Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tscn 090625

371 views

Published on

Traffic Safety Center North

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tscn 090625

 1. 1. Ove Lundberg, projektledare TSCN
 2. 2. TSCN är en helhetsaktör inom trafiksäkerhet med uttalad målsättning att snabbt marknadsintroducera resultat som integreras i moderna fordon och trafiksystem för att rädda liv En prioriterad målsättning är att trafiksäkerhet ska efterfrågas och diskuteras mer i samhället
 3. 3. TSCN Traffic Safety Center North TSCN TSCN Research Innovation
 4. 4. TSCN Traffic Safety Center North Independent Innovative Interactive International
 5. 5. TSCN - arena för forskning, utveckling, innovation och affärsutveckling • fakta och metoder från ”verklighetens krockbana” • mångvetenskaplig forskning - simulering och design • trafikkognition - förarbeteenden • utvärdering och test av innovativa produkter och tjänster • användardriven utveckling av kommersiella tjänster och produkter
 6. 6. TSCN - organisation Styrgrupp för TSCN Ordf Sören Berglund Projektledare Ove Lundberg Bitr. projektledare Bitr projektledare TSCN Research TSCN Innovation Ulf Björnstig Torbjörn Johansson
 7. 7. TSCN - Tillgångar • Metoder och kompetens inom kraschanalys och skadeprevention, NUS, enheten för Kirurgi, UmU • Högkvalitativa kraschdata • Interaktionsdesign - Designhögskolan, Informatik, UmU • Simulering - Interaktiva scenarior, LTU och UmU, VRlab, Oryx Simulations, Algoryx Simulations
 8. 8. TSCN - Tillgångar • Materialutveckling, fordonsstrukturer LTU - Avd för Hållfasthetslära, • Beteende- och kognitionsvetenskaplig forskning Inst för psykologi, UmU • Transportforskning TRUM UmU • Starkt samhällsstöd • Biltestverksamhet - Norra Sverige • Internationella och nationella kontaktnät
 9. 9. TSCN Research TSCN Research är en multidisciplinär forskargrupp med en nod på Umeå universitet knuten till enheten för kirurgi och en nod på Luleå tekniska universitet knuten till avdelningen för hållfasthetslära. • Skade- och kraschanalys • Kinematik • Design och interaktionsteknik • Materialteknik • (3D)-simulering, interaktiva scenarior - interaktion mänskligt beteende, fordonssystem och väg • Beteende- och kognitionsvetenskaplig forskning
 10. 10. TSCN Innovation -Innovation och affärsutveckling -Analys och test, -Utbildning och kompetensutveckling Nära samarbete med lokala, regionala, nationella och internationella organisationer och företag inom trafik- och trafiksäkerhets- området samt TSCN Research
 11. 11. Innovation och affärsutveckling • omsättning av innovativa forsknings- resultat till nya produkter, tjänster och verksamheter. Affärsmodell: kombinera partners tjänste-, kompetens- och produktportfölj med TSCNs FoU verksamhet och skapa erbjudanden utifrån detta . Samarbete med Handelshögskolan inom affärs- utveckling
 12. 12. Analys och test • kontinuerlig omvärldsanalys inom trafiksäkerhet – trender, teknikutveckling, lagändringar mm • verksamhetsanalys - nationella och internationella trafik- myndigheters/organisationers och kunders behov, användarbehov • analys och utvärdering av pågående testverksamhet och testmetoder
 13. 13. Utbildning och kompetensutveckling • samarbete och kunskapsöverföring mellan forskning, företag, myndigheter, vård- och räddningsorganisationer och offentlig verksamhet Utbildning och kompetensutveckling baseras på teori, simuleringar och teknikstöd för att uppnå maximal kunskap genom upplevelse- baserat lärande
 14. 14. TSCN projekt • Principer för klippning av härdat stål i fordons- strukturer • Trafikkognition och förarbeteende • Bussäkerhet • Utveckling av extrikationsdocka • Simulator och simuleringsmiljöer för förarin- teraktion och tester av förarbeteenden • Trafiksäkerhet och stadsplanering • Rekonstruktion av brand i bil
 15. 15. TSCN: Parter/kompetensleverantörer: • NUS/Enheten för Kirurgi, UmU • Designhögskolan, UmU • Informatik, UmU • Psykologi/kognitionsvetenskap UmU • Ladokenheten, UmU • TRUM, UmU • Avd för Hållfasthetslära, LTU • Vägverket Norr • Innovation Impact
 16. 16. TSCN: Intressanta samverkanspartners: • Vägverket • ORYX Simulations, Algoryx Simulations • Folksam • Autoliv • Vinnova • Testsite Sweden • Kommuner i Norra Norrland • Statens Väg och transportforskningsinstitut • Bilindustrin • Komponenttillv/underleverantörer för bilindustin
 17. 17. Biltestverksamhet Företag/koncerner i Norra Sverige: SAAB(SAAB), Volvo (Volvo), BMW (BMW), Daimler Chrysler (Mercedes Benz, Smart), Ferrari (Ferrari), Fiat (Alfa Romeo, Fiat, Lancia), Ford (Ford, Jaguar), General Motors (Opel), MAN (MAN), Porsche (Porsche), PSA (Citroen, Peugeot), Renault (Renault), Scania (Scania), VW ( Audi, Bentley, Bugatti, Seat, Skoda, Volkswagen)
 18. 18. Biltestverksamhet Komponentföretag i Norra Sverige: Haldex, Bosch, Delphi, Continental Teves, Knorr Bremse, TRW Automotive, Mando, Unicia Jecs, Pirelli Bridgestone är några av de stora multinationella företag från Tyskland, Storbritannien USA och Japan med verksamhet
 19. 19. Kontakt Ove Lundberg, projektledare ove.lundberg@ekhist.umu.se 070-696 89 07 Ulf Björnstig, biträdande projektledare ulf.bjornstig@vll.se 070-555 19 52 Torbjörn Johansson, biträdande projektledare torbjorn.johansson@innovation-impact.se 070-545 11 11

×