Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Новобузький Центр профільного навчання

2,320 views

Published on

Презентація Новобузького Центру профільного навчання. Робота центру з 2004 по 2016 рік

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

Новобузький Центр профільного навчання

 1. 1. Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі й організації навчального процесу.
 2. 2. Профільна допрофесійна підготовка: • Автосправа; • Швейна справа. Профільна професійна підготовка: (з 2008 року) • Інформаційні технології, професія «Оператор комп’ютерного набору»
 3. 3. За період існування в навчальному закладі навчались 818 учнів: • Автосправа - 404 • Швейна справа - 113 • Інформаційні технології - 301 з них отримали робітничу кваліфікацію «Оператор комп’ютерного набору» -122
 4. 4. Директор Петров Ю. А. Заступник директора Єфіменко О. М.
 5. 5. Налічує 11 педагогів:  6 викладачів  5 майстрів виробничого навчання
 6. 6. «Особистісно-орієнтовний підхід та інтерактивні технології навчання учнів, створення оптимальних психолого- педагогічних умов для реалізації професійного розвитку особистості»
 7. 7. • створення додаткових можливостей для професійного зростання педагогів та запровадження сучасних освітніх технологій (освітній округ). • створення належних умов для адаптації учнів 10-х класів до навчання в професійній школі; • продовжувати роботу по поповненню матеріально-технічної бази;
 8. 8. • реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання; • реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень; • організація роботи методичної комісії; • вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем;
 9. 9. • проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів; • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, і кваліфікації педагогічних працівників; • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів;
 10. 10. • робота над удосконаленням уроку; • нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП; • науково-методичне забезпечення профільного навчання.
 11. 11. Предмети: • Охорона праці; • Правила дорожнього руху; • Будова та експлуатація автомобіля; • Основи керування автомобіля; • Професійна етика та культура водіння; • Основи законодавства та право; • Побудова кар’єри.
 12. 12. Титаренко В.В. Гетманенко С.І.
 13. 13. Зубов В.О Полив’ян П.І.
 14. 14. викладач Куліш В.В. майстер виробничого навчання Кравцов М.І.
 15. 15. Предмети: • Охорона праці; • Основи роботи на ПК; • Машинопис; • ТКОІ; • Основи діловодства; • Основи роботи в Інтернет; • Виробниче навчання; • Виробнича практика.
 16. 16. Сурікова О.В. Блащук О.В.
 17. 17. Єфіменко О.М. Рубан А.В.
 18. 18. Головні завдання • збір, обробка та одержання постійної інформації, яка об’єктивно відображає дійсний стан справ у закладі, що є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу та управління; • - подання роботи закладу в діаграмах, схемах, таблицях; • - висвітлення результатів проведення педагогічного моніторингу; • - систематизація нормативно-правової документації закладу.
 19. 19. • забезпечення профільного навчання; • концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів; • надання методичної допомоги суб’єктам округу за напрямами діяльності; • впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес; • створення єдиної системи виховної роботи; • організація співпраці із суб’єктами округу іншими навчальними закладами.
 20. 20. • Южноукраїнськ - 2007 рік, 2014 рік; • Нова Одеса - 2008 рік; • Казанка - 2009 рік; • Вознесенськ - 2012 рік; • Баштанка - 2013 рік. • Первомайськ - 2015 рік. • Всеукраїнська координаційна рада – Южноукраїнськ, 2011 рік. • Всеукраїнська нарада керівників навчальних закладів – Київ, 2012 рік.

×