Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1

e

NR

te

u
dr k

e

v

NIEUWS
Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs...
4

7

Inhoud
	3	
Belastingdienst blijft controleren op
afdrachtvermindering onderwijs
	4	 Ruim baan voor de jongere werkne...
werkgever

Belastingdienst blijft controleren op

afdrachtvermindering
onderwijs
Met ingang van 1 januari 2014 is de
afdra...
werkgever

Ruim baan
voor de
jongere
werknemer
Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe
‘subsidieregeling’ voor werkgevers:
d...
ondernemer	
	

werkgever	

dga

Nieuwe
pensioenaanscherpingen
per 2015
Eind december vorig jaar bereikte het kabinet op de...
ONDERNEMER

DGA

Alle belastingplichtigen

Uw auto in 2014

zuinig is het
devies
Autorijden wordt in 2014 voor veel
automo...
ondernemer	

werkgever	

dga

Innovatie
blijft ook
dit jaar
lonend
Ook in 2014 kunnen innoverende
ondernemers profiteren v...
Alle belastingplichtigen

Van zonnepaneeleigenaar

naar btw-ondernemer
De laatste jaren heeft het plaatsen van zonnepanele...
bv

ondernemer

Alle belastingplichtigen

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
onder de loep
Om het voortbestaan van een ondernemi...
alle belastingplichtigen

Tijdelijk extra hoge vrijstelling bij

schenking voor
de eigen woning
Door een tijdelijke verrui...
TIPS
1

DGA

Tijdelijk minder belasting
over dividenduitkering
Dit jaar betaalt u minder
belasting over een
dividenduitker...
+

TIPS

DGA

2

Alle belastingplichtigen

plaats in de lening, dan moet u dit ook doorgeven binnen
één maand na het einde...
+

ondernemer

BV

4

Extra controle op bedrijfskosten
De Belastingdienst gaat extra aandacht besteden aan de
privé-uitgav...
+

TIPS

ondernemer

BV

7

Extra kredietsteun voor bedrijven
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen nog
steeds...
+

Alle belastingplichtigen

10

Verbouwen met extra voordeel
Er is goed nieuws voor mensen met verbouwplannen.
Het tijdel...
 

Amersfoort

De Brand 40 	
Postbus 468 	
T (033) 463 57 27 	

 

3823 LL Amersfoort
3800 AL Amersfoort
amersfoort@crop.n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CROP nieuwsbrief-februari 2014

954 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CROP nieuwsbrief-februari 2014

 1. 1. 1 e NR te u dr k e v NIEUWS Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs ge Jaargang 19  februari 2014 rsi Nieuwe pensioenaanscherpingen per 2015 Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs Van zonnepaneeleigenaar naar btw-ondernemer Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de loep Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein www.crop.nl
 2. 2. 4 7 Inhoud 3 Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs 4 Ruim baan voor de jongere werknemer 5 Nieuwe pensioenaanscherpingen per 2015 6 Uw auto in 2014: zuinig is het devies 7 Innovatie blijft ook dit jaar lonend 8 Van zonnepaneeleigenaar naar btw-ondernemer 9 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de loep 10 Tijdelijk extra hoge vrijstelling bij schenking voor de eigen woning 12 TIPS 2 5 8
 3. 3. werkgever Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft. Deze is vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Ondanks afschaffing blijft de Belastingdienst voorlopig controleren of werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs in het verleden goed hebben toegepast. Wie niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, riskeert bij controle niet alleen een naheffing, maar ook een boete. Check daarom uw aangifte loonheffingen en uw administratie, zodat u zeker weet dat u de regels voor de afdrachtvermindering onderwijs wel goed heeft toegepast. Controle op afdrachtvermindering De Belastingdienst heeft in november vorig jaar al laten weten voorlopig te blijven controleren op een juiste toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Uit een onderzoek is namelijk gebleken dat deze lang niet altijd juist wordt toegepast. Inmiddels is in de praktijk ook een intensivering van de controle op de afdrachtvermindering onderwijs door de Belastingdienst waargenomen. Let op! Indien blijkt dat de afdrachtvermindering niet goed is toegepast, kan de Belastingdienst bij controle tot vijf jaar teruggaan. In 2014 kan de Belastingdienst dan ook met terugwerkende kracht naheffingsaanslagen opleggen tot en met 2009. Een check kan geen kwaad Met een goede check van uw administratie en de door u ingediende aangifte loonheffingen kunt u een naheffingsaanslag met een verzuim- of vergrijpboete wellicht voorkomen. Waar moet u zoal op letten? • ontroleer of u de afdrachtvermindering onderwijs C voor de juiste categorieën werknemers en leerlingen heeft toegepast. In totaal kende de afdrachtvermindering acht categorieën.    • ontroleer of u voor elke werknemer heeft C voldaan aan de voorwaarden. Denk daarbij aan de administratieve verplichtingen, zoals het bij uw administratie bewaren van een ondertekende leer-werkovereenkomst of een onderwijsarbeidsovereenkomst. • Controleer per aangifte loonheffingen hoeveel afdrachtvermindering u voor elke werknemer heeft toegepast. Klopt de hoogte van de afdrachtvermindering? U kunt dit controleren aan de hand van de start- en einddatum van de opleiding, de duur van de afdrachtvermindering en het toetsloon voor de berekening van de afdrachtvermindering. Zorg er ook voor dat u al deze gegevens goed bij uw loonadministratie bewaart. • ontroleer of is voldaan aan de onderwijs- en C kwaliteitsvereisten. Is de gevolgde opleiding een volledige en erkende crebo- (BBL) of croho- (hbo-) opleiding? Had uw werknemer destijds de intentie om een volledige opleiding te volgen en is deze opleiding ook daadwerkelijk volledig gevolgd? Controleer of de in de leer-werkovereenkomst of de onderwijsarbeidsovereenkomst opgenomen resultaten ook daadwerkelijk door uw werknemer zijn bereikt. Er geldt overigens geen diplomaeis. Ook als uw werknemer er niet in geslaagd is om zijn opleiding met succes af te ronden, is de afdrachtvermindering onderwijs van toepassing. Let op! Op dit moment loopt er een gerechtelijke procedure over de vraag of de afdrachtvermindering onderwijs ook geldt voor een deelkwalificatie. De Belastingdienst vindt van niet en controleert hier ook op. In juni 2013 besliste rechtbank Noord-Nederland dat de afdrachtvermindering bij een deelkwalificatie dan niet kan worden toegepast. Volgens de rechtbank moet de onderwijsinspanning gericht zijn op het uiteindelijk afronden van een volledige beroepsopleiding. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend. Twijfelt u of u aan alle voorwaarden heeft voldaan en de afdrachtvermindering onderwijs goed heeft toegepast, neem dan contact op met uw contactpersoon bij CROP. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan moeten de aangiften loonheffingen namelijk zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Jaargang 19, nummer 13
 4. 4. werkgever Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe ‘subsidieregeling’ voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke kortingsregeling waar u van profiteert als u in de komende twee jaar een jongere vanuit een ww- of bijstandspositie in dienst neemt. Zoals gebruikelijk geldt ook voor deze regeling een aantal voorwaarden. De regeling in het kort De regeling is in het leven geroepen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. U komt voor de premiekorting in aanmerking als u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een of meerdere jongeren in dienst neemt die bij aanvang van de dienstbetrekking een leeftijd hebben tussen de 18 en 27 jaar. De jongere moet voorafgaand aan de dienstbetrekking recht hebben gehad op een ww- of bijstandsuitkering. De premiekorting wordt verleend voor de duur van de dienstbetrekking, maar geldt maximaal twee jaar en bedraagt per aangenomen jonge werknemer € 3.500 per jaar. Verder geldt als voorwaarde dat het moet gaan om een dienstbetrekking van ten minste 32 uur per week op basis van minimaal een halfjaarcontract. Let op! Wordt na de indiensttreding de contractsduur van een halfjaar of de arbeidsduur van 32 uur gekort, dan heeft u geen recht meer op de premiekorting. Administratieve verplichtingen Om in aanmerking te komen voor de premiekorting, moet u voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Zo moet u bij uw loonadministratie een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente bewaren waaruit blijkt dat de jongere voor aanvang 4 van de dienstbetrekking recht had op een ww- of bijstandsuitkering. Daarnaast bewaart u bij uw loonadministratie de arbeidsovereenkomst met de jongere werknemer, waaruit moet blijken dat sprake is van ten minste een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week. Maximale korting in 2014 Officieel treedt de kortingsregeling pas in werking per 1 juli 2014. Neemt u echter nu al een jongere in dienst en voldoet u aan alle voorwaarden, dan telt dit al wel mee voor de premiekorting vanaf juli aanstaande. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting de helft van het jaarbedrag, oftewel € 1.750. Let op! Neemt u nu een jongere in dienst, maar is deze op 1 juli 2014 niet meer bij u in dienst, dan heeft u geen recht op de premiekorting. Korting op premie werknemersverzekeringen De premiekorting jongere werknemer komt in mindering op het totaal van de door u te betalen premies werknemersverzekeringen (dus ook op de premies werknemersverzekeringen van werknemers voor wie u geen recht heeft op premiekorting). De korting kan echter niet leiden tot een negatieve premie voor de werknemersverzekeringen. Tot slot kan de premiekorting jongere werknemer niet cumuleren met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.
 5. 5. ondernemer werkgever dga Nieuwe pensioenaanscherpingen per 2015 Eind december vorig jaar bereikte het kabinet op de valreep nog een akkoord over de pensioenopbouw vanaf 2015. Deze wordt opnieuw aangescherpt. De maximale pensioenopbouwpercentages gaan wederom omlaag. Daarnaast wordt het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, beperkt tot € 100.000 en krijgen hogere inkomens de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk bij te sparen voor hun oude dag. Het pensioenakkoord is inmiddels in de vorm van een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Omdat het kabinet voor dit akkoord ook een meerderheid heeft in de Eerste Kamer, is de verwachting dat er zonder al te veel problemen zal worden ingestemd met de aangekondigde pensioenaanscherpingen. Wat dit voor u betekent, leest u hieronder. begrenzing van het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd en de wijzigingen van de maximale opbouw voor het partner- en wezenpensioen hebben gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers. Ook uw eigen pensioencontract, wanneer u als directeurgrootaandeelhouder pensioen in eigen beheer opbouwt, zal moeten worden aangepast. Pensioenopbouwpercentages omlaag Met ingang van 1 januari 2015 gaat de jaarlijkse pensioenopbouw opnieuw omlaag. Het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen bedraagt in 2014 nog 2,15% (in 2013 was dit 2,25%), maar gaat volgend jaar omlaag naar 1,875%. Voor pensioen op basis van het eindloon geldt vanaf 2015 een percentage van 1,657% (2014: 1,9% en 2013: 2%). Een soortgelijke aanpassing wordt ook doorgevoerd voor beschikbare premieregelingen. Ook de maximumopbouw voor het partner- en wezenpensioen wordt naar rato gewijzigd. Maximumopbouw en nettolijfrente Het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt vanaf 2015 beperkt tot € 100.000. Heeft u een hoger inkomen, dan krijgt u de mogelijkheid om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen. Via een nettolijfrente kunt u zo een oudedagsvoorziening opbouwen die ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse brutopensioenopbouw van 1,875% van uw gemiddeld verdiende arbeidsinkomen. De premies voor de nettolijfrente zijn niet aftrekbaar in box 1, maar de opgebouwde aanspraak is vrijgesteld in box 3. De pensioenuitkeringen uit de nettolijfrente zijn onbelast. Aanpassing pensioenovereenkomst Mochten de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de nieuwe pensioenaanscherpingen per 2015, dan betekent dit dat bestaande pensioentoezeggingen mogelijk opnieuw moeten worden aangepast. De verlaging van de opbouwpercentages, de    Jaargang 19, nummer 15
 6. 6. ONDERNEMER DGA Alle belastingplichtigen Uw auto in 2014 zuinig is het devies Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, dankzij de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het devies: hoe zuiniger de auto, hoe minder belasting u betaalt. Minder zuinige auto’s worden echter in 2014 wel zwaarder belast. Einde vrijstelling motorrijtuigenbelasting De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) die gold voor zéér zuinige personenauto’s (benzine max. 110 gr/km, diesel max. 95 gr/km) is met ingang van 1 januari 2014 komen te vervallen voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Er wordt nog één uitzondering gemaakt voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km. Voor deze voornamelijk (semi)elektrische auto’s loopt de vrijstelling nog door tot en met 2015. Daarna zijn ook deze zéér zuinige auto’s niet meer vrijgesteld. Oldtimervrijstelling aan banden De oldtimervrijstelling in de MRB is aan banden gelegd. Alleen voor auto’s van 40 jaar en ouder geldt nog een vrijstelling. Voor een jongere klassieke benzineauto vanaf 26 jaar en niet ouder dan 40 jaar valt u nog deels in de vrijstelling. U betaalt voor een dergelijke auto het kwarttarief in de MRB (maximaal € 120 per kalenderjaar), mits u met de auto in de maanden januari, februari en december geen gebruikmaakt van de openbare weg. Let op! Voor een jonge klassieke auto tussen de 26 en 40 jaar oud die op diesel of gas rijdt, betaalt u vanaf dit jaar het volle MRB-tarief. Accijnzen omhoog Dat autorijden alsmaar duurder wordt, blijkt ook uit de verhoging van de accijnzen. Brandstoffen zijn dit jaar opnieuw in prijs gestegen. Het accijnstarief op een liter 6 benzine bedraagt in 2014 € 0,76 (2013: € 0,75) en op een liter diesel € 0,48 (2013: € 0,44). De accijns van LPG is verhoogd met € 0,07 per liter. BPM aangescherpt De overheid gebruikt ook de BPM (belasting personenauto’s en motorrijwielen) om u te stimuleren een zuinige en schone auto aan te schaffen. Dit jaar is het laatste jaar dat er nog onderscheid wordt gemaakt in de CO2-grenzen voor benzine en diesel. Vanaf 2015 gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen. In 2014 zijn benzineauto’s met een CO2uitstoot van maximaal 88 gram per kilometer vrijgesteld van BPM (dieselauto maximaal 85 gram/km). Verder is de korting van € 500 op de BPM voor een Euro-6-dieselpersonenauto met ingang van dit jaar komen te vervallen. Bijtelling auto van de zaak Overweegt u de aanschaf van een nieuwe (lease)auto van de zaak, dan moet u voor het bijtellingspercentage tot slot ook rekening houden met een aanscherping van de CO2-grenzen. De 0%-bijtelling is met ingang van dit jaar komen te vervallen. Schaft u dit jaar of in 2015 een zakelijke auto aan met een CO2-uitstoot minder dan 51 gr/km en rijdt u hiermee op jaarbasis meer dan 500 km privé, dan moet u rekening houden met 7% bijtelling gedurende 60 maanden. Voor een nieuwe, volledig elektrische auto (CO2-uitstoot 0 gr/km) bedraagt de bijtelling 4%.
 7. 7. ondernemer werkgever dga Innovatie blijft ook dit jaar lonend Ook in 2014 kunnen innoverende ondernemers profiteren van een flinke tegemoetkoming vanuit de overheid. Wel zijn er wat aanpassingen in de regelingen voor speur- en ontwikkelingswerk. Welke deze zijn, leest u hieronder. Fiscale innovatieregelingen Voor innovatieve ondernemers is er een aantal fiscale innovatieregelingen. Zo is er de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) om de loonkosten voor deze werkzaamheden binnen uw bedrijf te verlagen. Ook een zelfstandig ondernemer kan gebruikmaken van de WBSO. Voor hem of haar is er de SO-aftrek in de inkomstenbelasting. De Research en Development Aftrek (RDA) verlaagt de overige kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk. Tot slot kent de vennootschapsbelasting nog de innovatiebox. WBSO in 2014 Dit jaar is er een aantal aanpassingen in de WBSO. De bovengrens van de eerste schijf is verhoogd, terwijl het percentage omlaag is gegaan. De cijfers en percentages voor 2014 zien er als volgt uit: • oongrens eerste schijf: € 250.000 L (2013: € 200.000). • ercentage eerste schijf: 35% (2013: 38%). P • ercentage eerste schijf voor starters blijft 50%. P • ercentage tweede schijf blijft 14%. P • lafond blijft € 14 mln. P Daarnaast is in de WBSO het volgende gewijzigd: • anaf dit jaar mag iedere ondernemer in 2014 een V jaaraanvraag indienen. Er is geen beperking meer van maximaal zes maanden. • en verrekening van een SO-verklaring die een E deel van het jaar betreft, kan voortaan met de loonheffing in het hele jaar worden verrekend. De aftrek speur- en ontwikkelingswerk voor zelfstandigen is ongewijzigd gebleven. Deze bedraagt in 2014, net als in 2013, € 12.310. U moet wel voldoen aan het urencriterium en minimaal 500 uur per jaar besteden aan SO. Startende zelfstandigen krijgen een extra SO-aftrek van € 6.157.    RDA in 2014 Daar waar de WBSO de arbeidskosten verlaagt, verlaagt de RDA de overige kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in materialen en apparatuur. De RDA is een extra aftrekpost op de winst in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en bedraagt dit jaar 60% (2013: 54%) van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan SO-werk. Deze kosten en uitgaven moeten wel zijn erkend in een SO-verklaring. Innovatiebox ongewijzigd Naast de WBSO en de RDA is er voor ondernemers in de vennootschapsbelasting (BV of NV) nog één belangrijk fiscaal instrument voor innovatie: de innovatiebox. Heeft u een octrooi of een SOverklaring gekregen voor een eigen innovatie, dan kunt u de winsten die u behaalt met uw innovatieve activiteiten onderbrengen in de innovatiebox. In deze box geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%. Vanaf 2013 kunt u ook kiezen voor een forfaitaire regeling. Deze houdt in dat u 25% van uw totale winst mag aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000. TIP Maakt u nog geen gebruik van de WBSO en de RDA, maar bent u wel innovatief bezig, kijk dan eens op de site van de nieuwe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een onderdeel van het Ministerie van Economische zaken en bestaat sinds 2014. De organisatie is ontstaan uit een fusie van AgentschapNL en Dienst Regelingen. Jaargang 19, nummer 17
 8. 8. Alle belastingplichtigen Van zonnepaneeleigenaar naar btw-ondernemer De laatste jaren heeft het plaatsen van zonnepanelen op huizen een grote vlucht genomen. Niet verwonderlijk, want uw energierekening gaat omlaag en u draagt met zonnepanelen bij aan een beter milieu. Op termijn bespaart u geld, maar wanneer u als particulier zonnepanelen aanschaft, kwalificeert u zéér waarschijnlijk voor de Belastingdienst direct als btwondernemer. Dat heeft voordelen, maar kan ook nadelen hebben. Btw-ondernemerschap Op 20 juni 2013 besliste de Europese rechter dat particulieren die met zonnepanelen energie leveren aan hun energieleverancier, kwalificeren als ondernemer voor de btw. Sinds die tijd merkt de Belastingdienst u aan als btw-ondernemer wanneer u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Dat betekent dat u de Belastingdienst kunt verzoeken om een teruggaaf van de btw die u betaalt bij aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Daar staat tegenover dat u btw verschuldigd bent over de stroom die u zélf verbruikt en de stroom die u tegen vergoeding levert aan uw energiebedrijf. Om het u gemakkelijker te maken, mag u voor deze verschuldigde btw (over stroom die u levert aan uw energiebedrijf) uitgaan van een forfaitair bedrag dat afhangt van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Maakt u gebruik van het forfait, dan mag u geen btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Heeft u geïntegreerde zonnepanelen – speciale dakpannen met een zonnepaneelfunctie –, dan gelden andere forfaitaire bedragen. Enkele aandachtspunten Aan het btw-ondernemerschap kleven wel wat nadelen. Zo moet u een administratie bijhouden en periodiek btw-aangifte doen. Wilt u al deze rompslomp niet, dan hoeft u niets te doen. U bent namelijk als particulier zonnepaneeleigenaar niet verplicht om u aan te melden als ondernemer zolang het saldo btw-bedrag (de verschuldigde btw minus de in aftrek te brengen btw) over een kalenderjaar niet meer is dan € 1.345. Wilt u echter de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen, dan zult u zich bij de Belastingdienst moeten aanmelden als ondernemer. TIP Als particulier zonnepaneeleigenaar blijft u op jaarbasis vrijwel altijd onder het saldo btw-bedrag van € 1.345. Heeft u zich aangemeld als btw-ondernemer voor de teruggave van de btw op aanschaf en installatie, dien dan tijdig voor het jaar daarop een verzoek in voor ontheffing van de administratieve verplichtingen. U hoeft dan vanaf dat jaar geen btw-aangifte meer te doen. Daar staat tegenover dat u vanaf dat jaar ook geen recht meer heeft op btw-aftrek. In 2013 aangeschafte zonnepanelen Heeft u op of na 20 juni 2013 zonnepanelen laten aanbrengen en u nog niet aangemeld bij de Belastingdienst, dan kunt u zich – indien gewenst – alsnog aanmelden en de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen. Zijn er vóór die tijd zonnepanelen aangebracht, dan kan dit volgens de Belastingdienst niet. In de praktijk bestaan twijfels of dit standpunt wel terecht is. Wilt u meer weten, neem dan contact op met uw contactpersoon bij CROP. Opwekvermogen in Wattpiek per jaar 0 - 1000 1001 - 2000 2001 - 3000 3001 - 4000 4001 - 5000 8 Forfait per jaar € 20 € 40 € 60 € 80 € 100
 9. 9. bv ondernemer Alle belastingplichtigen Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de loep Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen, kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze lag even onder vuur en dat vuurtje is – ondanks een uitspraak van de Hoge Raad – nog niet helemaal gedoofd. Discussie of niet, de vrijstelling bij verkrijging van ondernemingsvermogen is dit jaar zelfs verder omhooggegaan. Kort gezegd komt de faciliteit erop neer dat degene die ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt – onder voorwaarden – (nagenoeg) geen schenk- en erfbelasting hoeft te betalen. Er geldt namelijk een forse vrijstelling. De verkrijging van ondernemingsvermogen of aandelen in een bv is voorwaardelijk vrijgesteld voor zover de waarde van de objectieve onderneming niet groter is dan € 1.045.611 (2013: € 1.028.132). Is de waarde meer, dan geldt een voorwaardelijke vrijstelling van 83% over het meerdere. Bent u, ondanks de hoge vrijstelling, toch schenk- en erfbelasting verschuldigd, dan kunt u hiervoor tien jaar (rentedragend) betalingsuitstel aanvragen. Let op! Bij de verkrijging van aandelen geldt deze vrijstelling alleen voor dat deel van de waarde dat toerekenbaar is aan echt ondernemingsvermogen. Daarnaast kan het beleggingsvermogen tot maximaal 5% van het echte ondernemingsvermogen worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Voor aandelen in een pure beleggings-bv geldt de vrijstelling niet. Zoals gezegd, kent de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat u als verkrijger de onderneming nog minimaal vijf jaar moet voortzetten. Voldoet u niet aan het voortzettingsvereiste van vijf jaar, dan vervalt de voorwaardelijke vrijstelling en moet er alsnog belasting worden betaald. Hof voor de Rechten van de Mens. De stichting is van mening dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wel in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Zij roepen dan ook mensen op om via een collectieve procedure mee te procederen. Overleg Er zijn veel onzekerheden of het door de SMCO voorgenomen beroep ontvankelijk zal worden verklaard en of het verzoek zal worden toegewezen. Het is ook niet perse noodzakelijk om via de SMCO aan te sluiten bij de procedure. Momenteel overleggen beroepsorganisaties zoals het SRA met het Ministerie van Financiën over de administratieve verwerking van de – naar verwachting – vele procedures die hierover zullen worden opgestart. In afwachting op bericht van het Ministerie lijkt het niet noodzakelijk dat men zich nu al aanmeldt bij de SMCO om in beroep te komen of los daarvan een advocaat in te schakelen. We adviseren u daarom om niet zomaar aan te haken bij deze collectieve procedure, maar eerst contact met uw contactpersoon bij CROP op te nemen. Wel is het van belang om bij momenteel nog lopende bezwaartermijnen of binnenkort op te leggen aanslagen erfbelasting of schenkbelasting, bezwaar in te dienen tot behoud van rechten, zulks onder verwijzing naar de verwachte procedure. Desgewenst kunnen wij zorg dragen voor het indienen van een bezwaarschrift. Geoorloofde vrijstelling De bedrijfsopvolgingsfaciliteit lag enige tijd onder vuur. De faciliteit zou door de zeer hoge vrijstelling zorgen voor een ongeoorloofd onderscheid tussen de verkrijging van privé- en ondernemingsvermogen. Wie immers particulier vermogen erft, kan geen gebruikmaken van deze vrijstelling. In november vorig jaar besliste de Hoge Raad echter dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Heeft u destijds bezwaar gemaakt tegen een aanslag schenk- en erfbelasting, dan heeft de Belastingdienst inmiddels uw bezwaar collectief afgewezen. Aanhoudende onrust Wellicht heeft u in de pers iets gelezen over de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO). Deze stichting wil een procedure starten bij het Europese    Jaargang 19, nummer 19
 10. 10. alle belastingplichtigen Tijdelijk extra hoge vrijstelling bij schenking voor de eigen woning Door een tijdelijke verruiming van de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting, is het dit jaar extra aantrekkelijk om een schenking te ontvangen voor de eigen woning. Deze eigenwoningschenking is populair, zo blijkt uit een onderzoek van Netwerk Notarissen. De verruimde vrijstelling geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. Alhoewel de regeling aantrekkelijk is, moet u ook bedacht zijn op wat haken en ogen. Eigenwoningschenking Ontvangt u een schenking voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eigen woning of om uw eigenwoningschuld af te lossen, dan mag u gebruikmaken van de extra verruimde schenkingsvrijstelling die tot 1 januari 2015 geldt. U hoeft dan over een schenking tot maximaal € 100.000 geen schenkbelasting te betalen. De voorwaarde dat het om een schenking moet gaan van een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar, is tijdelijk komen te vervallen. Iedereen mag dus, ongeacht zijn of haar leeftijd, € 100.000 voor de eigen woning ontvangen van een ander familielid of zelfs van een willekeurige derde. U mag zelfs meerdere malen € 100.000 ontvangen, mits dit maar afkomstig is van verschillende schenkers. Hebben uw ouders echter al eerder een bedrag aan u geschonken voor de eigen woning of voor andere doeleinden onder de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan komt deze eerdere schenking wel in mindering op de vrijstelling van € 100.000 en kunnen zij dus slechts een lagere vrijgestelde schenking aan u doen. Let op! Ondanks dat er geen schenkbelasting hoeft te worden betaald, moet er wel aangifte worden gedaan van de belastingvrije schenking van € 100.000. Enkele voorwaarden Om gebruik te kunnen maken van de extra verruimde schenkingsvrijstelling moeten zowel de daadwerkelijke schenking als besteding vóór 1 januari 2015 plaatsvinden. De schenking moet zijn gedaan onder de opschortende voorwaarde dat u de 10
 11. 11. TIPS 1 DGA Tijdelijk minder belasting over dividenduitkering Dit jaar betaalt u minder belasting over een dividenduitkering die u vanuit uw bv ontvangt. Het tarief in box 2 is namelijk alleen voor 2014 verlaagd van 25% naar 22%, voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan € 250.000. Over het meerdere is het normale 25%-tarief van toepassing. Een dividenduitkering dit jaar kan u dus een belastingbesparing van maximaal € 7.500 opleveren. Indien u een fiscale partner heeft, kunt u zelfs tot € 500.000 aan dividend tegen het 22%-tarief uitkeren. In dat geval kan de belastingbesparing oplopen tot maximaal € 15.000. schenking gebruikt voor de verwerving van de eigen woning of gebruikt voor de aflossing van (een gedeelte van) de eigenwoningschuld. Dat betekent dat de schenking voor de vrijstelling pas tot stand komt als aan de voorwaarde is voldaan. Zorg er dus voor dat u de akte van levering van de woning vóór 1 januari 2015 tekent bij de notaris of dat u vóór die datum daadwerkelijk met de schenking een deel van uw eigenwoningschuld aflost. Gebruikt u de schenking voor verbetering of onderhoud aan de woning, dan geldt een ontbindende voorwaarde. U moet de schenking hierdoor in het jaar van de schenking – 2013 of 2014 – of in de twee daaropvolgende kalenderjaren gebruiken voor de kosten van verbetering of onderhoud van uw eigen woning. Let op! Gebruikt u de schenking voor de aflossing van de eigenwoningschuld, houd er dan rekening mee dat u in de toekomst minder hypotheekrente in aftrek kunt brengen. De schenking kan ook gevolgen hebben voor een eventuele kapitaalverzekering eigen woning (KEW) die in de toekomst tot uitkering komt. De rente die is begrepen in een uiteindelijke KEW-uitkering kan hierdoor (deels) belast zijn. Aflossen van een restschuld Tot slot mag de belastingvrije schenking van € 100.000 ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld die is ontstaan na verkoop van de woning. Deze tegemoetkoming geldt ook na 2014 als de oude voorwaarden voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling herleven. Het moet na 2014 echter wel weer gaan om restschulden ontstaan op of na 29 oktober 2012.    van 25% 22 % Keer niet zomaar dividend uit! Neem hiervoor altijd eerst contact op met uw contactpersoon bij CROP. Voordat uw bv namelijk dividend mag uitkeren, zal er altijd eerst een uitkeringstoets moeten worden uitgevoerd. Deze uitkeringstoets dient om te bepalen of uw bv ook na de dividenduitkeringen aan haar verplichtingen kan voldoen. Bouwt u in de bv ook pensioen in eigen beheer op, dan is een extra waarschuwing op zijn plaats. Een dividenduitkering is pas mogelijk als er voldoende vermogen is en blijft voor de dekking van het pensioen. Daarbij moet worden uitgegaan van de commerciële waarde van de pensioenverplichting en niet van de fiscale waarde. Jaargang 19, nummer 111
 12. 12. + TIPS DGA 2 Alle belastingplichtigen plaats in de lening, dan moet u dit ook doorgeven binnen één maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond. Verplichte melding van hypotheekgegevens Vanaf 2013 gelden er nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Voor een nieuwe hypotheek is alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Heeft u het afgelopen jaar een hypothecaire lening voor uw eigen woning afgesloten bij uw eigen bv of heeft u hiervoor geld geleend bij bijvoorbeeld een familielid, dan moet u de Belastingdienst informeren over deze hypothecaire lening. Geeft u namelijk niet op tijd de gegevens hierover door, dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek. Let op! Hoeft u niet verplicht af te lossen om hypotheekrente in aftrek te brengen, bijvoorbeeld omdat u de lening al vóór 1 januari 2013 heeft afgesloten bij uw bv of een familielid, dan hoeft u geen gegevens aan de Belastingdienst door te geven. Heeft u in 2013 een nieuwe hypotheek afgesloten bij een bank of een verzekeraar, dan hoeft u ook geen extra gegevens door te geven. De bank of verzekeraar geeft dit namelijk zelf door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft hiervoor een formulier ter beschikking gesteld: ‘Opgaaf lening eigen woning’. Dit formulier moet worden ingestuurd uiterlijk bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2013. Dient u uw aangifte niet in vóór 31 december 2014, dan moet het formulier uiterlijk op 31 december 2014 bij de Belastingdienst binnen zijn. Vindt er nadien een wijziging TIPS DGA 1e kwartaal 2014 3 Hoger gebruikelijk loon in 2014 Dit jaar is het gebruikelijk loon voor onder andere de directeur-grootaandeelhouder (dga) vastgesteld op € 44.000 (2013: € 43.000). Het gebruikelijk loon is het loon dat u volgens de wet minimaal moet verdienen en wat gangbaar is voor het niveau en de duur van uw werk. Overigens gaat het om het loon voordat er loonbelasting/ premie volksverzekeringen wordt ingehouden, dus inclusief de eventuele bijtelling van uw auto van de zaak. Afhankelijk van uw situatie kan het gebruikelijk loon lager uitvallen. De bewijslast ligt bij u. Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn. Van een hoger loon is in ieder geval sprake als bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Uw loon moet dan worden gesteld op 12 minimaal 70% van dit hogere gebruikelijke loon, maar minimaal € 44.000. Is het loon van de meestverdienende werknemer binnen uw bedrijf meer dan dit bedrag, dan moet van dit loon worden uitgegaan.
 13. 13. + ondernemer BV 4 Extra controle op bedrijfskosten De Belastingdienst gaat extra aandacht besteden aan de privé-uitgaven die ondernemers op de zaak boeken. Deze uitgaven zijn namelijk niet van de winst aftrekbaar. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de regels rondom de aftrekbaarheid van kosten niet altijd even goed in acht worden genomen. De Belastingdienst is dan ook van plan om de in de aangiften van ondernemers opgegeven kosten wat meer onder de loep te nemen. Zorg er daarom voor dat u niet per abuis kosten in aftrek brengt die eigenlijk niet aftrekbaar zijn. Houd zakelijk en privé goed gescheiden. Dit speelt met name bij de gemengde kosten. Dit zijn kosten die zowel een zakelijk als een privé karakter hebben. Twijfelt u over de aftrekbaarheid van een bepaalde uitgave, neem dan contact op met uw contactpersoon bij CROP. Alle belastingplichtigen Notariële akte bij periodieke gift niet langer verplicht De eis van een notariële akte voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift is met ingang van dit jaar komen te vervallen. Voortaan is een periodieke gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een vereniging met minimaal 25 leden ook volledig aftrekbaar als deze gift wordt vastgelegd in een onderhandse akte van schenking. Dat levert u als ‘gulle gever’ een besparing op van notariskosten. De eis dat de periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze is vastgelegd voor een looptijd van minimaal vijf TIP    De Belastingdienst heeft sinds kort een eenvoudige modelschenkingsovereenkomst ter beschikking gesteld op www.belastingdienst.nl (zoekterm: overeenkomst periodieke giften). ondernemer TIPS 5 Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen Er komt mogelijk een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De details worden momenteel uitgewerkt, maar de hoofdlijnen zijn al wel bekendgemaakt. Het moet vooral een flexibele regeling worden, zodat u als zelfstandige vrijwillig in en uit kunt stappen en zelf kunt bepalen hoeveel u periodiek wilt inleggen. Er is sprake van een van tevoren bepaalde uitkeringsduur. Er wordt dus geen levenslange uitkering verzekerd. De ingelegde gelden worden collectief belegd en beheerd. Neemt u straks deel aan de collectieve pensioenregeling, dan mag u bij arbeidsongeschiktheid uw pensioen opnemen, zonder dat er revisierente verschuldigd is. Het is de bedoeling dat de collectieve pensioenregeling op 1 januari 2015 van start gaat. 6 jaar (of eindigt bij eerder overlijden) blijft bestaan. Inmiddels zijn de voorwaarden bekend waaraan de onderhandse akte van schenking moet voldoen. Naast een aantal standaardgegevens over de schenker en de instelling of vereniging, moet in de onderhandse schenkingsakte ook het volgende worden aangegeven: • het startjaar; • de looptijd in jaren van de uitkeringen of verstrekkingen (minimaal vijf en eindigend uiterlijk bij overlijden); en • de jaarlijkse hoogte van de uitkeringen of een omschrijving van de verstrekkingen. Tot slot dient in de onderhandse schenkingsakte een door de begiftigde instelling of vereniging aan de gift toe te kennen transactienummer van ten hoogste vijftien cijfers – dat voor de begiftigde instelling of vereniging uniek is – te worden vermeld. Jaargang 19, nummer 113
 14. 14. + TIPS ondernemer BV 7 Extra kredietsteun voor bedrijven Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen nog steeds maar moeilijk aan krediet komen. Daarom zijn de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten tijdelijk uitgebreid. Zo is de Borgstelling MKBKredieten (BMKB) tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd. Sluit u als bestaand bedrijf bij de bank een lening af van maximaal € 200.000, dan staat de overheid nu borg voor 67,5%. Dit was 45%. Voor starters en innovatieve mkb-bedrijven gelden andere percentages. Ook het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, is tijdelijk verhoogd van € 1 mln naar € 1,5 mln. Verder is de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grotere bedrijven tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd. Het maximale garantiebedrag voor deze regeling is tijdelijk omhooggegaan van € 25 mln naar € 75 mln. Hierdoor kunnen leningen van maximaal € 150 mln tot de helft gegarandeerd worden. Speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen, is er sinds begin november 2013 het nieuwe MKB-krediet van Qredits. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het MKB van minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000. TIPS werkgever Depotstelsel vervangt g-rekeningenstelsel In juli 2014 wordt het stelsel van de g-rekening gefaseerd vervangen door een depotstelsel. Heeft u als onderaannemer of uitlener van personeel op dit moment een g-rekening, dan ontvangt u van de Belastingdienst bericht wanneer deze wordt omgezet naar een depot. Het depot is straks beschikbaar via de Depotservice op de website van de Belastingdienst. Het depotstelsel en het g-rekeningenstelsel zullen nog enige tijd naast elkaar bestaan. Vanaf 1 juli 2015 vervalt het g-rekeningenstelsel definitief. Het depotstelsel heeft ook gevolgen als u zaken doet met een uitzendbureau dat niet gecertificeerd is door de SNA (Stichting Normering Arbeid). Voor een niet-gecertificeerd uitzendbureau geldt straks een verplichte deelname aan 14 ondernemer BV 8 Nieuwe onlinedienst voor ondernemers Op 20 januari 2014 is de nieuwe onlinedienst ‘Ondernemersplein.nl’ van start gegaan. Het Ondernemersplein.nl is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de site www.ondernemersplein.nl treft u alle actuele informatie aan van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Ook is het mogelijk om via de site een digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister te bestellen of om een omgevingsvergunning aan te vragen. 1e kwartaal 2014 9 de depotservice. Leent u personeel in van een dergelijk uitzendbureau, dan bent u verplicht om 35% van het factuurbedrag (inclusief btw) op het depot ten name van dit uitzendbureau te storten. Doet u dit niet, dan riskeert u een forse verzuimboete van maximaal € 7.800. Daarnaast kan de Belastingdienst, wanneer u niet voldoet aan de stortingsplicht, u aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde loonheffingen en omzetbelasting door het uitzendbureau. Deze aansprakelijkheid geldt tot het bedrag dat u had moeten storten op het depot.
 15. 15. + Alle belastingplichtigen 10 Verbouwen met extra voordeel Er is goed nieuws voor mensen met verbouwplannen. Het tijdelijk lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen (ouder dan twee jaar) is verlengd tot en met 31 december 2014. Oorspronkelijk zou deze tegemoetkoming stoppen op 1 maart 2014. U kunt dus langer met voordeel verbouwen. Zorg er wel voor dat de renovatie of herstelklus aan uw woning is afgerond vóór 31 december 2014. Ontvangt u van de aannemer deelfacturen en is de dienst pas klaar na die datum, dan bent u namelijk 21% btw verschuldigd over de hele verbouwing of reparatie aan uw woning. Verder is er een wijziging te melden in het 6% btw-tarief voor het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij bestaande woningen. Het lage btw-tarief mag ook worden toegepast op de arbeidskosten van het aanbrengen van (isolatie)glas. Daarentegen mag het lage btw-tarief niet langer worden toegepast op de isolatiematerialen die worden gebruikt bij de isolatiewerkzaamheden. ondernemer DGA Pas op met intrekken bezwaar btw privégebruik auto De btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak staat al enkele jaren ter discussie. Onlangs kondigde de Belastingdienst aan dat ondernemers die bezwaar hebben ingediend tegen de btw-heffing privégebruik auto over 2010 en eerder, binnenkort een brief kunnen verwachten. Omdat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze btwheffing niet in strijd is met het Europese recht, zullen de bezwaren over 2010 en eerder worden afgewezen. In de brief zal de Belastingdienst u daarom verzoeken om uw werkgever TIPS 11 Arbeidskundig rapport als hulpmiddel bij re-integratie Vanaf dit jaar ontvangt u als werkgever bij een beslissing van het UWV over een WIA- of Ziektewet-uitkering aan een zieke werknemer het rapport van de arbeidsdeskundige. Hierin licht de arbeidsdeskundige de beslissing over de uitkering toe. Zo weet u op welke informatie deze beslissing is gebaseerd. U treft in het rapport geen medische informatie aan en ook geen gegevens over de aard van de ziekte of de oorzaak van de arbeidsbeperkingen van de werknemer. In het rapport staat wel wat voor werk de werknemer met zijn arbeidsbeperkingen (niet meer) kan doen. Bent u als werkgever eigenrisicodrager, dan heeft u zo een handvat om de re-integratie van de werknemer verder vorm te geven. 12 bezwaar in te trekken. In de brief staat ook wat u kunt doen als u uw bezwaren niet wilt intrekken. Mocht u een dergelijke brief ontvangen, neem dan eerst contact op met uw belastingadviseur bij CROP. Afhankelijk van de situatie kan het verstandig zijn om de bezwaarprocedure toch voort te zetten. Dit hangt met name af van de werkelijke autokosten en de daadwerkelijke omvang van het privégebruik. Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.    Jaargang 19, nummer 115
 16. 16.   Amersfoort De Brand 40 Postbus 468 T (033) 463 57 27   3823 LL Amersfoort 3800 AL Amersfoort amersfoort@crop.nl Arnhem Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 Postbus 1210 T (026) 351 02 28 6842 CV Arnhem 6801 BE Arnhem arnhem@crop.nl Colofon   Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs Ede Rubensstraat 215C T (0318) 648 148   6717 VE Ede ede@crop.nl   2132 LN Hoofddorp 2130 AE Hoofddorp hoofddorp@crop.nl Nieuwegein Marconibaan 59 B Postbus 584 T (030) 604 00 35 www.crop.nl CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs streven steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid a ­ anvaarden voor eventueel in deze u ­ itgave voorkomende onjuistheden. Hoofddorp Opaallaan 1208 Postbus 245 T (023) 562 62 48 Realisatie: BenedenBoven Marketing en Communicatie Barneveld benedenboven.nl 3439 MR Nieuwegein 3430 AN Nieuwegein nieuwegein@crop.nl info@crop.nl

×