Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

593 views

Published on

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าเสา

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

  1. 1. ‘lli3n'1FlL1Ilfi‘lJ'lf: Wl’IU’d°/ l‘1lf;1'1 Lia»: Us: n1n'l1’5'tiuuv1'9z1u1a1u'1’J (W. fi.l: Id. ’¢’c<—l: I¢. ’b6)) nwsifiuifiu ofiufi G) ‘IJENI1/lit‘-1‘I. J'1EWl’I‘Ll'c1‘Il'lI. E1'I 9l’1:J‘7lLV1F11J'1EWl’1UfiYl’1LE‘1’1‘l9)’91'1L‘I11Jf1’1i§I91‘/ l’1LLf»l1J‘lI91J1J'1a'11JI'Il (W. F1.béZd1d-bctbol nwstfintiui afiufi ct ‘lJEJ~1L‘/17‘1U’1?1Gl’1UEWl’1L':1’1 miuistfiounsxnswnninlno did: onwsfinviiiinufiwuwoar-ins Unnisaeiauviaafiu w. n.L9c: .:cs -is of Lia: riia Bio L‘s'eu%’aetti'a'1 ffu LiloLflumifioufitifininiaifiaunssnsaaunwnlne '. i"Ict'i'mn1siofhitnuviwuwaninstlnnsaq duufioafiu W. Fl. b(i'((d wins it -To Loc-f LVlFlU’1'fiiFl'1UfiYl’1LE'1'1 ‘fiausznwnl-Ettnuviwuiawuil (w. n.B<: ¢cx-Bebe) nistfiutfiu a'LTu~7I‘ ct‘. ‘lJEJ~1L“/ W‘lU’l’: Wl'1UZW1'IL? I'I LfiolfitflunsauLiuiwiialunwsvicruuieziotLvinmacfiwuavirum lvifiiliziinfinww 115231/Itna violil fiafliznwnnwlfiniiulnudafiu ‘Ll§3f'1'lFl ill men LfiE)'Ll1lfli'1F11J W. F1.kr)G‘. ’d’G’ 7 (uiafinfieiin Lfityausfiunfi) uientwnuumic-’huavi1La1 (fi'1'l18)

×