@xtatil:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 AND logikoa 192.168.3.4 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 1 0 0 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 192.168.3.0 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Emaitza ez dator bat “Destination” eremuan azaltzen den sarearekin. AND logikoa 192.168.3.4 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 1 0 0 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 192.168.3.0 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Emaitza “Destination” eremuan azaltzen den sarearekin bat datorrenez, paketea eth0 interfazetik bidaliko da. “Gateway” eremuak xtatil-a 192.168.3.0 sarera zuzenean konektatuta dagoela adierazten dau (0.0.0.0); beraz, MACH eremuan IPH-ren MAC helbidea adieraziko da.
 13. 13. Ez dirudi xtatil-ean ezer txarrik gertatzen ari denik. Goazen Raspberry Pi-ak ping- ari erantzuten dionean zer gertatzen den aztertzera. Kasu honetan IPH 192.168.2.1 da. Banabide taula: pi@raspberry:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 AND logikoa 192.168.2.1 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 192.168.2.0 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Emaitza “Destination” eremuan azaltzen den sarearekin bat EZ datorrenez, eta beste biderik definiturik ez dagoenez (banabide taulan ez dago lerro gehiagorik), paketea ezin da bidali. Konponbidea: 192.168.2.0 sarera heltzeko bidea definitu. pi@raspberry :~$ sudo route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0 pi@raspberry :~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 Hub bitartez zuzenean konektatuta bait daude
 14. 14. pi@raspberry:~$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 AND logikoa 192.168.2.1 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 192.168.2.0 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Emaitza bat dator “Destination” eremuan azaltzen den sarearekin. AND logikoa 192.168.2.1 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 255.255.255.0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 192.168.2.0 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Emaitza ez dator bat “Destination” eremuan azaltzen den sarearekin. Beraz, paketea eth0 interfazetik bidaliko da. “Gateway” eremuak xtatil-a 192.168.2.0 sarera zuzenean konektatuta dagoela adierazten duenez (0.0.0.0) MACH eremuan IPH-ren MAC helbidea adieraziko da. Orain bai, ping-a badabil: cvzcaoio@xtatil:~$ ping 192.168.3.4 PING 192.168.3.4 (192.168.3.4) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.25 ms

×