Corporate Counsel Forum

255 views

Published on

Presentation of the results of a survey conducted by Karanovic & Nikolic on corporate counsel in Serbia.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Corporate Counsel Forum

 1. 1. karanovic/nikolic /Upravljanje pravnim rizicima Forum korporativnih pravnika 28/02/2013
 2. 2. karanovic/nikolic 2 /Upravljanje pravnim rizicima Da Ne Da, 79.01% Ne, 20.99% Da li je vaša kompanija usvojila politike i procedure za obezbeĎivanje i kontrolu regulatorne usaglašenosti?
 3. 3. karanovic/nikolic 3 Ko je odgovoran za upravljanje pravnim rizicima u vašoj kompaniji? Pravnici zaposleni u društvu (individualna odgovornost) (46) Pravno odeljenje (50) Šefovi poslovnih jedinica / resorni rukovodioci (33) Odbor odn. Direktori (41) /Upravljanje pravnim rizicima 39.96% 23.91% 39.13% 50.00% 34.00% 16.00% Sluţbenici zaduţeni za rizik i/ili regulatornu usaglašenost (36) Sekretar društva (8) 30.30% 42.42% 27.28% 51.22% 19.51% 29.27% 33.33% 25.00% 41.67% 37.50% 12.50% 50.00% 3. prioritet 2. prioritet 1. prioritet
 4. 4. karanovic/nikolic 4 /Upravljanje pravnim rizicima Da, 50.00%Ne, 50.00% Da li su odgovornosti za regulatornu usaglašenost u vašoj kompaniji podeljene prema različitim pravnim oblastima?
 5. 5. karanovic/nikolic 5 Šta biste okarakterisali kao najosetljivije oblasti pravnog rizika? Operacije i ugovori (49) Opšta regulatorna usaglašenost (41) Informacione tehnologije i intelektualna svojina (24) Prevare, pranje novca i korupcija (38) Nova regulativa i propisi (38) /Upravljanje pravnim rizicima 48.95% 30.62% 20.43% 34.15% 41.46% 24.39% Zaštita konkurencije (35) Radni odnosi, bezbednost i zdravlje na radu (35) Rizici povezani sa meĎunarodnim poslovanjem (29) Ostalo (4) 12.50% 45.83% 41.67% 39.48% 36.84% 23.68% 26.32% 50.00% 23.68% 42.86% 28.57% 28.57% 31.43% 48.57% 20.00% 20.69% 44.83% 34.48% 3. prioritet 2. prioritet 1. prioritet Računovodstvo i finansije Reputacioni rizik Poreski propisi (2)
 6. 6. karanovic/nikolic 6 Koji su po vašem mišljenju najteţi elementi upravljanja pravnim rizicima? Identifikacija potencijalnih oblasti pravnog rizika (43) Prioritizacija rizika i odlučivanje gde rasporediti resurse (42) Dobijanje podrške odbora/uprave društva za programe regulatorne usaglašenosti (26) /Upravljanje pravnim rizicima 53.49% 25.58% 20.93% 26.19% 45.24% 28.57% Razvijanje kulture regulatorne usaglašenosti (putem treninga/ edukacije zaposlenih i slično) (42) Praćenje i sprovoĎenje programa za regulatornu usaglašenost (37) Odobrenje buţeta za upravljanje pravnim rizicima (31) 11.54% 50.00% 38.46% 26.19% 38.10% 35.71% 18.92% 45.95% 35.14% 41.94% 41.94% 16.13% 3. prioritet 2. prioritet 1. prioritet
 7. 7. karanovic/nikolic 7 Koji su ključni pravni procesi kako bi se osigurala regulatorna usaglašenost? Nijedan (12) Mape rizika i matrice (18) Ankete i evidencije o poslovanju (23) /Upravljanje pravnim rizicima 75.00% 0.00% 25.00% 66.67% 27.78% 5.56% Intervjui sa upravom (24) Komiteti za rizike (19) Softver(i) (21) 52.17% 26.09% 21.74% 45.83% 16.67% 37.50% 42.11% 36.84% 21.05% 28.57% 28.57% 42.86% 3. prioritet 2. prioritet 1. prioritet
 8. 8. karanovic/nikolic 8 Kako biste ocenili efekte finansijske krize u pogledu sledećih izjava? Finansijska kriza je uvećala moj poslovni fokus na upravljanje pravnim rizicima (54) Finansijska kriza će verovatno stvoriti nove ključne pravne rizike za moju kompaniju u narednoj godini (53) Finansijska kriza je imala negativan efekat na moj budţet za uravljanje pravnim rizicima s obzirom da je on značajno umanjen u poslednje dve godine (51) /Upravljanje pravnim rizicima 3.70% 9.26% 14.81% 61.12% 11.11% Finansijska kriza je stvorila nove ključne pravne rizike za moje poslovanje (51) Finansijska kriza je imala pozitivan efekat na moj budţet za upravljanje pravnim rizicima s obzirom da će se on verovatno značajno uvećati u naredne dve godine (52) U potpunosti se slaţem Slaţem se Neutralan sam Ne slaţem se Uopšte se ne slaţem 1.89% 16.98% 20.75% 41.51% 18.87% 7.84% 23.53% 37.26% 21.57% 9.80% 1.96% 17.65% 23.53% 54.90% 1.96% 23.08% 44.23% 23.08% 5.77% 3.85%
 9. 9. karanovic/nikolic 9 Koje politike, treninzi i kontrole se sprovode u vašoj kompaniji u odnosu na sledeće? Poslovni kodeks ponašanja/etike (62) Prekid poslovanja (50) Upravljanje ugovorima (63) Porezi i drugi javni prihodi (61) Korporativno upravljanje (57) Zaštita konkurencije (61) 9.68% 48.39% 30.65% 11.29% 34.00% 32.00% 16.00% 18.00% 7.94% 50.79% 15.87% 25.40% 8.20% 47.54% 19.67% 24.59% 17.54% 47.37% 21.05% 14.04% 22.95% 34.43% 26.23% 16.39% Zdravlje i bezbednost (77) Ţivotna sredina (62) Mito i korupcija (70) Bezbednost proizvoda (58) Ţaštita podataka (67) Zadrţavanje i čuvanje dokumentacije (64) 2.60% 44.16% 31.17% 22.08% 17.74% 41.94% 22.58% 17.74% 15.71% 37.14% 22.86% 24.29% 5.97% 53.73% 23.88% 16.42% 10.94% 59.38% 15.63% 14.06% 18.97% 41.38% 20.69% 18.97% Uopšte se ne slaţem Ne slaţem se Neutralan sam Slaţem se U potpunosti se slaţem /Upravljanje pravnim rizicima
 10. 10. karanovic/nikolic 10 /Upravljanje pravnim rizicima Jednom godišnje Jednom u pola godine Češće od dva puta godišnje Manje od jednom godišnje Prema potrebi 30.77% 1.92% 12.50% 0.00% 55.77% Tamo gde ste usvojili posebne politike u pogledu stavki navedenih u prethodnom pitanju, koliko često su one predmet revizije?
 11. 11. karanovic/nikolic 11 Ko su glavni savetnici menadţmenta vaše kompanije u vezi sa pravnim rizicima? Pravnici zaposleni u društvu (50) Sekretar društva (8) Revizori (30) /Upravljanje pravnim rizicima 74.00% 8.00% 18.00% 62.50% 25.00% 12.50% Spoljni pravni savetnici (36) Finansijski direktor (24) Neizvršni direktor (6)26.67% 46.67% 26.67% 13.89% 61.11% 25.00% 45.83% 33.33% 20.83% 33.33% 16.67% 50.00% 3. prioritet 2. prioritet 1. prioritet
 12. 12. karanovic/nikolic 12 /Upravljanje pravnim rizicima 47.06% 35.29% 11.76% 5.88% Kada po pravilu angaţujete spoljne savetnike po pitanju pravne usklaĎenosti? Tek kada je to apsolutno neophodno nakon što se konkretno pitanje pojavilo U situaciji kada se čini da se potencijalno moţe pojaviti problematično pitanje Periodično da bi se delovalo preventivno Nikada 34.69% 65.31% Da li je vaše društvo u poslednje dve godine sprovelo reviziju pravnih rizika kao nezavisno sredstvo za proveru regulatorne usaglašenosti? Da Ne
 13. 13. karanovic/nikolic 13 /Upravljanje pravnim rizicima 22.92% 12.50% 10.42% 50.00% 4.17% Da, već smo započeli sa tim procesom Da, imamo u planu ali još nismo započeli sa tim procesom Nije u planu ali se intezivno razmišlja o tome Sakupljamo informacije i ţelimo da saznamo više o ovom procesu pre donošenja odluke Nije nam potrebno Da li vaša kompanija planira ili razmatra sprovoĎenje revizije pravnih rizika kao sredstava za kontrolu i obezbeĎenje regulatorne usaglašenosti?
 14. 14. karanovic/nikolic 14 Kako biste ocenili efikasnost sistema za upravljanje rizicima u vašoj kompaniji u pogledu sledećih izjava? U poslednjih 12 meseci značajni pravni rizici su identifikovani i procenjeni na kontinuiranoj osnovi (42) Postoji jasno razumevanje od strane uprave i drugih lica u kompaniji o tome koji pravni rizici su prihvatljivi za odbor/ direktore (41) Imamo jasan proces za identifikovanje pravnih rizika (43) Imamo jasan proces za prioritizaciju pravnih rizika (42) Usvojili smo jasne procedure za sprovoĎenje naših programa i mera za regulatornu usaglašenost (42) Uopšte se ne slaţem Ne slaţem se Neutralan sam Slaţem se U potpunosti se slaţem /Upravljanje pravnim rizicima 2.38% 16.67% 14.29% 50.00% 16.67% 0.00% 14.63% 24.39% 48.78% 12.20% 0.00% 18.60% 27.91% 48.84% 4.65% 2.38% 21.43% 30.95% 35.71% 9.52% 0.00% 28.57% 21.43% 47.62% 2.38%
 15. 15. karanovic/nikolic 15 /Upravljanje pravnim rizicima Nimalo uveren, 0.00% Ne baš uveren, 4.00% Neutralan, 16.00% Uveren, 62.00% Izuzetno uveren, 18.00% Kakvo je vaše ukupno poverenje u sposobnost kompanije da uspešno upravlja rizicima?
 16. 16. karanovic/nikolic /Hvala vam
 17. 17. karanovic/nikolic 17 /Upravljanje pravnim rizicima

×