Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fotografi_Dedahan digital

1,205 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fotografi_Dedahan digital

 1. 1. 5. DEDAHAN
 2. 2. 5. DEDAHAN <ul><li>Deskripsi </li></ul><ul><li>Konsep </li></ul><ul><li>Prinsip </li></ul><ul><li>Kaedah/ Mode Dedahan </li></ul><ul><li>Teknik Bacaan Dedahan </li></ul><ul><li>Jenis meter dedahan bina dalam </li></ul><ul><li>Corak bacaan meter dedahan bina dalam </li></ul><ul><li>Angkubah dedahan </li></ul><ul><li>Dedaan dan filem </li></ul><ul><li>Tips about Xposure </li></ul>
 3. 3. 5. DEDAHAN – a. Deskripsi Jumlah cahaya yang diperlukan oleh peranti perangkap imajan untuk menghasilkan dedahan sempurna berdasarkan kepekaan ISO yang dicadangkan.
 4. 4. 5. DEDAHAN – b. Konsep <ul><li>berapa banyak cahaya </li></ul><ul><li>diperlukan untuk mendapatkan </li></ul><ul><li>imej sempurna? </li></ul><ul><li>pendedahan dikawal pengatup, </li></ul><ul><li>penyekat dan kepekaan ISO </li></ul><ul><li>yang dicadangkan. </li></ul>
 5. 5. 5. DEDAHAN – c. Prinsip - formula F16 - meter dedahan (hand-held) - meter-bina-dalam kamera. - bacaan kad kelabu (18% reflect)
 6. 6. 5. DEDAHAN – d. Kaedah / Mode -1 - Auto Program (Digital Camera) <ul><li>Laraskan tombol/punat/ butang/mode petak hijau ke penanda yang ditetapkan. </li></ul><ul><li>“ Swtch on” kamera anda dan halakan ke subjek anda. </li></ul><ul><li>Ambillah gambar! </li></ul><ul><li>Yang lain semua kamera kawal </li></ul>
 7. 7. 5. DEDAHAN – d. Kaedah / Mode -2 (P) Program auto metering. i. dedicated ii. variable program iii. dedicated auto program <ul><li>a. Laraskan icon P di tombol pengawal pada </li></ul><ul><li>penanda yang ditetapkan, </li></ul><ul><li>Ambil gambar ! </li></ul><ul><li>c. Pengatup dan penyekat akan dipilih sendiri </li></ul><ul><li>oleh kamera. </li></ul>*Sesuai untuk 80% keperluan fotografi kita.
 8. 8. 5. DEDAHAN – d. Kaedah / Mode -3 <ul><li>(A @ AV ) Aperture Priority Metering </li></ul><ul><li>Laraskan icon A di tombol pengawal pada penanda yg ditetapkan, </li></ul><ul><li>Pilih penyekat yang bersesuaian dengan tugasan atau keperluan anda, </li></ul><ul><li>Ambil gambar ! </li></ul><ul><li>Kelajuan pengatup (shutter) akan dipilih oleh kamera. </li></ul>Tip: gambar pemandangan, alam benda, group foto seaui dgn kaedah ini
 9. 9. 5. DEDAHAN – d. Kaedah / Mode - 4 <ul><li>(S @ TV) Shutter Priority Metering </li></ul><ul><li>a. Laraskan icon S di tombol pengawal pada </li></ul><ul><li>penanda yang ditetapkan, </li></ul><ul><li>b. Pilih kelajuan pengatup yag bersesuaian </li></ul><ul><li>dengan keperluan/tugasan anda. </li></ul><ul><li>Ambil gambar ! </li></ul><ul><li>d. Bukaan penyekat (aperture) akan dipilih oleh kamera. </li></ul>Tip : Gambar sukan dan aksi sesuai dengan kaedah ini.
 10. 10. 5. DEDAHAN – d. Kaedah/ Mode - 5 <ul><li>(M) manual metering (formula F16) </li></ul><ul><li>set skala ISO mengikut keperluan tugasan anda, </li></ul><ul><li>b. set kelajuan pengatup ( shutter) mengikut ISO yang digunakan atau yg berhampiran, </li></ul><ul><li>c. set gelang penyekat (aperture) ke F16 </li></ul><ul><li>d. besarkan/kecilkan bukaan penyekat berpandukan kotak filem. </li></ul>Tip: Besarkan penyekat satu stop untuk setiap lapisan awan yg menutup langit
 11. 11. 5. DEDAHAN – d. Kaedah / Mode - 6 Custom setting Icon pokok, orang, gunung dan bunga biasa digunakan. - pokok melambangkan pmandangan - orang melambangkan potret - gunung melambangkan pemandangan - bunga melambangkan closeup
 12. 12. 5. DEDAHAN – e. Teknik Bacaan Dedahan cahaya pantulan (reflect light) Bacaan dedahan dilakukan terhadap cahaya yang memantul dari subjek.
 13. 13. 5. DEDAHAN – e. Teknik Bacaan Dedahan Cahaya terus (incident light) Bacaan dilakukan terhadap cahaya yang mendatangi subjek .
 14. 14. 5. DEDAHAN – f. Jenis Meter Dedahan Bina Dalam X posure bar - 2- - - - - - 1- - - - - - 0 - - - - - +1 - - - - - +2
 15. 15. 5. DEDAHAN – g. Corak Bacaan Meter Dedahan Bina Dalam <ul><li>bacaan purata (average reading) </li></ul><ul><li>b. berat tengah ( center –weight) </li></ul><ul><li>c. spot reading – 5% di tengah view finder </li></ul><ul><li>d. multi-patern-reading (honeycomb) </li></ul>
 16. 16. 5. DEDAHAN – h. Angkubah Dedahan digunakan untuk mengubah medan kedalaman (dof) gambar yang diambil. Konsepnya: Mengubah nilai pengatup atau penyekat tetapi masih mengekalkan nilai dedahan yang digunakan. Contohnya : 125 F:8 = 60 F:11 = 250 F:5.6
 17. 17. 5. DEDAHAN – h. Angkubah Dedahan ( ii ) digunakan untuk mengubah medan kedalaman ( dof) gambar yang diambil. 500 250 125 60 30 f 16 f 11 f 8.0 f 5.6 f 4.0
 18. 18. 5. DEDAHAN – j. Tips about Exposure Digital – Lebih baik didedahkan “sedikit under” supaya senang dimanupulasi. Jangan sesekali terlebih dedahan ! MNS PHOTO Photography Training Module

×