Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resensi buku bil 5 mohd noh

1,029 views

Published on

Pengucapan awam

Published in: Education
 • Be the first to comment

Resensi buku bil 5 mohd noh

 1. 1. 07/04/12
 2. 2. 07/04/12
 3. 3. 07/04/12
 4. 4. A.PENGENALAN 1.Berucap/berpidato merupakan satu kaedah komunikasi 2.Ia adalah penting kerana ia boleh menyampaikan buah fikiran dan idea-idea baharu07/04/12
 5. 5. 3 .Saban hari permintaan untuk berucapdi khalayak semakin meningkat sama adapegawai kerajaan,eksekutif sektorswasta,jurujual,pekerja,pendakwah,ahlipolitik dan lain-lain07/04/12
 6. 6. Maka,untuk menjadikan ucapan kita lebihberkesan,kita seharusnya mampu menguasaiucapan kita.Ingatlah ucapan yang berkesan sahaja yang dapatmengubah pendengar dari segipemahaman,pengertian,kepercayaan,sikap dankesediaan mereka untuk bertindak07/04/12
 7. 7. ° TUJUAN UCAPAN 1. Memberi Maklumat Memberitau/menerangkan kepada pendengar tentang sesuatu konsep,perkara.proses, fenomena,idea dan sebagainya 07/04/12
 8. 8. Pendengar pula akan memperoleh pengetahuan baharu atau peningkatan tahap pengetahuan,pengertian atau pemahaman perkara- perkara tersebut cnth;penerangan tentangan pelbagai jenis padi baharu kepada sekumpulan petani,hasil kajian kepada sekumpulan pelajar,taklimat jabatan kepada para pegawai atau pembentangan sesuatu kertas kerja07/04/12
 9. 9.  2. Menghibur Ucapan ini dibuat adalah untuk pendengar bergembira atauberseronok Ia biasanya dibuat di majlis-majlis keraian Pengucap selalu membawa audiens ke suatu situasi atau kenyatan yang melucukan dan menjauhkan perbincangan mengenai isu-isu besar atau kontroversial07/04/12
 10. 10.  3. Memujuk Pengucap merayu atau cuba mempengaruhi pendengar untuk menghasilkan perubahan dari segi sikap,kepercayaan dan tindakan. Ucapan ini paling kerap disampaikan oleh ahli-ahli politik untuk mempengaruhi pengundi atau peguam untuk mempengaruhi para juri dan lain-lain 07/04/12
 11. 11.  C.JENIS UCAPAN Ucapan boleh dibezakan mengikut cara ia disampaikan 1. Ucapan impromptu spontan membicarakan perkara-perkara yang lalu,isu-isu semasa dan harapan atau ramalan untuk masa hadapan Isi ucapan kebanyakannya berdasarkan pengalaman,pengetahuan dan kemahiran 07/04/12
 12. 12. Yang telah sedia ada Ucapan jenis ini hanya perlu dalam keadaan terdesak dan sebaik-baiknya dielakkan 2.Ucapan yang dihafal Disediakan dengan lengkap terlebih dahulu Kemudian pengucap akan menghafal keseluruhan teks ucapan tadi perkataan demi perkataan Ucapan jenis ini sukar dibuat terutama oleh orang yang kurang baik daya ingatannya 07/04/12
 13. 13. Ia juga sukar diubahsuai sekiranyaterdapat perubahan situasi atau reaksiaudiens3. Ucapan yang dibaca daripada teks . Ia merupakan pembacaan sebuah manuskrip atau teks . Biasa digunakan apabila terdapat faktadan data yang amat mustahak dan setiapapa yang tercatat perlu dibaca keranamempunyai erti tersendiricnth; dasar kerajaan,laporan saintifik dll07/04/12
 14. 14.  Ucapan ini juga agak kaku kerana pengucap lebih banyak tertumpu kepada teks daripada memandang audiens Ia juga sukar diubahsuai dengan situasi kerana pengucap akan membaca perkara- perkara yang tercatat dalam teks sahaja 07/04/12
 15. 15.  Gabungan ketiga-tiga jenis ucapan tadi Pengucap akan menghafal bahagian-bahagian tertentu ucapan cnth petikan-petikan dan idea-idea yang memerlukan ketepatan yang lain disampaikan cara impromptu tetapi setelah melalui beberapa kali latihan Jenis ucapan yang paling baik kerana tidak kaku dan mudah diubahsuai mengikut situasi07/04/12
 16. 16.  D.Sifat-sifat pengucap yang berkesan Beberapa sifat yang positif perlu ada pada seseorang pengucap untuk menjadikan ucapannya lebih berkesan4. Berpengetahuan Berpengetahuan luas tentang isi ucapannya,terutama perkara-perkara yang ada kaitan dengan idea-idea utama yang diucapkan 07/04/12
 17. 17.  Beliau juga peka kepada isu-isu semasa yng mungkin boleh dijadikan contoh untuk menyokong hujah-hujahnya2. Berkemahiran berucap Pengucap yang berkesan seharusnya berkeupayaan untuk mengawal dan menarik perhatian audiens kepada ucapannya. Boleh diperolehi melalui latihan dan pengalamannya Seseorang pengucap yang mahir akan dapat memilih pendekatan dan cara penyampaian yang bersesuaian dengan audiens 07/04/12
 18. 18.  3.Berkeyakinan Pengucap yakin pada diri sendiri serta isi bicaranya Ia berkait rapat dengan pengetahuan dan latihannya Biasanya orang yang berpengetahuan luas berkenaan sesuatu isu kelihatan lebih yakin membicarakan isu-isu tersebut Keyakinan bukan boleh dibuat-buat.Audien akan mudah dapat menilai keyakinan kita menerusi buah bicara,mimik muka dan gerak geri kita semasa berucap 07/04/12
 19. 19.  4.Berkeperibadian dan berperawakan baik Kedua-dua faktor ini turut menghasilakan keberkesanan ucapan seseorang itu Lazimnya audiens bukan sahaja menilai ucapan,bahkan juga siapa yang berucap dan sifat peribadi pengucap tersebut. Termasuk cara cara pengucap berpakaian,berjalan dan bergaul dalam majlis tersebut dan sebagainya 07/04/12
 20. 20.  Sifat-sifat ini bukanlah diperolehi dari faktor keturunan malahan merupakan sifat-sifat perolehan yang boleh dipeolehi latihan dan pengalaman 07/04/12
 21. 21.  .Prinsip Asas Pengucapan Awam 1.Pengumpulan Mahir mengumpul maklumat melalui pembacaan,menghadiri majlis ilmu,berdiskusi, pemerhatian dan sebagainya 2.Penyusunan Maklumat yang dikumpul harus disusun supaya mudah diikuti oleh audiens.Paling asas hendaklah jelas dari segi pengenalan,isi dan penutup 07/04/12
 22. 22.  3.Penguasaan Pengucap hendaklah sedaya upaya menguasai isi bicaranya.Bukan menghafal tetapi memahami apa yg akan diperkatakan 4.Gaya Bahasa Menggunakan bahasa audiensnya.Elakkan istilah- istilah sukar.Berikan takrifannya jika terpaksa digunakan 07/04/12
 23. 23. 5. Penyampaian Gaya penyampai juga penting seperti pengawalan suara,gerakan tangan dan mimik muka,penampilan diri.Ambil kira juga jika ada persembahan multimedia 07/04/12
 24. 24. PANDUAN PENGUCAPAN YANG BERKESANA. MENANGANI KEGUGUPAN Pengucap khuatir usulnya mungkin ditolak,bahasanya tidak difahami /isinya tidak dapat diikuti oleh audiensnya .Ini antara faktor berlakunya kegugupan.Sebenarnya kegugupan boleh dikawal dengan kaedah-kaedah tertentu seperti menyedari kegugupan adalah perkara normal,memperlihatkan kita lebih berkeyakinan dan jangan tunjukkan perbuatan kita yang menampakkan ketidakyakinan kita seperti menggaru-garu kepala,memandang ke atas siling dan sebagainya.Kegugupan dapat dikurangkan dengan pengalaman kita yang sering memberi ucapan di khalayak 07/04/12
 25. 25.  Selain daripada itu ,kita mesti beranggapan audiens hadir adalah hendak mendengar ucapan dan berkongsi pengetahuan dan bukan hendak mencari kesilapan kita tetapi jangan kecewakan mereka dengan ucapan yang hambar.Audiens biasanya amat mudah memaaafkan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh pengucap. Persiapan yang secukupnya perlu dilakukan dari segi isi,penyusunan isi,petikan-petikan tertentu yang berkaitan dengan subjek. Ketenangan jiwa adalah salah satu perkara yang dapat mengurangkan kegugupan.jagan tergopoh gapah semasa berucap 07/04/12
 26. 26. Ada juga pengucap yang melakukan senaman kecil untuk mengawal kegugupan seperti menekan tapak tangan,menekan kaki ke lantai,menggoyang-goyang kepala dan tangan.lakukan senaman kecil semasa menunggu giliran untuk berucap.Tidak kurang pentingnya dengan cara memandang audien yang mesra dan ceria.Cara begini mengikut kajian dapat mengurangkan kegugupan-merupakan penawar yang menyejukkan hati pengucap 07/04/12
 27. 27.  B.MENGANALISIS AUDIENS 1.Datang lebih awal dan bergaul dengan audiens untuk mendapatkan sedikit maklumat selain dari mewujudkan rapport dan kemesraan. 2.Elakkan tajuk yang sentitif. cnth tajuk "Kaedah Mencegah Kehamilan"tidak sesuai di hadapan audiens yang bercampur lelaki perempuan,remaja dan kanak-kanak 3.Kenal pasti sosio-ekonomi audiens yang lazimnya berkaitan dengan taraf pendidikan mereka.Tajuk perbincangan mestilah mengambilkira istilah-istilah yang digunakan, 07/04/12
 28. 28.  4. Peringkat umur audiens Yang agak berumur perlu kita mengulang-ulang sebutan fakta-fakta penting supaya mereka boleh mengikuti aliran ucapan kita dengan berkesan.Kepada golongan remaja mungkin tidak menjadi masalah untuk mengingat tetapi berilah contoh-contoh yang berkaitan sezaman dengan mereka 5. Sais audiens perlu terutama apabila kita menggunakan Alat pandang dengar seperti multimedia.Apabila kita hendak menulis tentukan sais font tulisan kita,termasuk mikrofon,papan layar dan LCD projektor07/04/12
 29. 29.  6.Ambilkira latar balakang agama,bangsa serta ideologi secara umum Mesti bijak dalam mengeluarkan kenyataan agak tidak menyinggung mana-mana pihak atau bercanggah dengan ideologi seseorang.Pilih contoh yang lebih umum yang boleh diterima semua07/04/12
 30. 30.  Analisis Majlis.1.Tujuan majlis Memudahkan kita menyesuaikan dengan jenis ucapan kita dan ambil tahu tema majlis supaya boleh dikait dengan ucapan 2.Tempat dan Kemudahan diadakan Beri maklumat tentang pengalaman yang boleh dibayangkan oleh audiens semasa berucap.Manakala kemudahan boleh disesuaikan dengan cara penyampaian kita. 3.Giliran berucap dan atur cara majlis Siapa pengucap sebelum atau selepas kita.Apakah tajuk ucapan kita supaya fakta serta maklumat tidak bertindan07/04/12
 31. 31.  B.ANALISIS DIRI SENDIRI1. Adakah tajuk sesuai dengan pengetahuan kita? Audiens akan bertanya dan minta penjelasan daripada ucapan kita2. Cukupkah masa untuk kita bersedia Ucapan akan tidak menjadi tidak sempurna jika masa untuk membuat persdiaan tidak mencukupi3 Adakah kita berminat pada tajuk yang akan disampaikan? Mesti diubah jika tak minat atau disampaikan dari sudut yang lain 07/04/12
 32. 32.  C MENGUMPUL DATA DAN MAKLUMAT 1.Khusus kepada pembuktian atau sokongan kepada hujah kita 2.Jelaskan maksud idea kita 3. Jadikan idea kita mudah diingati 4.Jadikan ucapan kita lebih menarik07/04/12
 33. 33.  D. MENGATUR BAHAN UCAPAN 1.Format Ucapan: ucap Selamat,Penghormatan Protokol Pengenalan Ucapan;Salam dan 2.Badan atau isi ucapan Idea Utama,susunan isi 3.Penutup Ucapan Review ucapan Kenyataan untuk diingati 4.Penyudah Bicara07/04/12
 34. 34.  5.Penyusunan Isi Atau Maklumat Susunan masa Susunan ruang Susunan tajuk-tajuk kecil atau subtajuk Susunan sebab musabab Susunan masalah penyelesaian Susunan pro-kontra07/04/12
 35. 35.  E.MERANCANG PENGENALAN UCAPAN 1. Teknik Menarik Perhatian Nyatakan fakta-fakta menarik atau unik 2. Berikan statistik 3. Ajukan soalan-soalan pidato(Audiens Berfikir) 4. Berikan kenyataan lucu/berjenaka (kalau ada bakat) 5. Berikan petikan-petikan daripada orang terkenal/kitab2 dan sebagainya 6. Rujuk majlis,audiens/diri sendiri sbg pengucap 7. Bercerita;sama ada cerita benar,fantasi atau dongeng07/04/12
 36. 36.  8 Menyatakan kejadian-kejadian bersejarah 9. Menekankan kepentingan subjek atau tajuk yang akan diperkatakan nanti 10.Penghormatan peribadi memuji audiens secara jujur07/04/12
 37. 37.  Perkara yang perlu dielakkan semasa merancang ucapan 1.Penghuraian yang berbelit-belit 2.Menyinggung audiens 3.Teknik mMenarik perhatian yang tidak berkenaan 4.Menenguk jam berulang kali 5.Menunjukkan ego07/04/12
 38. 38.  F. MERANCANG PENUTUP UCAPAN Review Ucapan Kenyataan untuk diingati 1. Mengulang semula kaedah untuk menarik perhatian 2 Merujuk kembali tema majlis 3. Membuat rayuan terakhir 4. Mengemukakan soalan 5.Membentuk mood 6.Membuat ramalan masa hadapan 7.Memberi cabaran07/04/12
 39. 39.  Perkara-perkara yang perlu dielakkan1.Menukar gaya bercakap2.Mengaku lupa idea3.Berhenti tiba-tiba4.Meminta maaf berulang kali5.Menyalahkan masa6.huraian panjang07/04/12
 40. 40.  G.MEMBUAT LATIHAN BERUCAP 1.Berapa kali kita perlu berlatih? 2.Hafal idea bukan perkataan 3.Rujuk kad nota 4.Hayati ucapan kita itu 5.Jangan adakan latihan khas bahasa badan 6.Rakamkan latihan 7.Bagaimana kalau tiada alat perakam? 8.Ukur masa 9 Jangan ubah kadar ucapan kerana masa 10.Berlatih guna alat-alat bantu07/04/12
 41. 41.  H. MENYAMPAI UCAPAN 1.Gaya tersendiri 2.Berkeyakinan 3. Jangan Gopoh 4. Adakan hubungan(contact)dengan audiens 5. Jangan mula merujuk nota 6.Bercakaplah dengan audiens 7.Rujuk nota sekali sekala 8.kawal suara 9.Berdiri tegak 10.Bahasa badan07/04/12
 42. 42.  11. Jangan gelisah 12. Tunjukkan bahawa kita gemar berucap 13, Sembunyi kesilapan 14. Guna alat bantu dengan berkesan 15 Beredarlah dengan yakin07/04/12
 43. 43.  SEKIAN TERIMA KASIH07/04/12
 44. 44. 07/04/12
 45. 45. 07/04/12
 46. 46. 07/04/12
 47. 47. 07/04/12
 48. 48. 07/04/12
 49. 49. 07/04/12
 50. 50. 07/04/12

×