Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Európai unió

294 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Európai unió

 1. 1. Az Európai Unió joga Karoliny Eszter
 2. 2. Európai Unió Nemzetközi szervezet  1952, 1957, 1992, 2009 De: sui generis – szupranacionalitás  Közvetlenül alkalmazható jogszabályok  Elsőbbség / primátus  Tagállamoktól független intézmények  Önálló bevétel a költségvetésben  Európai Bíróság kötelező joghatósága  Minősített többségi döntéshozatal
 3. 3. Intézmények, szervek Európai Bizottság  Ombudsman Európai Parlament  Gazdasági és Szociális Tanács Bizottság Európai Tanács  Régiók Bizottsága Európai Unió Bírósága  Európai Beruházási Bank Számvevőszék  Ügynökségek Európai Központi Bank
 4. 4. Döntéshozatal Bizottság kezdeményez Parlament és Tanács együtt dönt Tagállamok, Bizottság (Tanács) végrehajt Bíróság, nemzeti bíróságok értelmezik
 5. 5. Jogforrások Elsődleges jog Nemzetközi jog Másodlagos jog Bírói joggyakorlat Lisszabon (2009. december 1.) előtti jogforrások
 6. 6. Elsődleges jog Alapító szerződések Módosító szerződések Csatlakozási szerződések Íratlan elsődleges jog  Általános jogelvek  Emberi jogok
 7. 7. Nemzetközi szerződések EU köt szerződéseket harmadik államokkal, más nemzetközi szervezettel Tagállamok egymással kötött szerződései  Minden tagállam benne van  Nem minden tagállam Tagállamok harmadik államokkal, más nemzetközi szervezetekkel kötött szerződései
 8. 8. Másodlagos jog Rendelet Irányelv Határozat + Ajánlás  Sui generis határozat Vélemény  Állásfoglalás  Közlemény Felhatalmazáson alapuló  … Végrehajtási
 9. 9. Bírói joggyakorlat Bíróság Törvényszék Közszolgálati Törvényszék Előzetes döntéshozatal Szerződésszegési / mulasztási / semmisségi eljárások
 10. 10. Lisszabon (2009. december 1.) előtti jogforrások Közös kül- és biztonságpolitika  általános elvekről és iránymutatásokról szóló határozat  közös stratégia  együttes fellépés  közös álláspont  állásfoglalás  együttes nyilatkozat Büntetőjogi és igazságügyi együttműködés  közös álláspont  kerethatározat  határozat  végrehajtó intézkedés  egyezmény
 11. 11. Jogforrási rendszer sajátosságai Hivatalos nyelvek (23 + HR) Hierarchia ? Hivatkozások
 12. 12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja = Közlöny: hiteles szöveg Valamennyi hivatalos nyelven Több sorozat:  L - Legislatio  C - Communicatio  CA - álláshirdetések  CE – EP jegyzőkönyvek  S - Közbeszerzések  Különkiadások
 13. 13. Hivatalos kiadványok még Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről Bulletin of the European Union
 14. 14. Európai Uniós jogszabályok EUR-LEX – az EU valamennyi jogforrása http://eur-lex.europa.eu
 15. 15. Döntéshozatali folyamat adatbázisai PRELEX – az Európai Bizottság adatbázisa a döntéshozatali folyamatról http://ec.europa.eu/prelex OEIL – az Európai Parlament adatbázisa a döntéshozatali folyamatról http://www.europarl.eu.int/oeil
 16. 16. Európai Bírósági Határozatok Tára I Az Európai Bíróság határozatai II Az Elsőfokú Bíróság (Törvényszék) határozatai IA A Bíróság személyzeti ügyekben hozott határozatai
 17. 17. Európai Unió Bírósága Joggyakorlat külön is További keresési lehetőségek Legfrissebb információk, adatok http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
 18. 18. Intézmények adatbázisai Belső, előkészítő dokumentumok http://www.europa.eu/documents/registers/index_ Adatbázisok téma szerint http:// europa.eu/documentation/order-publications/datab
 19. 19. E-justice https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&pla Az európai igazságügyi portál a tervek szerint a jövőben átfogó elektronikus ügyfélkapuként fog működni az igazságügy területén. Első lépésként a 22 nyelven olvasható portál azt a célt szolgálja, hogy EU-szerte megkönnyítse az igazságügyi rendszerekkel kapcsolatos információkeresést és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.
 20. 20. Nem hivatalos adatbázisok European Navigator http://www.ena.lu/mce.cfm Archive of European Integration http://aei.pitt.edu/ EDZ – ArchiDok http://archidok.uni-mannheim.de/en/
 21. 21. Nem jogi adatbázisok, honlapok Europa http://europa.eu/ EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurost RAPID – hírek http://europa.eu/rapid/ SCADPLUS – szabályozott területekről összefoglalók http://europa.eu/legislation_summaries/index.htm EUROBAROMETER – közvéleménykutatások http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
 22. 22. Katalógusok EU Bookshop http://bookshop.europa.eu/ ECLAS – az Európai Bizottság könyvtárárnak katalógusa http://ec.europa.eu/eclas/F Curia – a Bíróság könyvtárának katalógusa http://bib- curia.eu/client/default/rw$003d0$0026ln$003de n_US$0026 Európai Unió archívumai (levéltárak) http://europa.eu/documentation/archives/inde x_hu.htm European University Institute http://biblio.eui.eu/
 23. 23. Bibliográfiák Európai Bíróság könyvtára:  Legal bibliography of European integration , évente, 2001-től teljes szövege az EU Bookshopban Országgyűlési Könyvtár Válogatott bibliográfia az európajog tanulmányozásához / Ádám Antalné  Pécs : PTE ÁJK, 2002
 24. 24. Uniós tájékoztató hálózatok EU Letéti Könyvtára Európai Dokumentációs Központok Euvonal http://www.euvonal.hu/ EU Közkönyvtári hálózat Europe Direct  Contact Centre 00 800 6 7 8 9 10 11  Információs irodák Team Europe Specializált hálózatok – kiadvány!
 25. 25. Kérdések? Javasolt ismétlő / ellenőrző kérdések a blogon

×