Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Más államok joga

403 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Más államok joga

 1. 1. Más államok joga<br />
 2. 2. Más államok joga<br /><ul><li>Nyelvi problémák
 3. 3. Jogrendszer ismerete
 4. 4. Hivatalos adatbázis?
 5. 5. Országgyűlési Könyvtár</li></li></ul><li>Más államok joga<br /><ul><li>N-lex
 6. 6. http://eur-lex.europa.eu/n-lex/pays.html?lang=hu
 7. 7. Legal Gazettes in Europe
 8. 8. http://circa.europa.eu/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz.htm
 9. 9. Guide to Law Online - Library of Congress
 10. 10. http://www.loc.gov/law/help/guide.php
 11. 11. Global Legal Information Network (GLIN)
 12. 12. http://www.glin.gov/search.action
 13. 13. Natlex
 14. 14. http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home
 15. 15. Justis
 16. 16. http://www.justis.com/about/titles.aspx</li></li></ul><li>Más államok joga - alkotmányok<br /><ul><li>Constitution finder
 17. 17. http://confinder.richmond.edu/
 18. 18. Nyomtatott kiadványok
 19. 19. Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban szerk. Trócsányi László, Badó Attila. - Budapest, KJK-Kerszöv, 2005
 20. 20. Új államok alkotmányai. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete, 1964-1966
 21. 21. Nyugat-Európa alkotmányai / szerk. Kovács István. - Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk., 1988
 22. 22. Az európai népi demokráciák alkotmányai / [szerk., bev. tanulm. Kovács István]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1985
 23. 23. Kelet-Európa új alkotmányai / szerk. Tóth Károly. - Budapest : Sík Kiadó, 1997</li></li></ul><li>Külföldi jogi irodalom<br /><ul><li>Fuchs, Wilhelm: Juristische bücherkunde Linz a. d. Donau : F. Winkler ; New York : The H.W. Wilson company, 1928
 24. 24. Szladits, Charles: Guide to foreign legal materials -  2nd rev. ed. - Dobbs Ferry, N.Y. : Published for the Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University in the City of New York by Oceana Publications, c1985
 25. 25. A bibliography on foreign and comparative law: Books and articles in English 1978-1983 / compil., annot. by Charles Szladits. - New York : Oceana Publ. Inc., 198</li></li></ul><li>Külföldi jogi irodalom<br /><ul><li>Külföldi jogi adatbázis
 26. 26. http://www.ogyk.hu/
 27. 27. Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP)
 28. 28. http://www.ovid.com/site/catalog/DataBase/104.jsp?top=2&mid=3&bottom=7&subsection=10
 29. 29. Wilson Index to Legal Periodicals & Books
 30. 30. http://www.ovid.com/site/catalog/DataBase/185.jsp
 31. 31. Westlaw
 32. 32. http://www.westlaw.co.uk/
 33. 33. LexisNexis
 34. 34. http://www.lexisnexis.co.uk/
 35. 35. Heinonline
 36. 36. http://heinonline.org/
 37. 37. Általános adatbázisok: EBSCO, ScienceDirect, stb.</li>

×