Successfully reported this slideshow.

Hvem jobber i fremtidas medisinske bibliotek?

283 views

Published on

Foredrag på SMH-dagene på Gjøvik 10.-12. september 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvem jobber i fremtidas medisinske bibliotek?

 1. 1. 1 SMH-dagene på Gjøvik 10.-12. september 2012 Hvem jobber i fremtidas medisinske bibliotek? Har vi ei tidsriktig og tilstrekkelig bibliotekarutdanning ? Karen Johanne Buset NTNU UB Medisinsk bibliotek
 2. 2. 2 Det skal handle om….. • Trender • Nye paradigmer • Å være relevant • Bibliotek 2.0? • Organisasjon 2.0?? • Kompetanse - selvfølgelig
 3. 3. 3 Trender • For å si noe om framtida må vi kjenne fortida • Vi kan også lytte til brukerne • Finn trendsettere i bibliotekbransjen – Blogger – Twitter – EAHIL • Teknologitrender i høyere utdanning – Gartner – New Media Consortium
 4. 4. 4
 5. 5. 5 Horizon report • Ressurser er lett tilgjengelig via Internett • Folk forventer å kunne jobbe, lære og studere når og hvor de vil • Tjenestene vi bruker er skybaserte • Studentene samarbeider om oppgavene • Tverrfaglighet og mer crosscampus samarbeid
 6. 6. 6 "Think of a paradigm shift as a change from one way of thinking to another. ... It just does not happen, but rather it is driven by agents of change." (Kuhn, Thomas, S., "The Structure of Scientific Revolutions")
 7. 7. 7 Digitalt bibliotek - Bibliotek-nettside - Biblioteket overalt - e-tidsskrift - Nettverk - Helsebiblioteket - Bygg boka selv - 2.0 og beta Bibliotek- Bruker- kontroll kontroll - Trykt materiale - Læringssenter - Autoritet - Fleksibel bruk - Fleksible areal - Silotenking - Boka på kontoret Fysisk bibliotek
 8. 8. 8 Framtidas bibliotek? The heart of Library 2.0 is user-centered change. It is a model for library service that encourages constant and purposeful change, inviting user participation in the creation of both the physical and the virtual services they want, supported by consistently evaluating services
 9. 9. 9
 10. 10. 10 Brukere Teknologi Bibliotekrom Tjenester Ansatte Hva er et Litteratur bibliotek Organisasjon ?
 11. 11. 11 Innhold: Utfordringer • Et eksempel: 90% av NTNU UBs budsjett går til elektronisk materiale • Bibliotekets samlinger er tilgjengelig på Internett, bibliotekkatalogen søkes i Google • Leverandørene er usikre på markedet og egne roller, det fører til plagsomme rutiner/regler og proprietære grensesnitt • Hvordan vurdere kvaliteten på applikasjoner og e-ressurser fra et bredt spekter av kilder – ikke bare bøker og tidsskrifter og artikler fra pålitelige kvalitetskilder? • Studenter vil bruke innholdet vårt på nye måter og i ulike sammenhenger – for å bygge sitt eget pensum
 12. 12. 12 Hva skal vi tilby – og hvordan?
 13. 13. 13 Teknologi • Mobil teknologi • E-bøker • iPad og nettbrett • Skytjenester (Cloud computing) • Sosiale media • Augmented reality • RFID og QR-koder
 14. 14. 14
 15. 15. 15 What digital natives want from their library
 16. 16. 16 Biblioteket er også et sted…
 17. 17. 17 Bibliotekar 2.0 innkjøp ♦ vurdering av kilder ♦ forhandle avtaler ♦ systemintegrasjon ♦ tilrettelegge innhold ♦ metadata ♦ markedsføring ♦ skrankearbeid i videste forstand ♦ språkkyndig ♦ prosjektarbeid ♦ sosiale media ♦ systematiske søk ♦ forske ♦ referanseverktøy ♦ kritisk vurdering ♦ HTA ♦ digital kompetanse ♦ kildekritikk ♦ EBM ♦ undervise ♦ bibliotekutvikling ♦ publisering ♦ open access ♦ kommunikasjon ♦ lage websider ♦ blogge ♦ fagprosedyrer ♦ steke vafler ♦ fjernlån ♦ drifte IKT-utstyr ♦ forstå alle slags bibliotek/informasjonsrelaterte systemer ♦ ny teknologi ♦ svare på alle slags spørsmål ♦ ledelse ♦ katalogisering ♦ endring ♦ opphavsrett ♦ lisenser ♦ blant annet…..
 18. 18. 18 Hvem ansetter vi?
 19. 19. 19 Medisinsk bibliotek ved Akershus universitetssykehus. Ettårig engasjement som spesialbibliotekar i 100% stilling, med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist: 16.09.2012.
 20. 20. 20 Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Medisinsk bibliotek Spesialbibliotekar- Søknadsfrist 17, september
 21. 21. 21 Kompetanse
 22. 22. 22
 23. 23. 23 Framtidas bibliotek er En organisasjon som • er tilpasningsdyktig og som kontinuerlig vurdere nye ideer og behov for endringer • er fleksibel og bevisst lærer og utvikler seg Har ansatte som • har fokus på holdninger og relasjoner • er involvert og tar ansvar • har kommunikasjonsevner • er nyskapende og tar risiko
 24. 24. 24 Takk for meg!

×