Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
' 0 u o u 4 A u
Gas %'uasTniunL‘-s'au unfinm maaouaofilntmau r. wai'J's1sJ‘lc~iLaiaJs: -.t':11L‘s7e1u

rfiaaivrrtuoacriwueau/...
-19-

(ct) fiqefinoifinuwhieiwniwfiaeufinuwwou¢Tu(ou §J. cn)

(It) osg'luwiNUnn1nfs'eu ua-. ’ri1z¥1r7tn‘e1a§; "lus: -ao't“u flfio...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ประจำปี 2559

147 views

Published on

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ประจำปี 2559

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ประจำปี 2559

  1. 1. ' 0 u o u 4 A u Gas %'uasTniunL‘-s'au unfinm maaouaofilntmau r. wai'J's1sJ‘lc~iLaiaJs: -.t':11L‘s7e1u rfiaaivrrtuoacriwueau/ intern Q¥GI'lL‘fJufi’1S = 'a’1~11‘i’nL‘s'eu iinfinm vzi1vi1:nu°z1"NTJnn1nL'<3"2Ju any at 1/ at u 4 o - A at J al v a I d e an inianwsowauntiau unanm mawutmunnwntseu Lwamiwalntasmsmwarsau Ussmfl Lmtctcx Inez: inqflszzaqrfiviio'l1/7:I'ii1a1cfi'La“3:Js:1n'i1aL%'au 'Lua'1avrqnmnr3'uu Lfiautumau bcidd LLa= eTwfJun1im u u 4 v u u 4 u n at 5 I II a as y n a S'l£iI. fi°l1'JElLvifiElfli0Ufli'J 9l‘1lL’zN LL21:uaEln'LvtLnn'L-await: N'l14L1JuUs: TsJ°uu Itnunnnwitiaugszvmailnnwn § H lfifi U U Q) I J LiEJ‘LI IVlEJ3JflELl? I1.lUC‘lLLfi:1LEIfifi’lifYlii“lJEI3JFl5 WQWBIUU 6). n'Is’: 'uaa‘J'ns §ua:3’ns1'. TnF: 'au1't”nF1n1-n Lfia1'1’1aa1u‘l. u'zioaTJnn1nL‘i'sJu iI’l'lJ’J‘iJ mo r3’m§1 A’ in. finumzafiufidgtifi Ltuntifluuizmvrfiéiaanwi n"~1na11Ju hm) ooufiwuionafis ahuou b fins": Lfioufifiaduéiwunwsfinfiuvi rfintfiuienaws nwfiuc-t°1%7'oa muu§n1i1ls: 'zn°z1u II D II 4 All‘! I} ln. l9 aduonifiundfi anmu ca arm Lweugumwusuitasnsaoranawstieganwi LaEJ: ‘1'l‘§‘U€l~3‘iJi3‘U’l‘Llt. I O V A ABA I1 OJ Q! hm muéhunqsfimunrfin «mm: an arm Lwougummumumlgzuae awuonrfiuiega vieuuafintss LLa. v,msfi1m hmf ~a1uzi~sLa‘s5:4LLa: 'a'3'afin'ts€t'~ar-tat e°11nu an firm LfiaU§fl’fia1u6T1un1sq}ua LL21: tinviw tutiauari «me ciffirns 4-‘ 1! V1! 5 V I ' ‘I I CI '1 Q 0 Q! 4 Q 01% if mt’ ~i'l1J¢'I'11Jfi'l‘a'-‘I91Vl"lLLNu‘Wfll‘Ll‘TtllENfl'Ll mmu <5) E1915’)L‘/ ‘li]‘1.I. ;]‘1Jl7l1’l‘l4l€fl’]11‘IJ’EJ3‘. lEi‘Q1l‘II‘l. l A u A qariflcgcgwtaaau “ran an. izussoafinnsfiw 5’u'i7I co-Is)-: .< L1J‘U'lEJ1J Lr)c3fr§. ’c<(®e1l i”u1/hows) 1!. é'numsn1i%'1~: /5ni1d1nauLLmu cm nwfiwaflizrnwfiwasoa-fiaima ml 'iToImm'a5’u(ocs. mo—@Lr; .oo Lia: ©m. oo -<51b. cno u. ) db é’m-s1ri1a’r'NL{‘Ju1Uo11uUisnwnnmsniiunwsdfiwa L‘%’e1a”ms1rt'1<T1as1t1'f5"'aT. :.ia eiw1%’°u v nfieu fifim Lrazunfinm (oiiufi I9) df. nmaam uaafifiawfi "'1%'un'rsé'm§an t1sy: t3Ju'“fi: II°'31:d O} l Ql I g tinfiuu unfinm e§’§~1Ifi§un1i51afiaafiqmaut3fi LLa: ,'1aJfi“n1s: u:. '9'r'a<n7r’1:: mmfhlu (o) ir'a‘t’z: g*mfi"l'vre (19) ziawqlairiwndw mo‘: ?Ju'§gsai (cn)II.3J'l. “l‘j‘14lF“l"7lfl’ltl‘/ ‘I“lt“I‘lEt. t1'l‘i/ I Ifianudsndfififiwfiwfilfi I. §m'mm: mn 1/fie%9l°7~1uL? lou1:i autlssneu / (a<): ‘J'. ‘w? m's. ...
  2. 2. -19- (ct) fiqefinoifinuwhieiwniwfiaeufinuwwou¢Tu(ou §J. cn) (It) osg'luwiNUnn1nfs'eu ua-. ’ri1z¥1r7tn‘e1a§; "lus: -ao't“u flfiomfinmmeudawa U111. U121. Um °m‘s‘aL~T4‘euLvh euxJ‘%cu: g1vr§eU'%: g:gwn‘€ -and n 9 mg a‘ o I I; .3 (b) arualuwztfieufhu vi? ememuflunnsaamwwiuiuwuyrmfiuawdrm ’aJ'1L!1EJL3JEJ‘i egmsfimti aiaufnqmsfimn b. '°a'u l. 'Ja'1 uazamufi V I3 I Q1 Q! I U A < eyaulsmnnemesuluaunscfioamutaa iwmouw be) — 19¢’ umnu l~3cI'1&<: o' I‘lJL’3§t’li'l‘lJf‘I’lS zu z= I11'i’na1uLvrHu1awi'tuavi1La1 fiewioaeunwuiwaaztéuntfiutfiuioifi I“/ ti. o—<: .'cta'a—I: oI: :> VIE») ob II II II ml. L8nfl"l‘a‘l. Lfi8‘Viafl§'11Jfl'li‘5Ufi3.lfi‘i (6)) gfldwawfidnsflajaauwnon Liazlafleitrdunweiwuuwn @X©. <£’ '51 aiwmu Is) 311 (E9) eiwuudfiniuizéwfioflisanuu 14‘i'eu"msUsn"1vi'11'Tnfi’tn1-n iiwmu as Q1711 (ml eT1Lu1wsL1‘JeJuu1u aiwuou (97 a1'J“*u (<1) IfiuioarmmriaogTuL°umfi1uavi1Lawo1nr§lw: gfi1u (G1) wfiafiofiueeuowntgflnniea 3' an a u an Iv ea‘ an ex. 1Jszn1fii1aaagrafin5aounnLaan1.1mm sno a. rmr-I11 lad. ’ct'c£ um ao. oo 1.1. cu L‘/ lFIU'lfiC‘I"IUi‘t°v’I'lLfi’1 é"rLnafiaaqmsc7mr; i fiawinqmifimfi u A u A of. ovum uasamuvtaauamaon I» at r u A A aaunmaen(€1’um'em) 'l. u'nm Lead umnu tsaczcm nm omno — ©L9.oo 14. cu L‘/ |l’l‘lJ’lfiGI"l‘lJE. WI1l. El’l fiwtnaiflaaqmsfimd =7wr*5’nqmi5‘tmzi eso. 3‘s'aaufi’nr. é‘an r-‘inrfioninefignosussLfiuodninmflunwsrfinfiuilaznowuifiowatttfludsuieati °I: um's Ugjiifiwfiwfi ‘/ I’N“7l mm qtlfifie msuai finunfi <Ifia5ii: JLLa: :qm5'siu U, jn1zu1mw§uuazunfin Li'Ju9Tu em. Usznwflnannifintfian L‘Vll'l‘l. l'lEWI'l‘lJ€1‘t/ I'lL? l’l eetlssnwnerannsr-i’cvtL§on'l. u“a'1417t mm Simon berm ram @b. oo 14. at wInmaei'mavhLa1 dwtnotfiaqqmifinfi fiawfnqnsfimfi ’ ‘lJi: ;fl'lFl :1: ‘Yuri cm: Lfiau fiuwnu w. n.lscz<m (uwefiufitia Lfizgsusfiunal uwenrwnuuefiviwuafintaw

×