Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een wiki voor hisotrisch-bibliografische naslagwerken

522 views

Published on

Informatie 2007

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een wiki voor hisotrisch-bibliografische naslagwerken

 1. 1. Een wiki voor historisch-bibliografische naslagwerken Karen Janssens Informatie 2007 14 september 2007
 2. 2. Een wiki…? <ul><li>… voor naslagwerken? </li></ul><ul><li>… voor historisch-bibliografische naslagwerken? </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 3. 3. Probleemstelling Kader: eindverhandeling GGS IBW (Universiteit Antwerpen), Promotoren: Prof. dr. Richard Philips, Prof. dr. Pierre Delsaerdt Hoofdvraag van deze eindverhandeling: Hoe kan een wiki aangewend worden bij de digitalisering van historische naslagwerken? Casus: De 18de-eeuwse bio-bibliografie van Jean-Noël Paquot Mémoires pour servir à l’histoire littéraire…  Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 4. 4. Overzicht <ul><li>Bibliografische naslagwerken </li></ul><ul><ul><li>Waarom digitaliseren en annoteren? </li></ul></ul><ul><li>Wiki’s </li></ul><ul><ul><li>Plannen : criteria, keuze software,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Opzetten : randinformatie, inhoud, community </li></ul></ul><ul><li>Demonstratie </li></ul><ul><li>Evaluatie en toekomstperspectieven </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 5. 5. Wat is een bio-bibliografie? <ul><li>Lemma per auteur </li></ul><ul><li>Biografische info </li></ul><ul><li>Bibliografische info </li></ul><ul><ul><li>Gepubliceerde werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet gepubliceerd </li></ul></ul><ul><li>Voetnoten </li></ul><ul><li>Verwijzingen </li></ul><ul><li>Alfabetische index achteraan </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 6. 6. Waarom digitaliseren? <ul><li>Enkel indien méérwaarde! </li></ul><ul><li>Huidige situatie: </li></ul><ul><ul><li>Veel informatie, maar ‘verborgen’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Raadpleegbaarheid beperkt in tijd en plaats </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeer beperkte zoekmogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Onaangepast aan de wensen van deze tijd </li></ul></ul><ul><li>Gewenste situatie: </li></ul><ul><ul><li>Inhoud beter toegankelijk / raadpleegbaar / opzoekbaar maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid bieden om informatie aan te vullen / te actualiseren </li></ul></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 7. 7. Waarom annoteren? <ul><li>Onvolledige oorspronkelijke uitgave </li></ul><ul><li>Veranderde situatie na 250 jaar </li></ul><ul><li>Oorspronkelijk werk was nooit bedoeld als ‘eindpunt’ </li></ul><ul><li>Welke informatie? Zeer breed! </li></ul><ul><li>Hoe? </li></ul>Je me propose uniquement d’aider ceux qui travailleront après moi sur cette matière, et de pousser notre Histoire Littèraire un peu plus avant qu’on n’ a fait jusqu’ici. Jean-Noël Paquot, 1765  Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 8. 8. Een wiki? <ul><li>Snel en eenvoudig inhoud op web plaatsen </li></ul><ul><li>Sociaal, kennis delen: Ieder een kan alles aanpassen! </li></ul><ul><li>Versiecontrole </li></ul><ul><li>Maar… </li></ul><ul><li>Ieder een kan alles aanpassen! Betrouwbaarheid? </li></ul><ul><li>Zoekmogelijkheden </li></ul><ul><li>Nooit ‘af’ </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 9. 9. Community <ul><li>Onlosmakelijk verbonden met wiki </li></ul><ul><li>Kritische massa </li></ul><ul><li>Soft security </li></ul><ul><li>Continuïteit </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 10. 10. Het plannen van een wiki <ul><li>Doelstellingen? </li></ul><ul><li>Middelen? </li></ul><ul><ul><li>Tijd, budget </li></ul></ul><ul><ul><li>Technische ondersteuning? </li></ul></ul><ul><li>Doelpubliek? </li></ul><ul><ul><li>Wie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwachtingen? </li></ul></ul><ul><li>Toegang? </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 11. 11. Keuze van de software: onze criteria <ul><li>Snel op te starten </li></ul><ul><li>Zeer beperkte middelen (tijd, budget, technische ondersteuning) </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid software (ondersteuning, verspreiding, achtergrond) </li></ul><ul><li>Professioneel en betrouwbaar ogend: ad-free!, neutrale template </li></ul><ul><li>Toegangscontrole </li></ul><ul><li>Ondersteuning beeldbestanden en unicode </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 12. 12. Wikimatrix.org  Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 13. 13. Onze keuze <ul><li>http://paquot.pbwiki.com </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 14. 14. Het opzetten van een wiki <ul><li>Technische implementatie: zeer snel </li></ul><ul><li>Inhoud en structuur van de wiki </li></ul><ul><ul><li>Welke informatie komt op de wiki, en hoe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijk: de gebruiker! </li></ul></ul><ul><li>Twee ‘soorten’ informatie: </li></ul><ul><ul><li>Eigenlijke inhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Randinformatie </li></ul></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 15. 15. Randinformatie <ul><li>Doel? </li></ul><ul><ul><li>Anticiperen op eventuele vragen van bezoekers en gebruikers </li></ul></ul><ul><ul><li>De betrouwbaarheid van de wiki verhogen </li></ul></ul><ul><li>Wat? </li></ul><ul><ul><li>Wat is een wiki? </li></ul></ul><ul><ul><li>Contactinformatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Richtlijnen voor lezers en bijdragers </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarom een wachtwoord? </li></ul></ul><ul><ul><li>Worden de gegevens op deze wiki goed beveiligd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zandbak </li></ul></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 16. 16. Eigenlijke inhoud <ul><li>Inhoud van het oorspronkelijke werk </li></ul><ul><ul><li>Conversie van analoog naar digitaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale tekst op de wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Structurering van de digitale tekst </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Index </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Structuur per lemma </li></ul></ul></ul><ul><li>De afbeeldingen </li></ul><ul><ul><li>Flickr.com </li></ul></ul><ul><li>De geannoteerde informatie </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 17. 17. Opzetten community <ul><li>Contacteren van de doelgroep </li></ul><ul><ul><li>E-mail </li></ul></ul><ul><ul><li>Mailing lists </li></ul></ul><ul><li>Tot nu toe </li></ul><ul><ul><li>Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis </li></ul></ul><ul><ul><li>Nederlandse Boekhistorische Vereniging </li></ul></ul><ul><ul><li>Neder-L </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroep Achttiende Eeuw </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis </li></ul></ul><ul><ul><li>Groupe de contact ‘Documents rares et précieux’ </li></ul></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 18. 18. Demonstratie http://paquot.pbwiki.com  Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 19. 19. Evaluatie <ul><li>De wiki </li></ul><ul><ul><li>Keuze software </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gebruiksvriendelijkheid, informatie, mogelijkheden: positief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toegangscontrole: te beperkt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inhoud </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Structuur, leesbaarheid: positief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taalkeuze? </li></ul></ul></ul><ul><li>De gebruikersgemeenschap </li></ul><ul><ul><li>Positieve reacties </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkt aantal aanvragen wachtwoord: tijd, toekomst? </li></ul></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 20. 20. Toekomstperspectieven <ul><li>In de nabije toekomst </li></ul><ul><ul><li>Promotie van de wiki </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hier en nu! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel in de Gulden Passer </li></ul></ul></ul><ul><li>Op middenlange termijn </li></ul><ul><ul><li>Aanleveren van nieuwe lemmata </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuze software herbekijken? </li></ul></ul><ul><li>Op lange termijn </li></ul><ul><ul><li>Uitbreiding naar andere bio-bibliografieën? </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitbreiding naar een semantische wiki? </li></ul></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 21. 21. Vragen?  Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 22. 22. Conversie analoog-digitaal <ul><li>Scannen (anastatische herdruk) </li></ul><ul><li>OCR : OmniPage Pro 14.0 </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007
 23. 23. Flickr.com <ul><li>Beperkte opslagcapaciteit : link naar Flickr.com </li></ul> Informatie 2007 Karen Janssens 14 september 2007

×