Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
í ~ Wwßwčvâäßßgéč Iäßēfâēâmzíéz 12*
 *š~¡„/ Z2â; , pm? mpayéšm 
V çgčkggwpzzfzēmmwlēšjmâ

paympzmâ, ä; Zížâíââ pjârâz

...
' Mmm

 mmpíçmímíäíplíäü h mgmmmųísmųßkmuí 'Ä L

„  ah ämm; pmqLuų-n 1111 

 

nzpmmmų 11111113 : mg : mamm Rnmmkígíší...
.wųuívr . .

 

 I. 

m. 

 

. If 1:. .¡. '.
XIV ųulpnuf ulüpngg ųmnLnu V bdummnLhh l'

humulųlulpín 131115: 1542644 pp--hh íbpuƒughuų I t 3%? 
pwqmqnph ryrumuųh mhqn...
' FJ f

_ Fu k. 

'T . ųmmmíß 13111111 11m11~11111 11111111 11111
_ äLüfmųh E: XMB : Enam am 11111111 ųųmųm 
1= *íųlííß...
1624 p-bh zíuųlmmųpuâųmųlßrųm Lhxtíxllpuhhí1 ųmnnLghL 1: 
f'

«ÖmdmgnLLgŠmlhgpfp umtmųiųmųtųliųmímßyz», hüüa LnLh Lhnh „...
. 

-TL a. w „ R L
-g í *mmmmmßmmßmųkų mm «ma ų 

T . Mmųųmųghä Eíhílßnųíâpínßēmmßnímíäígyíuųü éäížēmųm T: 
_ ä m: 1...
'ígl  mm§mwwmmųm 

   

L „ " 1Lhíänn¡g„ mpmíhçg Mmųųmíií

A .1Lu1 Hulk hm Ýüâzímumnmßüímíâpß 'ü 

V Ammíämâßßmmíi...
' PJ f t . _
“ia ämmųųmmmmmmmpmhpųmk AA
' âypmümípmųmfm mpųíâmmígo m Tiiu _ „ . i 'A
„  : mg Líißüílíílßpíēg `
„ 'Šė...
V - zímâ müün“ wüwmßmímnßmíhßwųmü
 -MHTŠüwoQÜTQTLíQMJWÜ ülíäimknnmüwe 
 mitu «zümmíäínkßßw» lümünmf"
' : giga üígípâgâpß;...
í”. gmímííaßwųmpųpßmųnß Täh ma

“ - Mââlíilčmíbííâlüíēíqílííbí íēmmüímnmüíē «müük 19437 EF
í  »mimi mmíbabpmmwímmw nn
V”...
„ä . 

P „ímmmmmínųmųníammín pmmmmmw A
FC ßâmpaípm“ «zâümgųtínųmfm mípznílíkumníg ßųjímßmßg í „f r: 

 
 
 
 
 
 

 ...
1?" A. y
. r V. “*>**

Fr

L, 

m? 

 ° mimi nítammmíumíâgf
% Ümfmmmgítímü íämpknhíä
0 (âaâ ųmumpmh

x „-- u . _
 ŠŠ” «...
լուվրի թնագարան
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

լուվրի թնագարան

122 views

Published on

լուվրի թնագարան

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

լուվրի թնագարան

 1. 1. í ~ Wwßwčvâäßßgéč Iäßēfâēâmzíéz 12* *š~¡„/ Z2â; , pm? mpayéšm V çgčkggwpzzfzēmmwlēšjmâ paympzmâ, ä; Zížâíââ pjârâz Wäčēwj/ âlâßjâmâüßw q L Š? ç' : q 1 . si ų . g „I f . ` ` , - v “ x š? ? . .: o »l V ~' l; íßšjž utp. . i J l 34 ' 4 [ _ ` : w 'wh y " ; -›. w' z z ¡ ”ß
 2. 2. ' Mmm mmpíçmímíäíplíäü h mgmmmųísmųßkmuí 'Ä L „ ah ämm; pmqLuų-n 1111 nzpmmmų 11111113 : mg : mamm Rnmmkígíšíbqmüßíy A 111” 11111111 111112111111 hmččmäíõßm ųmgígmųmfníäųlmí; fmųmßmßųmų, :mpíg híšíiílíílųjílßííf mníânmhíē mamm
 3. 3. .wųuívr . . I. m. . If 1:. .¡. '.
 4. 4. XIV ųulpnuf ulüpngg ųmnLnu V bdummnLhh l' humulųlulpín 131115: 1542644 pp--hh íbpuƒughuų I t 3%? pwqmqnph ryrumuųh mhqnuí (ímpmulpululhm 41111112 Lhulính qhpwöhhųb nzínų ųlllIžIlLglíl l: pumoíaaaųnâpwlimh Lųuųulmp, 111113 pmhųmųmq 1.' 1111111111311: (Twin Qndnhß: 4 Ä' . *:' ç t ' AN ' 5 . F- vvvn. " si`}w-~"" 1' ! o 7.' . F ' ' *HH-w www-p; ' V . Ü ä? - ' ' v 1 1" ` ' 1 x 1 V l L . _.
 5. 5. ' FJ f _ Fu k. 'T . ųmmmíß 13111111 11m11~11111 11111111 11111 _ äLüfmųh E: XMB : Enam am 11111111 ųųmųm 1= *íųlííßlííníiílíií mm 141 mpmhüíâpß : m311m1n11äqj 1111 üäüßßaíhâükßo íümųüßhâhēzßo 11111111 11111 11113111 mphíhmmmümgfmíhm 11111111 miim: mg 11111111 mųmpmíms ' % I ¡ 1 1 1 Ä 1 . I l . Ü k fv IV: v“ "' y . k' › _, J z 1 __ r* '~ . . I T *r
 6. 6. 1624 p-bh zíuųlmmųpuâųmųlßrųm Lhxtíxllpuhhí1 ųmnnLghL 1: f' «ÖmdmgnLLgŠmlhgpfp umtmųiųmųtųliųmímßyz», hüüa LnLh Lhnh „x-„çgz 11111DI1Lg111^1I1't1'1'L'Fl¡í1']_ Ejgnmüßlųg ü* Ä$1t1~1~1tübn~p| lí1l1hppbí1 '_; '„-'_ (Sulųulufuhpg: 1661 p-hh (Dngp Impulhß ųhpulųulnnLgLlhL l: Uuínųnílh upulhh, mph 'tlüíißllujß éS-Llųuųwlílíphl l: 'uųulpbž CumL Lbpphílg: j' 4, z A , v* Š äf` . ,.~v. . _ -' : f-„ß _'$Z` . ak? _ _°_"'-3,r. }jx4'; '.. f , <(2¡~'„e. `“_. . - : í -. ė : ka
 7. 7. . -TL a. w „ R L -g í *mmmmmßmmßmųkų mm «ma ų T . Mmųųmųghä Eíhílßnųíâpínßēmmßnímíäígyíuųü éäížēmųm T: _ ä m: 1 mmpmpmígpymų míqlíínípß V *= mamm pímųtítâcčníkßm Tim âmípmmgpmų ' lmtíjp ßlßsínųmâímßfmü Líbâlēgímmíâm ííçlíílllíímílílíímųüííü _ _ _ i mwmųmmkm mnmųmw ž * mm mmíh ēgrííwuümzíâüâíânníß hnmmmßnmíbag zírxçzßínųmßm A* 2: g A Tčíín íhttntíítiampqg mjpüníbzítn Eqpíqmyfmígmuíís Lumi): = '5 W qßpímųzųp muuga mųmíųlíhųmmupßlípßjçfílíšpų äíínçímçlíímųíkíųn ēâmíhímfmç; 411335): IO ¡_¡. ___. __
 8. 8. 'ígl mm§mwwmmųm L „ " 1Lhíänn¡g„ mpmíhçg Mmųųmíií A .1Lu1 Hulk hm Ýüâzímumnmßüímíâpß 'ü V Ammíämâßßmmíiíüųmmųuímíbâlüßmbmímßíhßmßčçw „g i W ímítpínmmxmmmmųmmmmmmmwhmmm _; a Müß$o $í1 í% A' › . _. - hmm% _'v„_« . r - ' " ›^, _a ' " _ w r. L “V 1 _}_ n `v
 9. 9. ' PJ f t . _ “ia ämmųųmmmmmmmpmhpųmk AA ' âypmümípmųmfm mpųíâmmígo m Tiiu _ „ . i 'A „ : mg Líißüílíílßpíēg ` „ 'Šėüßmumųjçų íėl Emily: ”1}mų@a ü Qíšílílílųíßmßííßyßlp mímmímųl šímßpígíiß; Th mlíšíhzüíämíh p 4 v . ' *š ja . ųq k: 17 w, s. 2,5/ vau 1 ( III h _¡= › x; qų ir. * › FK 'v
 10. 10. V - zímâ müün“ wüwmßmímnßmíhßwųmü -MHTŠüwoQÜTQTLíQMJWÜ ülíäimknnmüwe mitu «zümmíäínkßßw» lümünmf" ' : giga üígípâgâpß; «Mimmu mm» «aâčnųmímųrínwß, mšíttífígpmíízmų «zßíâpmmípíhímsų, Tamula ßméfptíngíäígpų, :mm fâlíkíplmfmíbqíkípų. , ßmßyíbímuß em quit: EE? Th mmmíēxzüíâpíla Enn : am : amwmâmmphugnmm mpųtaumpímüiėíüg L , ›_. .›¡_ ` k. , . ƒ } _ ¡ _ s. _ lu. V V' 'ü' Š ` „ „DI“ v J ų f Ä y' ` 47" fç“ . s X L ' L w 34 ` ^ r fxj I › , M ( s y Ä-h V? ! z z ¡ ' “ : '73 'v
 11. 11. í”. gmímííaßwųmpųpßmųnß Täh ma “ - Mââlíilčmíbííâlüíēíqílííbí íēmmüímnmüíē «müük 19437 EF í »mimi mmíbabpmmwímmw nn V” mässu» *Bílßüímíâígâ __, eu_~ „ca , me/ z . -" 4` Ýí, .. `. '„' z 5 . ų I: A › č V” a , - 'Ä ~, ` ß. l _ , . i. s' „ { 1 . < ~ g r ` s ' ' _v. . "QJE „ ` . . _ . R 1 í -. _ „s „ *Ä " í” «ma 1 9. š y '. 7%' ““* J' F ' v 'T' . '! ___*Š T? ?? A r u. l' x 'wh f t, “ v . *Ä . // V* z r' z ¡ . rv *c
 12. 12. „ä . P „ímmmmmínųmųníammín pmmmmmw A FC ßâmpaípm“ «zâümgųtínųmfm mípznílíkumníg ßųjímßmßg í „f r: ' tííípßzâíh tíüâjp íäųpųgsų, 7 jp= í1nim` «Umíųpp âtímgímíníųiímíízé» k WE mamm Ü mm v Qßlßēâüíßhííßüíßííüíílíílßíßâ «Äííßílíâlííííâlííßm pümüo íhípímíuímímßtínųgâmßppßüųgw 133136: E müüki-ämm mwmwmü 'ųmmmlmía «Umm Äüíxgímmßtínínw po» i, " l' , _ 1` ä; . „aug 1 , f v. w' , « › * J ŠX" J" ž-_°"3* a; . 1 qų _[` n. v*~ z * Wu 'v
 13. 13. 1?" A. y . r V. “*>** Fr L, m? ° mimi nítammmíumíâgf % Ümfmmmgítímü íämpknhíä 0 (âaâ ųmumpmh x „-- u . _ ŠŠ” «ä, 5- . d "* í? ^ fv "` . . m“ f . c rh v x ų

×