Successfully reported this slideshow.
Har du drabbats
av stormen?
Hej jag heter Karl Alfredsson!
Hur landade jag här och Hur fick jag världens bästa uppdrag...
Efter att ha tittat på
filmer och diskuterat, i
hur stor grad upplever
du att du jobbar
formativt?
Formativ bedömning
Bedömningar vi gör för att man som lärande skall veta om man skall ändra
sin undervisning och om elever...
Om det är så: När borde
man i så fall ha sina
prov?
Pedagogisk ideologi
Dewey - Kontinuerlig återkoppling för
kunskapsutveckling. Resultat är det som varit/är
och som vi kan ...
Hattie
John Hatties unika forskningsöversikt med över 80 miljoner elever som
resulterat i sammanhanget visable learning ko...
Hattie
Undervisningen
Hattie
Läraren
Sysslar du regelbunder med
videoanalys av din
undervisning?
Hur skapar man
förtroendefulla relationer
mellan lärare och elev?
Är elever annorlunda
idag än de var för 20
år sedan?
http://www.youtube.com/watch?v=0fDXuWP0kB8
http://www.youtube.com/watch?v=U2B8WEoyLVE
http://www.youtube.com/watch?v=72kQIIDBIUU
http://mediebarn.se/
http://nellieberntsson.se/page/2/
https://twitter.com/carlbildt
Vad är poängen med
kopplingen till ungas
medievanor och den
värld de växer upp i?
Bedömning av och för lärande i
praktiken...
Det landar dock tillbaka till
bedömarkompetens och ett mål är
en likvärdig bedömning.
Men för att få en likvärdig
bedömnin...
Bedömarkompetens innebär idag
många saker men vi måste enas
om vad vi bedömer.
Lgr- och Gy11är tydlig på den
biten, vi ska...
Upplever du att din
undervisning och
bedömning utgår ifrån
förmågor?
The Big 5
Analysförmåga 
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån oc...
Lou Reed – Perfect Day

Frågor att fundera över:
1.Vilken bedömningsideologi utgår du ifrån?
2. Hur ser du lärandet genom ...
Karl Alfredsson
+46 709 533 186
karl.alfredsson@lineducation.se
karlalfredsson
karlalf
Varberg bedömning för lärande kopia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Varberg bedömning för lärande kopia

668 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varberg bedömning för lärande kopia

 1. 1. Har du drabbats av stormen?
 2. 2. Hej jag heter Karl Alfredsson! Hur landade jag här och Hur fick jag världens bästa uppdrag...
 3. 3. Efter att ha tittat på filmer och diskuterat, i hur stor grad upplever du att du jobbar formativt?
 4. 4. Formativ bedömning Bedömningar vi gör för att man som lärande skall veta om man skall ändra sin undervisning och om eleverna förstår det som sker och synliggör lärandet Summativ bedömning Slutbedömningar när lärandet är avslutat AD rV gö av UR H
 5. 5. Om det är så: När borde man i så fall ha sina prov?
 6. 6. Pedagogisk ideologi Dewey - Kontinuerlig återkoppling för kunskapsutveckling. Resultat är det som varit/är och som vi kan lära oss av för att gå vidare. Det väsentliga är det ännu inte existerande. Thorndike - prov och bedömning ger politiker underlag för att styra skolan. Resultat är det säkert mätbara utifrån vilket administrationen planerar och läraren effektuerar.
 7. 7. Hattie John Hatties unika forskningsöversikt med över 80 miljoner elever som resulterat i sammanhanget visable learning konstaterar att följande ger resultat för lärandet och resultat: • Elevernas kännedom om uppsatta mål • Resultatåterkoppling till eleven • Lärarens pedagogiska förmåga • Studiero i klassrummet • Stöd och uppmuntran från hemmet • Analysera undervisningen tillsammans med kollegor
 8. 8. Hattie Undervisningen
 9. 9. Hattie Läraren
 10. 10. Sysslar du regelbunder med videoanalys av din undervisning?
 11. 11. Hur skapar man förtroendefulla relationer mellan lärare och elev?
 12. 12. Är elever annorlunda idag än de var för 20 år sedan?
 13. 13. http://www.youtube.com/watch?v=0fDXuWP0kB8
 14. 14. http://www.youtube.com/watch?v=U2B8WEoyLVE
 15. 15. http://www.youtube.com/watch?v=72kQIIDBIUU
 16. 16. http://mediebarn.se/
 17. 17. http://nellieberntsson.se/page/2/
 18. 18. https://twitter.com/carlbildt
 19. 19. Vad är poängen med kopplingen till ungas medievanor och den värld de växer upp i?
 20. 20. Bedömning av och för lärande i praktiken...
 21. 21. Det landar dock tillbaka till bedömarkompetens och ett mål är en likvärdig bedömning. Men för att få en likvärdig bedömning måste vi ha samma ideologi kring bedömning och dess mål, syfte och process!
 22. 22. Bedömarkompetens innebär idag många saker men vi måste enas om vad vi bedömer. Lgr- och Gy11är tydlig på den biten, vi skall utgå ifrån från att bedöma förmågor.
 23. 23. Upplever du att din undervisning och bedömning utgår ifrån förmågor?
 24. 24. The Big 5 Analysförmåga  Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar. Kommunikativ förmåga  Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa Metakognitiv förmåga Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.  Förmåga att hantera information  Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
 25. 25. Lou Reed – Perfect Day Frågor att fundera över: 1.Vilken bedömningsideologi utgår du ifrån? 2. Hur ser du lärandet genom bedömning kopplat till din ideologi? 3. Vet du hur dina närmaste kollegor resonerar kring sin ideologi? 4. Hur kan du kopplat till ideologi skapa en bättre grund för likvärdig bedömning? 5. Hur jobbar du med bedömning genom förmågor? 6. Hur kopplar du förmågorna till det centrala innehållet? 7. Hur ser du att din kollega gör med bedömning kopplat till förmågor? 8. Hur skulle ni kunna bli mer synkade i er arbetsgrupp?
 26. 26. Karl Alfredsson +46 709 533 186 karl.alfredsson@lineducation.se karlalfredsson karlalf

×