õPidisaini analüüs

514 views

Published on

Published in: Education, Sports, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

õPidisaini analüüs

 1. 1. Õpidisaini analüüs
 2. 2. “ Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises ” <ul><li>Õpikeskkonnas Moodle https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=20 </li></ul><ul><li>Maht 40 tundi e. 1,5 EAP </li></ul><ul><li>Kursuse eesmärgiks on arendada ja lihvida oskust kirjutada korrektses eesti keeles. Eeldusena peavad kursusel osalejal olema põhioskused töötamisesks arvutikeskkonnas. </li></ul><ul><li>omista tud e-õppe kvaliteedimärk 2011. </li></ul>
 3. 3. Millal kasutamiseks ja kuidas töötamiseks? <ul><li>100 % veebipõh ine täienduskoolituskursus kutseõppeasutuse või kõrgkooli üliõpilastele . </li></ul><ul><li>Iseseisev töö õppematerjalidega (5 sisupaketti), varieeritud iseseisvate tööde ülesannetega . Kursusel on lingid abi- ja lisamaterjalidele. Tekste on võimalik teemade kaupa välja printida. </li></ul>
 4. 4. Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid <ul><li>e-loengumaterjalid – teoreetiline sissejuhatus teemasse </li></ul><ul><li>Sõnastik - oluliste keeleterminite ja -mõistega koos seletuste ja näidetega. </li></ul><ul><li>Üliõpilast aktiviseerivad elemendid: iseseisva töö ülesanded (mõtlemisülesanded, mitmesugused testid) </li></ul><ul><li>Kommunikatsioooni toetavad elemendid: rühmatöö, jutunurk. </li></ul><ul><li>Kõik elemendid on tähistatud kindla sümboliga , mis muudab kursuse visuaalselt hästi jälgitavaks ja materjalid kergesti leitavaks. </li></ul>
 5. 5. Kognitiivsed ja metakognitiivsed tööriistad <ul><li>Mitmekesised suhtlus-, refleksiooni ja tagasiside võimalused , eriti tooksin esile enesekontrolli võimalusi . </li></ul><ul><li>R ühmatöö - kus üliõpilased analüüsivad koos ülesandeid. Samuti on kursusel kolm suhtlus foorumit – uudiste foorum, küsimuste-vastuste foorum ja jutunurk. </li></ul>
 6. 6. Motivatsiooni tõstvad elemendid <ul><li>Uudis ed (õppejõu võimalus motiveerida) </li></ul><ul><li>Kohest tagasisidet andvad testid </li></ul><ul><li>Vastastikune postituste lugemine ja kommenteerimine </li></ul><ul><li>Mitteeristav hindamine ( ? ) </li></ul>
 7. 7. Toetuse elemendid <ul><li>Küsimused – vastused </li></ul><ul><li>Jutunurk </li></ul><ul><li>Sõnastik </li></ul><ul><li>Kaaslased </li></ul><ul><li>Tuutor </li></ul><ul><li>Palju iseseisva ja loova töö võimalusi </li></ul><ul><li>Õppijad on hästi instrueeritud (ajakava, selge hindamisskaala) </li></ul>
 8. 8. Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia? <ul><li>Õ pimuster on keskkonna poolt määratletud : </li></ul><ul><li>(1)   Üliõpilane tutvub õppetekstiga ning l oeb vajadusel tekstis viidatud lisamaterjale. </li></ul><ul><li>(2)   Üliõpilane lahendab mõtlemisülesanded ja materjali omandatust kontrollivad testid. </li></ul><ul><li>(3)   Üliõpilane esitab foorumisse kodutöö lahenduse. </li></ul><ul><li>(4)   Üliõpilane kommenteerib teiste kodutöid ning arutleb kaasüliõpilastega. </li></ul><ul><li>(5)   Üliõpilane saab tagasisidet tuutorilt ja hinnangu skaalal arvestatud - vaja täiendada. </li></ul>
 9. 9. P edagoogilis te elemen tide seos õppimisteooriate printsiipidega <ul><li>biheivioristlik õppimise pa radigma: e-loengumaterjalid ja drillülesanded (teadmiste testid) </li></ul><ul><li>k ognitiivse õppimise käsitlus : iseseisva töö ülesanded, kus ü liõpilane peab kasutama baasteadmisi ja oskusi selleks, et lahendada reaalseid õpisituatsioone </li></ul><ul><li>kogemuslik õp e: refleksioon oma õigekirja strateegia kohta </li></ul><ul><li>sotsiaalne õppimine: rühmatööd </li></ul>
 10. 10. Plussid ja miinused <ul><li>+ selge struktuuriga </li></ul><ul><li>+ hõlpsasti kasutatav </li></ul><ul><li>+ huvitav </li></ul><ul><li>+l äbimõeldud õpijuhis ja tagasiside andmise moodused </li></ul><ul><li>+õppejõu arendusmõtted ( kursuse käigus te htud märkm ed kursuse täiendamiseks . </li></ul><ul><li>materjalid lisalugemiseks võiksid olla elektroonilised (lingitud) tekstid </li></ul><ul><li>l iiga vähe oli vahendid, mis toetaks sotsiaalset õppimist ja ühisteadmuse kujunemist </li></ul><ul><li>m eediumide valik võinuks olla mitmekesisem (animatsioonid, videomaterjal jms ). </li></ul>

×