SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Materi Pesantren Kilat:
Keutamaan Membaca Al-Qur'an
di Bulan Ramadhan
M. Taufik Somali
Al-Qur'an
Itu Apa?
Al-Qur'an adalah kalamullah
yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad Saw melalui
Malaikat Jibril, sebagai
mukjizat dan rahmat bagi
alam semesta.
Berapa jumlah juz, surah, dan
ayat dalam Al-Qur'an?
Al-Qur'an terdiri atas:
• 30 Juz
• 114 Surah
• 6236 Ayat
• 1.027.000 Huruf
Kapan
Al-Qur'an
Diturunkan?
‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬
ُ
‫اه‬َ‫ن‬ْ‫ل‬َ
‫ز‬ْ‫ن‬َ‫أ‬
ُِ
‫ف‬
ُ
ِ
‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬
ُ
ِ
‫ر‬ْ
‫د‬َ
‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya
(Al Quran) pada malam kemuliaan
QS Al-Qadr Ayat 1
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai
petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).
ُ
‫ر‬ْ
‫ه‬َ
‫ش‬
َُ
‫ن‬‫ا‬َ
‫ض‬َ
‫م‬َ
‫ر‬
‫ي‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬
َُ
‫ل‬ِ
‫ز‬ْ‫ن‬‫أ‬
ُ
ِ
‫يه‬ِ‫ف‬
ُ
‫آن‬ْ
‫ر‬‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬
‫ى‬ً
‫د‬‫ه‬
ُِ
‫َّاس‬‫ن‬‫ل‬ِ‫ل‬
ُ
‫ات‬َ‫ن‬ِّ‫ي‬َ‫ب‬َ
‫و‬
َُ
‫ن‬ِ
‫م‬
ُ
‫ى‬َ
‫د‬ْ
‫ْل‬‫ا‬
ُِ
‫ان‬َ‫ق‬ْ
‫ر‬‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬َ
‫و‬
ۚ
QS Al-Baqarah Ayat 185
Al-Qur'an diturunkan pada
bulan Ramadhan kepada
Nabi Muhammad SAW
melalui perantara Malaikat
Jibril. Surat Pertama adalah
Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang
turun di gua hira pada 17
Ramadhan. [16 Agustus 610]
Apa Saja Keutamaan
Membaca Al-Qur'an?
‫ا‬‫و‬‫ء‬َ
‫ر‬ْ‫ق‬ِ‫ا‬
َُ
‫ن‬‫آ‬ْ
‫ر‬‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬
ُ
‫ه‬َّ‫ن‬ِ
‫إ‬َ‫ف‬
ُِ
‫ت‬ْ‫أ‬َ‫ي‬
ُ
َ
‫م‬ْ
‫و‬َ‫ي‬
ُ
ِ
‫ة‬َ
‫ام‬َ‫ي‬ِ
‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬
‫ا‬ً
‫يع‬ِ
‫ف‬َ
‫ش‬
ُ
ِ
‫ه‬ِ‫ب‬‫ا‬َ
‫ح‬ْ
‫ص‬َِ
‫ِل‬
Artinya:
"Bacalah Al Qur`an, karena ia akan datang memberi syafa'at
kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti.” Hadis
Riwayat Imam Muslim Nomor 1337.
Keutamaan
Membaca
Al-Qur'an
ُ
‫ر‬ِ
‫اه‬َ
‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬
ُِ
‫آن‬ْ
‫ر‬‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬
ُ
َ
‫ع‬َ
‫م‬
ُ
ِ
‫ة‬َ
‫ر‬َ
‫ف‬َّ
‫الس‬
ُِ
‫ام‬َ
‫ر‬ِ
‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬
ُ
ِ
‫ة‬َ
‫ر‬ََ
‫َب‬ْ‫ل‬‫ا‬
‫ي‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ
‫و‬
ُ
‫أ‬َ
‫ر‬ْ
‫ق‬َ‫ي‬
َُ
‫ن‬‫آ‬ْ
‫ر‬‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬
ُ
‫ع‬َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ت‬َ‫ت‬َ‫ي‬َ
‫و‬
ُ
ِ
‫يه‬ِ‫ف‬
َُ
‫و‬‫ه‬َ
‫و‬
ُ
ِ
‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ
‫ع‬
ُ
‫اق‬َ
‫ش‬
ُ
‫ه‬َ‫ل‬
ُِ
‫ان‬َ
‫ر‬ْ
‫ج‬َ‫أ‬
Artinya:
Orang mukmin yang mahir membaca Al Qur`an, maka
kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang
mulia. Dan orang yang membaca Al Qur`an dengan gagap, ia sulit
dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala.
Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor 1329
Keutamaan
Membaca
Al-Qur'an
ُ
‫ل‬‫ك‬
ُِ
‫ل‬َ
‫م‬َ
‫ع‬
ُِ
‫ن‬ْ‫اب‬
ُ
َ
‫م‬َ
‫آد‬
ُ
‫ف‬َ
‫اع‬َ
‫ض‬‫ي‬
ُ
‫ة‬َ‫ن‬َ
‫س‬َْ
‫اْل‬
ُ
‫ر‬ْ
‫ش‬َ
‫ع‬
‫ا‬َ
ِ
‫اْل‬َ‫ث‬ْ
‫م‬َ‫أ‬
َُ
‫ل‬ِ‫إ‬
‫ة‬َ‫ائ‬ِ
‫عم‬ْ‫ب‬َ
‫س‬
ُ
‫ف‬ْ‫ع‬ِ
‫ض‬
“Amal setiap orang balasannya dilipatgandakan,
setiap kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat
sampai tujuh ratus kali."
Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Keutamaan
Membaca
Al-Qur'an
Coba Kita Hitung Berapa Pahala yang Didapat
Ketika Membaca Al-Qur'an di Bulan Ramadhan:
Baca Ayat Berikut,
Lalu Hitung Jumlah Hurufnya:
ُ
ْ‫أ‬َ
‫ر‬ْ‫ق‬ِ‫ا‬
ُِ
‫م‬ْ
‫اس‬ِ‫ب‬
َُ
‫ك‬ِّ‫ب‬َ
‫ر‬
ُْ
‫ي‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬
َُ
‫ق‬َ‫ل‬َ
‫خ‬
ۚ - ١
َُ
‫ق‬َ‫ل‬َ
‫خ‬
َُ
‫ن‬‫ا‬َ
‫س‬ْ‫ن‬ِْ
‫اْل‬
ُْ
‫ن‬ِ
‫م‬
ُ
‫ق‬َ‫ل‬َ
‫ع‬
ۚ - ٢
ُ
ْ‫أ‬َ
‫ر‬ْ‫ق‬ِ‫ا‬
َُ
‫ك‬‫ب‬َ
‫ر‬َ
‫و‬
ُ
‫م‬َ
‫ر‬ْ
‫ك‬َْ
‫اْل‬
ۚ - ٣
ُْ
‫ي‬ِ
‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬
ُ
َ
‫م‬َّ‫ل‬َ
‫ع‬
ُِ
‫م‬َ‫ل‬َ
‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬
ۚ - ٤
ُ
َ
‫م‬َّ‫ل‬َ
‫ع‬
َُ
‫ن‬‫ا‬َ
‫س‬ْ‫ن‬ِْ
‫اْل‬
‫ا‬َ
‫م‬
ُ
َْ
‫ل‬
ُْ
‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬
ۚ - ٥
Ayat 1:
18 Huruf x 700 = 12.600
Ayat 2:
15 Huruf x 700 = 10.500
Ayat 3:
14 Huruf x 700 = 9.800
Ayat 4:
13 Huruf x 700 = 9.100
Ayat 5:
18 Huruf x 700 = 12.600
Total: 54.600
Perhatikan Video Berikut:
Terima Kasih :-)
M. Taufik Somali

More Related Content

What's hot

Meyakini kitab kitab allah swt, mencintai al-qur’an
Meyakini kitab kitab allah swt, mencintai al-qur’anMeyakini kitab kitab allah swt, mencintai al-qur’an
Meyakini kitab kitab allah swt, mencintai al-qur’anKhasbihMaslekhah
 
fungsi dan tujuan al-qur'an
fungsi dan tujuan al-qur'anfungsi dan tujuan al-qur'an
fungsi dan tujuan al-qur'anTri Nofita Sari
 
PPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan MadaniyahPPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan Madaniyahrismariszki
 
Tafsir Surah al-Fatihah
Tafsir Surah al-FatihahTafsir Surah al-Fatihah
Tafsir Surah al-FatihahIdrus Abidin
 
Inkar as sunnah
Inkar as sunnahInkar as sunnah
Inkar as sunnahHome
 
HIJRAH: Berubah, Berpindah, Change, Inovasi
HIJRAH: Berubah, Berpindah, Change, InovasiHIJRAH: Berubah, Berpindah, Change, Inovasi
HIJRAH: Berubah, Berpindah, Change, InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
MAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
MAKALAH QASHASH AL-QUR’ANMAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
MAKALAH QASHASH AL-QUR’ANAmalia Damayanti
 
Sejarah Perkembangan Al-Quran
Sejarah Perkembangan Al-QuranSejarah Perkembangan Al-Quran
Sejarah Perkembangan Al-QuranIlliyin Studio
 
Sejarah penulisan al qur’an
Sejarah penulisan al qur’anSejarah penulisan al qur’an
Sejarah penulisan al qur’antarwiyah12
 
Tadabbur Surat Al Falaq | Tafsir Surat Al Falaq
Tadabbur Surat Al Falaq | Tafsir Surat Al FalaqTadabbur Surat Al Falaq | Tafsir Surat Al Falaq
Tadabbur Surat Al Falaq | Tafsir Surat Al FalaqMasher Zen
 

What's hot (20)

PPT Sholat Sunnah
PPT Sholat SunnahPPT Sholat Sunnah
PPT Sholat Sunnah
 
Meyakini kitab kitab allah swt, mencintai al-qur’an
Meyakini kitab kitab allah swt, mencintai al-qur’anMeyakini kitab kitab allah swt, mencintai al-qur’an
Meyakini kitab kitab allah swt, mencintai al-qur’an
 
Ringkasan Sirah Nabawiyah
Ringkasan Sirah NabawiyahRingkasan Sirah Nabawiyah
Ringkasan Sirah Nabawiyah
 
fungsi dan tujuan al-qur'an
fungsi dan tujuan al-qur'anfungsi dan tujuan al-qur'an
fungsi dan tujuan al-qur'an
 
PPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan MadaniyahPPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan Madaniyah
 
Tafsir Surah al-Fatihah
Tafsir Surah al-FatihahTafsir Surah al-Fatihah
Tafsir Surah al-Fatihah
 
Ppt shalat jenazah
Ppt shalat jenazahPpt shalat jenazah
Ppt shalat jenazah
 
Surah An-Nisa / 4 : 59
Surah An-Nisa / 4 : 59Surah An-Nisa / 4 : 59
Surah An-Nisa / 4 : 59
 
Sholat Wajib
Sholat Wajib Sholat Wajib
Sholat Wajib
 
Inkar as sunnah
Inkar as sunnahInkar as sunnah
Inkar as sunnah
 
HIJRAH: Berubah, Berpindah, Change, Inovasi
HIJRAH: Berubah, Berpindah, Change, InovasiHIJRAH: Berubah, Berpindah, Change, Inovasi
HIJRAH: Berubah, Berpindah, Change, Inovasi
 
MAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
MAKALAH QASHASH AL-QUR’ANMAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
MAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
 
Sejarah Perkembangan Al-Quran
Sejarah Perkembangan Al-QuranSejarah Perkembangan Al-Quran
Sejarah Perkembangan Al-Quran
 
Sejarah penulisan al qur’an
Sejarah penulisan al qur’anSejarah penulisan al qur’an
Sejarah penulisan al qur’an
 
Al qur’ān sebagai pedoman Kehidupan
Al qur’ān sebagai pedoman KehidupanAl qur’ān sebagai pedoman Kehidupan
Al qur’ān sebagai pedoman Kehidupan
 
Metodologi tafsir
Metodologi tafsirMetodologi tafsir
Metodologi tafsir
 
Tadabbur Surat Al Falaq | Tafsir Surat Al Falaq
Tadabbur Surat Al Falaq | Tafsir Surat Al FalaqTadabbur Surat Al Falaq | Tafsir Surat Al Falaq
Tadabbur Surat Al Falaq | Tafsir Surat Al Falaq
 
makalah Shalat
makalah Shalatmakalah Shalat
makalah Shalat
 
Asbababun nuzul powerpoint
Asbababun nuzul powerpointAsbababun nuzul powerpoint
Asbababun nuzul powerpoint
 
Persiapan ramadhan
Persiapan ramadhanPersiapan ramadhan
Persiapan ramadhan
 

Similar to KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR'AN

Materi Pesantren Kilat Keutamaan Membaca Al-Qur'an di Bulan Ramadhan.pptx
Materi Pesantren Kilat Keutamaan Membaca Al-Qur'an di Bulan Ramadhan.pptxMateri Pesantren Kilat Keutamaan Membaca Al-Qur'an di Bulan Ramadhan.pptx
Materi Pesantren Kilat Keutamaan Membaca Al-Qur'an di Bulan Ramadhan.pptxMuhammadAmriIlham1
 
Ulumul Qur'an (1).
Ulumul Qur'an (1).Ulumul Qur'an (1).
Ulumul Qur'an (1).Ibnu Ahmad
 
Ramadhan_Syahrul_Quran_1.pptx
Ramadhan_Syahrul_Quran_1.pptxRamadhan_Syahrul_Quran_1.pptx
Ramadhan_Syahrul_Quran_1.pptxABDULMUHAJIR2
 
Nuzul Al-Quran (1)-converted.pptx
Nuzul Al-Quran (1)-converted.pptxNuzul Al-Quran (1)-converted.pptx
Nuzul Al-Quran (1)-converted.pptxFNOOR2
 
3.Cara Menghidupkan Malam Laitul Qadar.pptx
3.Cara Menghidupkan Malam Laitul Qadar.pptx3.Cara Menghidupkan Malam Laitul Qadar.pptx
3.Cara Menghidupkan Malam Laitul Qadar.pptxssuser643b17
 
Presentation agama
Presentation agamaPresentation agama
Presentation agama16juni98
 
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman RasulullahPenurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman RasulullahNoor Aziah Mamat
 
Beriman kepada kitab kitab allah XI IPS-5 Kel.1.pptx
Beriman kepada kitab kitab allah XI IPS-5 Kel.1.pptxBeriman kepada kitab kitab allah XI IPS-5 Kel.1.pptx
Beriman kepada kitab kitab allah XI IPS-5 Kel.1.pptxssuser12f1d9
 
Al quran Hadist ~ Seluk-beluk Al qur'an dan Fungsinya dalam kehidupan sehari-...
Al quran Hadist ~ Seluk-beluk Al qur'an dan Fungsinya dalam kehidupan sehari-...Al quran Hadist ~ Seluk-beluk Al qur'an dan Fungsinya dalam kehidupan sehari-...
Al quran Hadist ~ Seluk-beluk Al qur'an dan Fungsinya dalam kehidupan sehari-...Mulia Fathan
 
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaan
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaanSejarah turun,penulisan&pemeliharaan
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaanRiyan Smart
 
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaan
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaanSejarah turun,penulisan&pemeliharaan
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaanRiyan Smart
 
Peristiwa turunya al.pptx
Peristiwa turunya al.pptxPeristiwa turunya al.pptx
Peristiwa turunya al.pptxDianImaduddin
 
Kitab kitab allah
Kitab kitab allahKitab kitab allah
Kitab kitab allahTia Jo
 

Similar to KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR'AN (20)

Materi Pesantren Kilat Keutamaan Membaca Al-Qur'an di Bulan Ramadhan.pptx
Materi Pesantren Kilat Keutamaan Membaca Al-Qur'an di Bulan Ramadhan.pptxMateri Pesantren Kilat Keutamaan Membaca Al-Qur'an di Bulan Ramadhan.pptx
Materi Pesantren Kilat Keutamaan Membaca Al-Qur'an di Bulan Ramadhan.pptx
 
aLQURAN
aLQURANaLQURAN
aLQURAN
 
Ulumul qur'an ii
Ulumul qur'an iiUlumul qur'an ii
Ulumul qur'an ii
 
Ulumul Qur'an (1).
Ulumul Qur'an (1).Ulumul Qur'an (1).
Ulumul Qur'an (1).
 
Ramadhan_Syahrul_Quran_1.pptx
Ramadhan_Syahrul_Quran_1.pptxRamadhan_Syahrul_Quran_1.pptx
Ramadhan_Syahrul_Quran_1.pptx
 
6. Al Quran
6. Al Quran6. Al Quran
6. Al Quran
 
Nuzul Al-Quran (1)-converted.pptx
Nuzul Al-Quran (1)-converted.pptxNuzul Al-Quran (1)-converted.pptx
Nuzul Al-Quran (1)-converted.pptx
 
Nuzul quran
Nuzul quranNuzul quran
Nuzul quran
 
3.Cara Menghidupkan Malam Laitul Qadar.pptx
3.Cara Menghidupkan Malam Laitul Qadar.pptx3.Cara Menghidupkan Malam Laitul Qadar.pptx
3.Cara Menghidupkan Malam Laitul Qadar.pptx
 
Presentation agama
Presentation agamaPresentation agama
Presentation agama
 
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman RasulullahPenurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
 
Beriman kepada kitab kitab allah XI IPS-5 Kel.1.pptx
Beriman kepada kitab kitab allah XI IPS-5 Kel.1.pptxBeriman kepada kitab kitab allah XI IPS-5 Kel.1.pptx
Beriman kepada kitab kitab allah XI IPS-5 Kel.1.pptx
 
Al quran
Al quranAl quran
Al quran
 
Studi al qur'an
Studi al qur'anStudi al qur'an
Studi al qur'an
 
Al quran Hadist ~ Seluk-beluk Al qur'an dan Fungsinya dalam kehidupan sehari-...
Al quran Hadist ~ Seluk-beluk Al qur'an dan Fungsinya dalam kehidupan sehari-...Al quran Hadist ~ Seluk-beluk Al qur'an dan Fungsinya dalam kehidupan sehari-...
Al quran Hadist ~ Seluk-beluk Al qur'an dan Fungsinya dalam kehidupan sehari-...
 
Materi Al Qur'an
Materi Al Qur'anMateri Al Qur'an
Materi Al Qur'an
 
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaan
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaanSejarah turun,penulisan&pemeliharaan
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaan
 
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaan
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaanSejarah turun,penulisan&pemeliharaan
Sejarah turun,penulisan&pemeliharaan
 
Peristiwa turunya al.pptx
Peristiwa turunya al.pptxPeristiwa turunya al.pptx
Peristiwa turunya al.pptx
 
Kitab kitab allah
Kitab kitab allahKitab kitab allah
Kitab kitab allah
 

Recently uploaded

Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiOviLarassaty1
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTINAFITRIYAH
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxoperatorsttmamasa
 
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.docLATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.docjohan effendi
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docNurulAiniFirdasari1
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasihssuserfcb9e3
 

Recently uploaded (20)

Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
 
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.docLATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
 

KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR'AN