PR Challenge ' Beograd

619 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PR Challenge ' Beograd

 1. 1. PR Challenge 2011:BH Student<br />Tim VENATENAKU:<br />Milica Ignjatović<br />Milan Đorđević<br />Vladan Đukanović<br />18. Maj 2011.<br />Sarajevo<br />
 2. 2. Agenda<br />Uvod<br />Analiza<br />Poruka i kanali komunikacije<br />Aktivnosti interne komunikacije<br />Aktivnosti eksterne komunikacije<br />Evaluacija<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />2<br />
 3. 3. BH Student<br />Besplatan studentski dvomesečnik<br />10.000 primeraka na 24 strane<br />Glas studenata<br />Pokrivenost univerziteta u BiH<br />Spoj različitih tema iz studentskog života<br />Razlog za plasiranje časopisa: identifikacija problema studenata BiH<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Uvod<br />3<br />
 4. 4. Zadaci studije slučaja<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Uvod<br />4<br />
 5. 5. SWOT<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Analiza<br />S<br />W<br />T<br />O<br />5<br />
 6. 6. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Analiza<br />6<br />Marketing mix<br />
 7. 7. Analiza konkurencije<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Analiza<br /><ul><li>Postoji od 2003. godine, 65 izdanja, 250.000 primeraka
 8. 8. Nema online verziju, loš sajt
 9. 9. Raznovrsne teme
 10. 10. Banja Luka
 11. 11. TV emisija koja pokriva mnoge teme
 12. 12. Nepokrivenost signalom
 13. 13. Trajanje od 60 minuta
 14. 14. Neažuriran
 15. 15. Online Portal, pruža sve relevantne informacije za mlade
 16. 16. Nedovoljna interakcija sa čitaocima
 17. 17. Studentski klub, zatvorenog karaktera
 18. 18. Članarina
 19. 19. Radio za studente i mladu populaciju, edukativnog karaktera
 20. 20. Delimična online prisutnost, nedovoljna pokrivenost</li></ul>7<br />
 21. 21. Target grupe<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Analiza<br />8<br />
 22. 22. Analiza stejkholdera<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Analiza<br />9<br />
 23. 23. Analiza stejkholdera<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Analiza<br />10<br />
 24. 24. Grupe + Stejkholderi = Ciljna javnost<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Analiza<br />Interna javnost:<br /><ul><li>Uredništvo, saradnici, timovi
 25. 25. Profesori i asistenti
 26. 26. Studentske i omladinske organizacije
 27. 27. Uticajne online ličnosti</li></ul>EKSTERNA javnost:<br /><ul><li>Studenti
 28. 28. Potencijalni oglašivači
 29. 29. Vlast i nadležne institucije za obrazovanje
 30. 30. Mediji</li></ul>11<br />
 31. 31. CATWOE<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Analiza<br />Actors:<br />Redakcija<br />Saradnici<br />Transformation:<br />Analiza<br />Prikupljanje informacija<br />Pisanje članaka<br />Objavljivanje<br />Customer:<br />Studenti<br />Environment:<br />Politička situacija<br />Ekonomska situacija<br />Ideologije<br />World View:<br />Neinformisanost i neintegracija mladih<br />Owners:<br />Portal Media Group<br />12<br />
 32. 32. MisionObjectivesStrategyTactics + Vizija<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Analiza<br />13<br />
 33. 33. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Poruka<br />14<br />
 34. 34. Kanali komunikacije<br />Internet<br />BH Student Portal – PDF izdanje časopisa, komentari, blog, newsletter; Prošireni izbor tema članaka na osnovu ispitanih trendova<br />Facebook – temelj dvosmerne komunikacije (fan stranica, events)<br />Twitter – instant povezivanje sa uticajnom online zajednicom<br />Blogovi<br />Tradicionalni mediji<br />Saopštenja za javnost<br />PR stunts, akcije, događaji<br />Virtuelni press kit<br />Direktni kontakt<br />Promocije<br />Događaji, akcije, skupovi, seminari, konferencije<br />Sastanci, interni newsletter, oglasne table<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Poruka<br />15<br />
 35. 35. Komunikacija sa internim javnostima<br />Uredništvo, saradnici i timovi<br />Stvaranje pozitivnog radnog okruženja i osećaja pripadnosti<br />Mood notice board, kutija za predloge, kreativni zid, timbildinzi<br />Profesori i asistenti<br />Ostvarivanje interaktivne saradnje i konstantne komunikacije<br />Učestvovanje u osmišljavanju i izradi članaka<br />Blog na BH Student Portalu<br />Poziv na događaje, panel diskusije, Veče sa profesorima<br />Studentske i omladinske organizacije<br />Podstaći mlade aktiviste da učestvuju u oblikovanju magazina<br />Poziv na događaje i panel diskusije o obrazovanju, zajedničko organizovanje događaja, prostor u magazinu, predstavljanje programa<br />Uticajne online ličnosti<br />Pozivi na događaje i timbildinge, aktivno izveštavanje o radu magazina radi stvaranja buzz-a<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Interni PR<br />16<br />
 36. 36. Studenti (čitaoci)<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Eksterni PR<br />Glas sa svih strana – 7 gradova, studenti daju komentare o studentskom životu na konstrukciji u obliku kocke; Online mediji; Studenti dopisnici; Interkulturalne večeri u saradnji sa organizacijama; Newsletter; Medijski pokriveni događaji; Promocije novog broja na fakultetima (štand, plakati, brendirani stalak)<br />17<br />
 37. 37. Komunikacija sa eksternim javnostima<br />Vlast i nadležne institucije za obrazovanje<br />IDEJA: Ostvariti saradnju u razmeni informacija relevantnih za studente<br />Promo događaji za predstavnike institucija<br />Poziv na konferencije i panel diskusije o obrazovanju<br />Mediji<br />IDEJA: Ostvariti dobru saradnju sa medijima i samim tim poslati našu poruku ciljnim javnostima<br />Virtuelni press kit koji prenosi našu poruku<br />Redovno slanje saopštenja za javnost<br />Poziv na sve događaje<br />Razmena banera<br />Saradnja sa studentskim medijima<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Eksterni PR<br />18<br />
 38. 38. Strategija ka potencijalim oglašivačima<br />IDEJA: Izgraditi reputaciju i atraktivnost magazina za komercijalne oglašivače kako bi on bio finansijski isplativ<br />Informisanje oglašivača o postojanju magazina<br />Dirketno predstavljanje ponude<br />Pojedinačni paketi (časopis, web, newsletter, događaji)<br />Kombinovani paketi <br />Učešće na sajmovima praksi/stipendija/poslova<br />Kroz kontakt sa profesorima i fakultetima, kroz gostovanja, dobijaju mogućnost za kontaktiranje najuspešnijih studenata za prakse i posao<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Eksterni PR<br />19<br />
 39. 39. Gantogram aktivnosti<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Evaluacija<br />20<br />
 40. 40. Merenje efekata strategije<br />Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka: VENATENAKU<br />Evaluacija<br />21<br />
 41. 41. Hvala na pažnji!<br />

×