Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elfelejtett források
A Rudas fürdő mellett, a Gellérthegy lábánál több, kisebb meleg vizű forrás is
fakad. E forrásokat a ...
Budapesten azBudapesten az
Erzsébet-híd budaiErzsébet-híd budai
hídfőjénél, a Rudashídfőjénél, a Rudas
fürdővel szemben,fü...
Ez a kapu rejti aEz a kapu rejti a
Gül Baba forrást.Gül Baba forrást.
A Gellért hegy ittA Gellért hegy itt
csaknemcsaknem
...
A kapu évtizedekA kapu évtizedek
óta nem nyílt megóta nem nyílt meg
a közönség előtt,a közönség előtt,
most a Kulturálismo...
Közvetlenül a kapuKözvetlenül a kapu
mögött időtől és amögött időtől és a
budai szmogtólbudai szmogtól
megsötétedettmegsöt...
A víz a 2,95 méter mély akna aljában gyűlik össze.A víz a 2,95 méter mély akna aljában gyűlik össze.
Furcsa érzés a hűvös ...
A kőfülke jobbA kőfülke jobb
hátsó sarkábanhátsó sarkában
csúnya vasajtó…csúnya vasajtó…
……mögötte egymögötte egy
ötméteres, enyhénötméteres, enyhén
lejtő folyosó nyílik.lejtő folyosó nyílik.
A folyosó végénA folyosó végén
egy apró terembeegy apró terembe
jutunk,jutunk,
melynek hátsómelynek hátsó
falán hosszú pad...
A terem jobbA terem jobb
oldalán egy nagyoldalán egy nagy
üregbe régi lépcsőüregbe régi lépcső
vezet, alján vízvezet, aljá...
Az utcára vezetőAz utcára vezető
lépcsők,lépcsők,
és a lefalazottés a lefalazott
hajdani bejárat.hajdani bejárat.
A fal másik oldalán,A fal másik oldalán,
az utcán a kopottaz utcán a kopott
ajtó mégajtó még
megtalálható.megtalálható.
Ez...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elfelejtett források

504 views

Published on

Elfelejtett Gül Baba és Török forrás.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elfelejtett források

 1. 1. Elfelejtett források A Rudas fürdő mellett, a Gellérthegy lábánál több, kisebb meleg vizű forrás is fakad. E forrásokat a legrégebben ismert budai hőforrások között tartják számon. Már a Gellérthegy lábánál létesült első települések kialakulásában is közrejátszott a források közelsége. A forrásvizek hasznosítása a török időkben lett általános, a Rudas-fürdő 1566-1572 közötti felépítésével egy időben. A források vize a Gellérthegy dolomitjának repedéseiből tör fel. E forráscsoport része a Gül Baba forrás és a Török forrás is. A források összes vízhozama 20-100 liter percenként, amelyet a Duna vízállása befolyásol. A források vize ma is alkalmas lenne az ivásra, de a bonyolult szabályozás és a kis hozam miatt nem foglakoznak vele. http://toochee.postr.hu/mi-van-a-vaskapu-mogott Ahol még nem jártál Budapesten!
 2. 2. Budapesten azBudapesten az Erzsébet-híd budaiErzsébet-híd budai hídfőjénél, a Rudashídfőjénél, a Rudas fürdővel szemben,fürdővel szemben, a Szent Gellérta Szent Gellért térre vezető útontérre vezető úton található ez atalálható ez a gyönyörűgyönyörű kovácsoltvas kapu.kovácsoltvas kapu. Gül Babának nemGül Babának nem csak türbéje,csak türbéje, hanem forrása ishanem forrása is van Budán.van Budán.
 3. 3. Ez a kapu rejti aEz a kapu rejti a Gül Baba forrást.Gül Baba forrást. A Gellért hegy ittA Gellért hegy itt csaknemcsaknem függőleges.függőleges.
 4. 4. A kapu évtizedekA kapu évtizedek óta nem nyílt megóta nem nyílt meg a közönség előtt,a közönség előtt, most a Kulturálismost a Kulturális Örökség NapjaÖrökség Napja alkalmábólalkalmából feltárult azfeltárult az érdeklődök kisérdeklődök kis csoportja előtt.csoportja előtt.
 5. 5. Közvetlenül a kapuKözvetlenül a kapu mögött időtől és amögött időtől és a budai szmogtólbudai szmogtól megsötétedettmegsötétedett márvány medence,márvány medence, s ennek aljáns ennek alján található a Gültalálható a Gül Baba forrás,Baba forrás, amelynek vize 43,5amelynek vize 43,5 fokos.fokos.
 6. 6. A víz a 2,95 méter mély akna aljában gyűlik össze.A víz a 2,95 méter mély akna aljában gyűlik össze. Furcsa érzés a hűvös őszi levegőben az aknából áradó meleg nedves levegő,Furcsa érzés a hűvös őszi levegőben az aknából áradó meleg nedves levegő, amely pillanatok alatt átnedvesíti a ruhát.amely pillanatok alatt átnedvesíti a ruhát.
 7. 7. A kőfülke jobbA kőfülke jobb hátsó sarkábanhátsó sarkában csúnya vasajtó…csúnya vasajtó…
 8. 8. ……mögötte egymögötte egy ötméteres, enyhénötméteres, enyhén lejtő folyosó nyílik.lejtő folyosó nyílik.
 9. 9. A folyosó végénA folyosó végén egy apró terembeegy apró terembe jutunk,jutunk, melynek hátsómelynek hátsó falán hosszú padfalán hosszú pad található.található.
 10. 10. A terem jobbA terem jobb oldalán egy nagyoldalán egy nagy üregbe régi lépcsőüregbe régi lépcső vezet, alján vízvezet, alján víz csillog.csillog. A tévedésekkelA tévedésekkel ellentétben ez nemellentétben ez nem a Gül Baba forrás,a Gül Baba forrás, hanem a Törökhanem a Török forrás.forrás.
 11. 11. Az utcára vezetőAz utcára vezető lépcsők,lépcsők, és a lefalazottés a lefalazott hajdani bejárat.hajdani bejárat.
 12. 12. A fal másik oldalán,A fal másik oldalán, az utcán a kopottaz utcán a kopott ajtó mégajtó még megtalálható.megtalálható. Ez a Török forrásEz a Török forrás eredeti bejárata.eredeti bejárata.

×