Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsgierig en leergierig CVI Conferentie 2014

606 views

Published on

Verslag en vragen rondom ICT Bekwaamheid in het Onderwijs. Onderzoek voor Master Leren en Innoveren

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwsgierig en leergierig CVI Conferentie 2014

 1. 1. Nieuwsgierig en Leergierig ICT bekwaamheid leraren meten CVI Conferentie 2014
 2. 2. Eerst even dit… ICT in het onderwijs moet een probleem/vraagstuk oplossen er niet een creëren. ICT is een middel en geen doel op zich
 3. 3. Wie ben ik.. 3
 4. 4. Master leren en innoveren De masteropleiding Leren & Innoveren is bedoeld voor talentvolle leraren die een voortrekkersrol willen vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Zij werken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger beroepsonderwijs.
 5. 5. Definitie Bekwaamheid Bekwaamheid: deskundigheid, kundigheid, bedrevenheid, geschiktheid, kennis, vaardigheid, vermogen, competentie = meer dan kennis of vaardigheden ICT Bekwaamheid: de vaardigheden die een leraar nodig heeft om ICT op zo’n manier te integreren dat het zijn onderwijs aantrekkelijker, efficiënter en effectiever maakt. = groter dan ICT basisvaardigheden
 6. 6. Waarom ICT bekwaamheid ….waarom meten?
 7. 7. Stelling Onze docenten zijn ICT bekwaam
 8. 8. Herkenbaar?
 9. 9. Stelling Bij ons op school is ICT bekwaamheid standaard opgenomen in de gesprekscyclus.
 10. 10. De innovatie opdracht Opdrachtgever SKBO 13 basisscholen Meet ICT bekwaamheid en faciliteer het vergroten van de ICT bekwaamheid.
 11. 11. Hoe pakt SKBO het aan? • Richtinggevende uitspraken tot 2017 • Gespreks Cyclus en ontwikkelplan leraren • Zelfsturende professionals
 12. 12. Richtinggevende uitspraken “De komende jaren zal ICT op alle scholen binnen alle beleidsterreinen van ons onderwijs de juiste aandacht moeten gaan krijgen. De meester weer de meester.(En de juffrouw weer de juffrouw)”.
 13. 13. Richtinggevende uitspraken “Binnen (in de school) Wat hebben we nodig om proactief ICT ontwikkeling te stimuleren?”
 14. 14. Gesprekscyclus Alle leraren hebben een ontwikkelingsplan Waarin (onder andere) 1 of 2 kernconcepten uit de ICT bekwaamheidsscan zijn opgenomen. Dit is allereerst een eigen keuze, daarna pas in overleg met team en directie.
 15. 15. Zelfsturende professionals Er zijn er geen “georganiseerde” trainingen, workshops en studiedagen rondom ICT bekwaamheid, mits door het team of een leraar aangevraagd. Wat heb JIJ nodig!!
 16. 16. Welke faciliteiten zijn er? • ICT coördinatoren overleg • Activerende workshops op kernconcept • Practicum op woensdagmiddag • Digitale leergang (in ontwikkeling) • Op aanvraag scholingstijd en faciliteit
 17. 17. Ontwikkeling van het instrument • ADEF Kennisbasis ICT • Stellingen in Remindo 360 (Paragin) • Eerste 0-meting en resultaten
 18. 18. Eerste 0-meting en resultaten
 19. 19. Overzicht ingevulde scans
 20. 20. Data analyse (gevisualiseerd)
 21. 21. Data analyse (gevisualiseerd)
 22. 22. Kernconcept 1.1
 23. 23. Kernconcept 1.2
 24. 24. Kernconcept 1.3
 25. 25. Kernconcept 1.4
 26. 26. Kopieerbaar naar het MBO?
 27. 27. Summa Engineering en Techniek • Beleidsadvies Wenkend Perspectief • 0-meting met extra vragenlijst • Change team dinsdagmiddagen • Vraag gestuurde ondersteuning op grond van resultaat 0-meting
 28. 28. Summa Engineering
 29. 29. Verschil Zoek de verschillen
 30. 30. Bekwaamheidsdossier
 31. 31. Hoe nu verder? 0-Meting Controlegroep 13 leraren 2e meting Leerarrangement 360 meting
 32. 32. Bruggenbouwers?
 33. 33. Dank aan: • Paragin voor gebruik van Remindo 360 • Leraren van SKBO • Docenten van Summa Engineering • Mijn netwerk.
 34. 34. Meer weten? karinwinters@gmail.com @karinwinters http://www.karinblogt.nl

×