Magyar jog 2

965 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magyar jog 2

 1. 1. Magyar jog 2.<br />
 2. 2. Hivatalos források<br />Nyomtatott<br />Elektronikus<br />Nem hivatalos és kereskedelmi kiadványok<br />Nyomtatott<br />Elektronikus<br />2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról<br />2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról<br />Jogszabályok közzététele – hozzáférés a jogszabályokhoz<br />
 3. 3. Magyar Közlöny<br />önkormányzati rendeletek kivételével a jogszabályok<br />Alkotmánybíróság azon határozatai és végzései, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét jogszabály vagy az Alkotmánybíróság elrendelte<br />jogegységi határozatok<br />Országos Választási Bizottság állásfoglalásai<br />Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizottság határozatai<br />miniszterek azon határozatai, amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli vagy a miniszter kezdeményezi<br />Nyomtatott hivatalos kiadványok<br />
 4. 4. Közlöny.info<br />Hivatalos Értesítő<br />utasítások és jogi iránymutatások<br />egyes közlemények<br />Tárcaközlönyök<br />Alkotmánybíróság Határozatai<br />Önkormányzatok hivatalos lapjai<br />Régebben: Határozatok Tára, stb.<br />Nyomtatott hivatalos kiadványok 2.<br />
 5. 5. Hatályos Magyar Törvények és Rendeletek<br />2010-től, a legfontosabb jogszabályok egységes szerkezetben<br />Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye<br />évente<br />Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye<br />ötévente, később cserélhető lapos<br />Az Alkotmánybírság Határozatai<br />évente<br />Retrospektív nyomtatott hivatalos kiadványok<br />
 6. 6. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye (Nemzeti Jogszabálytár)<br />https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso<br />Közlönyök elektronikus publikációja<br />http://kozlony.magyarorszag.hu/<br />http://www.kozlonyok.hu<br />Hivatalos Jogszabálytár CD / DVD<br />Hivatalos adatbázisok<br />
 7. 7. Kódexpress<br />Egyes jogszabályokat tartalmazó kiadványok<br />Kommentárok<br />Gyűjtemények<br />Kereskedelmi nyomtatott kiadványok<br />
 8. 8. Országgyűlés honlapja<br />Irományok http://www.parlament.hu/internet/plsql/internet_irom<br />Napló http://www.parlament.hu/internet/plsql/internet_naplo<br />Történeti irományok és naplók http://mpgy.ogyk.hu/<br />Jogszabályok gyűjteményei<br />Közlönyállapotok http://www.complex.hu/external.php?url=3<br />ComplexDVD Jogtár és Webjogtár<br />Optijushttp://www.optijus.hu<br />FigyelőNethttp://www.fn.hu/torvenytar/<br />Nem hivatalos és kereskedelmi adatbázisok<br />
 9. 9. Nyomtatott kiadványok<br />Complex DVD Jogtár Iratmintatár<br />Letölthető iratminták<br />Iratminták<br />
 10. 10. Magyar jogi lexikon hat kötetben / szerk. Márkus Budapest : Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1898-1907<br />Jogi lexikon / főszerk. Lamm Vanda. – Budapest : CompLex, 2009<br />Jogi fogalomtár / Hargitai József. – Budapest : Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2005<br />Szakirodalom<br />
 11. 11. Állam- és jogtudományi bibliográfia = Bibliographiajuridica Hungarica / összeáll. Nagy Lajos. – Bp. : Közgazd. és Jogi K., 1957-79<br />A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája. – Budapest : Országgyűlési Könyvtár, 1980-1992<br />Magyar Jogi Adatbázis (OGYK)<br />Külföldi Jogi Adatbázis (OGYK)<br />Complex DVD Jogtár Magyar Jogi Bibliográfia és Európai Jogi Bibliográfia<br />Bibliográfiák<br />
 12. 12. Bibliography of Hungarianlegalliterature, 1945-1965 / editedby Lajos Nagy. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966<br />Bibliography of Hungarianlegalliterature, 1945-1980 / ed. by Lajos Nagy. – Budapest : Akad. K., 1988<br />Hetven év magánjogi irodalma : A magyar magánjog bibliográfiája 1861-1930 / szerk. Ujlaki Miklós. – Budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1930<br />Öt év magánjogi irodalma : A magyar magánjog bibliográfiája 1930-1934 / összeáll. Ujlaki Miklós. – Budapest : Grill, 1935<br />Retrospektív bibliográfiák<br />
 13. 13. Bibliográfia az Országgyűlés működéséről http://www.parlament.hu/fotitkar/bibliogr_mukodes.htm<br />OGYK által készített egyéb bibliográfiák<br />Jogi Karok oktatói bibliográfiái<br />Könyvtári katalógusok<br />www.ogyk.hu<br />Repertóriumok<br />Jogtudományi Közlöny, Belügyi Szemle stb.<br />Szakbibliográfiák, egyes jogterületek<br />
 14. 14. MATARKA<br />HUMANUS<br />OSZK<br />ODR, könyvtári katalógusok<br />Akadémiai JournalsCollection (EISZ)<br />Általános adatbázisok<br />
 15. 15. http://www.ogyk.hu/dtt/<br />Digitalizált Törvényhozási Tudástár<br />
 16. 16. Magyar bírósági rendszer<br />
 17. 17. Legfelsőbb Bíróság irányelvei<br />Jogegységi határozatok (büntető, közigazgatási, munkaügyi, polgári stb.)<br />Elvi Döntések (BED, PED)<br />Kollégiumi állásfoglalások (BK, MK, PK, KK, GK)<br />Elvi határozatok<br />Bírósági határozatok (BH)<br />Egyedi bírósági ügyek<br />Joggyakorlat – dokumentumtípusok<br />
 18. 18. Büntetőjogi Döntvénytár, Polgári Jogi Döntvénytár, Munkajogi Döntvénytár, Gazdasági Perek Döntvénytára<br />Büntető Elvi Határozatok, Polgári Elvi Határozatok, Munkaügyi Elvi Határozatok, Elvi Határozatok Gazdasági Perekben<br />Bírósági Határozatok<br />Bírósági Döntések Tára<br />Ítélőtáblai Határozatok<br />Joggyakorlat – nyomtatott kiadványok<br />
 19. 19. Legfelsőbb Bíróság honlapja<br />http://www.lb.hu/<br />Bírósági Határozatok elektronikus gyűjteménye<br />http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=anonim%20<br />Complex DVD / Webjogtár<br />Joggyakorlat - adatbázisok<br />
 20. 20. Az Alkotmánybíróság határozatai:  az Alkotmánybíróság hivatalos lapja<br />Az Alkotmánybíróság határozatai <br />Határozatkereső<br />www.mkab.hu<br />Alkotmánybíróság<br />
 21. 21. Corpus jurishungarici (Magyar Törvénytár)<br />Werbőczy: Tripartitum<br />Magyarországi rendeletek tára (1867-)<br />Corpus Juris DVD<br />http://www.1000ev.hu/<br />Történeti jog<br />
 22. 22. Complex jogtár időgép<br />Nyomtatott kiadványok<br />Közlönyállapotok <br />www.parlament.hu<br />www.1000ev.hu<br />Nem hatályos jog<br />

×