Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O caligrama

1,061 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O caligrama

  1. 1. O caligrama é un poema, frase oupalabra que procura unha forma doque trata o poema, na que atipografía ou texto manuscritoforma unha imaxe visual (poesíavisual).
  2. 2. O nome de caligrama ten orixe dapalabra francesa calligramme queinventou o peota Guillaume Apollinaire,ainda que os primeiros caligramas queforon encontrados teñen orixe grega, doperíodo helenístico. E no século XX écando Apollinaire lle pon o nome decaligrama.
  3. 3.  GUILLAUME APOLLINAIRE: (Roma, 26 de agosto de 1880 – París, 9 de novembro de 1918). Foi poeta e novelista. En 1909 publicou o seu primeiro libro e en 1918 morreu sendo vítima da famosa gripe española..
  4. 4. “Il Pleut”
  5. 5. “Cheval”
  6. 6. “Chapeaux”
  7. 7. Caligrama de Antonio Machado.
  8. 8. “Quizás por qué…”Canción de Charly García

×