Ammattikorkeakoulu työelämän verkosto ja innovaatiokumppanina metropolia meets business

1,011 views

Published on

Esitys Metropolian Innovaatioseminaarissa 30.3.2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ammattikorkeakoulu työelämän verkosto ja innovaatiokumppanina metropolia meets business

 1. 1. Ammattikorkeakoulu työelämän innovaatio- ja verkostokumppanina Case Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia Meets Business Innovaatiojohtaminen 30.3.2011 Kari Laine
 2. 2. Kari Laine <ul><li>DI (väit.) </li></ul><ul><li>TKI-toiminnassa vuodesta 1987 </li></ul><ul><ul><li>Opiskelijana </li></ul></ul><ul><ul><li>Teollisuudessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Korkeakoulussa </li></ul></ul><ul><ul><li>Johdon tehtävissä 10 vuotta </li></ul></ul><ul><li>Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuodesta 1994 </li></ul><ul><li>Innovaatiot, KIBS-yrittäjyys, sivutoimista opetusta perustutkinnossa ylemmässä amk-tutkinnossa ja muuntokoulutuksessa </li></ul><ul><li>Väitöskirja korkeakoulun ja yritysten välisestä innovaatiotoiminnasta perustuen Satakunnan ammattikorkeakoulun tapaukseen </li></ul><ul><li>https://sites.google.com/site/lainekari02 </li></ul><ul><li>www.slideshare.net/karilaine </li></ul>
 3. 3. “ Innovation is the ability to see change as an opportunity – not a threat” Peter Drucker
 4. 4. Muutos <ul><li>Sekä teollisuus että korkeakoulutus kohtaavat globalisaation myötä kovenevan kilpailun </li></ul><ul><li>Teknologinen kehitys nopeutuu ja monimutkaistuu </li></ul><ul><li>Tiedon osuus yritystoiminnassa kasvaa </li></ul><ul><li>Innovaatiot keskeinen kilpailukykyä selittävä tekijä tietoon perustuvassa taloudessa </li></ul><ul><li>Innovaatiot perustuvat tiedon hyödyntämiseen </li></ul><ul><li>Korkeakoulutus on yksi keskeinen tiedon tuottaja </li></ul><ul><li>Korkeakoulutuksella voi olla merkittävä rooli innovaatioiden luomisessa yhteistyössä yritysten kanssa </li></ul>
 5. 5. Haaste <ul><li>Miten korkeakoululla voi olla merkittävä rooli innovaatioiden ja yrittäjyyden luomisessa korkeakoulun ja yritysten vuorovaikutuksessa? </li></ul>
 6. 6. Vaikutukset Muutos instituutiosta verkostoituneeksi toimijaksi Uusi ajattelumalli ja tuki innovaatioille Uudet menetelmät ongelmaratkaisuun, pedagogiikkaan ja uusi opintojen sisältö Kumppanuudet, monikulttuuriset ohjelmat ja kansainvälistyminen Ympäristön vaatimukset aluevaikutuksen lisäämiseksi ja globalisaatio Good et al. 2007, Laine 2010, 2011
 7. 7. Teoriamalleja löytyy <ul><li>Entrepreneurial University -konsepti (Clark) </li></ul><ul><li>Engaged Institution (Kellog) </li></ul><ul><li>Innovation University (Tornatsky et al.) </li></ul><ul><li>Vuorovaikutus (Groen and Sijde) </li></ul><ul><li>Innovaatiojohtamisen teoriat (Schumpeter, Hamel, Tidd et al., Chesbrouhg, Rothwell, …) </li></ul>
 8. 8. Käytännössä uusia toimintamalleja ja erityisesti kokonaisvaltaisia käytännön malleja kaivataan
 9. 9. Huomioitavaa <ul><li>Lähtökohdat: toimintaympäristö ja globaali kehitys </li></ul><ul><li>Omat tavoitteet </li></ul><ul><li>Omat kompetenssit </li></ul><ul><li>Prosessit ja verkostot: suljettu ja avoin innovaatio </li></ul><ul><li>Käytäntö, teknologia ja tiede innovaation lähteinä </li></ul><ul><li>Innovaatioketjun integrointi ja teknologian hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Kytkentä yrittäjyyteen </li></ul><ul><li>Tietämyksen hallinta, oppiminen ja asiantuntijuus </li></ul><ul><li>Eri toimijoiden tiedon ja osaamisen yhdistäminen </li></ul><ul><li>Toimintakulttuuri ja kannustimet </li></ul>Laine 2010, 2011
 10. 10. ” The difficulty lies not in new ideas, but in escaping from old ones.” J. Maynard Keynes
 11. 11. Innovaatioprosessin yleismalli Tidd et al. 2005
 12. 12. Omat prosessit ja niiden menestystekijät? Tidd et al. 2005, Laine 2011 Yritys tai yhteisö Amk
 13. 13. Strategia on valintoja Keihäänkärjet Painopisteet Osaamisalueet Koulutusohjelmat Laine 2004, 2010
 14. 14. Laine ja Lähdeniemi 2003, Laine 2010 Opiskelijat, opettajat Tiedot ja taidot Yritysideat Sisäinen yrittäjyys Opiskelijaprojektit, opinnäytetyöt Osallistumiseen haastaminen Strategiset tavoitteet, ennakointi ja etsintä, uudet opiskelijat Koulutus Tutkimus ja kehittämistoiminta Yrityskiihdyttämö Yrittäjäkandidaatit Asiakkuudet Verkostot Yritysten osaamisen nosto Projektitilaukset Tarve oppia ja oppimisteot Uusi tieto ja uudet vaatimukset Kokemusten levitys Projekti-ideat Uudet osaajat työelämään Uudet strategiat, tuotteet, palvelut ja prosessit, uusi tutkimustieto, osaamistason nosto Uudet yritykset, työpaikat ja kumppanit Ylemmät amk-tutkinnot ja koulutusohjelmat Ympäröivä yhteiskunta, vaikutusalue, tutkimustieto, megatrendit ja heikot signaalit Alueen innovatiivisuuden ja hyvinvoinnin lisäys
 15. 15. Verkostojen rakentaminen tavoitteen mukaan Laine 2006, 2010 Innovaation goal Similarity of organisations Similar Different Inkremental Radical Regional Clusters Forums Strategic Partnerships Heterogenic Innovation Networks IPR, contracts, unusual ways of collaboration Learning from others, sharing expertise and risks
 16. 16. Verkostojen haastavuus Laine 2010 Intangible Regional development Subcontracting and partnerships Subcontracting Expertise, requirements and contacts Requirements Knowledge Expertice and tacit knowledge Requirements Resources Knowledge upgrade New knowldedge Research knowledge Expertise and process knowhow Project outcomes, students and personnel as resources Expertise Subcontracting Steering group membership Funding Funding Satakunta University of Applied Sciences Customer firms and societies Customers’ customers Student incubator KIBS firms Regional stakeholders Consultants Science society Universities and research organisations Funding organisations Products and services created with the new knowledge Tangible
 17. 17. ” Mitä enemmän jaat, sitä enemmän saat” Matti Kari Samkin Sosiaalinen media innovoinnissa –seminaarissa Porissa 16.3.2011
 18. 18. 3. Mentoring 2. Spotting 1. SNIFFing PROFESSIONAL EXPERT Ideal Line 60 ECTS credits New student Project team member Project Manager Entrepreneur Partner Time Competences Opiskelijasta kumppaniksi
 19. 19. Opiskelija innovaattorina
 20. 20. Yritykset ja yhteisöt kumppaneina Laine 2010 Laine 2010
 21. 21. Innovaatioketjun integrointi Laine 2004, 2010
 22. 22. Oman roolin oivaltaminen Markham 2002, Laine 2007, 2010 Valley of death Idea Research Fuzzy Front End Product Development Commercialisation Research resources Commercialisation resources Universities of Applied Sciences Resources Innovation process Universities and research institutions Consultants and development companies
 23. 23. ” Yksin et ole paljon – verkostoissa voit olla” ”Verkostot luovat mahdollisuudet” University of Twente, Venture Lab ja Saxion UAS maaliskuu 2011
 24. 24. Vaikuttavuus ja strateginen tuoreus tekemisen kautta Laine ja Lähdeniemi 2003, Laine 2010 Duration of regional interaction Impact maturity
 25. 25. Oman osaamisen kasvattaminen Laine 2010 Yksilöt Tieto ja teknologia Ympäristöt Alustat Tiimit Sovelluskohteet
 26. 26. Hyvät ideat ovat yhdistelmiä Laine 2004, 2010, 2011 Detecting Nonlinearities in Technology and Markets Understanding Customer Needs, Strategic Goals and the Development Potential of Partner Firms Proactively Suggested Potential Product, Process and Service Innovations for Partner Firms Analysis and New Combinations Scanning Research Knowledge
 27. 27. KIBS- innovaatioprosessi Laine 2010
 28. 28. Kompetenssien siirto pienille yrityksille Laine 2010
 29. 29. TKI ja käytäntö innovaatioprosessin lähtökohtana Laine 2010
 30. 30. Tiedon lisääminen Laine 2010
 31. 31. Oppiminen ja systeemisyys Laine 2010 Strategy , Competence, and Methods Outputs and Outcomes Dissemination of Generic Models Partners Projects Learning and Systemic Approach
 32. 32. Jatkuva uusiutuminen Laine 2010
 33. 33. Avoimen innovaation malli Laine 2010
 34. 34. Fail often to succeed sooner IDEO
 35. 35. Strategia toiminnan perustana KIBS –yritys yhteistyö Klusterit, Verkostot ja kumppanuudet Innovaatioketjun integrointi Absoptio- kapasiteetti ja yhteistoiminnallinen oppiminen Innovaatioteknologia Kytkeytyminen kansainväliseen tietovirtaan Täydentävät tietoverkostot Tiedon kombinointi ja integrointi yritysten, amk:n henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä Laine 2010
 36. 36. Systeeminen malli innovaatioiden luomiseen <ul><li>Alueen yritysten tarpeiden tunnistaminen ja strategia, jossa konkreettiset tavoitteet yrittäjyydelle ja innovaatioille </li></ul><ul><li>Kompetenssien ja kriittisen massan kehittäminen </li></ul><ul><li>Tiedon ja resurssien kierrätys prosessien välillä </li></ul><ul><li>Klusterien, verkostojen ja kumppanuuksien hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Tutkimuksen, soveltamisen ja kokeilujen integrointi </li></ul><ul><li>Prosessit, työkalut ja teknologia toteutukseen, oppimiseen ja tiedon kombinointiin </li></ul><ul><li>Kiihdyttämö opiskelijoille osaamisintensiivisten yritysten luomiseksi </li></ul><ul><li>Osaamisintensiivisten yritysten kytkeminen innovaatioverkostoihin </li></ul><ul><li>Henkilöstön yrittäjämäisen toiminnan arvostaminen ja johdon tuki </li></ul><ul><li>Opiskelijan tunnistaminen keskeiseksi toimijaksi </li></ul>Laine 2010
 37. 37. Johtopäätökset <ul><li>Yhtä ja oikeaa mallia ei ole olemassa - systeeminen ote tarpeen innovaatioiden edistämisessä korkeakoulutuksen ja yritysten vuorovaikutuksessa </li></ul><ul><li>Osaamisintensiivisillä KIBS –yrityksillä tärkeä rooli ketteryytensä ja siirtovaikutuksensa vuoksi </li></ul><ul><li>Opiskelijan rooli korostuu – ei voine koskaan korostua liikaa </li></ul><ul><li>Hyviä yhteistyökumppaneita kaivataan aina - ja kaiken kokoisia </li></ul><ul><li>Hyvät mallit sovellettavissa - toimintaympäristö ja oman organisaation lähtökohdat aina huomioitava </li></ul><ul><li>Mallien siirto ja hyödyntäminen ei välttämättä johda samoihin tuloksiin koska mallit usein monimutkaisia ja ympäristö ja lähtökohta vaikuttavat lopputulokseen </li></ul>Laine 2010
 38. 38. ” My mind is the key that sets me free” Harry Houdini
 39. 39. Kiitos mielenkiinnosta! Kari Laine [email_address]

×