JogiszaktájékoztatásKaroliny Eszterkaroliny@ajk.pte.hu
Közgazdasági és jogtudományiszaktájékoztatás Szaktárgyi bevezető előadások Elmélet Gyakorlat
Számonkérés  Szóbeli vizsga – kollokvium a  megadott témakörök és az órán  elhangzottak alapján
TematikaBevezetés. JogtudományJogi kutatás. A jogi szaktájékoztatásIntézmények, információforrásokMagyar jog. Jogforrási r...
Kérdések? Karoliny Eszter KarolinyEszter@aol.com http://jogtajekoztatas.livejournal.com/
Ajánlott irodalom - jog  Szabadon választott Jogi alaptan v. jogi ismeretek  könyv  A magyar jogi információszolgált...
Mai alkalommal…  Jog, jogtudomány    Fogalma    Rendszere  Kapcsolódó és segédtudományok  Jogforrások, jogi ...
Jog, jogtudomány fogalma  Társadalmi normák, magatartási szabályok  összessége    ilyen még: szokás, erkölcs, vall...
Jog, jogtudomány rendszere Jogrendszer – jogágakra bomlik Állam- és jogtudományok    Általános     • Állam és jo...
Általános állam- ésjogtudományok Jog- és állambölcselet Állam- és jogtörténet Összehasonlító jog
Jogágak, jogterületek –  ágazati jogtudományok  Jogág: jogszabályok csoportja (nemzeti)  Jogtudomány-ág: nézetek, fo...
Közjog  Állam, közérdekű ügyek Nemzetközi közjog EU közjog Alkotmányjog Közigazgatási jog Büntetőjog Büntető eljár...
Magánjog  Magántulajdon és erre alapuló jogviszonyok  Polgári jog    Személyek joga, dologi jog, kötelmi jog,   ...
Új jogágak, jogterületek  Új társadalmi – technikai  jelenségekhez kapcsolódnak Versenyjog Környezetvédelmi jog Orv...
Jogágakon belül Általános rész Különös rész
Kapcsolódó tudományok,  segédtudományok Jogalkotástan, jogtechnika Kriminológia Kriminalisztika Igazságügyi statiszt...
Kapcsolódó tudományok Pszichológia Etika Vallástudományok Történettudomány Politikatudomány, politológia    Diplo...
Jogforrások  Hogyan keletkezik a jog? Szokásjog Bírói jog Törvényi, rendeleti jogalkotás
Jogi kultúrák, jogcsaládok  Jogtudomány rendszere  Jogalkotás / jogalkalmazás  Jogi oktatás, jogászi szakmák  Kont...
KÉRDÉSEK?
Jogi kutatási módszerek 1.  Mit nem?    Nincs kísérletezés    Nincs innováció, feltalálás    Ritka a felfede...
Jogi kutatási módszerek 2.  Jogágak, új jogterületek fejlődése    A "sportjog" művelésének helyzete és aktuális   ...
Jogi kutatási módszerek 3.  Jogi jelenségek elemzése (rendszerben)    A nemzetközi jog használata az Alkotmány   ...
Jogi kutatási módszerek 4.  Külföldi jog bemutatása,  jogösszehasonlítás    A választott bíró megválasztása és kiz...
Jogi kutatási módszerek 5.  Jogászul:   De lege lata   De lege ferenda
Jogtudományi„szakirodalom” sajátosságai  Jogi szaknyelv – precizitás    Jelentős különbség a szakirodalom és a   ...
Jogi műfajok  Tankönyv    Jegyzetek, tansegédletek, szakvizsga    felkészítő könyvek  Kézikönyv  Jogi szótár...
Jogi műfajok 2.  Jogszabályok közlése    Közlöny    Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye    Törvények és Rendel...
Könyv-, folyóiratkiadás Aktív, régóta jelentős mennyiségű Azonos könyv számos kiadást érhet meg Egyetemek kiadási tevé...
Könyv-, folyóiratkiadás Complex (volt KJK) Hvgorac Akadémiai Kiadó, MTA Osiris Kiadó Dialóg Campus Novotni Alapítván...
Könyv-, folyóiratkiadás  Jogi karok, egyetemi kiadók  Oxford  Cambridge  Hart  Routledge  Europa Law Publishin...
Szaktájékoztatás  (Jog)hallgatók, diákok    Jogi dokumentumok, szakirodalom  Jogász (vagy nem jogász) kutatók  ...
Friss kutatási eredmények,szakmai viták  Új jogszabály, módosítások  Alkotmánybíróság döntései  Új jelenségek jogi s...
KÉRDÉSEK?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jogi szaktájékoztatás

604 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
604
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jogi szaktájékoztatás

 1. 1. JogiszaktájékoztatásKaroliny Eszterkaroliny@ajk.pte.hu
 2. 2. Közgazdasági és jogtudományiszaktájékoztatás Szaktárgyi bevezető előadások Elmélet Gyakorlat
 3. 3. Számonkérés Szóbeli vizsga – kollokvium a megadott témakörök és az órán elhangzottak alapján
 4. 4. TematikaBevezetés. JogtudományJogi kutatás. A jogi szaktájékoztatásIntézmények, információforrásokMagyar jog. Jogforrási rendszerJogszabályok kereséseSzakirodalom, bibliográfiák, adatbázisokMagyar jog. Történeti jog, bírósági gyakorlat.Más államok jogaJogszabályok, bírósági határozatok kereséseSzakirodalom, bibliográfiák, adatbázisokNemzetközi jog, nemzetközi szervezetekNemzetközi joganyagok kereséseSzakirodalom, bibliográfiák, adatbázisokEurópai Unió. Jogforrási rendszerUniós dokumentumok kereséseSzakirodalom bibliográfiák, adatbázisok
 5. 5. Kérdések? Karoliny Eszter KarolinyEszter@aol.com http://jogtajekoztatas.livejournal.com/
 6. 6. Ajánlott irodalom - jog Szabadon választott Jogi alaptan v. jogi ismeretek könyv A magyar jogi információszolgáltatás forrásai és eszközei A külföldi jogi információszolgáltatás forrásai és eszközei A magyar jogrendszer szerkezete Útmutató az európai uniós dokumentum-nyilvántartások használatához Útmutató az Európai Unió hivatalos dokumentumaihoz Effective legal research Legal research : how to find & understand the law ̈ Einfuhrung in die juristische Arbeitstechnik : Klausuren, Haus- und Seminararbeiten, Dissertation Méthodologie de la recherche en droit : master et doctorat
 7. 7. Mai alkalommal… Jog, jogtudomány  Fogalma  Rendszere Kapcsolódó és segédtudományok Jogforrások, jogi kultúrák Jogi kutatás Jogi szakirodalom Szaktájékoztatás Jog aktuális kérdései
 8. 8. Jog, jogtudomány fogalma Társadalmi normák, magatartási szabályok összessége  ilyen még: szokás, erkölcs, vallási szabályok, illem, technikai előírás Keletkezése állami szervekhez kötődik Adott társadalomban kötelező Érvényesülését az állam kényszerrel biztosítja ...e normákat vizsgáló tudományág Alanyi jog – tárgyi jog
 9. 9. Jog, jogtudomány rendszere Jogrendszer – jogágakra bomlik Állam- és jogtudományok  Általános • Állam és jog rendszere mint egész  Ágazati • Állam és jog részterületei
 10. 10. Általános állam- ésjogtudományok Jog- és állambölcselet Állam- és jogtörténet Összehasonlító jog
 11. 11. Jogágak, jogterületek – ágazati jogtudományok Jogág: jogszabályok csoportja (nemzeti) Jogtudomány-ág: nézetek, fogalmak rendszere (nemzetközi) Jogágak megkülönböztetése:  Szabályozás tárgya • Magánjog • Közjog  Szabályozás módszere • Anyagi jog • Alaki jog (eljárásjog)
 12. 12. Közjog Állam, közérdekű ügyek Nemzetközi közjog EU közjog Alkotmányjog Közigazgatási jog Büntetőjog Büntető eljárásjog
 13. 13. Magánjog Magántulajdon és erre alapuló jogviszonyok Polgári jog  Személyek joga, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog, szellemi alkotások joga, társasági jog Polgári eljárásjog Nemzetközi magánjog Családjog Munkajog Gazdasági jog
 14. 14. Új jogágak, jogterületek Új társadalmi – technikai jelenségekhez kapcsolódnak Versenyjog Környezetvédelmi jog Orvosi jog Médiajog Infokommunikációs jog Energiajog Agrárjog
 15. 15. Jogágakon belül Általános rész Különös rész
 16. 16. Kapcsolódó tudományok, segédtudományok Jogalkotástan, jogtechnika Kriminológia Kriminalisztika Igazságügyi statisztika Igazságügyi orvostan Jogszociológia Jogi informatika Jogi retorika
 17. 17. Kapcsolódó tudományok Pszichológia Etika Vallástudományok Történettudomány Politikatudomány, politológia  Diplomácia Szociológia Gazdaságtudományok…
 18. 18. Jogforrások Hogyan keletkezik a jog? Szokásjog Bírói jog Törvényi, rendeleti jogalkotás
 19. 19. Jogi kultúrák, jogcsaládok Jogtudomány rendszere Jogalkotás / jogalkalmazás Jogi oktatás, jogászi szakmák Kontinentális (római-germán) jogcsalád Common law jogcsalád Szocialista jogcsalád Vallási és tradicionális jogcsalád
 20. 20. KÉRDÉSEK?
 21. 21. Jogi kutatási módszerek 1. Mit nem?  Nincs kísérletezés  Nincs innováció, feltalálás  Ritka a felfedezés is • Nehéz „újat” mondani  Általában nincs közvetlen ráhatás a jogalkotóra / ritka a jogalkalmazóra  Inkább hosszú, mint rövid távú következmények Mit lehet?  (Valamikor, valahol) létező (vagy hiányzó) jogi jelenségek  Ezek társadalmi következményei vagy okai  A jogelmélet reakciói, magyarázatai  Újszerű látásmód, elemzés  Változások követése
 22. 22. Jogi kutatási módszerek 2. Jogágak, új jogterületek fejlődése  A "sportjog" művelésének helyzete és aktuális kérdései Jogtörténet, egyes jogintézmények története  Adalékok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények Csemegi-kódex előtti történetéhez Bírósági / közigazgatási gyakorlat (és kritikája)  A pénzügyi lízingszerződés a bírói gyakorlatban  Tudósítás az Európai Bíróság előtti Cartesio ügyről
 23. 23. Jogi kutatási módszerek 3. Jogi jelenségek elemzése (rendszerben)  A nemzetközi jog használata az Alkotmány értelmezésénél  Az országos népszavazás egyes tiltott tárgyköreiről Jogalkotási javaslatok  A jogalkotási törvény felülvizsgálatáról  A közigazgatási bírságolás eredménytelenségéről A jog válaszai egyes új társadalmi, technológiai jelenségekre  A biotechnológia fejlődésének aktuális kérdései a szellemi alkotások joga számára
 24. 24. Jogi kutatási módszerek 4. Külföldi jog bemutatása, jogösszehasonlítás  A választott bíró megválasztása és kizárása az angol jogban  Tárgyalás-előkészítő eljárások skandináv modelljei polgári ügyekben  A közvetlen demokrácia Magyarországon és Németországban Jogelmélet, jogfilozófia  A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései  Nihilizmus és formalizmus a jogi modernitásban
 25. 25. Jogi kutatási módszerek 5. Jogászul:  De lege lata  De lege ferenda
 26. 26. Jogtudományi„szakirodalom” sajátosságai Jogi szaknyelv – precizitás  Jelentős különbség a szakirodalom és a mindennapi, jogi témákat feldolgozó újságírás között Nemzeti meghatározottság Jogi kultúra befolyása  Nyelvi, fordítási problémák Időbeli meghatározottság, változékonyság – gyors avulás Hitelesség Nagy mennyiség
 27. 27. Jogi műfajok Tankönyv  Jegyzetek, tansegédletek, szakvizsga felkészítő könyvek Kézikönyv Jogi szótárak Kommentár Iratmintatár Emlékkönyvek (Festschrift) Jogi karok, tanszékek periodikái Laikusoknak magyarázatok Határeset: bűncselekmények leírása, visszaemlékezések
 28. 28. Jogi műfajok 2. Jogszabályok közlése  Közlöny  Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye  Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye  Egyes jogszabályok  Változásmutatók  … Bírósági határozatok közlése  Döntvénytárak  Folyóiratok  Law Review  …
 29. 29. Könyv-, folyóiratkiadás Aktív, régóta jelentős mennyiségű Azonos könyv számos kiadást érhet meg Egyetemek kiadási tevékenysége jelentős Egyes jogi karokon más-más tankönyvek azonos témából Jelentős része csak a magyarországi piacra készül
 30. 30. Könyv-, folyóiratkiadás Complex (volt KJK) Hvgorac Akadémiai Kiadó, MTA Osiris Kiadó Dialóg Campus Novotni Alapítvány Pólay Elemér Alapítvány Jogi karok
 31. 31. Könyv-, folyóiratkiadás Jogi karok, egyetemi kiadók Oxford Cambridge Hart Routledge Europa Law Publishing Manz Nomos Dashöfer …
 32. 32. Szaktájékoztatás (Jog)hallgatók, diákok  Jogi dokumentumok, szakirodalom Jogász (vagy nem jogász) kutatók  Egyes jelenségek szabályozása  Külföldi jog, jogesetek  Adatbázisok használata, szakirodalom Gyakorló jogászok  Konkrét jogi problémára vonatkozó jogforrások – azonnal! Jogi problémával küzdő állampolgárok  Megoldás ügyes-bajos dolgaikra
 33. 33. Friss kutatási eredmények,szakmai viták Új jogszabály, módosítások Alkotmánybíróság döntései Új jelenségek jogi szabályozása  E-demokrácia  Szerzői jogok, Internet, letöltés  Biológiai és orvostudományi, -technikai fejlődés  Környezetvédelem  Terrorizmus Jó szabályozás, dereguláció
 34. 34. KÉRDÉSEK?

×