Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan kuiz bahasa melayu

3,540 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Soalan kuiz bahasa melayu

  1. 1. SOALAN KUIZ BAHASA MELAYU 1. Gerai-gerai haram di tepi jalan itu akan dirobohkan _________________ minggu hadapan. a. tentang b. pada c. kepada d. di 2. Polis melepaskan dua das tembakan ________________ arah perompak itu. a. daripada b. ke c. oleh d. sejak 3. Baju kurung yang mahal ini diperbuat _______________ kain sutera. a. di b. ke c. dari d. daripada 4. Kami akan bercuti ____________ Genting Hingland pada cuti sekolah. a. dari b. pada c. di d. akan 5. Saya menunggu kamu sejak ______________ pagi. a. dengan b. dari c. oleh d. Ke 1DISEDIAKAN OLEH ; NADIA BINTI MD. YUNUS
  2. 2. 6. Ayah memotong rumput-rampai di ladang sawitnya _____________ pokok kelapa sawit dapat tumbuh subur. a. kecuali b. supaya c. bahawa d. selama 7. Orang itu makan nasi ______________ mendengar muzik. a. atau b. sambil c. kerana d. lalu 8. Kucing itu mengiau _________________ adik terpijiak ekornya. a. lalu b. apabila c. dan d. jika 9. Sungguhpun Pak Ali miskin _______________ dia tidak pernah meminta-minta simpati orang lain. a. kalau b. kerana c. tetapi d. apabila 10. Kamu hendak pergi ke padang ____________ kantin ? a. manakala b. atau c. lalu d. Hingga 2DISEDIAKAN OLEH ; NADIA BINTI MD. YUNUS
  3. 3. 11. _________________ murid perlu berusaha dan berjaya ? a. Siapakah b. Berapakah c. Bilakah d. Mengapakah 12. ______________ kesanya jika kita tidak menghadiri kursus itu ? a. Apakah b. Berapakah c. Bilakah d. Siapakah 13. __________________ letaknya Pulau Pinang ? a. Bagaimanakah b. Di manakah c. Mengapakah d. Berapakah 14. _________________ kamu akan pergi ke rumah Azmi ? a. Bilakah b. Di manakah c. Siapakah d. Apakah 15. __________________ , sakitnya kepalaku ! a. Aduh b. Cis c. Hai d. Wahai 3DISEDIAKAN OLEH ; NADIA BINTI MD. YUNUS
  4. 4. 16. _________________, pergi engkau dari sini! a. Syabas b. Aduhai c. Oh d. Cis 17. __________________ , kamu rupa-rupanya yang mengambil buku saya! a. Aduh b. Oh c. Kasihan d. Hai 18. _______________ , lumayan juga tawaran hadiah itu! a. Amboi b. Hai c. Nah d. Kasihan 19. _______________ , ambil baju kamu semula ! a. Nah b. Eh c. Wahai d. Aduh 20. _________________ , kamu telah lulus ujian lisan! a. Wahai b. Syabas c. Kasihan d. Wah 4DISEDIAKAN OLEH ; NADIA BINTI MD. YUNUS

×