ประชุมสถานการณ์น้ำ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 สถานการณ์น้ำปัจจุบัน :  สถานการณ์ปกติ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ...
ปริมาณฝนวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2554 น่าน อ . ทุ่งช้าง 153.4 มม . น่าน อ . เมือง 77.4 มม . น่าน อ . ทุ่งช้าง 107.1 ...
ปริมาณฝนวันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2554 กาญจนบุรี 32.5 มม . นครพนม 64.0 มม . มุกดาหาร 72.6 มม . กทม . 157.4...
 
2010 ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 4 กรกฎาคม ของปี 2553 และ 2554 เทียบกับค่าปกติ 2011
กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2550 ถึง ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิย...
ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,576 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 537.6 มม . ฝนปี 2554 :  755.3 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 217....
ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,217.8 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 430.8 มม . ฝนปี 2554 :  700.5 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 26...
ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,379.8 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 531.8 มม . ฝนปี 2554 :  506.1 มม . น้อยกว่าค่าเฉลี่ย : 2...
ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1, 242.8 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 418.5 มม . ฝนปี 2554 :  648.2 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 229...
ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,888.4 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 671.7 มม . ฝนปี 2554 :  746.8 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 7...
ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,723.5 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 466.0 มม . ฝนปี 2554 :  1,064.9 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : ...
ค่าเฉลี่ยทั้งปี 2,742.1 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 907.5 มม . ฝนปี 2554 :  1,124.2 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : ...
พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา  ( วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 04.00 น .) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ...
5 กรกฎาคม 2554 เวลา 01.00 น . แผนที่ลมชั้นบน 01.00 น .
พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ล่วงหน้า 7 วัน  ( ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2554) <ul><li>ในช่วงวันที่ 4-6  ก . ค...
5 ก . ค . 54 (07.00-19.00 น .) 12 ช . ม . Forecasts are issued by the National Centers for Environmental Prediction
5 ก . ค . 54 ( 19.00 น .)  – 6 ก . ค . 54 (07.00 น .) 12 ช . ม .
6 ก . ค . 54 ( 07.00 น .)  – 6 ก . ค . 54 (19.00 น .) 12 ช . ม .
6 ก . ค . 54 ( 19.00 น .)  – 7 ก . ค . 54 (19.00 น .) 24 ช . ม .
การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ . ศ .2554 ออกประกาศ วันที่ 27 มิถุนายน พ . ศ ....
การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน ( ต่อ ) เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ . ศ .2554 ออกประกาศ วันที่ 27 มิถุนายน...
คาดหมายฝน เดือน กรกฎาคม ถึงกันยายน ที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 58 55 58 36 46 42 73 19 51 36 40 สิรินธร 59 น้ำอูน 82 54 39 75 72 65 ลำนางรอง แม่น้ำโขง 45 53 48...
เปรียบเทียบสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 33 อ่าง ปี 2554 กับ ปี 2553
กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำไหลลงอ่างของเขื่อน ภูมิพล สิริกิติ์ ป่าสักฯ และแควน้อยฯ ปี 2553 กับปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ...
ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 25  มิ . ย . - 4  ก . ค . 54
กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำไหลลงอ่างขนาดใหญ่รายภาค ปี 2553  กับ ปี 2554  ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม – 4 กรกฎาคม
ปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ที่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดีถึงน้ำมาก มากกว่าร้อยละ 51 มี 18 อ่าง <ul><li>แม่งัดสมบูรณ์ชล (51%) ...
ปี 2553 ปี 2552 82% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 197 mcm. (82%)  Volume ปี 53 75 mcm. (31%) มากกว่าปี 53 = 122 ...
ปี 2552 ปี 2553 4 ก . ค .54 Volume  ปี  54 7,816  mcm. (58%) Volume  ปี  53 4 ,060  mcm. (30%) มากกว่า ปี 53...
ปี 2552 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ปี 2553 ปี 2554 66% 4 ก . ค . 54 Volume ปี 54  6,254  mcm. (6...
ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 58% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54  454  mcm. (58 %) Volume ปี 53  75  mcm. (10%) มากกว่าปี 5...
ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 14 ล้าน ลบ . ม . ปี 2553 ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกัก 263 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inf...
ปี 2553 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 4 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ  112 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 เกณฑ์เก็บกัก...
ปี 2553 59% 4 ก . ค .5 4 Volume ปี 54  100  mcm. (59%) Volume ปี 53  47  mcm. (28%) มากกว่าปี 53 = 53 mcm (31 ...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 314 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 270 mcm. Acc. Inflow 134 mcm. 72% 4 ก . ค .54 Volume...
ความจุที่ระดับเก็บกัก 110 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 184 mcm. Acc. Inflow 53 mcm. ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประกาศเตือนภัยระดับ 3 ให้ประชาชนในอำเภอปากช่อง ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 275 ล้าน ลบ . ม . 55% Avg. Annual Inflow 193 mcm. Acc. Inflow 31 mcm. 4 ก . ค .54  Volum...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 121 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 3 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 30 mcm. A...
69% 4 ก . ค .54  Volume ปี 54 1 2 ,302  mcm (69%) Volume ปี 53 1 3 ,209  mcm. (74%) น้อยกว่าปี 53 = 907  mcm...
ขุนด่าน Avg. Annual Inflow 337 mcm. Acc. Inflow 167 mcm. 75% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 167 mcm. (75%) Volume ปี 53...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 117 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ปี 2553 ความจุที่ระดับต่ำสุด 15 ล้าน ลบ . ม . 59% 4 ก . ค .54 V...
หนองปลาไหล Avg. Annual Inflow 203 mcm. Acc. Inflow 87 mcm. ปี 2553 ปี 2552 4 ก . ค . 54 Volume ปี 54 128 mcm. (...
ความจุที่ระดับเก็บกัก 248 ล้าน ลบ . ม . ปี 255 1 Avg. Annual Inflow 295 mcm. Acc. Inflow 46 mcm. 54% ปี 2553 4 ก ...
ปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ที่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ ร้อยละ 31-50 มี 13 อ่าง <ul><li>แควน้อยฯ (43 %) </li></ul><ul><li...
Avg. Annual Inflow 1 , 653 mcm. Acc. Inflow 579 mcm. 43% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 401 mcm. (43%) Volume ปี 53 12...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 118 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ปี 2553 ความจุที่ระดับต่ำสุด 6.6 ล้าน ลบ . ม . 31% 4 ก . ค .54 ...
อ่างเก็บน้ำน้ำอูน จ . สกลนคร ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 520 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 Avg. Annual Inflow 443 mcm. Acc. In...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 165 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 9 ล้าน ลบ . ม . 45% ปี 2553 ปี 2552 ปี 2554 4...
ปี 2554 ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 164 ล้าน ลบ . ม . 49% 4 ก . ค .54  Volume ปี 54 80 mcm (49%) Volume ป...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 2,432 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 2,271 mcm. Acc. Inflow 561 mcm. 36% 4 ก . ค .54 Vo...
Avg. Annual Inflow 1,9 85  mcm. Acc. Inflow 332 mcm. ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 85 ล้าน ลบ . ม . 36% 4 ก . ค .54 ...
ลำแซะ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 141 ล้าน ลบ . ม . 44% Avg. Annual Inflow 82 mcm. Acc. Inflow 6 mcm. 4 ก . ค .54  V...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 1,966 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 1,664 mcm. Acc. Inflow 290 mcm. 46% 4 ก . ค .54 Vo...
วชิราลงกรณ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 8,860 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 5,369 mcm. Acc. Inflow 252 mcm. 48% 4 ...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 420 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ปี 2553 ความจุที่ระดับต่ำสุด 30 ล้าน ลบ . ม . 45% 4 ก . ค .54 V...
Avg. Annual Inflow 929 mcm. Acc. Inflow 221 mcm. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 710  ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ความจุที่ระดั...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 1,454 ล้าน ลบ . ม . 50% Avg. Annual Inflow 1,545 mcm. Acc. Inflow 876 mcm. 4 ก . ค .54  ...
ปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ที่มี น้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 มี 1 อ่าง <ul><li>ปราณบุรี (19%) </li></ul>
ปราณบุรี ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 347  ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 18 ล้าน ลบ . ม . 19% 4 ก . ...
ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 523.255 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ความจุที่ระดับต่ำสุด 28.55 ล้าน ลบ . ม . ปี 2553 67% 4 ก . ...
ข้อมูล : วันที่ 4 กรกฏาคม 2554 ช่วงความจุอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 0-30 30-50 50-80 80-100 ช่วงความจุอ่าง  - %
ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
สภาพน้ำท่า
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านล...
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 309 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 138 ลบ . ม ./ วิ มากกว่า...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 340 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 113 ลบ . ม ./ วิ มากกว่า...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 =  70 ลบ . ม ./ วิ  ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 =  8 ลบ . ม ./ วิ มากกว...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 167  ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 1 ลบ . ม ./ วิ มากกว่าปี...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 =  451 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 =  - ลบ . ม ./ วิ มากกว่า...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 =  216 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 =  0 ลบ . ม ./ วิ มากกว่า...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 666 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 119 ลบ . ม ./ วิ มากกว่า...
ปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2538 ปี 2545 ปี 2549 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 1,080 ลบ . ม ./...
ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2538 ปี 2545 ปี 2549 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 384 ลบ . ม ./ ว...
ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 =  416 ลบ . ม ./ วิ . ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 52 = 118 ลบ . ม ./ วิ . ม...
ผลการช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เตรียมเครื่องสูบน้ำใช้งานทั้งสิ้น 1,270 เครื่อง ผลการช่วยเ...
ระดับน้ำพยากรณ์รายชั่วโมงที่สันดอนเจ้าพระยา ( สมุทรปราการ ) วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2554
ขอขอบคุณ จบการนำเสนอ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประชุมสถานการณ์น้ำ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554

1,699 views

Published on

แบ่งปันเพื่อการช่วยกันประเมินสถานการณ์
จัดทำโดย นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์
วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประชุมสถานการณ์น้ำ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554

 1. 1. ประชุมสถานการณ์น้ำ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 สถานการณ์น้ำปัจจุบัน : สถานการณ์ปกติ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 เวลาทำการ : 8.30-16.30 น . นำเสนอโดย นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ
 2. 2. ปริมาณฝนวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2554 น่าน อ . ทุ่งช้าง 153.4 มม . น่าน อ . เมือง 77.4 มม . น่าน อ . ทุ่งช้าง 107.1 มม .
 3. 3. ปริมาณฝนวันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2554 กาญจนบุรี 32.5 มม . นครพนม 64.0 มม . มุกดาหาร 72.6 มม . กทม . 157.4 มม . สมุทรปราการ 86.7 มม . ปัตตานี 87.8 มม . ลำปาง 58.7 มม .
 4. 5. 2010 ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 4 กรกฎาคม ของปี 2553 และ 2554 เทียบกับค่าปกติ 2011
 5. 6. กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2550 ถึง ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา
 6. 7. ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,576 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 537.6 มม . ฝนปี 2554 : 755.3 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 217.7 มม .(40%) มากกว่าปี 2553 : 301.8 มม .(67%)
 7. 8. ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,217.8 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 430.8 มม . ฝนปี 2554 : 700.5 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 269.7 มม .(63%) มากกว่าปี 2553 : 387.2 มม .(124%)
 8. 9. ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,379.8 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 531.8 มม . ฝนปี 2554 : 506.1 มม . น้อยกว่าค่าเฉลี่ย : 25.7 มม .(5%) มากกว่าปี 2553 : 90.8 มม .(22%)
 9. 10. ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1, 242.8 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 418.5 มม . ฝนปี 2554 : 648.2 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 229.7 มม .(55%) มากกว่าปี 2553 : 264.3 มม .(69%)
 10. 11. ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,888.4 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 671.7 มม . ฝนปี 2554 : 746.8 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 75.1 มม .(11%) มากกว่าปี 2553 : 130.2 มม .(21%)
 11. 12. ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,723.5 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 466.0 มม . ฝนปี 2554 : 1,064.9 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 598.9 มม .(129%) มากกว่าปี 2553 : 701.5 มม .(193%)
 12. 13. ค่าเฉลี่ยทั้งปี 2,742.1 30 มิ . ย .54 ปริมาณฝนเฉลี่ย : 907.5 มม . ฝนปี 2554 : 1,124.2 มม . มากกว่าค่าเฉลี่ย : 216.7 มม .(24%) มากกว่าปี 2553 : 197.3 มม .(21%)
 13. 14. พยากรณ์อากาศ
 14. 15. พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ( วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 04.00 น .) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนกระจายในระยะนี้
 15. 16. 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 01.00 น . แผนที่ลมชั้นบน 01.00 น .
 16. 17. พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ล่วงหน้า 7 วัน ( ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2554) <ul><li>ในช่วงวันที่ 4-6 ก . ค . มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณรับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1-2 เมตร </li></ul><ul><li>ส่วนในช่วงวันที่ 7-10 ก . ค . มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยประเทศไทยตอนบน บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ข้อควรระวัง     ในช่วงวันที่ 7-9 ก . ค . คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไว้ด้วย </li></ul>
 17. 18. 5 ก . ค . 54 (07.00-19.00 น .) 12 ช . ม . Forecasts are issued by the National Centers for Environmental Prediction
 18. 19. 5 ก . ค . 54 ( 19.00 น .) – 6 ก . ค . 54 (07.00 น .) 12 ช . ม .
 19. 20. 6 ก . ค . 54 ( 07.00 น .) – 6 ก . ค . 54 (19.00 น .) 12 ช . ม .
 20. 21. 6 ก . ค . 54 ( 19.00 น .) – 7 ก . ค . 54 (19.00 น .) 24 ช . ม .
 21. 22. การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ . ศ .2554 ออกประกาศ วันที่ 27 มิถุนายน พ . ศ .2554 ลักษณะอากาศทั่วไป ประเทศไทยตอนบน เดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของเดือน ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณฝนยังคงมีน้อย เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
 22. 23. การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน ( ต่อ ) เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ . ศ .2554 ออกประกาศ วันที่ 27 มิถุนายน พ . ศ .2554 ภาคใต้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วง และจะมีกำลังแรงเป็นระยะ ๆโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ทำให้มีฝนตกชุกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนมากด้านฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุม สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรงจะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย *** ข้อควรระวัง *** เดือนกรกฎาคม ในบางช่วงจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ด้านรับมรสุมมีฝนชุกหนาแน่นกับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และมีน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ เดือนสิงหาคมและกันยายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และมีน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
 23. 24. คาดหมายฝน เดือน กรกฎาคม ถึงกันยายน ที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา
 24. 25. สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน
 25. 26. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 58 55 58 36 46 42 73 19 51 36 40 สิรินธร 59 น้ำอูน 82 54 39 75 72 65 ลำนางรอง แม่น้ำโขง 45 53 48 49 50 78 66 69 55 59 45 59 43 44 อ่างขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 33 อ่าง บางลาง ปราณ บุรี รัชชประภา แม่งัด กิ่วคอหมา แม่กวง กิ่วลม สิริกิติ์ น้ำพุง อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ ลำแซะ มูลบน ลำตะคอง ลำพระเพลิง ประแสร์ บางพระ หนองปลาไหล คลองสียัด ขุนด่านฯ ป่าสัก กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ แก่งกระจาน ทับเสลา แควน้อย ภูมิพล 31 ห้วยหลวง ลำปาว ปี 2554 จำนวนอ่าง ความจุที่ รนก . ( ล้าน ลบ . ม .) ปริมาตรน้ำ ( ล้าน ลบ . ม .) % น้ำใช้การ ( ล้าน ลบ . ม .) % 33 69,590 41,336 59 17,848 26 น้ำไหลลงอ่าง ( ล้าน ลบ . ม .) น้ำระบาย ( ล้าน ลบ . ม .) 200.24 86.64 หมายเหตุ : เขื่อนแควน้อยเริ่มเก็บกักน้ำปลายฤดูฝนปี 52 81% เกณฑ์น้ำดีมาก 1 แห่ง 51 - 80 % เกณฑ์น้ำดี 17 แห่ง 31 - 5 0% เกณฑ์น้ำพอใช้ 14 แห่ง ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 1 แห่ง
 26. 27. เปรียบเทียบสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 33 อ่าง ปี 2554 กับ ปี 2553
 27. 28. กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำไหลลงอ่างของเขื่อน ภูมิพล สิริกิติ์ ป่าสักฯ และแควน้อยฯ ปี 2553 กับปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กรกฎาคม
 28. 29. ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิ . ย . - 4 ก . ค . 54
 29. 30. กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำไหลลงอ่างขนาดใหญ่รายภาค ปี 2553 กับ ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กรกฎาคม
 30. 31. ปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ที่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดีถึงน้ำมาก มากกว่าร้อยละ 51 มี 18 อ่าง <ul><li>แม่งัดสมบูรณ์ชล (51%) </li></ul><ul><li>แม่กวง (53%) </li></ul><ul><li>ภูมิพล (58%) </li></ul><ul><li>สิริกิติ์ (63%) </li></ul><ul><li>กิ่วคอหมา (59%) </li></ul><ul><li>กิ่วลม (55%) </li></ul><ul><li>ลำตะคลอง (72%) </li></ul><ul><li>ลำพระเพลิง (65%) </li></ul><ul><li>ลำแซะ (55%) </li></ul><ul><li>ลำนางรอง (59%) </li></ul><ul><li>กระเสียว (82%) </li></ul><ul><li>สักชลสิทธิ์ (58%) </li></ul><ul><li>ขุนด่านฯ (75%) </li></ul><ul><li>บางพระ (59%) </li></ul><ul><li>ศรีนครินทร์ (69%) </li></ul><ul><li>หนองปลาไหล (78%) </li></ul><ul><li>ประแสร์ (54%) </li></ul><ul><li>รัชชประภา (73%) </li></ul>
 31. 32. ปี 2553 ปี 2552 82% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 197 mcm. (82%) Volume ปี 53 75 mcm. (31%) มากกว่าปี 53 = 122 mcm (51%) Inflow 0.32 mcm. Release 1.33 mcm. รับได้อีก 43 mcm. ปี 2554 Avg. Annual Inflow 256 mcm. Acc. Inflow 205 mcm. เกณฑ์เก็บกักน้ำปกติ 240 ล้าน ลบ . ม . เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด 40 ล้าน ลบ . ม . เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 32. 33. ปี 2552 ปี 2553 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 7,816 mcm. (58%) Volume ปี 53 4 ,060 mcm. (30%) มากกว่า ปี 53 = 3 ,756 mcm (28 %) Inflow 30.30 mcm. Release 7.00 mcm. รับได้อีก 5,646 mcm. Avg. Annual Inflow 5,602 mcm. Acc. Inflow 2483 mcm 58% ปี 2554 ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 13,462 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกัก ต่ำสุด 3,800 ล้าน ลบ . ม . เกณฑ์เก็บกักน้ำ ต่ำสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด
 33. 34. ปี 2552 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ปี 2553 ปี 2554 66% 4 ก . ค . 54 Volume ปี 54 6,254 mcm. (66%) Volume ปี 53 3,230 mcm. (34%) มากกว่า ปี 53 = 3 ,024 mcm (32%) Inflow 52.23 mcm. Release 4.96 mcm รับได้อีก 3,256 mcm Avg. Annual Inflow 5,391 mcm. Acc. Inflow 2447 mcm. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 9,500 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 2,850 ล้าน ลบ . ม .
 34. 35. ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 58% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 454 mcm. (58 %) Volume ปี 53 75 mcm. (10%) มากกว่าปี 53 = 379 mcm (48 %) Inflow 5.66 mcm. Release 7.81 mcm รับได้อีก 331 mcm Avg. Annual Inflow 2,200 mcm. Acc. Inflow 612 mcm. ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด 960 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 3 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 785 ล้าน ลบ . ม .
 35. 36. ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 14 ล้าน ลบ . ม . ปี 2553 ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกัก 263 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 186 mcm. Acc. Inflow 73 mcm. 53% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 139 mcm. (53%) Volume ปี 53 40 mcm. (15%) มากกว่าปี 53 = 99 mcm (38%) Inflow 0.87 mcm. Release 0.74 mcm. รับได้อีก 124 mcm ปี 2554 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 36. 37. ปี 2553 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 4 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 112 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด Avg. Annual Inflow 281 mcm. Acc. Inflow 396 mcm. 55% 4 ก . ค . 54 Volume ปี 54 62 mcm. (55%) Volume ปี 53 46 mcm. (41%) น้อยกว่าปี 53 = 16 mcm (14%) Inflow 3.21 mcm. Release 4.67 mcm. รับได้อีก 50 mcm. ปี 2554 เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 37. 38. ปี 2553 59% 4 ก . ค .5 4 Volume ปี 54 100 mcm. (59%) Volume ปี 53 47 mcm. (28%) มากกว่าปี 53 = 53 mcm (31 %) Inflow 1.12 mcm. Release 0.13 mcm รับได้อีก 70 mcm Avg. Annual Inflow 297 mcm. Acc. Inflow 114 mcm. ปี 2552 ปี 2554 ความจุที่ระดับเก็บกักสูงปกติ 170 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 6 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด 200 ล้าน ลบ . ม .
 38. 39. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 314 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 270 mcm. Acc. Inflow 134 mcm. 72% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 227 mcm (72%) Volume ปี 53 87 mcm (28 %) มากกว่าปี 53 =140 mcm (44%) Inflow 1.03 mcm. Release 1.56 mcm. รับได้อีก 87 mcm. เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 27 ล้าน ลบ . ม . เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด
 39. 40. ความจุที่ระดับเก็บกัก 110 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 184 mcm. Acc. Inflow 53 mcm. ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 1.4 ล้าน ลบ . ม . 65% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 72 mcm. (65%) Volume ปี 53 45 mcm. (41%) มากกว่าปี 53 = 27 mcm (24%) Inflow 0.13 mcm. Release 0.13 mcm. รับได้อีก 38 mcm. ปี 2553 ปี 2552 ปี 2554 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 40. 41. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประกาศเตือนภัยระดับ 3 ให้ประชาชนในอำเภอปากช่อง ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพราะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะตำบลหมูสี จะเกิดน้ำท่วมในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ โดยระดับ 1 หมายถึงสถานการณ์ปกติ ระดับ 2 หมายถึง มีแนวโน้มจะเกิดให้เฝ้าระวัง ระดับ 3 มีความเป็นไปได้สูงจะเกิดน้ำท่วม และระดับ 4 จะเกิดน้ำท่วมรุนแรง พื้นที่เตือนภัยน้ำท่วมที่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมในอำเภอปากช่องช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้ คือ ตำบลหมูสี ตำบลขนงพระ และตำบลหนองน้ำแดง ส่วนเทศบาลปากช่อง จังหวัดประกาศเตือนภัยระดับ 2 ให้เฝ้าระวัง โดยการเตือนภัยครั้งนี้เกิดจากการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในช่วงเช้ามืดวันนี้ จากฝนที่ตกหนักว่า 100 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำในต้นน้ำลำตะคองสูงขึ้นกว่า 2 เมตร และ กำลังหลากลงมาด้านล่าง ขณะที่นายไพศาล พันพึ่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา บอกว่าขณะนี้ลำน้ำลำตะคองและลำพระเพลิงน้ำในอำเภอปากช่อง ยังไหลอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ในบางพื้นที่ เช่น ที่อำเภอหมูสี อาจจะเกิดน้ำท่วมขัง แต่ก็น่าจะระบายไปได้ เพราะระดับน้ำในเขื่อนลำตะคองยังรับน้ำเพิ่มได้อีกร้อยละ 30 ของความจุเขื่อน และส่วนเขื่อนลำพระเพลิงรับน้ำได้อีกร้อยละ 50 ของความจุเขื่อน จาก http://news.thaipbs.or.th Mon, 27/06/2011 - 13:37
 41. 42. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 275 ล้าน ลบ . ม . 55% Avg. Annual Inflow 193 mcm. Acc. Inflow 31 mcm. 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 152 mcm. (55%) Volume ปี 53 113 mcm. (41%) มากกว่าปี 53 = 39 mcm (14 %) Inflow 0.67 mcm. Release 0.00 mcm. รับได้อีก 123 mcm. ปี 2553 ปี 2552 ปี 2554 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 7 ล้าน ลบ . ม .
 42. 43. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 121 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 3 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 30 mcm. Acc. Inflow 13 mcm. 59% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 71 mcm. (59%) Volume ปี 53 46 mcm (38%) มากกว่าปี 53 = 25 mcm (21 %) Inflow 0.00 mcm. Release 0 .02 mcm. รับได้อีก 50 mcm. ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552
 43. 44. 69% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 1 2 ,302 mcm (69%) Volume ปี 53 1 3 ,209 mcm. (74%) น้อยกว่าปี 53 = 907 mcm (5%) Inflow 21.63 mcm. Release 10.86 mcm. รับได้อีก 5,443 mcm. ปี 2554 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 10,265 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด 17,745 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 4,339 mcm. Acc. Inflow 1364 mcm. ปี 2553 ปี 2552 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 44. 45. ขุนด่าน Avg. Annual Inflow 337 mcm. Acc. Inflow 167 mcm. 75% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 167 mcm. (75%) Volume ปี 53 24 mcm. (11%) มากกว่าปี 53 = 143 mcm (64 %) Inflow 4.56 mcm. Release 2.74 mcm. รับได้อีก 57 mcm. ความจุที่ระดับเก็บกัก 224 ล้าน ลบ . ม . ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 4.52 ล้าน ลบ . ม .
 45. 46. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 117 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ปี 2553 ความจุที่ระดับต่ำสุด 15 ล้าน ลบ . ม . 59% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 69 mcm. (59%) Volume ปี 53 47 mcm. (40%) มากกว่าปี 53 = 22 mcm (19%) Inflow 0.02 mcm. Release 0.11 mcm. รับได้อีก 48 mcm. Avg. Annual Inflow 44 mcm. Acc. Inflow 25 mcm. ปี 2554 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 46. 47. หนองปลาไหล Avg. Annual Inflow 203 mcm. Acc. Inflow 87 mcm. ปี 2553 ปี 2552 4 ก . ค . 54 Volume ปี 54 128 mcm. (78%) Volume ปี 53 115 mcm. (70%) มากกว่าปี 53 = 13 mcm (8%) Inflow 0.80 mcm. Release 0.60 mcm. รับได้อีก 36 mcm. ปี 255 4 ความจุที่ระดับต่ำสุด 14 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 164 ล้าน ลบ . ม . 78% เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 47. 48. ความจุที่ระดับเก็บกัก 248 ล้าน ลบ . ม . ปี 255 1 Avg. Annual Inflow 295 mcm. Acc. Inflow 46 mcm. 54% ปี 2553 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 134 mcm. (54%) v olume ปี 53 162 mcm. (65%) น้อยกว่าปี 53 = 28 mcm (11%) Inflow 2.29 mcm. Release 0.17 mcm. รับได้อีก 114 mcm. ปี 2554 ความจุที่ระดับต่ำสุด 20 ล้าน ลบ . ม .
 48. 49. ปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ที่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ ร้อยละ 31-50 มี 13 อ่าง <ul><li>แควน้อยฯ (43 %) </li></ul><ul><li>น้ำอูน (40 %) </li></ul><ul><li>อุบลรัตน์ (36%) </li></ul><ul><li>น้ำพุง (45%) </li></ul><ul><li>ลำปาว (36%) </li></ul><ul><li>ห้วยหลวง (31%) </li></ul><ul><li>มูลบน (44%) </li></ul><ul><li>สิรินธร (46%) </li></ul><ul><li>ทับเสลา (39%) </li></ul><ul><li>วชิราลงกรณ (48%) </li></ul><ul><li>คลองสียัด (45%) </li></ul><ul><li>แก่งกระจาน (42%) </li></ul><ul><li>บางลาง (50%) </li></ul>
 49. 50. Avg. Annual Inflow 1 , 653 mcm. Acc. Inflow 579 mcm. 43% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 401 mcm. (43%) Volume ปี 53 125 mcm. (13%) มากกว่าปี 53 = 276 mcm (30 %) Inflow 10.80 mcm. Release 6.91 mcm. รับได้อีก 538 mcm. ปี 2552 ปี 2554 ปี 2553 หมายเหตุ : เปลี่ยนโค้งความจุอ่างเก็บน้ำใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ . ค .54 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 43 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 939 ล้าน ลบ . ม .
 50. 51. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 118 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ปี 2553 ความจุที่ระดับต่ำสุด 6.6 ล้าน ลบ . ม . 31% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 37 mcm. (31%) Volume ปี 53 26 mcm. (22%) มากกว่าปี 53 = 11 mcm ( 9%) Inflow 0.20 mcm. Release 0.05 mcm. รับได้อีก 81 mcm Avg. Annual Inflow 161 mcm. Acc. Inflow 16 mcm. ปี 2554 เกณฑ์เก็บกักน้ำปกติ
 51. 52. อ่างเก็บน้ำน้ำอูน จ . สกลนคร ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 520 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 Avg. Annual Inflow 443 mcm. Acc. Inflow 56 mcm. 40% 4 ก . ค . 54 Volume ปี 54 208 mcm. (40%) Volume ปี 53 134 mcm. (26%) มากกว่าปี 53 = 74 mcm (14 %) Inflow 1.58 mcm. Release 0.00 mcm. รับได้ อีก 312 mcm. ปี 2554 ปี 2553 ความจุที่ระดับต่ำสุด 43 ล้าน ลบ . ม . เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 52. 53. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 165 ล้าน ลบ . ม . ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 9 ล้าน ลบ . ม . 45% ปี 2553 ปี 2552 ปี 2554 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 74 mcm. (45%) Volume ปี 53 64 mcm. (39%) มากกว่าปี 53 = 10 mcm (6%) Inflow 0.54 mcm. Release 0.61 mcm. รับได้อีก 91 mcm. Avg. Annual Inflow 103 mcm. Acc. Inflow 3 mcm.
 53. 54. ปี 2554 ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 164 ล้าน ลบ . ม . 49% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 80 mcm (49%) Volume ปี 53 52 mcm (32%) มากกว่าปี 53 = 28 mcm (17%) Inflow 0.33 mcm. Release 1.03 mcm. รับได้อีก 84 mcm. Avg. Annual Inflow 165 mcm. Acc. Inflow 67 mcm. ปี 2553 ความจุที่ระดับต่ำสุด 44 ล้าน ลบ . ม . เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 54. 55. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 2,432 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 2,271 mcm. Acc. Inflow 561 mcm. 36% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 883 mcm (36%) Volume ปี 53 623 mcm (26%) มากกว่าปี 53 = 260 mcm ( 10 %) Inflow 1.44 mcm. Release 10.51 mcm. รับได้อีก 1,548 mcm. ปี 2552 ปี 2554 ปี 2553
 55. 56. Avg. Annual Inflow 1,9 85 mcm. Acc. Inflow 332 mcm. ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 85 ล้าน ลบ . ม . 36% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 520 mcm. (36%) Volume ปี 53 430 mcm. (30%) มากกว่าปี 53 = 90 mcm (6 %) Inflow 2.81 mcm. Release 4.11 mcm. รับได้อีก 910 mcm . ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 1,430 ล้าน ลบ . ม . เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 56. 57. ลำแซะ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 141 ล้าน ลบ . ม . 44% Avg. Annual Inflow 82 mcm. Acc. Inflow 6 mcm. 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 62 mcm. (44%) Volume ปี 53 34 mcm. (24%) มากกว่าปี 53 = 28 mcm (20%) Inflow 0.22 mcm. Release 0.00 mcm. รับได้อีก 79 mcm. ปี 2553 ปี 2552 ปี 2554 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 7 ล้าน ลบ . ม .
 57. 58. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 1,966 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 1,664 mcm. Acc. Inflow 290 mcm. 46% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 908 mcm. (46%) Volume ปี 53 860 mcm (44%) มากกว่าปี 53 = 48 mcm (2%) Inflow 0.77 mcm. Release 5.48 mcm. รับได้อีก 1,058 mcm. ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด
 58. 59. วชิราลงกรณ์ ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 8,860 ล้าน ลบ . ม . Avg. Annual Inflow 5,369 mcm. Acc. Inflow 252 mcm. 48% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 4,236 mcm. (48%) Volume ปี 53 3,298 mcm. (37 %) มากกว่าปี 53 = 938 mcm (11%) Inflow 39.76 mcm. Release 2.00 mcm. รับได้อีก 4 , 624 mcm. ปี 2554 Avg. Annual Inflow 5,369 mcm. Acc. Inflow 1334 mcm. ปี 2553 ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 3,012 ล้าน ลบ . ม . เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 59. 60. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 420 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ปี 2553 ความจุที่ระดับต่ำสุด 30 ล้าน ลบ . ม . 45% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 187 mcm. (45%) Volume ปี 53 76 mcm. (18%) มากกว่าปี 53 = 111 mcm (31%) Inflow 0.47 mcm. Release 0.10 mcm. รับได้อีก 233 mcm. Avg. Annual Inflow 204 mcm. Acc. Inflow 31 mcm. ปี 25 54
 60. 61. Avg. Annual Inflow 929 mcm. Acc. Inflow 221 mcm. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 710 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 67 ล้าน ลบ . ม . 42% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 297 mcm. (42%) Volume ปี 53 220 mcm. (31%) มากกว่าปี 53 = 77 mcm (11 %) Inflow 2.47 mcm. Release 1.05 mcm. รับได้อีก 413 mcm. ปี 2553 ปี 2554 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 61. 62. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 1,454 ล้าน ลบ . ม . 50% Avg. Annual Inflow 1,545 mcm. Acc. Inflow 876 mcm. 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 733 mcm. (50%) Volume ปี 53 704 mcm. (48%) มากกว่าปี 53 = 29 mcm (2 %) Inflow 2.98 mcm. Release 4.73 mcm. รับได้อีก 721 mcm. ปี 2553 ปี 2552 เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ปี 2554 เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด
 62. 63. ปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ที่มี น้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 มี 1 อ่าง <ul><li>ปราณบุรี (19%) </li></ul>
 63. 64. ปราณบุรี ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 347 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ความจุที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 18 ล้าน ลบ . ม . 19% 4 ก . ค .54 Volume ปี 54 67 mcm. (19%) Volume ปี 53 107 mcm. (31%) น้อยกว่าปี 53 = 40 mcm (12 %) Inflow 0.85 mcm. Release 0.22 mcm. รับได้อีก 280 mcm. ปี 2553 ปี 2554 Avg. Annual Inflow 436 mcm. Acc. Inflow 76 mcm. เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด เกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด
 64. 65. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 523.255 ล้าน ลบ . ม . ปี 2552 ความจุที่ระดับต่ำสุด 28.55 ล้าน ลบ . ม . ปี 2553 67% 4 ก . ค . 54 Volume ปี 54 349 mcm. (67%) Volume ปี 53 349 mcm. (67%) เท่ากับปี 53 = 0 mcm (0 %) Inflow 5.31 mcm. Release 1.54 mcm. รับได้อีก 1174 mcm. ปี 2554
 65. 66. ข้อมูล : วันที่ 4 กรกฏาคม 2554 ช่วงความจุอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 0-30 30-50 50-80 80-100 ช่วงความจุอ่าง - %
 66. 67. ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
 67. 68. สภาพน้ำท่า
 68. 69. หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
 69. 70. หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
 70. 71. หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
 71. 72. หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
 72. 73. หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
 73. 74. หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
 74. 75. หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือปริมาณน้ำ หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
 75. 77. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 309 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 138 ลบ . ม ./ วิ มากกว่าปี 53 = 171 ลบ . ม ./ วิ ระดับน้ำ + 1.33 ม . ( ต่ำกว่าตลิ่ง 4.28 ม .)
 76. 78. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 340 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 113 ลบ . ม ./ วิ มากกว่า ปี 53 = 227 ลบ . ม ./ วิ ระดับน้ำ +35.25 ม . ต่ำกว่าตลิ่ง 2.83 ม .
 77. 79. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 70 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 8 ลบ . ม ./ วิ มากกว่าปี 53 = 62 ลบ . ม ./ วิ ระดับน้ำ + 2.46 ม . ( ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.71 ม .)
 78. 80. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 167 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 1 ลบ . ม ./ วิ มากกว่าปี 53 = 166 ลบ . ม ./ วิ ระดับน้ำ +2.40 ม . ( ต่ำกว่าตลิ่ง 5.80 ม .)
 79. 81. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 451 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = - ลบ . ม ./ วิ มากกว่าปี 53 = 451 ลบ . ม ./ วิ ระดับน้ำ +5.48 ม . ( ต่ำกว่าตลิ่ง 1.00 ม .)
 80. 82. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 216 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 0 ลบ . ม ./ วิ มากกว่าปี 53 = 216 ลบ . ม ./ วิ ระดับน้ำ +4.58 ม . ( ต่ำกว่า ตลิ่ง 2.13 ม .)
 81. 83. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 666 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 119 ลบ . ม ./ วิ มากกว่าปี 53 = 547 ลบ . ม ./ วิ ระดับน้ำ +23.48 ม . ( ต่ำกว่าตลิ่ง 3.97 ม .) ปี 2554 ปี 2553 ปี 2549 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2545
 82. 84. ปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2538 ปี 2545 ปี 2549 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 1,080 ลบ . ม ./ วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 171 ลบ . ม ./ วิ มากกว่าปี 53 = 909 ลบ . ม ./ วิ ระดับน้ำ +21.20 ม . ( ต่ำกว่าตลิ่ง 4.40 ม .)
 83. 85. ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2538 ปี 2545 ปี 2549 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 384 ลบ . ม ./ วิ . ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 53 = 45 ลบ . ม ./ วิ . มากกว่าปี 53 = 339 ลบ . ม ./ วิ . ระดับน้ำเหนือเขื่อนปี 54 = 16.47 ท้ายเขื่อน = 9.10 ม . ระดับน้ำเหนือเขื่อนปี 53 = 15.05 ท้ายเขื่อน = 5.90 ม . ปี 2554
 84. 86. ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
 85. 87. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 54 = 416 ลบ . ม ./ วิ . ปริมาณน้ำไหลผ่านปี 52 = 118 ลบ . ม ./ วิ . มากกว่าปี 53 = 298 ลบ . ม ./ วิ ระดับน้ำ + 2.72 ม . ( ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 6.60 ม .)
 86. 88. ผลการช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เตรียมเครื่องสูบน้ำใช้งานทั้งสิ้น 1,270 เครื่อง ผลการช่วยเหลือ 266 เครื่อง
 87. 89. ระดับน้ำพยากรณ์รายชั่วโมงที่สันดอนเจ้าพระยา ( สมุทรปราการ ) วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2554
 88. 90. ขอขอบคุณ จบการนำเสนอ

×