Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

77544752 rancangan-tahunan-pendidikan-jasmani-tahun-2-kssr-2012

7,770 views

Published on

Rpt pj

77544752 rancangan-tahunan-pendidikan-jasmani-tahun-2-kssr-2012

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 1 Konsep Pergerakan 1.1 .1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang 1. Memanaskan badan B1D1E1 Cadangan EMK 02 JAN - Unit 1 : Kesedaran Ruang telah ditetapkan 2. Bergerak dalam ruang terbuka Melakukan kemahiran pergerakan asas yang 1. Keusahawanan- 06 JAN 2.1.1 Membezakan pergerakan mengikut ruang 3. Petak sempit dan luas melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan sikap keusahawanan Objektif : Berkebolehan melakukan 2012 lokomotor pelbagai pergerakan berdasarkan 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat 4. Bergerak berhalangan kesedaran ruang 5. Permainan kecil : Finding Nemo 6. Menyejukkan badan 7. Pentaksiran 2 Konsep Pergerakan 1.1.2 Meningkatkan kelajuan semasa bergerak 1. Memanaskan badan B5D2E3 Cadangan EMK: 09 JAN - Unit 2 : Kelajuan Pergerakan 2.1. 3 Mengenal pasti perlakuan yang boleh 2. Meniru pergerak haiwan Menerima cabaran, kemenangan dan Kreativiti dan inovatif 13 JAN Objektif : Berkebolehan melakukan meningkatkan kelajuan 3. Segi tiga haiwan kekalahan semasa melakukan aktiviti 2012 pelbagai pergerakan berdasarkan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa 4. Permainan kecil : musang dan ayam kelajuan melakukan aktiviti 5. Menyejukkan badan 6. Pentaksiran 3 Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan 1. Memanaskan badan B1D1E1 : Melakukan kemahiran pergerakan Cadangan EMK: 16 JAN - Unit 3 : Berjalan 2.2.1 Mengenalpasti ciri - ciri perlakuan lokomotor 2. Penyampaian standard pembelajaran asas yang melibatkan pergerakan lokomotor Kreativiti dan inovatif 20 JAN Objektif : Berkebolehan melakukan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa dan bukan lokomotor 3.Permainan kecil : Bola Sentuh 2012 kemahiran berjalan pelbagai arah melakukan aktiviti 4. Menyejukkan badan B4D1E2 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli 5. Pentaksiran Melakukan dan mengenalpasti kepentingan kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal fleksi dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor B5D2E2 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal dan mempamerkan rasa seronok 4 Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berlari 1. Memanaskan badan B4D1E2 Cadangan EMK 30 JAN - Unit 4 : Berlari 2.2.1 Mengenalpasti ciri - ciri perlakuan lokomotor 2. Penyampaian standard pembelajaran Mengenalpasti kepentingan fleksi dalam Kreativiti dan inovatif 03 FEB Objektif : Berkebolehan melakukan dan bukan lokomotor 3. Permainan kecil : Ikan dan jaring pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor 2012 berlari pelbagai arah dan kelajuan 4. Menyejukkan badan 5. Pentaksiran 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa B5D2E2 melakukan aktiviti Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal dan mempamerkan rasa seronok 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal B5D2E3 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 5 Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakuan pergerakan mencongklang 1. Memanaskan badan B1D1E1 Cadangan EMK 06 FEB - Unit 5: Mencongklang (galloping) Melakukan kemahiran pergerakan asas yang Kreativiti dan inovatif 2. Penyampaian standard pembelajaran 10 FEB melibatkan pergerakan lokomotor dan bukanNOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 2. 2. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 10 FEB KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan Objektif : Berkebolehan mencongklang 2.2.3 Menyatakan postur yang betul semasa 3. Permainan kecil : Polo Bersyarat 2012 pelbagai arah dengan lakuan yang melakukan pergerakan lokomotor dan bukan 4. Menyejukkan badan lokomotor betul lokomotor 5. Pentaksiran 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif B4D1E2 Mengenalpasti kepentingan fleksi dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor 6 Pergerakan Lokomotor 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang 1. Memanaskan badan B1D1E1 Cadangan EMK : telah ditetapkan 2. Menggelongsor solo Kreatif Dan Inovatif 13 FEB - Unit 6 : Menggelongsor 1.2.1 Melakukan pergerakan menggelongsor 3. Gelonggsor berpasangan ikut muzik Melakukan kemahiran pergerakan asas yang 17 FEB Objektif : Berkebolehan melakukan 2.2.3 Mengenalpasti postur badan yang betul 4. Permainan kecil – menggelongsor melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan 2012 pergerakan menggelongsor semasa melakukan pergerakan lokomotor dan pundi kacang lokomotor berdasarkan konsep pergerakan bukan lokomotor 5. Menyejukkan badan B4D1E2 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan 6. Pentaksiran Mengenalpasti kepentingan fleksi dalam kumpulan dengan seronok pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor 7 Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan prgerakan melompat sebelah kaki 1.Memanaskan badan B1D1E1 Cadangan EMK :20 FEB - Unit 7 : Melompat Sebelah Kaki (hopping) 2.2.3 Menyatakan postur yang betul semasa 2.Cuit-cuit kawan Melakukan kemahiran pergerakan asas yang Kreatif Dan Inovatif24 FEB (Hopping) melakukan pergerakan lokomotor dan bukan 3. Stesen berhalangan melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan2012 lokomotor 4. Permainan kecil - Lari Arnab Lari lokomotor Objektif : Berkebolehan melakukan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa 5.Menyejukkan badan B4D1E2 kemahiran melompat sebelah kaki melakukan aktiviti 6. Pentaksiran dengan betul Mengenalpasti kepentingan fleksi dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor B5D2E3 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 8 Pergerakan Lokomotor 1.2.2 Melompat pada satu jarak, mendarat dengan 1.Memanaskan badan B2D1E1 Cadangan EMK:27 FEB - Unit 8 : Melompat dua kaki dengan lutut dan pergelangan kaki difleksi 2.Lompatan Melakukan pergerakan asas lokomotor dan Keusahawanan-02 MAC Objektif: Berkebolehan melakukan 3.Lompat Halangan bukan lokomotor sikap keusahawanan2012 kemahiran melompat pada satu jarak 2.2.2 Mengenal pasti kepentingan fleksi dalam 4.Permainan kecil: bola kandang dengan betul pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor 5.Menyejukkan badan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian 6.Pentaksiran B3D1E1 secara aktif Melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotorNOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 3. 3. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) lokomotor 9 Pergerakan Lokomotor 1.2.3 Melompat berterusan tali yang diayun berulang- 1.Memanaskan badan B3D1E1 Cadangan EMK: ulang oleh 2 orang rakan05 MAC - Unit 9:Melompat ayunan tali 2.Melompat ayunan kayu Melakukan pergerakan lokomotor dan bukan Kreatif Dan Inovatif09 MAC lokomotor Objektif : Berkebolehan melompat tali 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan lokomotor 3.Melompat tali mengikut muzik2012 yang diayun oleh 2 rakan dan bukan lokomotor 4. Permainan kecil : Jangan tertinggal 5. Menyejukkan badan 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli 6.Pentaksiran B5D2E2 kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal dan mempamerkan rasa seronok 10 Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.2 Melakukan pergerakan mengilas dan 1.Memanaskan badan B2D1E1 Cadangan EMK : 19 MAC - Unit 10: Mengilas Dan Memusing memusing 2.Mengilas Melakukan pergerakan asas lokomotor dan Keusahawan - sikap 23 MAC 3.Memusing bukan lokomotor keusahawanan 2012 Objektif: Berkebolehan melakukan 2.2.1 Mengenal pasti ciri perlakuan lokomotor dan 4.Permainan kecil: Lumba kilas aktiviti mengilas dan memusing bukan lokomotor 5.Menyejukkan badan B3D1E1 5.2.1 melibatkan diri dan mengambil bahagian 6.Pentaksiran Melakukan pergerakan lokomotor dan bukan secara aktif lokomotor 11 Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan menolak dan menarik 1.Memanaskan badan B1D1E1 Cadangan EMK: 26 MAC - Unit 11 : Menolak dan Menarik 2.2.1 Mengenal pasti ciri perlakuan pergerakan 2.Menolak Melakukan kemahiran pergerakan asas yang Kreatif Dan Inovatif 30 MAC Objektif : Berkebolehan melakukan bukan lokomotor 3.Menarik beban melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan 2012 pelbagai aktiviti menolak dan menarik 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan lokomotor 4.Permainan kecil : Ketam Kembar berkumpulan dengan seronok 5.Pentaksiran B3D1E1 Melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor 12 Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan mengayun dan 1.Memanaskan badan B1D1E1 Cadangan EMK: 02 APR - Unit 12 : Mengayun dan Mengimbang mengimbang 2.Mengayun Melakukan kemahiran pergerakan asas yang Kreatif Dan Inovatif 06 APR 2.2.1 Menyatakan postur yang betul semasa 3.Mengimbang melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan 2012 melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor Objektif : Berkebolehan melakukan 4.Persembahan : Rentak Kami pelbagai aktiviti mengayun dan lokomotor 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan 5.Pentaksiran B3D1E1 mengimbang berkumpulan dengan seronok Melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotorNOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 4. 4. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 13 Manipulasi Alatan 1.4.1 Melambung, melantun dan menyambut bola 1.Memanaskan badan B1D1E2 Cadangan EMK: 09 APR - Unit 13 : Melambung, Melantun dan 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya 2.Lantunan bola Melakukan aktiviti pergerakan asas yang Kreatif Dan Inovatif 13 APR Menyambut dengan pergerakan objek melibatkan manipulasi alatan 2012 Objektif : Berkebolehan melambung, 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam 3.Bola 3M B3D1E2 melantun dan menyambut bola permainan 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan 4.Permainan kecil : Bola tali bersyarat Melakukan kemahiran manipulasi alatan 5.Pentaksiran B5D2E3 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti B6D1E1 Bekerjasama dalam kumpulan dan melibatkan diri secara aktif 14 Manipulasi Alatan 1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak 1.Memanaskan badan B2D1E2 Cadangan EMK:16 APR - Unit 14 : Menggolek Bola 2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa 2.Mari menggolek Melakukan kemahiran manipulasi alatan Kreatif Dan Inovatif20 APR melakukan kemahiran manipulasi alatan2012 Objektif : Berkebolehan menggolek 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian 3.Bola terowong B3D1E2 : Melakukan kemahiran manipulasi bola pada satu jarak dengan lakuan secara aktif alatan yang betul 4.Permainan kecil : Folf golek B6D1E1 5.Pentaksiran Bekerjasama dalam kumpulan dan melibatkan diri secara aktif 15 Manipulasi Alatan 1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak dengan 1.Memanaskan badan B2D1E2 Cadangan EMK:23 APR - Unit 15 : Golek Bola ke Sasaran lakuan yang betul 2. Menggolek bola Melakukan kemahiran manipulasi alatan Kreatif Dan Inovatif27 APR Objektif : Berkebolehan menggolek 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya 3.Permainan kecil : Menggolek dan2012 bola pada satu jarak dengan lakuan dengan pergerakan objek Menghentam Bola 4.Pentaksiran B3D1E2 yang betul 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli Melakukan kemahiran manipulasi alatan kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal B5D2E2 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal dan mempamerkan rasa seronok 16 Manipulasi Alatan 1.4.3 Membaling bola pada satu jarak 1. Memanaskan badan B2D1E2 Cadangan EMK: Kreatif Dan Inovatif31 APR - Unit 16 : Membaling Bola 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya 2. Membaling bola Melakukan kemahiran manipulasi alatan04 MEI dengan pergerakan objek 3. Membaling segitiga2012 Objektif : Berkebolehan membaling 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan 4. Permainan kecil – Menolak Bola B3D1E2 bola pada satu jarak dengan lakuan berkumpulan dengan seronok 5. Menyejukkan badan yang betul 6.Pentaksiran Melakukan kemahiran manipulasi alatanNOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 5. 5. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 17 Manipulasi Alatan 1.4.4 Menangkap bola dengan serapan daya 1. Memanaskan badan B4D1E3 Cadangan EMK : 07 MEI - Unit 17 : Menangkap Bola 2.3.2 Mengenalpasti postur badan semasa 2. Menangkap bola pelbagai aras Melakukan dan mengaplikasi kemahiran: Kreatif Dan Inovatif 11 MEI Objektif : Berkebolehan menangkap melakukan kemahiran manipulasi alatan 3. Menangkap bola pelbagai arah · Menangkap bola dengan serapan daya, 2012 bola dengan lakuan yang betul 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa 4. Berputar dan tangkap dan melakukan aktiviti 5. Permainan kecil: Bola Kapten bersyarat · Guling depan 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan dengan guru · Guling depan dengan lakuan yang betul semasa melakukan aktiviti 6. Menyejukkan badan 7. Pentaksiran B3D1E2 Melakukan kemahiran manipulasi alatan B5D2E2 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal dan mempamerkan rasa seronok B5D2E3 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti 18 Manipulasi Alatan 1.4.5 Menendang bola yang digolek dengan 1. Memanaskan badan B3D1E2 Cadangan EMK :14 MEI - Unit 18 : Tendang dan tendang perlahan 2. Menendang bola berpasangan Melakukan kemahiran manipulasi alatan Kreatif Dan Inovatif18 MEI Objektif : Berkebolehan menangkap 2.3.3 Mengenalpasti titik kontak pada objek yang 3. Bola penjuru2012 bola yang bergolek dipukul atau ditendang 4. Permainan kecil: Target Ball 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian 5. Menyejukkan badan secara aktif 6. Pentaksiran 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan dengan guru semasa melakukan aktiviti 19 Manipulasi Alatan 1.4.7 memukul belon ke atas dan ke hadapan 1. Memanaskan badan B3D1E2 Cadangan EMK :21 MEI - Unit 19 : Rali Belon dengan menggunakan pemukul yang mempunyai 2. Memukul belon dengan pemukul Melakukan kemahiran manipulasi alatan Kreatif Dan Inovatif25 MEI permukaan luas seperti raket Objektif : Berkebolehan memukul 3. Voli belon2012 belon ke atas dan ke hadapan dengan 2.3.3 Mengenalpasti titik kontak pada objek yang 4. Permainan kecil: Rali Belon B6D1E1 menggunakan alatan dipukul atau ditendang Bekerjasama dalam kumpulan dan melibatkan 5. Menyejukkan badan diri secara aktif 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian 6. Pentaksiran secara aktif 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronokNOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 6. 6. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 20 Manipulasi Alatan 1.4.7 memukul belon ke atas dan ke hadapan 1. Memanaskan badan B3D1E2 Cadangan EMK: dengan menggunakan pemukul yang mempunyai Keusahawanan-11 JUN - Unit 20 : Pukul Belon Lagi 2. Pukul pelbagai cara Melakukan kemahiran manipulasi alatan permukaan luas seperti raket sikap keusahawanan15 JUN Objektif : Berkebolehan memukul 2.3.3 Mengenalpasti titik kontak pada objek yang 3. Memukul belon berpasangan2012 belon ke atas dan ke hadapan dengan dipukul atau ditendang 4. Permainan kecil: Rondas Belon menggunakan pemukul berlengan pendek 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat 5. Menyejukkan badan 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk 6. Pentaksiran kumpulan 21 Manipulasi Alatan 1.4.8 Memukul bola yang diletakkan di atas tee 1. Memanaskan badan B3D1E2 Cadangan EMK:18 JUN - Unit 21 : Pukul Bola Atas Tee dengan menggunakan pemukul berbentuk silinder 2. Pukul atas tee Melakukan kemahiran manipulasi alatan Keusahawanan-22 JUN seperti bat sofbol sikap keusahawanan Objektif : Berkebolehan memukul bola 3. Pukul bola dan lari2012 atas tee dengan menggunakan 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada objek yang 4. Permainan kecil: Pemukul Dan B5D2E3 pemukul dipukul atau ditendang Pemadang Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa 5. Menyejukkan badan melakukan aktiviti 6. Pentaksiran B6D1E1 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan Bekerjasama dalam kumpulan dan melibatkan diri secara aktif 22 Manipulasi Alatan 1.4.9 Mengelecek bola menggunakan tangan 1. Memanaskan badan B3D1E2 Cadangan EMK:25 JUN - Unit 22 : Mengelecek Bola 2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa 2. Penyampaian standard pembelajaran Melakukan kemahiran manipulasi alatan Keusahawanan-29 JUN Menggunakan Tangan melakukan kemahiran manipulasi alatan sikap keusahawanan 3. Permainan kecil : lumba mengelecek2012 bola Objektif : berkebolehan menggelecek 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat B6D1E1 bola menggunakan tangan dengan Bekerjasama dalam kumpulan dan melibatkan lakuan yang betul 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan 4. Menyejukakan badan diri secara aktif 5. Pentaksiran 23 Manipulasi Alatan 1.4.10 Mengelecek bola menggunakan kaki 1. Memanaskan badan B3D1E2 Cadangan EMK:02 JUL - Unit 23 : kelecek bola dengan kaki 2.3.2 mengenalpasti postur badan semasa 2. Mengelecek Bebas Melakukan kemahiran manipulasi alatan Keusahawanan-06 JUL melakukan kemahiran manipulasi alatan sikap keusahawanan Objektif : Berkebolehan mengelecek2012 bola menggunakan kaki dengan lakuan yang betul 3. 3 lawan 3 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat 4. Permainan kecil : serang kelecek B5D2E3 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam 5. Menyejukkan badan Menerima cabaran, kemenangan dan permainan kekalahan semasa melakukan aktiviti 7. Pentaksiran 24 Pergerakan Berirama 1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor 1. Memanaskan badan B4D1E1 Cadangan EMK :09 JUL - Unit 24 : Gerak Edar Gurau Senda dan bukan lokomotor mengikut tempo 2. Penyampaian standard pembelajaran Melakukan dan mengaplikasi rangkaian Kreatif Dan Inovatif13 JUL Objektif : Berkebolehan melakukan 2.4.1 Membezakan kelajuan pergerakan yang pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan2012 3. Persembahan : Mari bergerak pelbagai gerak edar mengikut irama sesuai mengikut tempo 4. Menyejukan badan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian 5. Pentaksiran secara aktifNOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 7. 7. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 25 Pergerakan Berirama 1.5.2 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor 1. Memanaskan badan B4D1E1 Cadangan EMK :16 JUL - unit 25 : Gerak dengan skarf dan bukan lokomotor dengan alatan mengikut tempo 2. Penyampaian standard pembelajaran Melakukan dan mengaplikasi rangkaian Kreatif Dan Inovatif20 JUL Objektif : Berkebolehan melakukan 3. Persembahan : Tari skarf pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan2012 rangkaian pergerakan lokomotor 2.4.1 Membezakan kelajuan pergerakan yang dengan skarf mengikut irama 4. Menyejukan badan sesuai mengikut tempo 5. Pentaksiran 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan PILIHAN : AKUATIK ASAS ATAU REKREASI DAN KESENGGANGAN 26 Rekreasi dan Kesenggangan 1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai pandu 1. Memanaskan badan B3D1E3 Cadangan EMK:23 JUL - Unit 35: Kenal Arah arah semasa melakukan aktiviti menjejak dan 2. Penyampaian standard pembelajaran Melakukan kemahiran pergerakan dalam Keusahawanan-27 JUL mencari harta karun aktiviti rekreasi dan kesenggangan: sikap keusahawanan Objektif: Berkebolehan mengenalpasti 3. Mengenal arah jam2012 arah berdasarkan konsep jam 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk mencari 4. Permainan kecil: Jejak arah - Menggunakan konsep jam sebagai pandu arah dalam aktiviti mencari harta karun arah dalam aktiviti mencari harta karun 5. Menyejukan badan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa 6. Pentaksiran - Menggunakan kemahiran lokomotor, bukan Bulan Ramadhan melakukan aktiviti lokomotor dan manipulasi alatan yang sesuai semasa melakukan aktiviti rekreasi dan permainan tradisional B5D2E3 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti 27 Rekreasi Dan Kesenggangan 1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai pandu 1. Memanaskan badan B3D1E3 Cadangan EMK : arah semasa melakukan aktiviti menjejak arah dan30 JUL - Unit 36 : Menjejak Arah mencari harta karun 2. Mencari harta karun Melakukan kemahiran pergerakan dalam 1. Keusahawanan03 OGOS Objektif: Berkebolehan menjejak arah 3. Persembahan aktiviti rekreasi dan kesenggangan: 2. Kreatif dan2012 menggunakan konsep jam 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk mencari 4. Pentaksiran - Menggunakan konsep jam sebagai pandu Inovatif arah dalam aktiviti menjejak dan mencari ‘’ harta arah dalam aktiviti mencari harta karun karun’’. - Menggunakan kemahiran lokomotor, bukan Bulan Ramadhan lokomotor dan manipulasi alatan yang sesuai semasa melakukan aktiviti rekreasi dan 2.10.2 Mentafsir maklumat dalam aktiviti pandu permainan tradisional arah dan mencari harta karun 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa lakukan aktiviti.NOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 8. 8. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN 28 Komposisi Badan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat. 1. Memanaskan badan. B5D1E1 Cadangan EMK:06 OGOS Unit 45 : Badan Saya 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian 2. Angin bertiup. Mengukur, merekod dan membanding Keusahawanan- - 10 dan berat. berat dan tinggi sendiri dengan carta sikap keusahawanan Objektif 1: Mengenal pasti tinggi dan 3. Bolos tinggi. OGOS berat badan pertumbuhan normal 4.1.3 Menyatakan keperluan air sebelum, semasa 4. Bolos lagi. 2012 Objektif 2: Menyatakan kepentingan dan selepas melakukan aktiviti fizikal 5. Permainan kecil. air dalam aktiviti fizikal 4.5.1 Mengenal bentuk badan. 6. Menyejukkan badan. B5D1E2 Bulan Ramadhan 4.5.3 Menyatakan masalah kesihatan yang brkaitan 7. Pentaksiran. Menyatakan masalah kesihatan yang dengan komposisi badan berkaitan dengan komposisi badan 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. B6D1E1 Bekerjasama dalam kumpulan dan melibatkan diri secara aktif B6D2E1 Mengamalkan gaya hidup sihat melalui amalan pemakanan dan aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian PILIHAN : AKUATIK ASAS ATAU REKREASI DAN KESENGGANGAN 29 Konsep Pergerakan 1.9.2 Melakukan kemahiran apungan lentang 1. Memanaskan badan B3D1E3 Cadangan EMK:13 OGOS Unit 33: Apungan Lentang 2.8.1 Mengenalpasti postur badan semasa 2. Penyampaian standard pembelajaran Melakukan kemahiran asas renang: Keusahawanan- - 17 melakukan apungan lentang sikap keusahawanan Objektif: Berkebolehan melakukan 3. Apungan lentang dengan sokongan OGOS apungan lentang dengan lakuan yang guru 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat · Flutter kick 2012 betul aktiviti 4. Apungan lentang · Apungan lentang 5 Permainan kecil: Tolak balak Bulan Ramadhan 6. Menyejukan badan B5D2E1 5. Pentaksiran Mematuhi peraturan penggunaan alatan dan Unit 34: Tendang keribas 1.10.1 Melakukan tendang keribas (flutter kick) keselamatan di tempat aktiviti Objektif: Berkebolehan melakukan 2.9.1 Mengenal pasti postur badan semasa tendang keribas (flutter kick). melakukan tendang keribas (flutter kick). 1. Memanaskan badan 2. Penyampaian standard pembelajaran 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesuaian 3. Tendang keribas di tepi kolam pakaian mengikut jenis aktiviti yang dijalankan 4. Tendang keribas dengan bantuan papan keribas 5 Permainan kecil: Kapal bermotor 6. Menyejukan badan 5. PentaksiranNOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 9. 9. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 30 Pergerakan Berirama 1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor 1. Memanaskan badan B2D1E3 Cadangan EMK :27 OGOS Unit 26 + unit 27: Mari bergerak dan dan bukan lokomotor mengikut tempo 2. Kombinasi Pergerakan Melakukan pergerakan berirama Kreatif Dan Inovatif - 31 Rangkaian Kreatif 2.4.1 membezakan kelajuan pergerakan yang 3. Ikut ketua dengan muzik OGOS Objektif : Berkebolehan melakukan sesuai mengikut tempo 4. Persembahan-bergerak mengikut kad B4D1E1 2012 rangkaian pergerakan lokomotor dan 2.4.2 mengenalpasti pergerakan lokomotor dan 5. Menyejukkan badan Melakukan dan mengaplikasi rangkaian bukan lokomotor mengikut irama dan bukan lokomotor mengikut tempo 6. Pentaksiran pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan lagu kanak-kanak imbangan statik mengikut tempo 5.4.2 melakukan aktiviti pergerakan secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok 5.4.1 memilh sendiri rakan untuk membentuk kumpulan 5.2.1 melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif 31 Gimnastik asas 1.7.1 Melakukan imbangan di atas garisan dan 1. Memanaskan badan B2D1E4 Cadangan EMK : 03 SEP - Unit 29 dan 30: Jom Imbang dan peralatan 2. Imbangan atas bangku Melakukan pergerakan gimnastik asas: Kreatif Dan Inovatif 07 SEP Tarian Patung 1.7.2 Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan 3. Pergerakan stesen · Imbangan dan sokongan badan 2012 Objektif : Berkebolehan melakukan satu tapak sokongan menggunakan bahagian badan 4. Cabaran bangku imbangan dan sokongan badan secara berpasangan 5. Permainan kecil-Upin berkata…. B5D2E2 mengikut irama 1.7.3 melakukan rangkaian pergerakan lokomotor 6. Menyejukkan badan Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli dengan imbangan statik mengikut iringan muzik 7. Pentaksiran kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal dan mempamerkan rasa seronok 2.6.1 mengenalpasti luas tapak sokongan 5.3.1 berkomunikasi antara rakan , guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal 5.4.2 melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dan seronok 32 Gimnastik Asas 1.8.1 Melakukan guling sisi 1. Memanaskan badan B3D1E4 Cadangan EMK :170SEP - unit 31 : Guling Sisi 2.7.1 Menyatakan variasi guling sisi 2. Penyampaian standard pembelajaran Melakukan pergerakan dan mengenal pasti Kreatif Dan Inovatif 14 SEP Objektif : Berkebolehan melakukan 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat 3. Guling sisi melutut postur badan semasa melakukan gimnastik 2012 guling sisi dalam pelbagai variasi asas. 4. Guling sisi melutut sebelah kaki 5. Guling sisi berterusan - hambur dan pendaratan 6. Persembahan: Guling sisi berkumpulan -putaran 7. Menyejukkan badan 8. PentaksiranNOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 10. 10. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 33 Gimnastik Asas 1.8.2 Melakukan guling depan 1. Memanaskan badan B3D1E4 Cadangan EMK : 17 SEP - Unit 32: Guling Depan 2.7.2 Mengenalpasti postur badan semasa 2. Penyampaian standard pembelajaran Melakukan pergerakan dan mengenal pasti Kreatif Dan Inovatif 21 SEP Objektif: Berkebolehan melakukan melakukan guling depan 3. Buai badan postur badan semasa melakukan gimnastik 2012 guling depan asas. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa 4. Mengguling bola besar melakukan aktiviiti 5. Duduk dekam tilam tinggi 6. Permainan Kecil: Guling dengan pundi - hambur dan pendaratan kacang 5. Pentaksiran -putaran B5D2E3 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti 34 Rekreasi Dan Kesenggangan 1.11.2 Melakukan pelbagai kemahiran lokomotor 1. Memanaskan badan B3D1E3 Cadangan EMK : 24 SEP - Unit 37 : Galah Panjang dan bukan lokomotor yang sesuai semasa 2. Permainan Galah Panjang Melakukan kemahiran pergerakan dalam 1. Keusahawanan 28 SEP Objektif: Berkebolehan bermain melakukan aktiviti rekreasi aktiviti rekreasi dan kesenggangan: 3. Menyejukkan badan 2. Kreatif dan permainan tradisional 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran lokomotor dan 4. Pentaksiran - Menggunakan konsep jam sebagai pandu Inovatif bukan lokomotor dalam permainan tradisional. arah dalam aktiviti mencari harta karun - Menggunakan kemahiran lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan yang sesuai 5.2.3 Menghargai kemenangan dan kesalahan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan dalam permainan permainan tradisional 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan B5D2E3 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti B6D1E1 Bekerjasama dalam kumpulan dan melibatkan diri secara aktif 35 Rekreasi Dan Kesenggangan 1.11.3 Menggunakan kemahiran memukul, 1. Memanaskan badan B3D1E3 Cadangan EMK :01 OKT - Unit 38 : Rondas membaling dan menangkap semasa melakukan 2. Membaling dan memukul Melakukan kemahiran pergerakan dalam 1. Keusahawanan05 OKT permainan tradisional. aktiviti rekreasi dan kesenggangan: Objektif: Berkebolehan bermain 3. Permainan : Rondas 2. Kreatif dan2012 permainan tradisional Inovatif 2.10.2 Menyenaraikan kemahiran lokomotor dan 4. Peraturan Permainan - Menggunakan konsep jam sebagai pandu bukan lokomotor dalam permainan tradisional. arah dalam aktiviti mencari harta karun 5. Pentaksiran - Menggunakan kemahiran lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan yang sesuai 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut peraturan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan penggunaan dan fungsi alatan dengan betul. permainan tradisional B5D2E1 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam Mematuhi peraturan penggunaan alatan dan permainan. keselamatan di tempat aktiviti B5D2E3 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan smasa melakukan aktiviti.NOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 11. 11. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 36 Gimnastik asas 1.6.1 Melakukan hambur dan mendarat dengan 1. Memanaskan badan B3D1E4 Cadangan EMK : kedua-dua belah tangan dalam pelbagai arah Kreatif Dan Inovatif 08 OKT - Unit 28 : Hambur dan Mendarat 2. Hambur Badan Lurus Secara Berulang Melakukan pergerakan dan mengenal pasti 12 OKT Objektif : Berkebolehan melakukan 1.6.2 melakukan hambur k eatas peti lombol dan 3. Hambur Badan Lurus Ke Atas Mini postur badan semasa melakukan gimnastik 2012 kemahiran hambur dan mendarat mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki Trampolin Dan Mendarat Atas Peti asas. 2.5.1 mengenalpasti postur yang betul 4. Hambur badan lurus ke 5.2.2 menerima cabaran dan seronok semasa Lombol Dan Mendarat 5. Persembahan-Rangkaian Pergerakan - hambur dan pendaratan melakukan aktiviti 6. Menyejukkan badan -putaran 7. Pentaksiran B5D2E3 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal dan mempamerkan rasa seronok 37 Kapasiti Aerobik 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu 1. Memanaskan badan B3D3E1 Cadangan EMK : badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan 15 OKT - Unit 39 dan unit 40: Cabaran Jantung 2. Lampu isyarat Melakukan aktiviti fizikal yang 1. Keusahawanan otot 19 OKT dan sayangi jantung anda meningkatkan kapasiti aerobik dalam 2012 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk meningkatkan 3. Kumpulan pantas 2. Kreatif dan jangka masa yang ditetapkan kapasiti aeorobik dalam jangkamasa yang Inovatif Objektif : Berkebolehan melakukan ditetapkan 4. Main sep-sep B5D2E3 aktiviti yang meningkatkan dan membina kapasiti aerobik. 4.2.2 Membandingkan perubahan kadar nadi 5. Permainan kecil : Cabut Ekor Menerima cabaran, kemenangan dan sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal. kekalahan semasa melakukan aktiviti 3. Tom And Jerry 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar 4. Permainan kecil : Kumpul Harta B3D2E1 pernafasan semasa melakukan aktivitin fizikal 6. Menyejukkan badan Menyatakan perkaitan: 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa 7. Pentaksiran  Perubahan suhu badan, pernafasan melakukan aktiviti dan kadar nadi semasa memanaskan danPerubahan kadar nadi sebelum dan  menyejukkan badan selepas melakukan aktiviti fizikal 38 Kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan secara dinamik 1. Memanaskan badan. B3D3E2 Cadangan EMK:22 OKT - Unit 41 : Saya Boleh Lentur dan statik pada otot-otot utama dengan lakuan yang 2. Mengutip pundi kacang. Melakukan dan mengenalpasti otot-otot Keusahawanan-26 OKT betul. utama semasa aktiviti kelenturan, sikap keusahawanan Objektif : Berkebolehan melakukan 3. Mengilas.2012 aktiviti regangan dinamik. kekuatan dan daya tahan otot 4.3.1 Mengenalpasti otot-otot utama pada bahagian 4. Kembar Siam badan yang meregang semasa melakukan aktiviti 5. Permainan kecil : Limbo Rock kelenturan. 6. Menyejukkan badan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan 7. Pentaksiran. berkumpulan dengan seronok.NOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)
 12. 12. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN 39 Kecergasan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan secara dinamik 1. Memanaskan badan. B3D3E2 Cadangan EMK : 29 OKT - Unit 42 : Siapa Lebih Lentur dan statik pada otot-otot utama dengan lakuan yang 2. Gerak siku ke lutut (Lunge) Melakukan dan mengenalpasti otot-otot Kreatif Dan Inovatif 02 NOV betul. utama semasa aktiviti kelenturan, 2012 Objektif : Berkebolehan melakukan 3. Regangan sisi. aktiviti kelenturan. kekuatan dan daya tahan otot 4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama pada 4. Ayunan Tangan. bahagian badan yang meregang semasa melakukan 5. Permainan kecil: Laluan Rintangan aktiviti kelenturan. 6. Menyejukkan badan. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian 7. Pentaksiran. secara aktif. 40 Kekuatan Dan Daya Tahan Otot 3.4.1 Melakukan aktiviti kekuatan dan daya tahan 1. Memanaskan badan. B3D3E2 Cadangan EMK: 05 NOV - Unit 43 dan unit 44: Otot Ku Hebat , otot yang melibatkan ringkuk tubi separa, tekan tubi 2. Posmen. Melakukan dan mengenalpasti otot-otot Keusahawanan- 09 NOV saya kuat dan tahan ubahsuai, jengkit kaki setempat dan posisi separa utama semasa aktiviti kelenturan, sikap keusahawanan 2012 Objektif : Berkebolehan melakukan cangkung (half squat) dengan lakuan yang betul. 3. Stesen kuat. kekuatan dan daya tahan otot aktiviti meningkatkan daya tahan dan 4. Saya kuat dan tahan. kekuatan otot. 4.4.1 Menyatakan otot-otot pada bahagian badan 5. Saya bergayut. B4D2E1 yang terlibat semasa melakukan kekuatan dan daya Mengaplikasikan aktiviti kekuatan dan tahan otot. daya tahan otot serta menyatakan 6. Permainan kecil : Cabutan Bertuah 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa 7. Menyejukkan badan. kepentingannya melakukan aktiviti. 3.4.2 Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada 8. Pentaksiran. B5D2E3 palang menggunakan tangan. Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan aktiviti 4.4.2 Menyatakan kepentingan melakukan B2D2E1 senaman kekuatan dan daya tahan otot. Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan tangan 5.3.2 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. B3D3E2 Melakukan dan mengenalpasti otot-otot utama semasa aktiviti kelenturan, kekuatan dan daya tahan otot B5D2E2 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktivitiAKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN :1. Memanaskan badan2. Melakukan aktiviti memukul bola atas tee seperti :a) pukul bola atas teeb) pukul bola dan lari3. Permainan kecil4. Menyejukkan badanNOTA : 1.CADANGAN AKTIVITI BOLEH DI RUJUK BUKU PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 2 2.CADANGAN EMK BERGANTUNG KEPADA GURU MENGIKUT KESESUAIAN DISEDIAKAN OLEH : J.U. NEGERI PAHANG(WSWH)

×