Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

110410 elektrifisering til bergen

531 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

110410 elektrifisering til bergen

 1. 1. Elektrifisering av norsk sokkel<br />Kari Elisabeth Kaski, rådgiveroljeoggass<br />Energi i et klimaperspektiv – utfordringer og muligheter<br />12. april 2011<br />
 2. 2.
 3. 3. Offshorevirksomheten<br />
 4. 4.
 5. 5. Mer enn halvparten av energiforbruket er fossilt<br />
 6. 6. Elektrifisering av sokkelen<br />Fra forurensende til utslippsfri kraft<br />Elektrifisering av enkeltfelt eller områdevis<br />Gjøa, Valhall, Goliat, Ormen Lange og Troll A<br />Hel- og delelektrifisering<br />
 7. 7. Hvor ligger mulighetene for elektrifisering?<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. Kostnader<br />Nye enkeltutbygginger 700 til 3000 kr/tonn<br />Eksisterende enkeltutbygginger 1000 til 4000 kr/tonn<br />
 14. 14. Krafta<br />Behov for 5 TWh<br />Grønne sertifikater: 13,2 TWh ny fornybar kraft. <br />Allerede ligger det klart prosjekter som gir over 70 TWh<br />Fornybardirektivet i EU vil utløse mer fornybar energi<br />Kraftverk med CO2- håndtering underveis i Europa<br />Stort potensial til å bruke energi mer fornuftig <br />
 15. 15. Klimaeffekt ved elektrifisering<br /><ul><li>Total klimaeffekt- hvor kommer krafta ifra?
 16. 16. Gassturbiner offshore- Norges svar på kullkraftverk
 17. 17. Eksport av gass gir inntekt og bedre klimaeffekt
 18. 18. Ansvar for egne utslipp
 19. 19. Elektrifisering gir et skifte av energibruk til det bedre</li></li></ul><li>Hva må gjøres nå?<br /><ul><li>Krav om elektrifisering ved hver nye utbygging
 20. 20. Virkemidler for å elektrifisere eksisterende installasjoner
 21. 21. Forplikte oljeselskapene til å redusere utslippene
 22. 22. Se kraftutbygging, industri og petroleumsindustri i sammenheng</li></li></ul><li>Takk for meg!<br />kari@zero.no<br />90 99 01 31<br />

×