Magyar jog 2011

2,429 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magyar jog 2011

 1. 1. Jogforrások, jogi dokumentumok keresése, szakirodalom Karoliny Eszter [email_address]
 2. 2. Ma <ul><li>Magyar jogforrási rendszer </li></ul><ul><li>Jogszabályokat tartalmazó nyomtatott kiadványok </li></ul><ul><li>Adatbázisok, honlapok </li></ul><ul><li>Keresés </li></ul><ul><li>Magyar jogi szakirodalom </li></ul><ul><li>Bibliográfiák, adatbázisok, keresés </li></ul>
 3. 3. Magyar jog - terminológia <ul><li>Jogi dokumentumok </li></ul><ul><ul><ul><li>Jogforrások (ill. esetleges jogforrások) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Jogszabály </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Állami irányítás egyéb jogi eszköze ( közjogi szervezetszabályozó eszköz) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nemzetközi jog </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Európai Unió egyes jogi aktusai </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bírói jog </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Szokásjog </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Alkotmánybíróság határozatai </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Szerződések </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iratminták </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kommentárok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Okiratok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Jogforrások csoportosítása <ul><li>Belső – külső jogforrás </li></ul><ul><li>Rendes – rendkívüli </li></ul><ul><li>Jogalkotói (írott) – jogalkalmazói (íratlan) </li></ul><ul><li>Nemzeti – nemzetközi – EU </li></ul><ul><li>Szövetségi – tartományi </li></ul>
 5. 5. Jogforrási hierarchia (Magyarország) <ul><li>Alá-fölé rendeltségi viszony </li></ul><ul><ul><li>Felsőbb szintűvel nem lehet ellentétes </li></ul></ul><ul><ul><li>Alsóbb szintűt módosíthat </li></ul></ul><ul><li>Alkotmány </li></ul><ul><li>Törvény </li></ul><ul><li>Kormányrendelet, kormányhatározat </li></ul><ul><li>Kormány tagjainak rendelete </li></ul><ul><li>Önkormányzati rendelet, állami irányítás egyéb jogi eszköze </li></ul><ul><li>Lex specialis derogat legi generali </li></ul><ul><li>Lex posterior derogat legi priori </li></ul>
 6. 6. Hatály - érvényesség <ul><li>Érvényesség: </li></ul><ul><ul><li>Megalkotására feljogosított szervtől származik </li></ul></ul><ul><ul><li>Eljárási szabályoknak megfelelően alkották meg </li></ul></ul><ul><ul><li>Jogforrási hierarchiának megfelel </li></ul></ul><ul><ul><li>Megfelelő módon ki van hirdetve </li></ul></ul><ul><li>Hatályosság </li></ul><ul><ul><li>Területi hatály </li></ul></ul><ul><ul><li>Személyi hatály </li></ul></ul><ul><ul><li>Időbeli hatály </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ex tunc </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ex nunc </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pro futuro </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kogens – diszpozitív normák </li></ul></ul>Miért fontos? A cselekményeket, eseményeket általában a megtörténtükkor hatályos jog szerint kell megítélni Miért fontos? Bárhol (nyomtatottan, elektronikusan) talált jogszabályszöveg esetén kérdés, hogy hatályos-e még, úgy hatályos-e?
 7. 7. Jogszabályok (Jogalkotásról szóló törvény) <ul><li>Alkotmány </li></ul><ul><ul><ul><li>1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya </li></ul></ul></ul><ul><li>Törvény </li></ul><ul><ul><ul><li>Abszolút 2/3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jelenlevő 2/3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Törvénykönyvek, kódexek </li></ul></ul></ul><ul><li>Törvényerejű rendelet </li></ul><ul><li>Kormányrendelet </li></ul><ul><li>Miniszterelnöki vagy miniszteri rendelet </li></ul><ul><li>Államtitkári rendelkezés </li></ul><ul><li>Önkormányzati rendelet </li></ul>
 8. 8. Állami irányítás egyéb jogi eszközei <ul><li>Határozat </li></ul><ul><li>Utasítás </li></ul><ul><li>Statisztikai közlemény </li></ul><ul><li>Jogi iránymutatások </li></ul><ul><ul><li>Irányelv </li></ul></ul><ul><ul><li>Tájékoztató </li></ul></ul><ul><ul><li>Új neve: közjogi szervezetszabályozó eszköz </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normatív határozat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normatív utasítás </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Rendkívüli és különleges jogforrások (Alkotmány alapján) <ul><li>Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete </li></ul><ul><ul><li>külön törvényben meghatározott feladatkörében </li></ul></ul><ul><li>Rendkívüli állapotban </li></ul><ul><ul><li>Honvédelmi Tanács rendelete </li></ul></ul><ul><li>Szükségállapotban </li></ul><ul><ul><li>Köztársasági elnök rendelete </li></ul></ul><ul><li>Veszélyhelyzetben, megelőző védelmi helyzetben </li></ul><ul><ul><li>Kormányrendelet – egyes törvényektől eltérve </li></ul></ul>
 10. 10. Jogszabályok jelölése <ul><li>Törvény </li></ul><ul><ul><ul><li>a kihirdetés évével és római sorszámmal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról </li></ul></ul></ul><ul><li>Kormányrendelet </li></ul><ul><ul><ul><li>folyó arab sorszám, a kihirdetés éve, zárójelben a kihirdetés dátuma, ezután a Korm. r. rövidítés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>147/1994. (XI. 17.) Korm. r. a belügyminiszter feladat és hatásköréről </li></ul></ul></ul><ul><li>Miniszteri rendelet </li></ul><ul><ul><ul><li>a kormányrendelethez hasonlóan, azzal, hogy a minisztérium hivatalos rövidítésére utalni kell. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi segítő díjazásáról </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ha több miniszter közösen ad ki rendeletet első helyen a kiadásért fő felelőst, utána a többi abc-ben. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM er. a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Jogszabályok „működése” <ul><li>„ Alap” jogszabály </li></ul><ul><ul><li>1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről </li></ul></ul><ul><ul><li>Közlönyállapot </li></ul></ul><ul><li>Módosító jogszabály(ok) </li></ul><ul><ul><li>1989. évi X. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról </li></ul></ul><ul><ul><li>1990. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról </li></ul></ul><ul><ul><li>2000. évi LXXXVIII. törvény a Polgári Törvénykönyv módosításáról </li></ul></ul><ul><li>Többször módosított […] </li></ul><ul><li>Új jogszabály </li></ul><ul><ul><li>2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről </li></ul></ul><ul><ul><li>2010. évi LXXIII. Törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról </li></ul></ul>
 12. 12. Jogszabályok „működése” <ul><li>„ Alap” jogszabály </li></ul><ul><ul><li>1987. évi XI. törvény a jogalkotásról </li></ul></ul><ul><ul><li>Közlönyállapot </li></ul></ul><ul><li>Módosító jogszabály(ok) </li></ul><ul><ul><li>1991. évi LIX. törvény a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről </li></ul></ul><ul><li>Megsemmisítette </li></ul><ul><ul><li>121/2009. (XII. 17.) AB határozat </li></ul></ul><ul><li>Új jogszabály </li></ul><ul><ul><li>2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról </li></ul></ul>
 13. 13. Jogszabályok belülről <ul><li>Számozott paragrafusok (cikkek) 2.§., 3/A.§ </li></ul><ul><ul><li>Számozott bekezdések (1) bek. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a. , b., c., felsorolások </li></ul></ul></ul><ul><li>Preambulum </li></ul><ul><li>Általános rendelkezések (definíciók) </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Záró rendelkezések (hatályba lépés, más jogszabályokat módosító rendelkezések) </li></ul><ul><li>Melléklet(ek) </li></ul>
 14. 14. Jogalkotás folyamata (törvénynél) <ul><li>Törvényjavaslat </li></ul><ul><li>Bizottsági döntés az általános vitára való alkalmasságról </li></ul><ul><li>Általános vita </li></ul><ul><li>Módosító javaslatok </li></ul><ul><li>Részletes vita </li></ul><ul><li>Egységes javaslat </li></ul><ul><li>Zárószavazás </li></ul><ul><li>Aláírások </li></ul><ul><li>Kihirdetés </li></ul>

×