การค้าปลีกออนไลน์ (Retailing in Electronic Commerce : E-Tailing)
E-Tailing and B2C Market <ul><li>Business-to-consumer (B2C) </li></ul><ul><ul><li>ลักษณะของการค้าแบบ  B2C ส่วนใหญ่จะเป็น...
การค้าปลีกอิเลกทรอนิกส์ ( Electronic Retailing ) <ul><li>การค้าปลีกอิเลกทรอนิกส์ ( Electronic Retailing ) </li></ul><ul><u...
ชนิดของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>Electronic Storefront </li></ul><ul><ul><li>หมายถึงเว็บไซต์ร้านค้าเสมือน สำหรับเสน...
ลักษณะสินค้าและบริการที่มียอดขายสูงบนระบบร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>สินค้าและบริการมีตราสัญลักษณ์ (Brand Equity) หร...
Purchase decision process <ul><ul><li>Prepurchase steps </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความต้องการของลูกค้าและคิดว่าจะซื้อ...
The Consumer Purchase Decision Process
Types of online shoppers <ul><li>Time-starved consumers เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง  ยินดีจะจ่ายสินค้าที่มีราคาสูง  หรือ  ร...
Types of online shoppers <ul><li>Time-sensitive materialists or click-and-mortar consumers  เป็นผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่...
Types of online shoppers <ul><li>Hunter-gatherers  มีประมาณ  20 %  จากจำนวนผู้ซื้อ  Online  ทั้งหมด  ที่ชอบ  และสนุ...
Decision Criteria <ul><li>Value proposition  -  ผู้ค้าปลีกพยายามที่จะเสนอบริการที่ดีกว่า  ราคาที่ดีกว่า  หรือคุณภาพที่...
A Marketing Plan <ul><li>การวางแผนการขาย  Online  ใช้หลัก  6P’s </li></ul><ul><li>(4P + 2P)  มาช่วยในการวางแผนการตลาด ...
Disintermediation & Reintermediaries <ul><li>Disintermediation - การขายตรงของผู้ผลิตโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง  และผู้ค้าปลีก ...
Disintermediation in the B2C Supply Chain
Delivery Service <ul><li>ผู้ค้าปลีกออนไลน์มีการขนส่ง หรือกระจายสินค้าโดยใช้ระบบไปรษณีย์ภายในประเทศ หรือใช้บริการของบริษัท...
On-Demand Delivery Services <ul><li>On-Demand Delivery Services (ODDS) </li></ul><ul><ul><li>Own fleet of delivery vehicle...
เหตุผลหลักของลูกค้าที่ใช้บริการของการร้านค้าปลีกออนไลน์ <ul><li>หลีกเลี่ยงการช๊อปปิ้งสำหรับผู้ที่ไม่ชอบเดินช๊อปปิ้ง </li><...
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>Profitability - </li></ul><ul><ul><li>การขายสินค้าก็ต้องได้กำไรเหมือ...
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์( ต่อ ) <ul><li>Performance - ในปัจจุบันลูกค้าคาดหวังจะได้รับเทคนิค  และระบบ...
The End.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E tailing

9,322 views

Published on

E tailing

 • Be the first to comment

E tailing

 1. 1. การค้าปลีกออนไลน์ (Retailing in Electronic Commerce : E-Tailing)
 2. 2. E-Tailing and B2C Market <ul><li>Business-to-consumer (B2C) </li></ul><ul><ul><li>ลักษณะของการค้าแบบ B2C ส่วนใหญ่จะเป็นการขายตรงไปยังลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เช่น ผู้ส่งออก พ่อค้าคนกลาง นายหน้า ตัวแทนขาย หรือ ตัวแทนจำหน่าย </li></ul></ul><ul><li>ความสำเร็จของธุรกิจแบบ B2C เกิดจาก </li></ul><ul><ul><li>การเสนอขายสินค้าที่คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม </li></ul></ul><ul><ul><li>มีการบริการลูกค้าทีดีเยี่ยม </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสะดวกสบาย </li></ul></ul>
 3. 3. การค้าปลีกอิเลกทรอนิกส์ ( Electronic Retailing ) <ul><li>การค้าปลีกอิเลกทรอนิกส์ ( Electronic Retailing ) </li></ul><ul><ul><li>หมายถึงการขายสินค้าและการบริการให้กับผู้บริโภคผ่านทางสื่ออิเลกทรอนิกส์โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านคนกลางหรือตลาดกลางอิเลกทรอนิกส์ (E-Marketplace) </li></ul></ul><ul><li>การค้าปลีกอิเลกทรอนิกส์แบ่งได้เป็น 2 ชนิด </li></ul><ul><ul><li>Electronic Storefront </li></ul></ul><ul><ul><li>Electronic Mall </li></ul></ul>
 4. 4. ชนิดของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>Electronic Storefront </li></ul><ul><ul><li>หมายถึงเว็บไซต์ร้านค้าเสมือน สำหรับเสนอขายสินค้าและบริการภายในเว็บไซต์ตนเองโดยไม่ต้องผ่านคนกลางหรือตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>General Storefront </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Specialize Storefront </li></ul></ul></ul><ul><li>Electronic Mall </li></ul><ul><ul><li>ร้านสรรพสินค้าเสมือน ( Cybermall ) เป็นเว็บไซต์กลางที่รวบรวมเว็บไซต์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เช่น www.ebay.com </li></ul></ul></ul>
 5. 5. ลักษณะสินค้าและบริการที่มียอดขายสูงบนระบบร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>สินค้าและบริการมีตราสัญลักษณ์ (Brand Equity) หรือมีแบรนด์เนม </li></ul><ul><li>สินค้าและบริการมีการรับประกันให้กับลูกค้า เช่น รับประกันความเสียหาย หรือรับประกันการคืนสินค้า </li></ul><ul><li>สินค้าประเภท Digital Goods เช่น หนังสือ เพลง และวีดีโอ </li></ul><ul><li>สินค้าและบริการมีราคาถูก </li></ul><ul><li>สินค้าและบริการที่ใช้บ่อย เช่น สินค้าบริโภค อุปโภค หรือ ยารักษาโรค </li></ul><ul><li>สินค้าและบริการมีมาตรฐานผ่านการตรวจ และรับรอง </li></ul><ul><li>สินค้าและบริการที่ไม่สามารถทดลอง หรือหาดูในร้านค้าทั่วไปได้ </li></ul>
 6. 6. Purchase decision process <ul><ul><li>Prepurchase steps </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความต้องการของลูกค้าและคิดว่าจะซื้ออะไร </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Actual purchase </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>สร้างเงื่อนไขในการซื้อ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หาคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ดำเนินการซื้อ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Postpurchase steps </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การติดตั้งหรือการประกอบสินค้า </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Online help desks และคู่มือการใช้งาน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ระบบสอบถามปัญหา ( FAQ System ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ระบบให้คำปรึกษา (Suggession System </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer Relationship Management System ) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. The Consumer Purchase Decision Process
 8. 8. Types of online shoppers <ul><li>Time-starved consumers เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง ยินดีจะจ่ายสินค้าที่มีราคาสูง หรือ ราคาพิเศษ เพื่อประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ </li></ul><ul><li>Shopping avoiders เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ชอบ ไม่นิยมการเดินช๊อปปิ้ง และอาจจะเลือกช๊อปปิ้งผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความพลุกพล่านของผู้คน หรือเลื่ยงการติดขัดของจราจร เป็นต้น </li></ul><ul><li>New technologists ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ที่มีนิสัยชอบความสะดวกสบายและสนุกกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเลือกช๊อปปิ้งผ่าน Online เพื่อความทันสมัย </li></ul>
 9. 9. Types of online shoppers <ul><li>Time-sensitive materialists or click-and-mortar consumers เป็นผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลสินค้า หรือใช้เว็บไซต์เพื่อทำการเปรียบเทียบราคาของวัตถุดิบ แต่ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในระบบความปลอดภัยของระบบการสั่งซื้อ หรือระบบการชำระเงิน จึงหันมายังใช้วิธีแบบเก่าในบางขั้นตอน เช่น ไม่มั่นใจในการใช้บัตรเครดิตชำระเงิน แต่ใช้วิธีการชำระผ่านไปรษณีย์แทน </li></ul><ul><li>Traditional เป็นลูกค้าที่มีความชอบ เพลิดเพลิน และสนุกในการใช้เวลาเดินชอปปิ้งสินค้าที่ร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้ามากกว่า ซึ่งอาจจะไม่ยอมรับรูปแบบการซื้อขายในระบบ Online </li></ul>
 10. 10. Types of online shoppers <ul><li>Hunter-gatherers มีประมาณ 20 % จากจำนวนผู้ซื้อ Online ทั้งหมด ที่ชอบ และสนุกกับการท่องเว็บไซต์เพื่อมองหาสินค้าใหม่ๆ คุณภาพดีๆ เพื่อทำการเปรียบเทียบราคา หรือรายละเอียดอื่น </li></ul><ul><li>Brand loyalists เป็นลูกค้าที่เลือกใช้ระบบ Online เพราะชอบ และมีความนิยมในตราสัญลักษณ์สินค้า (Brand Equity) </li></ul><ul><li>Single นักชอปประมาณ 16 % จากจำนวนผู้ซื้อ Online ทั้งหมด ไม่เพียงแต่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ยังนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันด้วย เช่น การทำ E-Banking , การติดต่อสื่อสาร (e-mail) , การเล่นเกม , ติดตามข่าว , ส่งการ์ดอวยพร และอื่น ๆ </li></ul>
 11. 11. Decision Criteria <ul><li>Value proposition - ผู้ค้าปลีกพยายามที่จะเสนอบริการที่ดีกว่า ราคาที่ดีกว่า หรือคุณภาพที่ดีกว่าให้กับลูกค้า ซึ่งบ่อยครั้งปัจจัยด้านราคาถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะบางครั้งลูกค้าสมัครใจ หรือยอมที่จะจ่ายเพื่อสินค้าพิเศษ สินค้ามีคุณภาพ หรือ รู้สึกความประทับใจในบริการพิเศษที่ทางร้านมอบให้ </li></ul><ul><li>Personal service - การบริการให้ทุกคนทุกระดับประทับใจถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ </li></ul><ul><li>Convenience - เวลาถือเป็นสิ่งที่มีค่าเสมอ ฉะนั้นปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้า ลูกค้าจะพยายามมองหาวิธีที่ประหยัดทั้งเวลา และได้รับความสะดวกสบาย </li></ul><ul><li>Other criteria - ในบางครั้งการบริการหลังการขายถือเป็นปัจจัยสำคัญกว่าอย่างอื่นสำหรับสินค้าบางชนิด เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม </li></ul>
 12. 12. A Marketing Plan <ul><li>การวางแผนการขาย Online ใช้หลัก 6P’s </li></ul><ul><li>(4P + 2P) มาช่วยในการวางแผนการตลาด </li></ul><ul><ul><li>ผลิตภัณฑ์ ( Product)- รายละเอียดของสินค้า </li></ul></ul><ul><ul><li>ราคา ( Price) </li></ul></ul><ul><ul><li>การส่งเสริมการขาย ( Promotion) ( การโฆษณาการจัดชิงรางวัลและการให้ส่วนลดพิเศษ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่องทางการจัดจำหน่าย ( Place ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การให้บริการแบบเฉพาะเจาะจง ( Personalization ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การรักษาความเป็นส่วนตัว ( Privacy) </li></ul></ul>
 13. 13. Disintermediation & Reintermediaries <ul><li>Disintermediation - การขายตรงของผู้ผลิตโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก หรือการกระจายสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนั่นเอง </li></ul><ul><li>Reintermediaries - อย่างไรก็ตามลูกค้าจำเป็นต้องเลือกบริโภคจากผู้ผลิตที่มีจำนวนมากในระบบออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้นจึงทำให้เกิดผู้ช่วยในระบบออนไลน์ ซึ่งทำหน้าที่แทนพ่อค้าคนกลางของการค้าแบบเดิม เราเรียกว่า reintermediaries ซึ่งเป็นตัวแทนกลางแบบใหม่โดยใช้ดิจิตอลเป็นสื่อ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต นับว่าเป็นช่องทางใหม่ในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อ </li></ul><ul><ul><li>เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ </li></ul></ul>
 14. 14. Disintermediation in the B2C Supply Chain
 15. 15. Delivery Service <ul><li>ผู้ค้าปลีกออนไลน์มีการขนส่ง หรือกระจายสินค้าโดยใช้ระบบไปรษณีย์ภายในประเทศ หรือใช้บริการของบริษัทขนส่ง เช่น Tiger, FedEx, UPS </li></ul><ul><li>ถ้าขนส่งแบบธรรมดาภายในประเทศวันเดียวหรือข้ามคืนจะไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นลูกค้าต้องการให้ส่งสินค้าเร่งด่วน ( Express) </li></ul><ul><li>บริษัทต้องวางแผนสำหรับการขนส่งสินค้า โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เมื่อลูกค้าสั่งซื้อต้องแสดงค่าใช้จ่ายให้ทราบ </li></ul>
 16. 16. On-Demand Delivery Services <ul><li>On-Demand Delivery Services (ODDS) </li></ul><ul><ul><li>Own fleet of delivery vehicles </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การขนส่งปกติ ส่งเป็นรายสัปดาห์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การขนส่งโดยในช่วงเวลาสั้นๆ ( 1 ชั่วโมง หรือภายในวันเดียว ) </li></ul></ul></ul>
 17. 17. เหตุผลหลักของลูกค้าที่ใช้บริการของการร้านค้าปลีกออนไลน์ <ul><li>หลีกเลี่ยงการช๊อปปิ้งสำหรับผู้ที่ไม่ชอบเดินช๊อปปิ้ง </li></ul><ul><li>ผู้ที่มีความจำเป็น หรือ มีข้อจำกัดในการช๊อปปิ้ง เช่น พิการ หรือเดินทางไม่สะดวก </li></ul><ul><li>ความทันสมัยของเทคโนโลยีใหม่ ๆ กระตุ้นให้ลูกค้าวัยรุ่นที่ชอบความทันสมัยและชอบความสะดวกสบายนิยมซื้อ </li></ul><ul><li>ผู้ที่ไม่มีเวลาในการช๊อปปิ้ง </li></ul>
 18. 18. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>Profitability - </li></ul><ul><ul><li>การขายสินค้าก็ต้องได้กำไรเหมือนกับคำพูดที่ว่า “ if it doesn’t make cents , it doesn’t Make Sense.” ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ e-tailers คือ ประสบปัญหาขาดทุนกับยอดขายที่เกิดขึ้น หรือขนาดของกำไรไม่สอดคล้องกับการเติบโต </li></ul></ul><ul><li>Branding - ตราสัญลักษณ์สินค้าถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของ e-tailers แต่การสร้างตราสัญลักษณ์เพื่อก้าวให้อยู่ในระดับชั้นนำต้องใช้เวลา </li></ul><ul><ul><li>กรณี e-tailers ใช้มากกว่า 50% ของเงินลงทุน และอีก 30 % ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ </li></ul></ul>
 19. 19. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์( ต่อ ) <ul><li>Performance - ในปัจจุบันลูกค้าคาดหวังจะได้รับเทคนิค และระบบที่มีประสิทธิภาพจากเว็บไซต์ เช่น การโหลดหน้าเว็บเพจได้เร็ว ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้เร็ว มีภาพกราฟฟิกประกอบ เป็นต้น ถ้าเว็บไซต์ใช้เวลาในการโหลดข้อมูลช้าอาจจะทำให้โอกาสขายสินค้าลดน้อยลง </li></ul><ul><li>Static design - บางเว็บไซต์ไม่มีเนื้อหาแบบไดนามิก หรือภาพเคลื่อนไหว หรือขาดลูกเล่น จะทำให้ลูกค้าที่มาแวะชมเกิดความรู้สึกเบื่อได้ ปัจจุบัน e-tailers ส่วนมากมักนิยมเสนอเทคนิค เคล็ดลับ และข้อมูลสารสนเทศให้ลูกค้า ทำให้หลาย ๆ คนกลับมาแวะชมเว็บไซต์เพื่อดูเนื้อหาที่ชอบ และส่งผลอาจทำให้เกิดโอกาสการขายสินค้าได้ </li></ul>
 20. 20. The End.

×