Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Európai unió 2014

534 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Európai unió 2014

 1. 1. Az Európai Unió joga Karoliny Eszter
 2. 2. Európai Unió  Nemzetközi szervezet   1952, 1957, 1992, 2009 De: sui generis – szupranacionalitás Közvetlenül alkalmazható jogszabályok  Elsőbbség / primátus  Tagállamoktól független intézmények  Önálló bevétel a költségvetésben  Európai Bíróság kötelező joghatósága  Minősített többségi döntéshozatal 
 3. 3. Intézmények, szervek        Európai Bizottság Európai Parlament Tanács Európai Tanács Európai Unió Bírósága Számvevőszék Európai Központi Bank      Ombudsman Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Európai Beruházási Bank Ügynökségek
 4. 4. Döntéshozatal  Bizottság kezdeményez Parlament és Tanács együtt dönt  Tagállamok, Bizottság (Tanács) végrehajt  Bíróság, nemzeti bíróságok értelmezik 
 5. 5. Jogforrások  Elsődleges jog Nemzetközi jog Másodlagos jog Bírói joggyakorlat  Lisszabon (2009. december 1.) előtti jogforrások   
 6. 6. Elsődleges jog  Alapító szerződések Módosító szerződések Csatlakozási szerződések  Íratlan elsődleges jog   Általános jogelvek  Emberi jogok 
 7. 7. Nemzetközi szerződések   EU köt szerződéseket harmadik államokkal, más nemzetközi szervezettel Tagállamok egymással kötött szerződései Minden tagállam benne van  Nem minden tagállam   Tagállamok harmadik államokkal, más nemzetközi szervezetekkel kötött szerződései
 8. 8. Másodlagos jog      Rendelet Irányelv Határozat Ajánlás Vélemény +      Felhatalmazáson alapuló Végrehajtási  Sui generis határozat Állásfoglalás Közlemény …
 9. 9. Bírói joggyakorlat      Bíróság Törvényszék Közszolgálati Törvényszék Előzetes döntéshozatal Szerződésszegési / mulasztási / semmisségi eljárások
 10. 10. Lisszabon (2009. december 1.) előtti jogforrások  Közös kül- és biztonságpolitika        általános elvekről és iránymutatásokról szóló határozat közös stratégia együttes fellépés közös álláspont állásfoglalás együttes nyilatkozat Büntetőjogi és igazságügyi együttműködés      közös álláspont kerethatározat határozat végrehajtó intézkedés egyezmény
 11. 11. Honnan tudjuk? Az Európai Unió működéséről szóló szerződés + gyakorlat 
 12. 12. Jogforrási rendszer sajátosságai   Hivatalos nyelvek (24) Hierarchia ?
 13. 13. Hivatkozások         Rendeletek 2726/90 tanácsi rendelet HL L 262 1990. 10. 14. 34.o. Irányelvek, határozatok, egyéb jogforrások 77/249 bizottsági irányelv HL L 262 1977. 11. 03. 1.o Bírósági határozatok C-347/88 Bizottság v. Görögország [1990] EBHT I-4747 A Bizottság előkészítő- és munkadokumentumai (COM, SEC dokumentumok) COM (2006) 90 final
 14. 14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja    = Közlöny: hiteles szöveg Valamennyi hivatalos nyelven Több sorozat: L - Legislatio  C - Communicatio  CA - álláshirdetések  CE – EP jegyzőkönyvek  S - Közbeszerzések  Különkiadások 
 15. 15. Hivatalos kiadványok (voltak) még   Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről Bulletin of the European Union
 16. 16. Európai Uniós jogszabályok  EUR-LEX – az EU valamennyi jogforrása http://eur-lex.europa.eu
 17. 17. Döntéshozatali folyamat adatbázisai   PRELEX – az Európai Bizottság adatbázisa a döntéshozatali folyamatról http://ec.europa.eu/prelex OEIL – az Európai Parlament adatbázisa a döntéshozatali folyamatról http:// www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
 18. 18. Európai Bírósági Határozatok Tára    I Az Európai Bíróság határozatai II A Törvényszék (Elsőfokú Bíróság) határozatai IA A Bíróság személyzeti ügyekben hozott határozatai (Közszolgálati Törvényszék)
 19. 19. Európai Unió Bírósága     Joggyakorlat külön is További keresési lehetőségek Legfrissebb információk, adatok http://curia.europa.eu
 20. 20. Intézmények adatbázisai   Belső, előkészítő dokumentumok http:// europa.eu/publications/official-documents/index_h Adatbázisok téma szerint http:// europa.eu/documentation/order-publications/datab
 21. 21. E-justice    https://e-justice.europa.eu/ átfogó elektronikus ügyfélkapu az igazságügy területén Első lépésként a 23 nyelven olvasható portál azt a célt szolgálja, hogy EU-szerte megkönnyítse az igazságügyi rendszerekkel kapcsolatos információkeresést és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.
 22. 22. Nem hivatalos adatbázisok    European Navigator - Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe http://www.cvce.eu/ Archive of European Integration http://aei.pitt.edu/ EDZ – ArchiDok http://www.archidok.eu/
 23. 23. Nem jogi adatbázisok, honlapok      Europa http://europa.eu/ EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurost RAPID – hírek http://europa.eu/rapid/ SCADPLUS – szabályozott területekről összefoglalók http://europa.eu/legislation_summaries/index.htm EUROBAROMETER – közvéleménykutatások http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
 24. 24. Katalógusok    EU Bookshop http://bookshop.europa.eu/ ECLAS – az Európai Bizottság könyvtárárnak katalógusa http://ec.europa.eu/eclas/F Curia – a Bíróság könyvtárának katalógusa http://bib-curia.eu/client/default/rw$003d0$0026ln$003den_US$0026   Európai Unió archívumai (levéltárak) http://europa.eu/documentation/archives/inde x_hu.htm European University Institute http://biblio.eui.eu/
 25. 25. Bibliográfiák  Európai Bíróság könyvtára:    Legal bibliography of European integration , évente, 2001-től teljes szövege az EU Bookshopban Országgyűlési Könyvtár Válogatott bibliográfia az európajog tanulmányozásához / Ádám Antalné  Pécs : PTE ÁJK, 2002
 26. 26. Uniós tájékoztató hálózatok      EU Letéti Könyvtára Európai Dokumentációs Központok Euvonal http://www.euvonal.hu/ EU Közkönyvtári hálózat Europe Direct     Contact Centre 00 800 6 7 8 9 10 11 Információs irodák Team Europe Specializált hálózatok – www.eu.hu
 27. 27. Kérdések?  Javasolt ismétlő / ellenőrző kérdések a blogon

×